O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄7

Evropski dan varstva osebnih podatkov 2019

Patricij Maček, 14.2.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Patricij Maček, Pravna praksa, 7/2019"V Evropski uniji (EU) smo lahko ponosni, da imamo najstrožja in najsodobnejša pravila o varstvu podatkov," je v uvodnem nagovoru na okrogli mizi z naslovom Kaj je v resnici prinesla Splošna uredba o varstvu podatkov podjetjem in posameznikom? ob evropskem dnevu varstva osebnih podatkov povedal dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Okroglo mizo, ki je potekala v Hiši EU 28. januarja 2019, je organiziral Informacijski pooblaščenec (IP), povezoval pa namestnik IP mag. Andrej Tomšič. Na dogodku, ki sta ga s svojo prisotnostjo počastila predsednik Vrhovnega sodišča mag. Damijan Florjančič in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, je IP Zvezi potrošnikov Slovenije podelil priznanje Ambasador zasebnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄7

Neobveščanje dedičev o smrti

dr. Nana Weber, 14.2.2019

Dedovanje, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 7/2019Že 20 let živim v skupnem gospodinjstvu z eno gospo. Stara sem 74 let, imam dve hčeri, s katerima nimam stika že štiri leta. Rada bi naredila nekakšen dokument, da se v primeru moje smrti upošteva moja želja, da hčere niso obveščene o moji smrti in da niso prisotne na pogrebu oziroma kakorkoli vpletene. Nimam nobenega premoženja (ne denarja ne nakita ne nepremičnin ...). • Kakšen dokument naj napišem, da bosta hčeri izključeni iz vseh postopkov po moji smrti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄7

Izvedba ugotovitvenega postopka pred odjavo prebivališča

Avtor ni naveden, 14.2.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Upravni postopek in upravne takse

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7/2019Upravna enota (UE) je pozvala vse delodajalce, ki zaposlujejo tuje voznike in napotene delavce, naj jih obvestijo, da morajo odjaviti naslov svojega začasnega prebivališča v RS. Tujci, ki so vozniki v mednarodnem prometu, in tujci, ki so napoteni na delo v tujino, namreč po mnenju UE ne prebivajo na naslovih prijavljenega začasnega prebivališča oziroma se v RS sploh ne nahajajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄7

Zvočno snemanje sestankov v zasebnem sektorju

Sonja Strle, 14.2.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Delovna razmerja

Sonja Strle, Pravna praksa, 7/2019Pobudnik se je na informacijskega pooblaščenca (IP) obrnil z vprašanjem o dopustnosti snemanja sestankov skupin zaposlenih z namenom priprave zapisnika. Ali to pomeni, da v primeru, ko zasebna družba sprejme pravilnik oziroma drug interni akt, v katerem opredeli, da se sestanki zaposlenih zvočno snemajo, družbi ni treba pridobiti izrecne privolitve zaposlenih za zvočno snemanje sestankov? Se v tem primeru udeležba zaposlenega na sestanku šteje kot privolitev?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄7

Ustavitev inšpekcijskih postopkov med zakonitostjo in uslužnostjo strankam

dr. Polonca Kovač, 14.2.2019

Uprava, Inšpekcije

dr. Polonca Kovač, Pravna praksa, 7/2019Cilj upravnih razmerij med oblastjo in posameznimi osebami je razrešiti kolizijo med nadrejenim javnim interesom ter pravicami in pravnimi koristmi posameznikov. Te položaje pokrivajo inšpekcijski postopki, ko pristojni organi preventivno in po potrebi kurativno in represivno ugotavljajo morebitne odstope zavezancev od predpisanega ravnanja. Toda pogosto v upravni in celo sodni praksi ni jasno, kdaj ustaviti inšpekcijski postopek, pri čemer je izhodiščno treba razumeti ratio upravnih zadev in razlikovati med matičnim in izvršilnim upravnim postopkom. K temi zato pristopim z razlago pomena inšpekcij in vrst postopkov, nakar prikažem, kdaj naj s postulatom zakonitosti (ne) pride do ustavitve enega ali drugega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

AZILNI POSTOPEK: Kako naj bo nagrajen svetovalec za begunce?

Evelin Pristavec-Tratar, 24.2.2005

Tujci

Evelin Pristavec-Tratar, Pravna praksa, 7/2005Prispevek mag. Matjaža Dovžana v PP, št. 4/2005(*1) me je spodbudil, da zapišem nekaj misli, ki so me spremljale že ob samem sprejemanju Pravilnika o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce (septembra 2004)(*2) in katere naj kot kamenček v mozaiku morebitne reforme azilnega postopk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

ZDR - pozabil na prosilce za azil?

mag. Matjaž Dovžan, 19.2.2004

Tujci, Delovna razmerja

mag. Matjaž Dovžan, Pravna praksa, 7/2004V Pravni praksi večkrat lahko zasledimo članke in razprave o različnih oblikah opravljanja dela ali o različnih kategorijah oseb, ki lahko na podlagi zakonov opravljajo delo, pa naj bodo to državljani, tujci, študenti, itd. Med njimi še ni bilo zaslediti "prosilcev za azil", ki so po sprejemu novega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Društva: Pridobitna dejavnost društev

Vida Kokalj, 28.2.2002

Društva, javni shodi, prireditve

Vida Kokalj, Pravna praksa, 7/2002Društva so po svojem bistvu prostovoljna združenja, ki jih ustanovitelji ustanavljajo zaradi uresničevanja skupnega namena in ciljev, katerih doseganje je lažje ali pa edino mogoče v povezavi z drugimi, preko opravljanja določene, praviloma trajne, skupne dejavnosti. Za doseganje tega namena in cilj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Pravniško društvo Maribor: Prenos terjatve v zavarovanje

Urška Mikl, 28.2.2002

Društva, javni shodi, prireditve, Civilni sodni postopki

Urška Mikl, Pravna praksa, 7/2002Na februarskem srečanju Pravniškega društva Maribor, na predvečer slovenskega kulturnega praznika, je zbranim o prenosu terjatve v zavarovanje spregovoril prof. dr. Matjaž Tratnik. Predavatelj je uvodoma poudaril, da je prenos terjatve v zavarovanje, imenovan tudi fiduciarna cesija, ena od najpom...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄7

Slovenščina v pravni praksi (44.del): Osebna in lastna imena (1)

dr. Monika Kalin-Golob, 8.3.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 7/2001Ravno pravi čas je na moj elektronski naslov prišlo vprašanje bralke iz Celja. Pravi čas zato, ker bomo lahko razpravljanju o stvarnih lastnih imenih dodali še pregled težavnih mest pri osebnih lastnih imenih. Ta seveda niso težavna glede pisanja velike in male začetnice, ampak glede sklanjanja, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Priznanje statusa begunca

Avtor ni naveden, 16.4.1998

Tujci

, Pravna praksa, 7/1998ZAKON O TUJCIH Vloge za priznanje statusa begunca ni dopustno zavreči zaradi zamude tridnevnega prekluzivnega roka iz drugega odstavka 37. člena ZTuj, če je zamuda posledica nepravilnega in nezakonitega ravnanja državnih organov. (Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 11. 6. 1997, opr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Pridobitev dovoljenja za začasno bivanje

Avtor ni naveden, 16.4.1998

Tujci

, Pravna praksa, 7/1998ZAKON O TUJCIH Najemno razmerje, sklenjeno na podlagi stanovanjske pravice, pridobljene v zvezi z delom v Republiki Sloveniji, na stanovanju, v katerem tujec dejansko prebiva (prvi in drugi odstavek 147. člena Stanovanjskega zakona), je drug upravičen razlog za pridobitev dovoljenja za začasno pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Nevladne organizacije v Sloveniji - pravna ureditev

dr. Verica Trstenjak, 16.4.1998

Društva, javni shodi, prireditve

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 7/1998Slovenija je nova država v srednji Evropi, ki izgrajuje nov, demokratičen pravni sistem. Zaradi v preteklosti specifičnega gospodarskega, političnega in pravnega sistema so bila številna pravna področja urejena drugače kot drugje v zahodni Evropi (oziroma sploh niso bila urejena). Eno takih področij...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Nekaj dodatnih misli o pomenu upravnega sodstva

dr. Mirko Ilešič, 16.4.1998

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

dr. Mirko Ilešič, Pravna praksa, 7/1998Vsaj 3 leta se nisem udeležil nobenega predavanja na mesečnih srečanjih Pravniškega društva Ljubljana; tokrat pa me je le zvabilo čez cesto. Zanimala me namreč ni le tema, temveč tudi to, ali se "praktični" pravniki zavedajo pomena učinkovitega upravnega sodstva.(*) Predavatelj, ustavni sodnik dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄7

Zakoni o državljanstvu novih držav na območju bivše SFRJ: postopki, prehodne in končne določbe

Borivoj Kos, 4.4.1996

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Borivoj Kos, Pravna praksa, 7/1996Vsaka sprememba državne ureditve ima javnopravni in zasebnopravni vpliv na državljanstvo prebivalcev. Javno pravni vidik se kaže na področju političnih pravic državljanov nove države in v tem, da lahko država s svojimi predpisi določi drugačne pogoje za pridobitev ali prenehanje državljanstva kot so...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄7

Državljanstvo Evropske unije

Borivoj Kos, 4.4.1996

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Borivoj Kos, Pravna praksa, 7/1996Vprašanje državljanstva sodi pod pristojnost suverenih in samostojnih držav. V prvem stavku 1. člena Haške konvencije leta 1930 le določeno, da ima vsaka država pravico, da svobodno odloča o tem, kdo so njeni državljani. Suverenost lahko opredelimo, (poleg drugih definicij tudi kot ustavno samostojn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Pridobitev državljanstva z naturalizacijo

Avtor ni naveden, 7.4.1994

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 7/1994Določba 2. točke prvega odstavka 10. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije, ki preprečuje dvojno državljanstvo, ni v skladu z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Položaj tujcev-državljanov bivših republik SFRJ

Avtor ni naveden, 7.4.1994

Tujci

, Pravna praksa, 7/1994Ni utemeljena trditev, da je zakon o tujcih v nasprotju z ustavo zaradi tega, ker imajo položaj tujcev tudi državljani drugih republik prejšnje SFRJ, ki so se naselili v Sloveniji. Ti so namreč imeli pravico, pridobiti si slovensko državljanstvo, če so se v šestih mesecih po uveljavitvi zakona o drž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Društvo za pomorsko pravo Slovenije

dr. Marko Pavliha, 1.4.1993

Društva, javni shodi, prireditve, Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 7/1993Pred več kot letom dni je mag. Aleksander Čičerov obvestil slovensko (pravniško) javnost (glej PP 2/92, str. 19), da smo prijatelji slovenskega morja, pomorstva in pomorskega prava ustanovili samostojno Društvo za pomorsko pravo Slovenije z namenom, da bi proučevali in pospeševali razvoj pomorskega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Posvet: "Vartsvo osebnih podatkov in medicinsko sodno izvedenstvo"

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 7/1993Pravniško društvo Maribor in Zdravniško društvo Maribor že nekaj časa sodelujeta na strokovnih področjih, ki so skupna in zanimiva tako za medicino kot za pravo. Lani februarja sta društvi organizirali posvet o Pravnih in etičnih vprašanjih v medicini zlasti v zvezi s prekinitvijo nosečnosti, o asis...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Ali tujec res ne more pridobiti hipoteke v RS?

mag. Marija Krisper-Kramberger, 9.4.1992

Tujci, Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 7/1992V pp, št. 4/92, str. 7 je bilo objavljeno stališče, da tujec na območju Republike Slovenije ne more pridobiti hipoteke. Avtor se sklicuje na 16. člen ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS (Ur. l. RS, št. 1/91-I). Toda medtem sta bila 23. decembra ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Obisk na cerkvenem sodišču

mag. Viktor Planinšec, 9.4.1992

Verske skupnosti

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 7/1992Društvo pravnikov v gospodarstvu Maribor je obiskalo cerkveno sodišče Mariborske škofije, kjer nas je vodil Stanko Ojnik, doktor utrusque iuris, predavatelj na Teološki fakulteti in Visoki pravni šoli v Mariboru. Okoli 25 članov je sprejel tudi škof dr. Franc Kramberger. Cerkveno sodišče v Maribo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Občni zbor ljubljanskega društva pravnikov v gospodarstvu

Dušan Skok, 18.4.1991

Društva, javni shodi, prireditve, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Skok, Pravna praksa, 7/1991Na rednem letnem občnem zboru 11. aprila so člani Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana pregledali delo v minulem letu, izvolili novo vodstvo in sprejeli programske usmeritve za delo v prihodnjem razdobju. Kakor je sporočil predsednik društva Slobodan Sibinčič je bilo od lanskega aprila orga...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7

Leto objave

2019(5) 2005(1) 2004(1) 2002(2)
2001(1) 1998(4) 1996(2) 1994(2)
1993(2) 1992(2) 1991(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.4. Verske skupnosti 2.2.5. Inšpekcije 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

ABCĆČD ĐEFG HI JK LM NOP QRS ŠT UVW XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov