O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄24-25

Posredovanje podatkov svetu šole

Sonja Strle, 20.6.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Sonja Strle, Pravna praksa, 24-25/2019Pobudnik se je na Informacijskega pooblaščenca (IP) obrnil z vprašanjem glede posredovanja dokumentacije iz personalne mape nekdanje zaposlene delavke svetu šole.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄24-25

Neprimerna ureditev meritev izpustov

Avtor ni naveden, 20.6.2019

Varstvo okolja, Inšpekcije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2019Varuh človekovih pravic (Varuh) je obravnaval več pobud glede dveh inšpekcijskih postopkov okoljske inšpekcije, ki deluje v okviru Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP), v katerih so bile zavezancema (tj. podjetjema) odrejene meritve hrupa. Pobudam je bilo skupno nezadovoljstvo pobudnikov glede poteka oziroma izvedbe meritev hrupa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄24-25

Pravo državljanstva

dr. Franci Ježek, 20.6.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Kultura in umetnost

dr. Franci Ježek, Pravna praksa, 24-25/2019Knjiga Pravo državljanstva je, kot uvodoma v predgovoru pojasni že avtor, najnovejša znanstvena monografija, ki sistematično obdeluje ureditev pravic, obveznosti in pravil, ki so povezana s pojmom in statusom državljanstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄24-25

Kopiranje osebnega dokumenta v banki

Matej Vošner, 21.6.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matej Vošner, Pravna praksa, 24-25/2018Ali lahko banka od stranke v poslovalnici zahteva predložitev osebne izkaznice ali potnega lista z vidnim stalnim naslovom zaradi preverjanja osebnih podatkov in ga tudi fotokopira? Ali ima banka pravico poleg osebnih podatkov obdelovati tudi sliko stranke, ki je na potnem listu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄24-25

Posredovanje osebnih podatkov o subvenciji hrane

Matej Vošner, 22.6.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matej Vošner, Pravna praksa, 24-25/2017Ali je osnovna šola dolžna posredovati upravni enoti podatke učenca o tem, ali je prejemnik subvencionirane prehrane oziroma ali je do nje upravičen; in če je, v kakšnem znesku?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄24-25

Ste (že) pripravljeni na maj 2018?

dr. Nataša Pirc Musar, 22.6.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Nataša Pirc-Musar, Pravna praksa, 24-25/2017Nova evropska Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation) se začne uporabljati enotno v vseh državah članicah 25. maja 2018. V primerjavi z veljavno Direktivo 95/46/ES, preneseno v slovenski Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), prinaša precej novosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄24-25

Posredovanje osebnih podatkov polnoletnega otroka staršem

Irena Vovk, 18.6.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2015S polnoletno hčerko je posameznik v sodnem sporu zaradi preživnine. Sodnica ji je do prejšnjega naroka naložila, da mora popraviti čim več negativnih ocen. Ker pa ni govorila resnice, posameznika zanima, ali lahko od razrednika po elektronski pošti pridobi podatke o njenih ocenah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄24-25

Ravnanje stečajnega upravitelja

Irena Vovk, 18.6.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2015Ali je posameznik dolžan v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) posredovati geslo elektronske pošte podjetja v stečajnem postopku, ki je hkrati tudi njegov osebni e-naslov? Ali sme stečajni upravitelj brisati korespondenco podjetja, katerega stečajni postopek vodi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄24-25

Svoboda izražanja in anonimnost interneta - res nimata meja?

Nataša Pirc Musar, 18.6.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Nataša Pirc-Musar, Pravna praksa, 24-25/2015Ministrstvo za kulturo je pripravilo spremembe Zakona o medijih (ZMed), ki med drugim razširja odgovornost odgovornega urednika medija tudi na vsebino komentarjev in drugega avdiovizualnega materiala bralcev, poslušalcev ali gledalcev. Odgovorni urednik mora prav tako oblikovati pravila za izbiro in vključitev komentarjev ter jih javno objaviti na primernem mestu v mediju. Komentar, ki ne bo v skladu z objavljenimi pravili, pa mora biti v najkrajšem možnem času umaknjen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Dostop do zdravstvenih podatkov osebe, zaposlene v vrtcu

Irena Vovk, 19.6.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2014V vrtcu, torej vzgojno-varstvenem zavodu, je zaposlena oseba, ki naj bi bila okužena z nalezljivo boleznijo. Kdo lahko zahteva vpogled v njeno zdravniško spričevalo o zaposlitvi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Vloga in funkcija nadzornega odbora društva

Avtor ni naveden, 20.6.2013

Društva, javni shodi, prireditve

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2013Ali ima nadzorni odbor društva pravico do vpogleda v celotno dokumentacijo, račune in bančne izpiske tudi za čas pred nastopom svojega mandata ali je ta pravica omejena le na pregled tekočih zadev, ki so vezane na čas opravljanja mandata? • Ali je za tak ukrep dovolj že zahteva enega člana ali je potrebna večinska volja članov nadzornega odbora?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄24-25

Piškotki - privolitev

Irena Vovk, 20.6.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2013Ali na primer analitični piškotki, piškotki MOSS ali piškotki storitve Piano spadajo med izjeme po Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄24-25

Uporaba tehnologije GPS v domovih starejših

Irena Vovk, 21.6.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2012Podjetje, ki se ukvarja s tehničnim varovanjem objektov, bi domovom za starejše ponudilo tudi sprejemnike GPS v obliki ure, zapestnice ipd., s katerimi bi lahko določili točno lokacijo oskrbovancev. Ta tehnologija je mišljena kot pomoč oskrbovancem in osebju, dostop do podatkov pa je omejen. Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄24-25

Solidarnostna pomoč

Irena Vovk, 21.6.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2012V 51. členu Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti je določeno, da delavcu pripada solidarnostna pomoč v višini 50 odstotkov povprečne plače v Sloveniji za pretekle tri mesece, in sicer v teh primerih: zaradi elementarne nesreče ali požara, invalidnosti (II. ali III. kategorija) in odsotnosti zaradi bolezni nepretrgano nad 90 dni. Ali lahko torej delodajalec sindikatu posreduje osebne podatke posameznega zaposlenega, če je zaradi bolezni odsoten več kot 90 dni?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Neposredno trženje - stavba nima evidentiranega zemljišča pod stavbo

Irena Vovk, 23.6.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2011Ali lahko geodetsko podjetje za neposredno trženje svojih storitev po navadni pošti posameznikom, za katere so pri pregledu evidenc na portalu Prostor ((http://e-prostor.si)) zasledili, da njihova stavba nima evidentiranega zemljišča pod stavbo, pošlje ponudbo? Člen 81. Zakona o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 47/06) namreč določa, da mora investitor v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Posredovanje podatkov s strani operaterjev

Irena Vovk, 23.6.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2011Posameznik želi pridobiti podatke o tem, ali je njegov operater komunikacijskih omrežij v preteklosti posredoval sodišču ali policiji kakšne podatke, ki se nanašajo nanj. Operater zahtevo zavrača in se sklicuje na 149.b člen Zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 32/07 - ZKP-UPB4). Ali je prepoved posredovanja podatkov absolutna tudi v primeru že pravnomočno končanih postopkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Osebni status posameznika

Nana Weber, 23.6.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 24-25/2011Področje osebnega statusa je slabo raziskano. Na administrativne težave in neprijetnosti evropski državljani največkrat naletijo, ko želijo urediti svoj osebni status ali status svojega otroka. Predpisi po posameznih državah se razlikujejo, mednarodne konvencije in pravila mednarodnega zasebnega prava pa obstoječe konflikte rešujejo v manjši meri.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄24-25

Odpis, delni odpis in odlog plačila davka - podatki o družinskih članih zavezanca

Irena Vovk, 17.6.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2010Ali 101. člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki določa, da davčni organ lahko dovoli odpis, delni odpis in odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v 24 mesecih, če bi se s plačilom davčne obveznosti lahko ogrozilo preživljanje davčnega z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄24-25

Neučinkovit način boja

Irena Vovk, 17.6.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2010"Skladno s svojim poslanstvom in pristojnostmi vas pozivam, da o predlagani izjavi o oblikovanju evropskega sistema hitrega obveščanja proti pedofilom in spolnim nadlegovalcem tehtno premislite in je ne podpišete oziroma umaknete svoj podpis, če ste bili zavedeni s pomanjkljivo obrazloženimi povabil...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄24-25

Spletno ocenjevanje profesorjev

Irena Vovk, 17.6.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2010Ali anonimno spletno ocenjevanje zaposlenih v javnih zavodih pomeni kršitev varovanja osebnih podatkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄24-25

Vnovčevanje bonov in osebni podatki

Irena Vovk, 17.6.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2010Posameznik je želel v supermarketu plačati z bonom, prodajalka pa je od njega zahtevala ime, priimek, datum rojstva in številko osebne izkaznice. Pojasnila je, da osebne podatke potrebujejo, ker so se pojavili ponarejeni boni. Ali gre v tem primeru za kršitev predpisov o varstvu osebnih podatkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Posredovanje podatkov o lastnikih vozil pogodbenemu izterjevalcu

mag. Katarina Krapež, 18.6.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 24-25/2009Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-229/2009/2, 28. maj 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Posredovanje imenika telefonskih številk in predaja elektronske pošte

mag. Katarina Krapež, 18.6.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 24-25/2009Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-249/2009/2, 1. junij 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Zaupnost odnosa z zdravnikom velja tudi v zaporu

Andreja Tratnik, 18.6.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Andreja Tratnik, Andreja Tratnik, Pravna praksa, 24-25/2009Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v začetku tega meseca obravnavalo zadevo, v kateri je pritožnik zatrjeval kršitev svoje pravice do zasebnega in družinskega življenja iz 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), ker so mu v zaporu, kjer je prestajal kazensko sankcijo,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Legitimnost poseganja v posameznikovo zasebnost

Sandra Vesel, 18.6.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Sandra Vesel, Sandra Vesel, Pravna praksa, 24-25/2009Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v nedavni sodbi v zadevi Žičkus proti Litvi razsodilo, da je razkrivanje osebnih podatkov posameznika, ki je v dobi komunizma sodeloval s Komitejem državne varnosti (KGB), takratno osrednjo sovjetsko varnostno-obveščevalno službo, kršenje njegove pravi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24-25

Leto objave

2019(3) 2018(1) 2017(2) 2015(3)
2014(1) 2013(2) 2012(2) 2011(3)
2010(4) 2009(4) 2008(4) 2007(2)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.5. Inšpekcije 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

ABCĆČDĐEFGHIJ K LM NO P QRS ŠT UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov