O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄14

Posredovanje podatkov o zaposlenih policiji

Sonja Strle, 4.4.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Sonja Strle, Pravna praksa, 14/2019Pobudnik se je na Informacijskega pooblaščenca (IP) obrnil z vprašanjem o dopustnosti posredovanja osebnih podatkov zaposlenih policiji ob obisku tujega državnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Hramba podatkov o prijavljenem gostu

Matej Vošner, 12.4.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matej Vošner, Pravna praksa, 14/2018Kako dolgo lahko marina hrani osebne podatke, ki jih v poseben računalniški program vnese zaradi pobiranja turistične takse, saj se mnogi gosti v marino vračajo večkrat letno? Ali je v zvezi s tem marina dolžna sprejeti kakšen pravni akt?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄14

Pravno priznanje spola v Sloveniji

Miha Istenič, 6.4.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

Miha Istenič, Pravna praksa, 14/2017Slovenija, kot mnogo drugih držav, nima krovnega zakona, ki bi urejal pravno priznanje spola in druga relevantna vprašanja s področja pravic in potreb transspolnih oseb. Uveljavljanje pravice do pravnega priznanja spola na osnovi samoidentifikacije brez pridobitve medicinske diagnoze oziroma vključenosti v postopek potrditve spolne identitete z medicinskimi procesi in posegi ni možno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄14

Fotokopiranje osebne izkaznice ob spremembi številke TRR

Matej Vošner, 6.4.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matej Vošner, Pravna praksa, 14/2017Ali je družba, s katero je bila sklenjena pogodba o borznem posredovanju, posredovanju naročil in vodenju računov finančnih instrumentov, upravičena zahtevati fotokopijo osebnih dokumentov (osebne izkaznice in bančne kartice) od druge pogodbene stranke?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Javna objava podatkov o posameznih davčnih neplačnikih - fizičnih osebah

Avtor ni naveden, 7.4.2016

Ustavno sodišče, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2016Prvi, sedmi in osmi odstavek 20. člena Zakona o davčnem postopku niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Oglaševanje prek TV-sprejemnika

Irena Vovk, 7.4.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2016Posameznik je pri gledanju televizije na svoj digitalni kabelski sprejemnik dobil tekstovno obvestilo (t. i. bmail), ki mu ga je poslal njegov operater in v katerem ga obvešča o mobilnih paketih in možnosti nakupa vinjete na obroke. Ali je tako oglaševanje v slovenski zakonodaji urejeno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄14

Kako varno bo za Ščitom zasebnosti?

Jelena Burnik, 7.4.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jelena Burnik, Pravna praksa, 14/2016Edward in Max sta zdaj že stara znanca, ki sta (ne)posredno povzročila, da je lani propadel Varni pristan - dogovor, ki je omogočal neproblematičen pretok osebnih podatkov iz EU v ZDA. Tako smo lahko enostavno uporabljali komunikacijske storitve ameriških ponudnikov, hranili podatke v oblaku itd. Dokler ni Edward Snowden razkril podrobnosti o delovanju varnostno-obveščevalnih služb - predvsem ameriških, ki pa plodno sodelujejo s podobnimi službami drugih držav - da prestrezajo ogromne količine vsakodnevnih komunikacij, internetnih in telefonskih, da imajo kopico programov za analizo teh podatkov, filtriranje in profiliranje, da lahko na ameriških tleh preprosto in zakonito (!) pridobivajo podatke od ponudnikov komunikacijskih storitev. Zgodbo je nadaljeval Max Schrems, ki je zaradi teh razkritij prignal pred Sodišče EU svojo pritožbo proti omrežju Facebook. Njegovi osebni podatki bi morali biti namreč po načelih Varnega pristana pri prenosu v ZDA ustrezno varovani, pa so razkritja Snowdna črno na belem pokazala, da ni tako, ampak so podatki enostavno dostopni množičnemu nadzoru.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Pridobivanje diagnoz v postopku delitve neprofitnih stanovanj v najem

Irena Vovk, 9.4.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015Ali lahko Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana v postopku odločanja o dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem zahteva od prosilcev, da priložijo potrdilo z diagnozo o bolezni oziroma o bolezenskem stanju?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Odstranitev časopisnih člankov o obsodbi za kaznivo dejanje

Irena Vovk, 9.4.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2015Posameznik je bil konec prejšnjega leta pravnomočno obsojen na pogojno zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost. Zdaj pa zaradi več novinarskih prispevkov v tiskanih in spletnih medijih v zvezi s tem sodnim postopkom ne more dobiti nove zaposlitve. Kako naj doseže umik novinarskih prispevkov o obsodbi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Težave pri prijavi stalnega prebivališča - institut zakonskega prebivališča

Avtor ni naveden, 10.4.2014

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2014Varuh je prejel več pobud posameznikov, ki so iz različnih razlogov ostali brez stalnega prebivališča, a ga tudi niso mogli prijaviti na centru za socialno delo (t. i. zakonsko prebivališče), saj četrti odstavek 8. člena Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb) tako prijavo pogojuje s prejemanjem materialne pomoči na območju, na katerem posameznik dejansko živi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Ali sme občina posredovati društvu osebne podatke starejših občanov?

Irena Vovk, 10.4.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2014Občina je od društva upokojencev prejela prošnjo, naj jim posreduje osebne podatke občanov, starejših od 69 let. Kot so pojasnili, podatke potrebujejo za obdaritve ob osebnih praznikih, božično-novoletnih praznikih, vabili bi jih na različne delavnice ipd. Ali sme občina posredovati društvu osebne podatke starejših občanov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄14

Kako preveriti identiteto prodajalca nepremičnine?

Irena Vovk, 11.4.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2013Posameznik kupuje nepremičnino od drugega posameznika - fizične osebe in želi biti pri tem previden. Kje lahko preveri resnično identiteto prodajalca (na primer na upravni enoti, pri notarju) in se tako prepriča, da je prodajalec res tisti, ki je v zemljiški knjigi naveden kot lastnik nepremičnine?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄14

Pošiljanje vabil za naročanje na mesečne novice po elektronski pošti

Irena Vovk, 12.4.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2012V organizaciji nameravajo pošiljati mesečne novice tistim, ki bi se nanje naročili. Ker so v zadnjih nekaj letih v okviru svojega delovanja pridobili obsežen seznam elektronskih naslovov, bi na te naslove poslali vabilo, da se naročijo na te novice. Ali imajo za to podlago v zakonu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄14

Objava javnih dokumentov

Irena Vovk, 12.4.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2012Ali se sme na spletni strani podjetja objavljati dražbene razglase (izbrisali bi ime in priimek dolžnika ter objavili zgolj podatke, kot na primer kraj, datum, ura, predmeti), ki so sicer javno objavljeni na spletni strani sodišča? Kako pa je z objavo podobnih dokumentov z javnih portalov na Hrvaškem?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Pridobivanje podatka o prejemkih s strani humanitarne organizacije

Irena Vovk, 14.4.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2011Ali lahko prostovoljci humanitarne organizacije pri dodeljevanju hrane od prosilcev zahtevajo vpogled v osebne podatke in dokazila o prejemkih (na primer socialna pomoč, pokojnina, plača)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄14

Zbiranje elektronskih naslovov učencev

Irena Vovk, 14.4.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2011Osnovna šola za potrebe vstopanja in dela v šolskih spletnih učilnicah potrebuje elektronske naslove učencev. Ali je zbiranje teh podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Sprejem v varovani oddelek socialno-varstvenega zavoda brez privolitve

Avtor ni naveden, 8.4.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 14/2010Sprejem v varovani oddelek socialno-varstvenega zavoda po ZDZdr pomeni odvzem prostosti v smislu tretjega odstavka 19. člena Ustave. Za izrek ukrepa morajo biti ugotovljene in v sodni odločbi obrazložene konkretne okoliščine, iz katerih je mogoče sklepati na realno ogrožanje naravnih dobrin, določen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Obveščevalne službe po nakupih osebnih podatkov

Peter Merc, 8.4.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Banke in hranilnice

Peter Merc, Pravna praksa, 14/2010Švicarska banka UBS se je skupaj s svojimi premožnimi strankami, ki v njej skrivajo svoje premoženje, daleč stran od dosega davčnih organov tujih držav, nehote znašla v središču svetovne pozornosti. Nemška vlada je javno oznanila svojo odločitev, da bo od neznanega ponudnika odkupila ukradene podatk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Zaračunavanje fotokopij zdravstvene dokumentacije

Irena Vovk, 8.4.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2010Na podlagi katerega predpisa lahko oziroma mora izvajalec zdravstvene storitve zaračunati izdelavo fotokopij zdravstvene dokumentacije za paciente, ki zahtevajo fotokopije?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Podatki o porabi elektrike najemnika

Irena Vovk, 8.4.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2010Ali je podjetje za distribucijo električne energije lastniku neprofitnih stanovanj (Javni sklad Mestne občine Koper) upravičeno zavrnilo zahtevo za posredovanje podatkov o porabljeni električni energiji, sklicujoč se na 8. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)? Položnice za plačilo elektri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Snemanje zvoka v službenih prostorih

mag. Katarina Krapež, 9.4.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 14/2009Delodajalec naj bi v službene prostore poleg že obstoječega videonadzora namestil tudi naprave za snemanje zvoka (mikrofon in snemalnik). Ali sta taka postavitev naprav in snemanje zvoka dovoljena?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Posredovanje osebnih podatkov otroka policiji

mag. Katarina Krapež, 9.4.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 14/2009Ali šola lahko posreduje osebne podatke otroka, ki je učenec te šole, policiji, ne da bi o tem obvestila otrokove starše kot njegove zakonite zastopnike?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Molk organa mora škodovati organu in ne stranki

dr. Rajko Pirnat, 9.4.2009

Upravni postopek in upravne takse

dr. Rajko Pirnat, dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 14/2009dr. pravnih znanosti, profesor in dekan na PF Univerze v Ljubljani
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Objava raziskovalne naloge z osebnimi podatki na spletu

Jasna Rupnik, 9.4.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jasna Rupnik, Jasna Rupnik, Pravna praksa, 14/2009 Na šoli imamo dobro razvito raziskovalno dejavnost. Na naši spletni strani bi želeli objaviti raziskovalno nalogo Vodnjaki v Ljubljani v celoti, in sicer: - slike vodnjakov v zasebni lasti, - naslove hiš, kjer so ti vodnjaki, - imena strokovnjakov, ki so pri nalogi sodelovali, ter avtorjev, tj....
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄14

Objava posnetkov na internetu

Irena Vovk, 10.4.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-294/2008/2, 27. marec 2008 Dijaki so s pomočjo mobitelov posneli kratke filme in jih objavil na internetu. V dveh prizorih je bilo posneto nasilje, ki ga dijaki uprizarjajo med seboj in na račun šibkejših dijakov. V enem filmu pa so posneli prizor med šolsko uro...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14

Leto objave

2019(1) 2018(1) 2017(2) 2016(3)
2015(2) 2014(2) 2013(1) 2012(2)
2011(2) 2010(4) 2009(4) 2008(2)
2006(2) 2002(1) 1999(1) 1996(1)
1993(1) 1991(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFGHI J K LM NOP QR S ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov