O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄19

Sporen videonadzor v čakalnici

Sonja Strle, 16.5.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Sonja Strle, Pravna praksa, 19/2019Pobudnik se je na Informacijskega pooblaščenca (IP) obrnil z vprašanjem o dopustnosti uvedbe videonadzora v čakalnici območne organizacijske enote z namenom lažjega poslovanja s strankami. Videonadzor bi se izvajal tako, da se slika ne bi snemala (podatki se torej ne bi hranili), uporabljal pa bi se za namene spremljanja števila strank v čakalnici, ki se do sedaj preverja s fizičnim odpiranjem vrat.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄19

Uporaba podobe znane osebe v videoigri

dr. Klemen Pohar, 17.5.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 19/2018Izdelki, ki jih povezujemo z znanimi osebami, se bolje prodajajo. To je znano že vsaj od 18. stoletja, ko so britanske plemiške dame začele dovoljevati rabo svojega imena za kozmetične izdelke. Do razcveta področja tržnega unovčenja osebnosti pa je prišlo z razvojem množičnih medijev in zabavne industrije. Velik del dohodkov franšize Star Wars na primer izvira prav iz trženja likov iz istoimenskih filmov. Svojo podobo so uspešno unovčili tudi igralci iz številnih drugih filmov (na primer o Jamesu Bondu), v začetku 80. let prejšnjega stoletja pa so tudi glasbene zvezde začele obsežno unovčevati svojo slavo z licenciranjem svojih imen in podob za uporabo na raznih izdelkih. Ker lahko uporaba podob znanih oseb znatno pospeši prodajo izdelka, niso redke tudi nedovoljene uporabe njihovih podob. Da je prišlo do nedovoljene uporabe njene podobe, je bila v predstavljeni zadevi prepričana tudi ameriška igralka in pevka Lindsay Lohan.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄19

Objava posnetkov športnih sodnikov

Matej Vošner, 17.5.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matej Vošner, Pravna praksa, 19/2018Ali sta dopustni javna objava slik in posnetkov sodnikov s posameznih tekem na socialnih omrežjih ter uporaba na izobraževalnih seminarjih sodnikov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄19

Katere osebne podatke lahko pridobi sindikat

Matej Vošner, 18.5.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, SINDIKATI

Matej Vošner, Pravna praksa, 19/2017Ali lahko sindikat pridobi poimenski seznam vseh zaposlenih na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), podatke glede njihove izobrazbe oziroma tarifne skupine, plačnega razreda, datuma prve zaposlitve na ZVKDS in vrste pogodbe o zaposlitvi ter poimenski seznam zaposlenih glede na vir njihovega financiranja (osnovna odločba Ministrstva za kulturo oziroma odločba o projektnem delu)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄19

Dostop občinskega svetnika do zbirk osebnih podatkov redarstva

Irena Vovk, 12.5.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2016Ali je občinski svetnik pristojen za spremljanje redarjev pri izvajanju redarskega nadzora mirujočega prometa v občini?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄19

Posredovanje zgodovinskih izpisov iz PRS v informatizirani obliki

Irena Vovk, 12.5.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2016Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je od Urada RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD) prejela zahtevo za posredovanje nekaterih podatkov iz Poslovnega registra Slovenije (PRS), s katerim upravlja AJPES. Gre za izbor zgodovinskih podatkov vpisanih subjektov vpisa in izbor podatkov o izbrisanih subjektih vpisa z vsemi zgodovinskimi podatki (oboje v strojno berljivi obliki). UPPD v zaprosilu dalje navaja, da so vsi zaprošeni podatki že javno na voljo na spletni strani AJPES v obliki t. i. zgodovinskih izpisov iz PRS/SRG oziroma prek izvozov za ponovno uporabo (da ne zahtevajo "nobenih dodatnih podatkov" od teh, ki so že javno na voljo). Urad navaja, da je do navedenih podatkov ne glede na njihovo javnost upravičen na podlagi svojih pooblastil po 70.a členu Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Seznanitev z lastnimi osebnimi podatki pri uporabi predplačniške telefonije

Irena Vovk, 14.5.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2015Operater elektronskih komunikacij je od predplačniškega (do zdaj anonimnega) uporabnika mobilnih storitev prejel zahtevo za izpis osebnih podatkov iz baze data retention (podatki, ki jih operater hrani na podlagi 164. člena Zakona o elektronskih komunikacijah - ZEKom-1). Ali mu je operater dolžan posredovati podatke, glede na to, da ne more preveriti, ali je bila oseba, ki je podala vlogo za izpis podatkov, lastnik številke v obdobju, za katerega želi izpis?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Policijsko zaprosilo za podatke o IP-naslovu spletnih komentatorjev

Irena Vovk, 15.5.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2014Ponudnik lokalnega spletnega portala omogoča tudi razprave, vendar le registriranim uporabnikom. V skladu s pravili uporabe spletne strani se o vsakem vpisu v razpravo hranijo tudi IP-naslov pošiljatelja ter datum in ura vpisa. Pred kratkim naj bi taka razprava potekala na temo javne osebe. Ponudnik je nato od te osebe prejel zahtevek za izbris razprave in izročitev IP-naslovov oseb, ki so v njej medsebojno komunicirale. Ker na zahtevo ni odgovoril, je od policije prejel dopis, da naj zaradi preiskave kaznivega dejanja po drugem odstavku 158. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) v povezavi z drugim odstavkom 168. člena KZ-1 (razžalitev zoper uradno osebo) na podlagi tretjega odstavka 149.b člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) policiji izroči IP-naslove omenjenih uporabnikov. Kaj naj stori ponudnik?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Obdelava osebnih podatkov s strani družb za revidiranje

Irena Vovk, 16.5.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2013Ali je revizijska družba, ko izvaja revizijo pri nekem naročniku, pogodbeni obdelovalec ali (samostojen) upravljavec osebnih podatkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Zakonitost uporabe avtokamer

Jure Logar, 16.5.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jure Logar, Pravna praksa, 19/2013• Ali je uporaba avtomobilskih kamer, ki snemajo pot vožnje (pogosto imajo vgrajen tudi sprejemnik GPS, ki omogoča natančno beleženje prevožene poti in hitrosti vozila), v Sloveniji prepovedana oziroma kakorkoli omejena? • Ali je mogoče posnetke take kamere uporabiti pri dokazovanju zatrjevanih
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄19

Posredovanje osebnih podatkov umrlih njihovim sorodnikom

Irena Vovk, 17.5.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2012Posameznik je dom upokojencev (upravljavca osebnih podatkov), v katerem je umrl njegov oče, zaprosil za vpogled v dokumentacijo. Upravljavec pa mu je odgovoril, da zaradi varstva osebnih podatkov zahtevanih podatkov ne more posredovati. Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄19

Življenjski trak kot domača naloga v osnovni šoli

Irena Vovk, 17.5.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2012Učenka nižjega razreda osnovne šole je morala za domačo nalogo izdelati življenjski trak od svojega rojstva do danes. Za vsako leto posebej naj bi nanj nalepila svojo sliko in navedla različne osebne podatke (na primer o telesni teži in višini, o boleznih in poškodbah, najljubši hrani in pijači, počitnicah). Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄19

Prenovljen okvir za varstvo osebnih podatkov v EU

mag. Jelena Burnik, 17.5.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Jelena Burnik, Pravna praksa, 19/2012Evropska komisija je konec januarja objavila prvi uradni predlog Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov, ki naj bi nadomestila zdaj veljavno Direktivo št. 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov iz leta 1995. Namen uredbe je poenotenje zakonodaje v EU, kar naj bi olajšalo aktivnosti gospodarstva na odprtem notranjem trgu in okrepilo pravice posameznikov, državljanov EU. Uredba pomeni korak naprej v razvoju pravice do varstva osebnih podatkov, vendar pa pri Informacijskem pooblaščencu poudarjamo, da bo glede nekaterih predlaganih rešitev potreben temeljit premislek, da se ne prelevijo v mrtve črke na papirju ali da se celo ne zmanjša raven varstva posameznikovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Upanje za človekove pravice

Irena Vovk, 19.5.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2011V letu 2010 je bila svoboda govora omejena v vsaj 89 državah, zapornike vesti so zaznali v vsaj 48 državah, primere mučenja in drugih oblik nečloveškega ravnanja v vsaj 98 državah, nepravične sodne postopke pa v vsaj 54 državah, ugotavlja letno poročilo Amnesty International (AI) 2011, ki zajema 157 držav. V poročilu je tudi del o Sloveniji, ki poudarja izbrisane in diskriminacijo Romov. Objava poročila sovpada z začetkom praznovanja 50-letnice AI.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Pridobivanje, uporaba in ureditev podatkov

Sabina Zgaga, 19.5.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Sabina Zgaga, Pravna praksa, 19/2011S sodobnimi komunikacijskimi sredstvi posameznik pošilja vse več osebnih podatkov v (digitalni) svet. V povezavi s tem se odpirajo številna praktična in pravna vprašanja. Tem je bila letos namenjena že tradicionalna poletna šola v Pecsi na Madžarskem, ki sta jo organizirala Pravna fakulteta v Pecsi in Inštitut Maxa Plancka za primerjalno in mednarodno kazensko pravo v Freiburgu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Izmenjava osebnih podatkov med zavarovalnicami

Irena Vovk, 19.5.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2011Udeleženec v prometni nesreči, za katero je bil odgovoren drug voznik, je zahtevek za povrnitev škode vložil pri zavarovalnici, pri kateri je imel povzročitelj sklenjeno zavarovanje odgovornosti. Njegove osebne podatke so nato preverjali tudi pri drugih zavarovalnicah (ali se je pri različnih zavarovalnicah večkrat pojavljal kot povzročitelj ali oškodovanec itd.). Ali je dopustno izmenjevanje osebnih podatkov o udeležencih škodnih dogodkov med zavarovalnicami?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Ali zmotno pravno mnenje Upravnega sodišča veže upravni organ pri njegovem odločanju

Aleš Vehar, 13.5.2010

Upravni postopek in upravne takse, Uprava

Aleš Vehar, Pravna praksa, 19/2010V PP št. 9/2010 je bil objavljen prispevek dr. Boštjana Zalarja, sodnika Upravnega sodišča in profesorja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, z naslovom Javna kritika sodnih odločb (str. 6-8), v PP št. 11/2010 pa odgovor dr. Rajka Pirnata, dekana PF Univerze v Ljubljani, z naslovom K ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Zbiranje osebnih podatkov s strani policije

Irena Vovk, 13.5.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2010Posameznika, ki se je peš vračal domov, sta ustavila policista in opravila identifikacijo, njegove osebne podatke pa sta zapisala v navadno beležko. Ali je tak način zapisovanja in zbiranja podatkov zakonit?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Pristojnosti zastopnika pacientovih pravic

Irena Vovk, 13.5.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2010Ali je zastopnik pacientovih pravic upravičen na podlagi pooblastila oseb, ki imajo po zakonu pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo po umrlem pacientu, pri izvajalcih zdravstvenih storitev opravljati potrebne poizvedbe in pridobiti zdravstveno dokumentacijo umrlega pacienta? Ali je prime...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Upravnopravni vidik odškodninske odgovornosti države v primerih "izbrisanih"

dr. Erik Kerševan, 14.5.2009

Uprava, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Erik Kerševan, dr. Erik Kerševan, Pravna praksa, 19/2009V zvezi z vprašanji odškodninske odgovornosti Republike Slovenije glede "izbrisanih" prebivalcev Slovenije se je pojavilo že kar nekaj razprav, ki predstavljajo različne poglede nanje. Ne glede na politično razgretost te teme pa bi veljalo poudariti nekatere upravnopravne vidike, ki vplivajo na vpra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Negativna volilna kampanja kot kršitev pravice do zasebnosti?

Andreja Tratnik, 14.5.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Andreja Tratnik, Andreja Tratnik, Pravna praksa, 19/2009Na pravico do zasebnega in družinskega življenja, zapisano v 8. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), se pritožniki pogosto sklicujejo, zato je tudi praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) s tega področja zelo bogata. V najnovejši zadevi s tega področja, Karako proti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Do pravice šele z gladovno stavko?

mag. Katarina Krapež, 15.5.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 19/2008"Odločitev Ministrstva za notranje zadeve, da ne bo prostovoljno izvršilo pravnomočne in izvršljive odločbe sodišča v primeru Antona Gazvode, pomeni nespoštovanje pravne države in nepotrebno tratenje državnega denarja," je bila ostra varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek - Travnik. Na novin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

O dovoljenosti revizije in 83. členu ZUS-1

dr. Marko Brus, 15.5.2008

Upravni postopek in upravne takse

dr. Marko Brus, Pravna praksa, 19/2008Zoper sodbo ali sklep prvostopenjskega sodišča je mogoče vložiti pritožbo ali revizijo.1 Obe pravni sredstvi se med seboj precej razlikujeta, ena od razlik pa je v načinu odločanja o dovoljenosti pravnega sredstva. Pri reviziji ima namreč Vrhovno sodišče RS dokaj široko polje presoje, ali je revizij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄19

Prijaznejša, a kako učinkovita javna uprava?

Biljana Erdelič, 17.5.2007

Upravni postopek in upravne takse

Biljana Erdelič, Pravna praksa, 19/2007univ. dipl. pravnica, ZZZS, OE Koper Znatno povečanje obsega uradnih ur, nova ureditev uradnih ur za stranke po telefonu, uvedba uradnih ur vsako prvo soboto v mesecu - to so le nekatere novosti, ki jih je vpeljala Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, ki je začela v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Izbrisani tujci

dr. Marko Novak, 29.5.2003

Tujci

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 19/2003V tem kotičku obravnavam aktualno problematiko tujcev, ki so bili izbrisani iz registra stalnih prebivalcev Republike Slovenije. O tem je bilo v zadnjem času veliko povedanega, tako z ene kot z druge strani. Sam srčno upam, da je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-246/02 resnično reklo zadnjo besedo ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19

Leto objave

2019(1) 2018(2) 2017(1) 2016(2)
2015(1) 2014(1) 2013(2) 2012(3)
2011(3) 2010(3) 2009(2) 2008(2)
2007(1) 2003(2) 2002(1) 2001(4)
1998(1) 1997(1) 1996(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

AB CĆČ D ĐE FGHIJK L MN OP QRS ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov