O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄29-30

Posredovanje osebnih podatkov polnoletnega otroka staršu

Irena Vovk, 21.7.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2016Ali lahko center za socialno delo očetu izda kopijo odločbe, s katero sta bila hčerki priznana status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) ter pravica do izplačevanja nadomestila za invalidnost in dodatka za pomoč in postrežbo? Hčerka je že polnoletna in po razvezi zakonske zveze staršev živi pri materi, staršem pa je bila s sklepom sodišča podaljšana roditeljska pravica.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄29-30

Posredovanje podatkov sodišču

Irena Vovk, 21.7.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2016Državni organ je od sodišča (Službe za brezplačno pravno pomoč) prejel poziv za posredovanje podatkov o premoženju oziroma dohodkih prosilca za brezplačno pravno pomoč (podatki o nepremičnini in kupnini). Prosilec je namreč pri njem neuspešno uveljavljal pravico do varstvenega dodatka in v postopku predložil tudi Zapisnik o ugotovitvi davčne osnove za odmero davka na promet nepremičnin, ki je označen kot davčna tajnost. Ali lahko organ posreduje sodišču podatke, ki so zapisani v tem dokumentu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄29-30

Vpogled v osebne podatke umrlih - statistika in raziskovanje

Irena Vovk, 21.7.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2016Založba za pripravo leksikona potrebuje osebne podatke pokojnega profesorja, ki je bil zaposlen na eni izmed fakultet Univerze v Ljubljani. Na fakulteti imajo profesorjev evidenčni list za vodilni in strokovni kader (s fotografijo), vendar niso prepričani, ali smejo podatke posredovati založbi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄29-30

Ločevanje zasebne in poslovne e-pošte

Irena Vovk, 23.7.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2015Z namenom, da bi bila delodajalcu vsa poslovna elektronska komunikacija zaposlenih vedno dosegljiva - še zlasti v primerih napovedane in nenapovedane odsotnosti delavcev, upokojitve ali prenehanja delovnega razmerja - nameravajo v družbi sprejeti nov pravilnik o vodenju poslovne elektronske korespondence. V pravilniku bi tako določili, da je vsak zaposleni odgovoren, da bo svojo e-pošto glede na vsebino v svojem "inboxu" razdelil na zasebno in poslovno pošto. Družba bi na način avtomatskega arhiviranja zagotovila, da se arhivira zgolj pošta s poslovno vsebino, ne pa tudi z zasebno. Ali bo smel nato delodajalec po takem razporejanju e-pošte vpogledovati v poslovno e-pošto delavcev ne le v času njihove odsotnosti, temveč tudi tedaj, ko je delavec na delu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄29-30

Posredovanje osebnih podatkov fizičnih oseb javnemu podjetju

Irena Vovk, 23.7.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2015Ali sme javno komunalno podjetje od lastnika stanovanja, ki je priključeno na skupni vodomer z več uporabniki, zahtevati posredovanje osebnih podatkov drugega uporabnika istega odjemnega mesta? Javno podjetje podatke potrebuje za vnovično določitev delilnega razmerja med uporabniki storitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Seznanitev s pisnimi izdelki učencev

Avtor ni naveden, 24.7.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2014Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli v 7. členu ureja pravico do vpogleda v učenčev izdelek in oceno, in sicer tako, da učitelj pisne izdelke izroči učencem za informacijo staršem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Uporaba podatkov o gledanosti televizijskih programov

Irena Vovk, 24.7.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2014Podjetja, ki ponujajo elektronske komunikacije (operaterji elektronskih komunikacij), se soočajo z dejstvom, da se merjenje gledanosti televizijskih programov trenutno izvaja na omejenem vzorcu nekaj sto gospodinjstev, ki na podlagi soglasja sodelujejo v panelu, s katerim se ugotavlja gledanost posameznih vsebin. Kot je Informacijski pooblaščenec že zapisal v Smernicah o varstvu osebnih podatkov pri digitalni televiziji ( http://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice__DTV.pdf ), je zaradi dvosmernosti komunikacije pri digitalni televiziji iluzorno pričakovati, da bi si operaterji zatiskali oči pred podatki o tem, kateri program ob določeni uri gleda določeni uporabnik in kaj se ob tem času na tem programu predvaja. Nabor podatkov, ki jih že zaradi narave stvari prejme ponudnik digitalne televizije, je širok, saj so poleg že omenjenih podatkov zanimivi tudi podatki o tem, kdaj je naročnik preklopil na program, ali je vsebino ustavil ali previl ipd. Podatki se nanašajo na različne načine ogleda televizijskih vsebin, ki poleg linearne televizije zajemajo tudi gledanje z zamikom ter gledanje vsebine na zahtevo. Z obdelavo teh podatkov bi lahko operater bolje prilagajal pakete, ki jih ponuja (na primer iz sheme programov umaknil neki program, ki je slabo gledan), izboljšal kakovost in obseg storitev. Podatke naj bi za operaterja analiziralo neko podjetje, ki ima ustrezno znanje in orodja. To podjetje naj bi od operaterja dobilo psevdonimizirane ali anonimizirane podatke o gledanosti, operaterju pa bi na podlagi statističnih obdelav omogočilo grafične in statistične podatke o gledanosti (na primer primerjave med gledanostjo kanalov po paketih, regijah ali času gledanja). Vsem drugim zainteresiranim strankam pa naj bi omenjeno podjetje proti plačilu zagotavljalo agregirane podatke o razmerah na trgu v smislu valutne raziskave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Primopredaja

Irena Vovk, 24.7.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2014"Novih izzivov se veselim. Med prvimi, ki nas čakajo, je nedvomno zagotavljanje učinkovitega izvajanja noveliranega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in soočanje z zaostanki zaradi povečanega obsega pristojnosti Informacijskega pooblaščenca," je dejala nova informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, ki je 17. julija nastopila petletni mandat.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Kršitev načela enakosti pri obravnavi strank, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči

Avtor ni naveden, 24.7.2014

Upravni postopek in upravne takse

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2014Prvi odstavek v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 11. člena Zakona o sodnih taksah (ZST-1) je v neskladju z Ustavo v delu, ki ne omogoča, da sodišče oprosti stranko plačila sodne takse v celoti, ko stranka ne prejema denarne socialne pomoči na podlagi odločbe pristojnega organa, čeprav bi bila do denarne socialne pomoči upravičena, če bi vlogo podala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Javna naročila - snemanje pogajanj

Irena Vovk, 25.7.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, PRORAČUN

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2013Ali se lahko snemajo pogajanja brez predhodne objave v postopku javnega naročila (pogajanja naj bi potekala ustno, z vsakim ponudnikom posebej)? Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄29-30

Posredovanje dohodnih klicev

Irena Vovk, 25.7.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2013Zavod je s strani Policije prejel zahtevo za posredovanje telefonske številke oziroma izpisa dohodnih telefonskih klicev in morebitnega telefonskega posnetka, ki je bil opravljen točno določenega dne. V zahtevi je zapisano, da Policija zbira podatke v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja razžalitve. Z zbiranjem obvestil je bilo namreč ugotovljeno, da je neznani storilec točno določenega dne v poslovnem času zavoda poklical v tajništvo zavoda in navajal neresnične navedbe na škodo zaposlenega v tem zavodu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Posredovanje diagnoze sodniku zaradi izostanka z naroka

Irena Vovk, 26.7.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2012Ali lahko sodnica poleg zdravniškega opravičila zahteva še kakšen drug dokument oziroma podatek (na primer podatek o zdravstvenem stanju), ki izkazuje upravičenost stranke ali priče, da izostane z naroka? Sodnica je namreč stranki zagrozila z denarno kaznijo, če se naroka ne udeleži in svoje odsotnosti ne opraviči.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Pridobivanje osebnih podatkov od Inšpektorata za delo

Irena Vovk, 26.7.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2012Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije zanima, ali sta 271. in 272. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) pravna podlaga za pridobivanje osebnih podatkov iz zapisnika in vse pripadajoče dokumentacije, ki se nanaša na ugotovitve Inšpektorata za delo glede delovnih nezgod. Člena v povezavi z določbami Obligacijskega zakonika (OZ) zavodu dajeta regresno pravico za uveljavljanje povrnitve škode od posameznika ali delodajalca, če so za to izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Pravni interes pobudnika in dopis ZPIZ

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Upravni postopek in upravne takse

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Ustavna pritožba zoper dopis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije št. 1 5 9871446 z dne 22. junija 2012 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄29-30

Fotografije otrok v vrtcu

Irena Vovk, 22.7.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄29-30

Vpogled v e-pošto zaposlenega

Irena Vovk, 22.7.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Nasmehnite se! Snema vas Google!

Maja Lubarda, 23.7.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Maja Lubarda, Pravna praksa, 29-30/2009Že nekaj časa lahko na spletu spremljamo poročila o pojavu nove1 Googlove aplikacije, t. i. Street View. Gre za aplikacijo, ki pri kliku na določeno ulico na spletnem zemljevidu prikaže njen fotografski posnetek v obsegu 360 stopinj. Ko posameznik torej klikne na posnetek ulice, se na njem lahko "ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Zloraba osebnih podatkov v organizaciji zasebnega sektorja za namen pridobitve javnega pooblastila

Ferdinand Šteharnik, 23.7.2009

Uprava, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Ferdinand Šteharnik, Pravna praksa, 29-30/2009Ravnanje odgovorne osebe v organizaciji zasebnega sektorja, ki v postopku za podelitev javnega pooblastila posreduje osebne podatke posameznikov, pridobljene v nasprotju z ustavno varovano pravico zasebnosti in predpisi o varstvu osebnih podatkov, ter tako prikaže izpolnjevanje zakonskega pogoja gle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Načelo zakonitosti v upravnem postopku

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 23.7.2009

Upravni postopek in upravne takse

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 29-30/2009O težavah in dilemah uporabe načela zakonitosti pri odločanju v upravnem postopku sem v PP že pisala.1 K vnovičnemu opozarjanju na to problematiko me je spodbudila sodba Upravnega sodišča RS, oddelka v Novi Gorici, št. U 651/2008-7, z dne 20. februarja 2009, ki je ne le potrdila moja razmišljanja, t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Porokova seznanitev s kreditno mapo kreditojemalca

mag. Katarina Krapež, 23.7.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2009V banki je kreditojemalec sklenil kreditno pogodbo, kot porok pa je k pogodbi pristopila njegova žena. Pozneje je žena kot porok banko zaprosila za fotokopijo celotne kreditne mape, ker kreditojemalec ni redno plačeval obrokov, ona pa je prejemala opomine. Z možem sta v postopku razveze zakonske zve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Spletna objava podatkov v zvezi z Interpolovo tiralico

mag. Katarina Krapež, 23.7.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2009Pri prehodu meje je bil posameznik pridržan zaradi Interpolove tiralice, ki se je nanašala na neplačilo davkov. Posameznik je bil pripeljan pred preiskovalnega sodnika, ki je odredil pripor, iz katerega je bil nato kmalu izpuščen, ker je zadeva absolutno zastarala. Informacijo o aretaciji (ki je vse...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Preiskave pri veletrgovcih

mag. Katarina Krapež, 24.7.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2008Po tem ko so 9. julija uslužbenci Urada RS za varstvo konkurence (UVK) v Mercatorju, Sparu in Engrotušu opravili obsežno preiskavo in zasegli dokumentacijo, so se oglasile uprave podjetij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Snemanje ob revizorskem pregledu

mag. Katarina Krapež, 24.7.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2008Ali smejo revizorji, ki v podjetju opravljajo izredno revizijo, ob preverjanju podatkov oz. osebnem zaslišanju posameznikov, zaposlenih v podjetju, zaslišanja snemati oz. uporabljati snemalne naprave?
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Zbiranje osebnih podatkov v prošnji za lizing ali kredit

mag. Katarina Krapež, 24.7.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 29-30/2008Ali lahko lizinško podjetje v vlogi za odobritev kredita ali lizinga za nakup avtomobila zahteva, da prosilec razkrije osebne podatke o izobrazbi, zakonskem stanu, kreditni kartici, številu otrok ipd.? Lahko podjetje odobritev lizinga pogojuje z razkritjem teh podatkov, tudi če so ti namenjeni za ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Dodatna merila za vpis na škofijsko gimnazijo

Irena Vovk, 24.7.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2008Ena od škofijskih gimnazij je kot dodatna merila za vpis predvidela: vsaj 20-urno aktivno sodelovanje pri prostovoljnem delu na socialnem, humanitarnem ali cerkvenem področju v zadnjem razredu osnovne šole; oceno iz izbirnega predmeta verstva in etika v zadnjem razredu osnovne šole in redno obiskova...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 29-30

Leto objave

2016(3) 2015(2) 2014(4) 2013(2)
2012(3) 2010(2) 2009(5) 2008(4)
2007(3) 2006(1) 2000(2)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

ABCĆČDĐEFGHIJ K L M NOPQRSŠ T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov