O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄11

Nedovoljen videonadzor ekološkega otoka

Sonja Strle, 14.3.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Sonja Strle, Pravna praksa, 11/2019Pobudnik se je na informacijskega pooblaščenca (IP) obrnil z vprašanjem glede dopustnosti videonadzora ekološkega otoka zaradi ponavljajočega se vandalizma nad premoženjem in zažiganja zabojnikov za smeti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄11

Prenosi podatkov v luči Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (1. del)

Urban Kryštufek, 22.3.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Urban Kryštufek, Pravna praksa, 11/201825. maj 2018 se nezadržno bliža. S tem datumom se začne v vseh državah članicah Evropske unije (EU) neposredno uporabljati Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (General Data Protection Regulation, v nadaljevanju GDPR). GDPR bo nadomestila obstoječa nacionalna pravila o varstvu osebnih podatkov, med drugim tudi slovenski Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Nacionalni zakonodajalec lahko sprejme samostojna pravila samo glede posameznih področij, ki jih GDPR izrecno določa, kot je na primer varstvo osebnih podatkov zaposlenih. Podjetja, ki izmenjujejo osebne podatke z drugimi podjetji in hranijo podatke - vedno pogosteje v oblaku IT-ponudnika ali pa njihove IT-sisteme vzdržujejo zunanji izvajalci - bodo morala upoštevati relevantne zahteve GDPR.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄11

Identifikacija z vozniškim dovoljenjem na banki

Matej Vošner, 22.3.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Pranje denarja

Matej Vošner, Pravna praksa, 11/2018Ali je dopustno ravnanje banke, ki v skladu z novim internim navodilom svojim komitentom pri dvigu gotovine s TRR s hranilno knjižico ne dovoljuje več identifikacije z vozniškim dovoljenjem, temveč je identifikacija možna le z osebno izkaznico oziroma potnim listom?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄11

Dolžnost zavarovanja videonadzornega sistema

Toni Tovornik, 23.3.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 11/2017Zaradi večje dostopnosti se povečuje uporaba videonadzornih kamer, ki se internetno povezujejo, posledično pa vsaka uporaba takšnega nadzora pomeni tudi dolžnost zavarovanja sistema in posnetkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄11

Zahteva občine za EMŠO staršev za povračilo stroškov predšolske vzgoje

Irena Vovk, 17.3.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2016Vrtec je od občine dobil zahtevo, da v prihodnje pri izstavitvi računa za stroške predšolske vzgoje in varstva otrok predloži tudi EMŠO staršev. Ali bi s tem vrtec kršil določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Orodja za preprečevanje kibernetskih napadov

Irena Vovk, 20.3.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2014Slovenska podružnica tuje multinacionalke želi njihova orodja za preprečevanje internetnih napadov (ang. cyber attacks) v bližnji prihodnosti uvesti v svoj informacijski sistem. Gre pa za orodje za preprečevanje uhajanja informacij (DLP), orodje za nadzor uporabe prenosnih medijev (USB-ključkov in trdih diskov, CD-jev) ter orodje za zaznavo vdorov (IDS/IPDS). Matična družba namreč zaznava, da naj bi za vse več napadov bili odgovorni dobro motivirani in financirani nasprotniki, zato so napadi temu primerno tudi tehnično vse bolj sofisticirani (ang. advanced persistent threat - APT). Ali je za uporabo teh orodij za preprečevanje kibernetskih napadov potrebna kakršnakoli prijava? Kako pa je z varstvom osebnih podatkov zaposlenih v zvezi z uporabo teh varnostnih orodij?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄11

Kdo se boji informiranih državljanov?

Nataša Pirc Musar, 20.3.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Nataša Pirc-Musar, Pravna praksa, 11/2014Le informiran državljan je lahko aktiven državljan. Se takih bojimo? To vprašanje se mi poraja v zadnjih dneh po tem, ko je Državni zbor RS 6. marca 2014 sprejel novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Posredovanje telefonske številke udeležencem v upravnem postopku

Irena Vovk, 22.3.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2012Ali sme organ, ki odloča v upravnem postopku, posredovati osebne telefonske številke udeležencev v upravnem postopku?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Posredovanje podatkov za namen obračuna davka od oddajanja skupnih prostorov

Irena Vovk, 22.3.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2012Upravnik večstanovanjske stavbe je v dopisu pozval etažne lastnike, da mu za namen obračuna davka od oddajanja skupnih prostorov v najem posredujejo podatke o lastniku posameznega stanovanja (ime, priimek, delež lastništva, davčno številko in EMŠO). V dopisu je bilo še zapisano, da če posameznik zahtevanih podatkov ne bo posredoval, na podlagi Zakona o dohodnini ne bo upravičen do prihodkov od najemnine skupnih prostorov. Ali je upravnik upravičen do zahtevanih osebnih podatkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Zahteva komunalnega podjetja o lokaciji bivališča osebe

Irena Vovk, 24.3.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2011Posameznik je s potrdilom matičnega urada o številu članov gospodinjstva želel pri komunalnem podjetju spremeniti število članov, za katere mu obračunavajo komunalne stroške. Na komunali so zahtevali, da predloži tudi potrdilo o sinovi odjavi in podatek, kam se je odselil. Sklicevali so se na občinski odlok o komunalni dejavnosti, ki naj bi komunalnemu podjetju nalagal, da zbira tudi take podatke. Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄11

K javni kritiki sodnih odločb

dr. Rajko Pirnat, 18.3.2010

Upravni postopek in upravne takse

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 11/2010V PP, št. 9/2010, je bil objavljen prispevek dr. Boštjana Zalarja, sodnika Upravnega sodišča RS in profesorja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, z naslovom Javna kritika sodnih odločb. V njem avtor po daljšem uvodu o nekaterih socioloških vidikih javne kritike sodnih odločb argument...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Pošiljanje nezaželene elektronske pošte članom društva

mag. Katarina Krapež, 19.3.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 11/2009Društvo ima težavo z uporabo e-pošte svojih članov s strani nepooblaščenih oseb. Ker nekdanji član društva med pošiljanjem e-obvestil drugim članom društva ni prikril elektronskih naslovov, so te naslove videli vsi prejemniki obvestila. Med njimi je bilo tudi podjetje, ki je e-naslove izkoristilo za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Posredovanje evidenc o delavcih nadzornemu svetu družbe

mag. Katarina Krapež, 19.3.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 11/2009Nadzorni svet družbe želi, da mu pristojni v družbi posreduje natančno evidenco o vseh delavcih, ki jim je v nekem obdobju prenehala pogodba o zaposlitvi v družbi, in delavcih, ki so bili v družbi v tem obdobju na novo zaposleni. Te evidence naj bi vsebovale podatke o stopnji izobrazbe, delovnih izk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Odlok o oskrbi s pitno vodo

Irena Vovk, 20.3.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 11/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-127/2008, 20. februar 2007 Občina Dobrepolje je v fazi sprejemanja Odloka o oskrbi s pitno vodo, v katerem je v 32. členu navedeno, da upravljavec vodovoda za potrebe poslovanja vodi in vzdržuje evidence uporabnikov. Ali občina z odlokom lahko določi zbiranje os...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Varstvo zaupnosti in integritete informacijskih sistemov

Mitja Podpečan, 20.3.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

Mitja Podpečan, Pravna praksa, 11/2008univ. dipl. pravnik, strokovni sodelavec na Višjem sodišču v Celju Opr. št. BVR 370/07, 27. februar 2008 Nemška javnost že od oktobra oči upira v Deželni zakon o varstvu ustave (Verfassungsschutzgesetz - VSG).1 Zakon, ki je v očeh nemške zvezne vlade sodoben pravni akt za boj proti terorizmu, je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Res potrebujemo nove povezane zbirke o zapornikih?

Alenka Jerše, 22.3.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Kazenski postopek

Alenka Jerše, Pravna praksa, 11/2007univ. dipl. pravnica, raziskovalka pri Informacijskem pooblaščencu Nedavni primer v kazenski zadevi Stephena Casiraghija je med drugim osvetlil pomemben vidik vprašanja učinkovitosti kazenskega sistema ter s tem povezanega varstva in dostopa do osebnih podatkov. Ob tem se postavljata dve vpraš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Prijavna dolžnost in osebni podatki v zvezi s sklenjeno zavarovalno pogodbo

mag. Maja Gornik, 22.3.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Zavarovalništvo

mag. Maja Gornik, Pravna praksa, 11/2007mag. pravnih znanosti, pravna služba osebnih zavarovanj Zavarovalnice Triglav, d.d. Ob sklepanju zavarovalne pogodbe je zavarovalec dolžan navesti podatke, ki so potrebni za veljavno sklenitev tovrstnega pravnega posla ter prijaviti vse okoliščine, ki so pomembne za ocenitev zavarovane nevarno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

ZIN-A - poseg ministra za upravo v samostojnost inšpekcij?

dr. Mirko Pečarič, 22.3.2007

Uprava, Inšpekcije

dr. Mirko Pečarič, Pravna praksa, 11/2007dr. pravnih znanosti, svetovalec Državnega sveta RS Državni zbor RS je sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-A), ki uvaja novo vlogo ministra za upravo v obliki vodenja inšpekcijskega sveta. Minister, katerega inšpekcije ne uporabljajo ZIN, bo vodil inšp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄11

Pravica posameznika do ustanavljanja in pogoji za vstop in bivanje v državah članicah - 2

Barbara Rous-Svete, 5.4.2001

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Barbara Rous-Svete, Pravna praksa, 11/2001Evropski sporazumi v praksi (V.) V prejšnjem prispevku smo obravnavali pravico do vstopa in bivanja državljanov EU in državljanov tretjih (tudi pridruženih) držav, ki so njihovi družinski člani, in ugotovili, da zanje velja enak režim kot za državljane EU. Ogledali smo si tudi, kako je Evropsko s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄11

Društvo za pomorsko pravo Slovenije: Dejavni v letu 2000

Patrick Vlačič, 5.4.2001

Društva, javni shodi, prireditve, Pomorski in rečni promet

Patrick Vlačič, Pravna praksa, 11/2001Društvo za pomorsko pravo Slovenije je imelo v petek, 16. marca 2001 redni občni zbor v ošteriji Ruda v Izoli, ki ni oddaljena od morja več kot nekaj deset metrov. Čeprav gre za razmeroma majhno društvo po številu članov, je po besedah predsednika Zveze društev pravnikov Slovenije prof. dr. Marka Il...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Društvo za pomorsko pravo RS: Vpisnik ladij

Patrick Vlačič, 11.6.1998

Društva, javni shodi, prireditve, Pomorski in rečni promet

Patrick Vlačič, Pravna praksa, 11/1998Društvo je zadnje čase dodobra razširilo svojo dejavnost, saj pod taktirko novega predsednika dr. Marka Pavlihe praktično mesečno organizira sestanke v obliki okroglih miz. Poleg stalnih udeležencev so se srečanja ob koncu marca omizja udeležili tudi prof. dr. Predrag Stanković, profesor na reški un...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Vloga upravnih enot pri izvajanju zakona o varstvu osebnih podatkov

Vanda Zadnik, 12.6.1997

Uprava, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vanda Zadnik, Pravna praksa, 11/1997Že od leta 1990 je v Sloveniji v veljavi Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 8/90; v nadaljevanju ZVOP), ki na nekaterih področjih še vedno doživlja svoj krst in odpira marsikatero vprašanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Društvo pravnikov v gospodarstvu: Družabnost in strokovno izpopolnjevanje

Miran Žilavec, 12.6.1997

Društva, javni shodi, prireditve, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miran Žilavec, Pravna praksa, 11/1997Člani Pomurskega društva pravnikov v gospodarstvu smo se sicer v zmanjšanem številu in nekateri z družinskimi člani (avtor tega prispevka sicer na tem izletu ni bil, zapis pa je nastal na podlagi ustnega izročila udeležencev) odpravili na prvomajski izlet na Nizozemsko, ki je bil že v programu društ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄11

Inšpekcijski nadzor na delovišču - vpogled v listine

mag. Tanja Dobrin, 6.6.1996

Inšpekcije, Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 11/1996Inšpektor dela zahteva od delovne organizacije, ki poleg svojih redno zaposlenih delavcev zaposluje na deloviščih tudi delavce svojih kooperantov, da le-ta vodi celotno personalno dokumentacijo tudi za te delavce in med njimi npr. tudi delovna dovoljenja, zdravniška potrdila, teste iz varstva pri de...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Ocena ustavnosti 14. člena zakona o državljanstvu RS in pravna praksa

Borivoj Kos, 15.6.1995

Ustavno sodišče, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Borivoj Kos, Pravna praksa, 11/1995Ustavno sodišče RS je s sodbo, št. U- I-124/94-8 (*1) odločilo, da tretji odstavek 14. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije (*2) ni v neskladju z ustavo v primeru, če se razlaga tako, da se pogoja, da je skrbnik državljan Republike Slovenije in da otrok živi pri njemu, ne nanaša na prime...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

2019(1) 2018(2) 2017(1) 2016(1)
2014(2) 2012(2) 2011(1) 2010(1)
2009(2) 2008(2) 2007(3) 2001(2)
1998(1) 1997(2) 1996(1) 1995(1)
1994(2) 1993(2) 1992(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.5. Inšpekcije 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG HIJ K LM NOP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov