O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1330 / 1333
Dokumenti od 33226 do 33250 (od skupaj 33312)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Revalorizacija terjatev in dolgov

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Obligacije

, Pravna praksa, 4/1991Z zakonom je mogoče predpisati, da morajo uporabniki družbenih sredstev revalorizirati družbena sredstva, ki jih uporabljajo, z obrestno mero, ki ne sme biti nižja od stopnje rasti cen industrijskih proizvodov. Odločba USJ, št. U-I-31/89, 33/89 in 59/89 z dne 9. 5. 1990, objavljena v Ur. l. SFRJ,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Izpolnitev pogojev za upokojitev - prenehanje funkcije

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 4/1991Republiški zakon lahko predpiše, da nosilcem funkcij, katerih trajanje ni določeno z republiško ustavo, preneha ta funkcija in delovno razmerje, ko izpolnijo pogoje za starostno pokojnino. Sklep USJ, št. U-I-144/88 z dne 23. 5. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Priključitev objektov na komunalne naprave

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Lastnina in druge stvarne pravice, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 4/1991Ni v neskladju z ustavo zakonska določba, ki določa pogoje, pod katerimi se smejo zgrajeni objekti priključiti na komunalne in druge naprave, torej tudi na električno omrežje, saj takšna ureditev ne omejuje prometa električne energije. Odločba USJ, št. U-I-81/89 z dne 9. 5. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Priposestvovanje - pridobitev lastninske pravice

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 4/1991Ni v neskladju z ustavo zakonska ureditev (o temeljnih lastninsko pravnih razmerjih), po kateri na stvari v družbeni lastnini ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem. Sklep USJ, št. U-I-46/90 z dne 13. 6. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Prepoved prometa z nepremičninami

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 4/1991V neskladju z ustavo je določba zakona, ki postavlja lastnike nepremičnin na določenem območju v neenakopraven položaj glede na lastnike nepremičnin na drugih območjih. Razen tega predpisovanje prepovedi prometa z nepremičninami ne spada v način uresničevanja posameznih svoboščin in pravic v smislu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Mednarodna konferenca o zakonu republike Italije zarazvoj gospodarskih dejavnosti

mag. Aleksander Čičerov, 7.3.1991

Ostalo

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 4/1991V Ljubljani je 1. marca letos potekala mednarodna konferenca o zakonu Republike Italije za razvoj gospodarskih dejavnosti in mednarodnega sodelovanja AD FJK (v nadaljevanju zakon AD FJK), Dežele Belluno in obmejnih področij, ki sta ga častno podprla Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije in Univ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Preprečevanje odpuščanja nepotrebnih delavcev sskrajševanjem delovnega časa

mag. Tanja Dobrin, 7.3.1991

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 4/1991Za preprečitev a1i kar največjo omejitev prenehanja delovnega razmerja ter za omilitev škodljivih posledic prenehanja delovnega razmerja določa nova zakonska ureditev o prenehanju potreb po delavcih zaradi nujnih operativnih razlogov v organizaciji in pri delodajalcu tudi ukrep skrajševanja delovneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Univerza v Mariboru

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Višje in visoko šolstvo

, Pravna praksa, 4/1991O "prestopu" mariborske VPŠ med visoke šole smo pisali že lani, v uvodniku današnje številke povzemamo nekaj delov iz slavnostnega govora - na promociji visoke šole 15. februarja letos - v nadaljevanju pa predstavljamo novi predmetnik in nekaj napotkov kandidatom, ki bi želeli študirati na Visoki pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Načela o varstvu okolja

dr. Janez Šinkovec, 7.3.1991

Varstvo okolja

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 4/1991Sodobni pravni redi opredeljujejo načela o varstvu okolja, ki jih nato zakonodaja redno spoštuje za posamezna področja (vode, gozdovi, divjad, odpadki, hrup itd.). Taka načela so praviloma opredeljena v krovnem zakonu, ki ureja varstvo narave. Najpogosteje se opredeljujejo naslednja načela: skrbn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Uporaba nekaterih določb SKP

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 4/1991Odbor za pravna vprašanja GZS je 28. 2. 1991 sprejel naslednja stališča glede uporabe nekaterih določb splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo (v nadaljevanju: SKP), upoštevajoč spremembe zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 5/91): 2. odstavek 2. točke 36. člena SKP Odbor meni, da se...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Aleksander Bajt - 70-letnik

Jože Mencinger, 7.3.1991

Ostalo

Jože Mencinger, Pravna praksa, 4/1991Ob jubileju našega znanega profesorja je Jože Mencinger v Delu 27. 2. 1991 med drugim zapisal: ...V ekonomski znanosti se je "pojavil v letu 1953, ko je doktoriral s takrat presenetljivo disertacijo "Marxov zakon vrednosti kot teorija cen". Z njo je začrtal pot, po kateri hodi že štirideset let; po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Institut za management: Kaj je in kako deluje?

dr. Rado Bohinc, 7.3.1991

Znanost in raziskovalna dejavnost

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 4/1991Slovenski inštitut za management je mešano podjetje, ustanovljeno z namenom zapolniti "vrzeli" pri praktični uporabi strokovnega znanja na različnih področjih gospodarjenja. Dejavnost Inštituta je široko zastavljena. Obsega raziskovalno delo, svetovanje, inženiring in posredovanje informacij na d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Mednarodno pravo in neodvisna država

mag. Aleksander Čičerov, 7.3.1991

Pravoznansto

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 4/1991Založba "Gower Publishing Company limited" je leta 1989 ponatisnila učbenik avtorice Ingrid Detter DeLupis, ki ga je uporabljala pri predavanjih o mednarodnem pravnem redu na London School of Economics and Political Science. Knjiga nosi naslov "Mednarodno pravo in neodvisna država" (International La...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Odvetniško cehovstvo...

Aspazija Čuden, 7.3.1991

Odvetništvo in notariat

Aspazija Čuden, Aspazija Čuden, Pravna praksa, 4/1991Peter Čeferin na pravno-filozofski ravni poveličuje vlogo odvetnika in odvetništva kot javne službe (v pp, št. 3/91 - Ob (počasnem) sprejemanju zakona o odvetništvu). S tem se kot eden izmed sedanjih premalo strokovno usposobljenih, odvisnih in zlasti vplivom države podrejenih odvetnikov zavzema za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Prometni davek - plačila in oprostitve

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 4/1991Po več okrožnicah SDK - Centrale za Slovenijo povzemamo nekaj pomembnih pojasnil glede plačevanja prometnega davka oziroma njegovih oprostitev. V zvezi z izvajanjem zakona o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Ur. l. SFRJ, št. 4/91) je Republiška uprava za družbene prihodk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

mag. Janko Arah: Pravna ureditev družb

mag. Miha Juhart, 21.2.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Juhart, mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 3/1991Pred nami je že tretja dopolnjena izdaja Arahove Pravne ureditve družb. Tako kot prvi dve ediciji in druge knjige izpod avtorjevega peresa je tudi ta namenjena predvsem podjetniški praksi. Avtor svoje temeljno delo iz začetka leta 1989 dopolnjuje v več smereh. Notranje pravni del prilagaja pogostim ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Med večjim in manjšim zlom

mag. Drago Mežnar, 21.2.1991

Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 3/1991Novela zakona o delovnih razmerjih in povsem novi zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti pomenita dokajšen vsebinski premik v obravnavi perečih ekonomskih problemov, kot sta podzaposlenost in naraščajoča brezposelnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

dr. Georgi Trajkovski: Diplomatski protokol

mag. Aleksander Čičerov, 21.2.1991

Zunanje zadeve in diplomacija

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 3/1991Konec preteklega leta je v Beogradu izšel priročnik z naslovom: "Diplomatski protokol" dr. Georgi Trajkovskega (Nova, 255 st.). Avtor navedenega dela je dolga leta opravljal diplomatski poklic, izkušnje, ki si jih je pridobil pa uspešno prenaša kot predavatelj na strokovnih seminarjih v Zveznem sekr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primerbrezposelnosti

Nataša Belopavlovič, 21.2.1991

Zaposlovanje in brezposelnost

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 3/1991Republiška Skupščina je 30. januarja 1991 sprejela zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. (Glej Ur. l. RS, št. 5/91). Z novim zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti se ureja zaposlovanje in zavarovanju za primer brezposelnosti, določajo ukrepi aktivne p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Protokol o snoveh, ki ogrožajo ozonski plašč

mag. Aleksander Čičerov, 21.2.1991

Varstvo okolja

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 3/1991Zvezni zbor Skupščine SFRJ je 18. oktobra 1990 sprejel zakon o ratifikaciji Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč (Montreal Protocol On Substances That Deplate The Ozone Layer). Protokol je bil objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 16/90. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Razvoj javnega pravobranilstva

Marija Krisper-Kramberger, 21.2.1991

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 3/1991Javni pravobranilec kot samostojni organ družbenopolitične skupnosti (od 1955 do danes) Svojo samostojnost, to je samostojnost izven javne uprave, je javno pravobranilstvo pridobilo šele z zakonom o javnem pravobranilstvu iz leta 1955 (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 21.2.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 3/1991Vrste argumentov v pravu Argumenti, s katerimi v mejah pravnega okvira vsebinsko utemeljujemo pravne odločitve, so raznoliki in mnogovrstni. Celo več: raznolikost argumentov je tolikšna, da jih ni mogoče niti v celoti predvideti niti katalogizirati, kako in v kakšnem obsegu naj jih uporabljamo v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Hans Slomp: Labor relations in Europe

dr. Andreja Kavar-Vidmar, 21.2.1991

Delovna razmerja

dr. Andreja Kavar-Vidmar, Pravna praksa, 3/1991Knjiga je izšla v ZDA, avtor je Nizozemec, profesor na univerzi v Njimegenu, pod naslovom "Delovna razmerja v Evropi" obravnava razvoj in problematiko sindikalnega organiziranja in delovanja. Temeljit zgodovinski pregled sega od nastanka industrijske proizvodnje do začetka leta 1990 in predvidevanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Pokojninski sistem in varstvo človekovih pravic

dr. Lev Svetek, 21.2.1991

Človekove pravice, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 3/1991V Sloveniji smo sredi priprav na novi pokojninski zakon, ki naj bi združil vse dosedaj razpršene pokojninske norme na zveznem, republiškem in samoupravnem nivoju v en sam enotni pokojninski sistem. Ni čuda, da vlada za novi zakon izredno zanimanje, saj je področje pokojninskega in invalidskega zavar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Čas brezposelnosti - dodatek k OD

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Delavka je bila določen čas pred sklenitvijo delovnega razmerja brezposelna s pravico do denarnega nadomestila.Čas brezposelnosti se ji všteva v zavarovalno dobo in to dobo ima vpisano tudi v delovno knjižico. Ali se ji tudi čas brezposelnosti všteva v delovno dobo in se upošteva za po...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 1329 1330 1331 ... 1333 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(633) 48(550) 47(536) 46(406)
45(406) 45-46(176) 44(571) 44-45(23)
43(454) 43-44(32) 42(206) 42-43(160)
41(141) 41-42(300) 40(71) 40-41(240)
39(213) 39-40(414) 38(556) 38-39(69)
37(447) 37-38(44) 36(453) 36-37(275)
35(684) 35-36(23) 34(602) 33(592)
33-34(56) 32(237) 32-33(32) 31(111)
31-32(467) 30(91) 30-31(164) 29(105)
29-30(512) 28(507) 28-29(166) 27(603)
27-28(58) 26(626) 26-27(34) 25(333)
25-26(69) 24(326) 24-25(582) 23(695)
Več...

Leto objave

2019(236) 2018(1381) 2017(1393) 2016(1489)
2015(1521) 2014(1609) 2013(1714) 2012(1792)
2011(1881) 2010(1951) 2009(1971) 2008(1805)
2007(1720) 2006(1420) 2005(1033) 2004(910)
2003(1106) 2002(999) 2001(886) 2000(775)
1999(786) 1998(702) 1997(704) 1996(610)
1995(837) 1994(434) 1993(588) 1992(461)
1991(598)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov