O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1330 / 1356
Dokumenti od 33226 do 33250 (od skupaj 33889)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Non sunt iudicandae leges

dr. Janez Kranjc, 5.3.1992

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 4/1992Pred seboj imamo zelo zanimivo pravno pravilo, ki bi ga na nek način lahko imenovali pozitivistično. Iz njega namreč vsaj na prvi pogled izhaja, da je treba zakone sprejeti kot nekaj, kar je iznad vsake sodbe in vzvišeno nad sleherno kritiko. Kdaj je ta rek nastal in kdo bi utegnil biti njegov avtor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1992Št. 8 (20. 2. 1992) Vlada RS objavlja v tej številki (resda na koncu!) štiri svoje akte: dopolnjeni odlok o plačilnem prometu, odlok o pristojbini za obvezne zdravstvene preglede rastlin v prometu čez državno mejo in v notranjem prometu, odlok o ugotavljanju vrednosti in določanju najemnin za sta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Janez Breznik, Marko Prijatelj, Jože Sedonja: Zakon o denacionalizaciji s komentarjem

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 4/1992V založbi Gospodarskega vestnika je nedavno izšel, kmalu po sprejemu, tudi že komentar zakona o denacionalizaciji. Avtorji so dokaj znani juristi, strokovni delavci Ministrstva za pravosodje in upravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Nadaljevanje stikov s hravaškimi kolegi

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1992Na pobudo predsedstva Zveze društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije je bilo 14. februarja na Otočcu delovno srečanje s predstavniki Saveza društava pravnika u privredi Hrvatske. To je bilo prvo srilečanje pravnikov obeh organizacij, potem ko sta republiki postali samostojni državi, s čemer so se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

O enako(pravno)sti subjektov

Dušan Skok, 5.3.1992

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 4/1992Zveza društev pravnikov je 28. februarja pripravila v Ljubljani "okroglo mizo" o enako(pravno)sti subjektov (osebkov) - torej o pomembnem načelu za zakonodajno in "uporabniško" prakso. Konferenčna dvorana v ljubljanski sodni stavbi je bila kaj slabo zasedena, daleč pod pomembnostjo obravnavanih vpra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Enako(prav)nost

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Človekove pravice

, Pravna praksa, 4/1992Izvedba načela enakosti zgodovinsko izhaja iz dveh temeljnih izhodišč: iz egalitarnega, naslonjenega na enakost lastnine oziroma na enakost vsem ljudem pripadajočih dobrin, in iz enakovrednostnega, naslonjenega na enako družbeno vrednotenje ljudi kot posameznikov, ne glede na številne pojavne oblike...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1992Št. 10 (28. 2. 1992) Štirje vladni akti so v tej številki uradnega glasila: najprej odlok, s katerim se ustanavlja Univerzitetni inštitut informacijskih znanosti (v Mariboru, kot javni raziskovalni zavod, skrajšano ime: IZUM), zatem je sklep o osnovi za obračun plač v državni upravi, potem uredba...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 3/1992Št. 5. (31. 1. 1992) Vlada RS, njeni organi in organizacije objavljajo v tej številki dolgo vrsto odločitev s katerimi se odrejajo različne uskladitve socialnih dajatev, načina oblikovanja cen itd., tja do določitve nove višine RTV naročnine (590 SLT za prvi TV sprejemnik itd.).
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 3/1992Št. 6. (7. 2. 1992) Predsedstvo RS imenuje dr. Borisa Frleca za veleposlanika RS v ZR Nemčiji, vlada RS pa objavlja odlok, po katerem naj se odpre generalni konzulat RS v Trstu, in konzulat v Celovcu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 3/1992Št. 7. (14. 2. 1992) Predsedstvo RS objavlja ukaze o odprtju veleposlaništev RS v Avstriji (in imenovanju dr. Katje Boh za veleposlanico) in v Italiji. (Vlada RS pa med drugim odreja novo razporeditev kontingenta detaširanih delavcev v ZR Nemčiji za leto 1992.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Ali lahko tujci pridobijo lastnino na nepremičninah po sprejemu nove ustave?

Žiga Bahovec, 20.2.1992

Tujci, Lastnina in druge stvarne pravice

Žiga Bahovec, Pravna praksa, 3/199268. člen ustave Republike Slovenije določa: "Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico do nepremičnin pod pogoji, ki jih določa zakon. Do zemljišč tujci ne morejo pridobiti lastninske pravice, razen z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti. 9. čl. ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 3/1992Št. 4. (25. 1. 1992) Tokrat je najprej objavljen novi zakon o prometnem davku (seveda s tarifo). Spremenjen je zakon o notranjih zadevah ("milica" in "miličnik" nadomeščena s "policija" in "policist"). Z odlokom je IS določil, da se uporablja od 1. 1. 1992 zajamčeni OD v višini 12.400 SLT. 4 skle...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 3/1992Št. 3. (23. l. 1992) Poleg številnih skupščinskih aktov o različnih imenovanjih gre posebej navesti zdaj objavljeno uredbo IS o izvajanju civilne službe ter to, da je zdaj objavljena že tudi kolektivna pogodba za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Vzdrževani družinski člani

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Zakonska zveza in družinska razmerja, Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 3/1992Ni v neskladju z ustavo zakonska določba, po kateri se vnuk šteje za vzdrževanega družinskega člana le pod določenimi pogoji. Sklep US RS, št. U-I-86/91 z dne 19. 12. 1991
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Plačilo anuitete za najeto posojilo

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Lokalna samouprava, Proračun

, Pravna praksa, 3/1992Ni v neskladju z zakonom odlok o proračunu občine, v katerem je plačilo anuitete za najeto stanovanjsko posojilo, zapadle v letu, za katero je proračun sprejet, predvideno v okviru proračunskih sredstev, namenjenih za stanovanjsko in komunalno dejavnost. Sklep US RS, št. U-I-47/91 z dne 12. 12. 1...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Pravica do pokojnine

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 3/1992Ni v nasprotju z načelom enakosti občanov določba pravil sklada za vzajemno pomoč samostojnih obrtnikov Slovenije, ki različno ureja pravico do skladov pokojnine glede na to, ali je individualnost nastala kot posledica nesreče pri delu ali poklicne bolezni ali kot posledica bolezni ali nesreče izven...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Oddaja vozil v uporabo vodilnih delavcev

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3/1992Pravilnik podjetja v družbeni lastnini, ki določa materialne pogoje za oddajo vozil podjetja v uporabo njegovim vodilnim delavcem tako za službene kot za privatne namene ter njihove medsebojne pravice in obveznosti glede uporabe vozil, ni v neskladju z ustavo in zakonom. Višina uporabnine, ki so jo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Javna glasila in svoboda izražanja

dr. Janez Šinkovec, 20.2.1992

Človekove pravice

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 3/1992Z javnimi glasili se uveljavlja ustavna pravica svobode izražanja. V 39. členu ustave Republike Slovenije je zapisano: "Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Ureditev poslovodne funkcije v zakonih (nekaj) evropskih držav

mag. Drago Mežnar, 20.2.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 3/19926. Italija V nasprotju od večine drugih zakonodaj norme trgovinskega prava v Italiji niso v posebnem predpisu, temveč jih vsebuje Civilni zakonik (CC) iz leta 1942. Zakonik pozna javno trgovinsko družbo, komanditno družbo, delniško družbo, komanditno družbo na delnice in družbo z omejeno odgovorn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Študijski dopust

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 3/1992Vprašanje: Ali ima delavec pravico do študijskega dopusta po kolektivni pogodbi, čeprav izobraževanje ni v interesu podjetja? Odgovor: V skladu z 69. in 70. členom zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90 in 5/91) je pravice v zvezi z izobraževanjem opredelila splošna kolektiv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

O pravnih posledicah ustanovitve holdingov po 145.b členu ZP

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 3/1992Po sklepu Ustavnega sodišča Republike Slovenije z dne 6. 12. 1991 (Uradni list RS 28/91), po katerem se zadrži izvajanje posamičnih aktov in dejanj, sprejetih oziroma začetih na podlagi drugega odstavka 145.b člena zakona o podjetjih, se zdi primerno, da se osvetlijo sporna pravna vprašanja, ki jih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Knjižnica PF se je vendarle razširila...

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Knjižničarstvo

, Pravna praksa, 3/1992Z velikim zadovoljstvom, ki ga je bilo čutiti med navzočimi na priložnostni slovesnosti, so na ljubljanski pravni fakulteti 12. februarja "predali namenu" razširjene prostore fakultetne knjižnice. Z dvorišča univerzitetne stavbe je zdaj mogoče vstopiti v sprejemni knjižnični prostor - kjer je bil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Predlog za zakonsko ureditev lastninskega in statusnega preoblikovanja podjetij v Sloveniji

dr. Rado Bohinc, 20.2.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 3/1992Privatizacija slovenskega gospodarstva naj bi potekala po naslednjem vrstnem redu in na naslednji način: 1. Sprejetje zakona o gospodarskih družbah Na njegovi podlagi bi se vsa podjetja morala v zakonsko določenem roku pretvoriti v eno od oblik kapitalskih družb (delniška družba ali družba z o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Skilex International 1992

dr. Marko Ilešič, 20.2.1992

Ostalo

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 3/1992Redkokatera prireditev tako posrečeno združuje utile in dulce (ali obratno, kakor pač kdo želi), kot to velja za vsakoletne kongrese mednarodnega združenja smučarjev-pravnikov, imenovanega Skilex International. To povezuje pravnike celega sveta, pri čemer je seveda jasno, da so predstavniki alpskih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

dr.Mirko Ilešič, dr. Krešo Puharič: Incoterms 90 in druge prevozne klavzule

mag. Miha Juhart, 20.2.1992

Obligacije

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 3/1992Če vam je "petorček" oziroma "trojček" v tretjem letniku Pravne fakultete zagrenilo učenje prevoznih klavzul Incoterms, lahko zavidate mlajšim kolegom, ki imajo možnost poseči po novem delu dr. Mirka Ilešiča in dr. Kreša Puhariča - Incoterms 90 in druge prevozne klavzule ki je izšla pri Gospodarski ...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 1329 1330 1331 ... 1356 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(633) 48(550) 47(536) 46(406)
45(406) 45-46(176) 44(571) 44-45(23)
43(454) 43-44(32) 42(206) 42-43(160)
41(141) 41-42(300) 40(71) 40-41(240)
39(213) 39-40(414) 38(556) 38-39(69)
37(447) 37-38(44) 36(453) 36-37(275)
35(684) 35-36(23) 34(602) 33(592)
33-34(56) 32(237) 32-33(32) 31(111)
31-32(467) 30(91) 30-31(164) 29(105)
29-30(512) 28(507) 28-29(166) 27(642)
27-28(58) 26(663) 26-27(34) 25(333)
25-26(69) 24(326) 24-25(626) 23(732)
Več...

Leto objave

2019(813) 2018(1381) 2017(1393) 2016(1489)
2015(1521) 2014(1609) 2013(1714) 2012(1792)
2011(1881) 2010(1951) 2009(1971) 2008(1805)
2007(1720) 2006(1420) 2005(1033) 2004(910)
2003(1106) 2002(999) 2001(886) 2000(775)
1999(786) 1998(702) 1997(704) 1996(610)
1995(837) 1994(434) 1993(588) 1992(461)
1991(598)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov