O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄13

Pametna mesta in problem osebnih podatkov

Sonja Strle, 28.3.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Sonja Strle, Pravna praksa, 13/2019Pobudnik se je na Informacijskega pooblaščenca (IP) obrnil z vprašanjem glede obdelave osebnih podatkov za izvedbo sistema pametno mesto (Smart City), kamor spadajo spremljanje zasedenosti parkirnih površin, merjenje kakovosti zraka, zajem in merjenje porabe vode in energentov, razvoj pametne ulične razsvetljave in merjenje zadovoljstva občanov. Katere podatke občanov lahko občina pridobiva, uporablja in hrani za izvedbo tega projekta?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Vpogled in digitalizacija osebne pošte

Irena Vovk, 2.4.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2015Ali lahko fizična oseba pooblasti podjetje - ponudnika storitev, da v njenem imenu odpira pošto z oznako "osebno" (na primer davčno napoved, sodna pisanja), jo obdela in mu jo dostavi v elektronski obliki?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Vse na enem mestu

Irena Vovk, 2.4.2015

Tujci

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2015Področje zaposlovanja in dela tujcev v Republiki Sloveniji se prilagaja določbam Zakona o tujcih (ZTuj), ki na podlagi prenosa Direktive 2011/98/EU uvaja koncept enotnega dovoljenja za prebivanje in delo (t. i. načelo vse na enem mestu), ki se bo po novem izdajalo v enotnem postopku na upravnih enotah. Vlada je tako na seji 26. marca sprejela predlog novega zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

On-line opravljanje izpitov prek kamere

Irena Vovk, 3.4.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2014Študentka pojasnjuje, da so s šolskim letom 2013/14 na fakulteti uvedli obvezno opravljanje izpitov on-line, in sicer tako, da morajo imeti študenti vklopljeno spletno kamero, s katero posnamejo prostor, v katerem so v času opravljanja izpita, posredovati pa morajo tudi osebne podatke oseb, ki vstopijo v prostor med opravljanjem spletnega izpita. Na fakulteti v zvezi s snemanjem prostora pojasnjujejo, da snemanje opravljanja preverjanja in ocenjevanja znanja, ki poteka on-line, ne pomeni videonadzora po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), pomeni pa obdelavo osebnih podatkov po istem zakonu. Določbe 4. odstavka 9. člena ZVOP-1 dopuščajo obdelovanje videoposnetkov študentov za namen preverjanja njihove identitete pri opravljanju preverjanja in ocenjevanja znanja. Podatki se bodo shranjevali do konca študijskega leta, v katerem je študent opravljal on-line izpit, nato se bodo varno in trajno uničili. Vsi zbrani in obdelani podatki bodo zavarovani tako, da je omogočen dostop do posnetkov samo avtoriziranim osebam (ocenjevalcem). Ali fakulteta čezmerno posega v zasebnost študentov, če zahteva snemanje prostora?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Policija zahteva podatke iz videonadzornega sistema

Irena Vovk, 4.4.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2013Policijska uprava Ljubljana je na Državni zbor naslovila prošnjo za posredovanje posnetka videonadzorih kamer za dan, ko so na Trgu republike potekali protesti, in sicer za čas med 18.45 in 20.30. V prošnji pa je bilo zgolj navedeno, da Sektor kriminalistične policije preiskuje kazniva dejanja. Ali ni dolžna policija natančneje opredeliti, za katero vrsto kaznivega dejanja gre, in ali se ne s pridobitvijo videoposnetka, na katerem so predvsem konformni posamezniki, nesorazmerno posega v njihovo zasebnost? Policija pa je zaprosila tudi za neposreden prenos videosignala z videonadzornega sistema Državnega zbora na sedež policije med protesti. Ali je posredovanje signala sploh dovoljeno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Objava podatkov ob preklicu osebne izkaznice

Irena Vovk, 4.4.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2013Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2013/289, 10. februar 2013 Posameznik je pred leti izgubil osebno izkaznico in jo preklical v Uradnem listu. Pred nekaj meseci pa je - ko je v spletni brskalnik vpisal svoje ime in priimek - v Uradnem listu našel objavo o izgubi osebne izkaznice s podatki o i
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Osebni podatki zasebnikov, ki oddajajo sobe

Irena Vovk, 4.4.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2013Občinski svet je na eni od sej obravnaval poročilo o pobrani turistični taksi na območju Občine Črnomelj in sprejel sklep, da bo do naslednje seje občina pripravila poročilo s številom nočitev po posameznih ponudnikih nočitev (na primer gospodarska družba, samostojni podjetnik, sobodajalec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji). Ali lahko občina občinskemu svetu posreduje podatek o številu nočitev po posameznih ponudnikih? Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Pridobivanje podatkov o storjenih prekrških zaposlenega - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Irena Vovk, 5.4.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2012Prekrškovni organ je kršiteljici izdal odločbo o prekršku zaradi kršitve carinskih predpisov. Odvetnica, ki jo je pooblastil delodajalec kršiteljice, da v njegovem imenu vodi postopek zaradi kršitve delovnih obveznosti proti kršiteljici, je omenjeni organ na podlagi 10. člena Zakona o odvetništvu (ZOdv) zaprosila za dokumentacijo o storjenih prekrških. Ali lahko odvetnici, ki ne zastopa kršiteljice, prekrškovni organ dopusti vpogled v dokumentacijo o prekršku?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Postopek o prekršku na podlagi televizijskega videoposnetka

Irena Vovk, 5.4.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2012Občina je na policijsko postajo posredovala predlog za uvedbo postopka o prekršku zoper redarja, ki sta napačno parkirala svoji motorni kolesi in napačno peljala po kolesarski stezi. Kot dokaz za storitev prekrška je občina policiji predložila posnetek obeh redarjev iz televizijske oddaje. Ali lahko prekrškovni organ (policija) začne postopek o prekršku zoper pooblaščeno uradno osebo (občinskega redarja) na podlagi predloga z navedbo dokaznega posnetka iz televizijske oddaje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄13

DPI - pandorina skrinjica interneta?

Burnik Jelena, Tomšič Andrej, 7.4.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Jelena Burnik, mag. Andrej Tomšič, Pravna praksa, 13/2011Varuhi zasebnosti, civilna družba in varuhi interesov potrošnikov so se v zadnjih letih soočili z odkritjem, da nekaj operaterjev elektronskih komunikacij v ZDA in Veliki Britaniji sodeluje s tretjimi podjetji pri testiranjih tehnologije Deep Packet Inspection (DPI), ki operaterju omogoča vpogled v vsebino vseh komunikacij naročnika. Zbrane podatke o spletnih straneh, ki jih je obiskal naročnik, besedah, ki jih je vpisal v iskalnik, in še o marsičem, kar je na spletu počel, bo operater uporabil za vedenjsko oglaševanje - zgradil bo naročnikov profil, nato pa mu dostavil oglase, vezane na njegove zabeležene aktivnosti na spletu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄13

Uporaba videonadzornega sistema občin za ugotavljanje prekrškov

Irena Vovk, 7.4.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2011Ali lahko občine za ugotavljanje prekrškov in izrekanja sankcij pregledujejo gibanje in ravnanje posameznikov, ki jih je ujela kamera na videonadzorovanem območju?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄13

Razkritje namena nakupa nepremičnine

mag. Katarina Krapež, 2.4.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 13/2009Ali lahko glede na določila Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) banka od stranke zahteva, da ji razkrije naravo posla, in sicer ali kupuje stanovanje za bivanje, oddajo ali kaj drugega?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄13

Posredovanje podatkov umrle pacientke CSD

mag. Katarina Krapež, 2.4.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 13/2009Center za socialno delo (CSD) od bolnišnice zahteva, da mu posreduje osebne podatke o pacientki, ki je bila v bolnišnici zdravljena, vendar je umrla. Center za socialno delo se sklicuje na 11. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Ali in v kakšnem obsegu je bolnišnica dolžna posredovati p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄13

Pravica do pisemske tajnosti

Avtor ni naveden, 2.4.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2009Sodba II Ips 164/2006, 22. januarja 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča V Ljubljani I Cp 3514/2005) OZ - prvi odstavek 134. člena URS - 35., 37., 39. in 59. člen Bralcu v tisku popolno reproduciranega pisemskega zapisa je prihranjena vsakršna interpretacija vsebine, nihče sporočenega pred tem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Obveščanje informacijskega pooblaščenca o zbirkah osebnih podatkov

Jože Bogataj, 6.4.2006

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jože Bogataj, Pravna praksa, 13/2006Drugega aprila 2006 se je iztekel rok, do katerega so morali tisti upravljavci osebnih podatkov, ki so organu, pristojnemu za varstvo osebnih podatkov, posredovali podatke iz svojih katalogov zbirk osebnih podatkov še po starem zakonu o varstvu osebnih podatkov,1 posredovati vse podatke, določene v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄13

Koliko?

Avtor ni naveden, 10.4.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 13/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Dovoljenje za gibanje na mejnem prehodu Tarifna št. 14 V zvezi z izdajo dovoljenja za gibanje in muditev na mejnem prehodu: * v zvezi z izdajo začasnega dovoljenja za gibanje in muditev na mejnem prehodu: - za vlogo 5 točk ali 85 tolarjev; - za dovolje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄13

ZUP: Upravna odločba

Boštjan Kavčič, 10.4.2003

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 13/2003Konkretni upravni akt (upravna odločba) predstavlja odločitev upravnega organa prve stopnje o upravni stvari, ki je predmet postopka, na podlagi vseh dejstev in dokazov, ugotovljenih v skrajšanem ali posebnem ugotovitvenem postopku. Odločba, izdana v upravnem postopku, je enostransko(*1), individual...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄13

Novosti predloga zakona o matičnem registru (ZMatR)

mag. Bojan Trnovšek, 10.4.2003

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Bojan Trnovšek, Pravna praksa, 13/2003MATIČNE KNJIGE V Sloveniji vodenje matičnih knjig ureja zakon iz leta 1974, ki ga v številnih določbah zaradi njegove neskladnosti s pravnim redom Republike Slovenije ni mogoče izvajati. Za razliko od registra stalnega prebivalstva se matične knjige še vedno vodijo ročno, kar zavira hitrejši, uči...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄13

Pravni status cerkve v Avstriji

Dušan Štrus, 11.4.2002

Človekove pravice, Verske skupnosti

Dušan Štrus, Pravna praksa, 13/2002V ponedeljek, 25. februarja 2002, je v prostorih Državnega zbora prof. dr. Karl Schwarz, predavatelj državnega cerkvenega prava na Evangeličansko-teološki fakulteti Univerze na Dunaju, predstavil pravno ureditev statusa cerkve v Avstriji. Predavanje je organiziral Državni svet v sodelovanju s Sloven...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Nova ureditev prijave prebivališča

mag. Bojan Trnovšek, 11.5.2000

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Bojan Trnovšek, Pravna praksa, 13/2000Priložnost za vzpostavitev ponovnega zaupanja v register stalnega prebivalstva Pri normativnem urejanju področja prijave in odjave prebivališča ni mogoče zanemariti številnih in različnih interesov, ki jih imajo posamezni subjekti (posameznik, stanodajalci in državni organi). Pestrost in različno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Italija: Pravice tujcev na nepremičninah

dr. Andrej Berden, 9.7.1998

Tujci, Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 13/1998Pričujoči zapis o nakupih tujcev na nepremičninah v Italiji bo na kar se da strnjen način prikazal stanje teh pravic v danes veljavni zakonodaji. Recipročnost ali vzajemnost Najprej je treba obravnavati pojem recipročnosti ali vzajemnosti, kot ga določa 16. člen splošnih določil Civilnega zako...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 13

Leto objave

2019(1) 2015(2) 2014(1) 2013(3)
2012(2) 2011(2) 2009(3) 2006(1)
2003(3) 2002(1) 2000(1) 1998(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.4. Verske skupnosti 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

AB CĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRS Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov