O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1350 / 1359
Dokumenti od 33726 do 33750 (od skupaj 33975)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Svetovni kongres "Računalniško pravo"

Janez Toplišek, 6.6.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Janez Toplišek, Pravna praksa, 10-11/1991(World Computer Law Congress, Los Angeles, ZDA, 18. do 20. aprila 1991) "Računalniško pravo" je dokaj neroden in nefunkcionalen prevod ameriškega "Computer Law". V visoko razvitem svetu ima ta pojem široko, vendar prepoznavno vsebino: na področju informatike, računalništva in sorodnih novejših te...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Uporaba recenzije računalniškega programa v reklamnenamene

mag. Miha Juhart, 6.6.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 10-11/1991Problem: V specializirani računalniški reviji je objavljena predstavitev z recenzijo računalniškega programa. Kasneje avtor in distributer uporabita recenzijo kot sestavni del reklamnega prospekta, s katerim tržita računalniški program. Iz opisanega dejanskega stanja izhajata vsaj dve vprašanji:
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Izgradnja ekspertnega sistema na področju dejavnostiustavnega sodišča

dr. Arne Mavčič, 6.6.1991

Ustavno sodišče, Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 10-11/1991Razvoj računalniško podprtega pravnega informacijskega sistema v Ustavnem sodišču Republike Slovenije teče v treh smereh: - Prva razvojna smer je uporaba računalnika pri pravnikovem strokovnem delu za oblikovanje besedil na računalniku. - Druga razvojna smer so pravne baze podatkov. To vključuje -...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Globalizacija informacijske tehnologije - potreba po novipravni vedi

Anton Tomažič, 6.6.1991

Poštni promet in telekomunikacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 10-11/1991Slovenski udeleženci prvega svetovnega kongresa računalniškega prava, ki je bil aprila 1991 v Los Angelesu, smo lahko ugotovili, da smo priča nastajanju nove pravne vede: informacijskega prava. "Globalizacija računalniške industrije" (kar je bilo geslo kongresa) namreč povzroča, da se informacijska ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Organi d.o.o. in njihove pristojnosti

Avtor ni naveden, 6.6.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 10-11/1991Vprašanje: Ali je v d.o.o. - hčerki obvezen organ skupščina, ali ta d.o.o. sama sprejema svoj statut oziroma pravila? Odgovor: Po 120. členu zakona o podjetjih sta organa v delniški družbi in družbi z omejeno odgovornostjo skupščina in upravni odbor.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Čakanje na delo in nadomestilo OD zaradi bolezni

mag. Tanja Dobrin, 6.6.1991

Zaposlovanje in brezposelnost

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 10-11/1991V zadnjem času so vedno bolj pogosta vprašanja o nekaterih pravicah delavcev v času, ko ne delajo, ker čakajo na delo ali čakajo na prenehanje delovnega razmerja zaradi nujnih operativnih razlogov na strani organizacije. Med temi pravicami je najbolj pogosto vprašanje pravic delavcev, ki so v tem ča...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Še o valutni klavzuli in SECU ter evidenčnih deviznihpravicah

mag. Viktor Planinšec, 6.6.1991

Devizno poslovanje

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 10-11/1991V pp, št. 8/91, smo pisali o spremembi devizne zakonodaje, po kateri je valutna klavzula v poslih med strankami dopustna tako, da se lahko dogovori plačilo dinarske obveznosti v odvisnosti od tečaja tuje valute. Pri tem je bila napačno citirana novela zakona o deviznem poslovanju: objavljena je b...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Za preveč zadev odločanje v senatih

Mihael Kersnik, 6.6.1991

Civilni sodni postopki

Mihael Kersnik, Pravna praksa, 10-11/1991K mnenju kolega Antona Bizjaka (glej pp, št. 1/91) bi rad dodal svoje mnenje, ker se v celoti z vsemi njegovimi stališči ne strinjam. Strinjam se, da bi bilo potrebno obdržati zborno sojenje na prvi stopnji le za najpomembnejše zadeve. Najpomembnejše pravne zadeve pa bi bilo potrebno natančno dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Vročanje v tujini, priznanje in izvršitev sodnih inarbitražnih odločb ter ...

dr. Dragica Wedam-Lukić, 6.6.1991

Civilni kolizijski predpisi

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 10-11/1991...ter dogovor o mednarodni pristojnosti Bralci pp so poslali vprašanje v zvezi z: 1) vročanjem pisanj jugoslovanskih sodišč po haaški konvenciji in po morebitni bilateralni konvenciji z Italijo 2) ali je Jugoslavija z Italijo sklenila dvostransko pogodbo o medsebojnem priznanju in izvršitv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Vplačevanje krajevne in prenočitvene takse

Avtor ni naveden, 6.6.1991

Gostinstvo in turizem

, Pravna praksa, 10-11/1991V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 18 z dne 27. 4. 1991 je objavljen Zakon o turistični taksi, po katerem se plačuje turistična taksa, ki jo sestavljata krajevna in prenočitvena taksa. Krajevna taksa je prihodek občine, prenočitvena taksa pa je prihodek republike. V skladu s tem zakonom ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Pro modo delicti poena irrogatur

Franc Mazi, 6.6.1991

Varstvo okolja

Franc Mazi, Pravna praksa, 10-11/1991Z vsebino članka "Za onesnaževalce voda - prenizke kazni", objavljenega v pp, št. 9/91, se je seveda mogoče samo strinjati. Kazni za kršitelje zakona o vodah so res takšne, da verjetno dosegajo celo nasprotni učinek od zaželenega.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Najvišja denarna kazen, ki se lahko izterja na krajuprekrška za dva ali več prekrškov,...

Janez Bolha, 6.6.1991

Prekrški

Janez Bolha, Pravna praksa, 10-11/1991...storjenih v steku Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Ur. l. R Slovenije št. 5/90) je spremenil 24l. člen zakona o prekrških med drugim tako, da je črtal njegov drugi odstavek, ki je prepovedoval izterjavo denarne kazni za dva ali več prekrškov, storjenih v steku, takoj na kr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Letni dopust - upoštevanje prostih sobot

Avtor ni naveden, 6.6.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 10-11/1991Vprašanje: Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo se sklicuje na zakon o delavcih v državni upravi in predvideva, da se proste sobote ne štejejo v letni dopust (17. člen splošne kolektivne pogodbe). Ali se pri tem upošteva sedem ali osemurni delavnik? Odgovor: Pri ugotavljanju nadomesti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

mag. Vid Jakulin: Varnostni ukrepi

mag. Mitja Deisinger, 6.6.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mitja Deisinger, Pravna praksa, 10-11/1991V knjižni izdaji objavljeno delo "Varnostni ukrepi" mladega strokovnjaka za kazensko pravo, mag. Vida Jakulina, pomeni za tovrstno zvrst prava pomemben dosežek, ki bo imel vpliv na nadaljnji teoretični in praktični razvoj na tem področju. Delo predstavlja magistrsko nalogo, v okviru katere je avtor ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 6.6.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 10-11/1991Argumentum a simili ad simile Argumentum a simili ad simile - sklepanje od podobnega na podobno: iz tega, da se neposredno pravno (normativno) urejeni dejanski stan in neposredno pravno neurejeni dejanski stan ujemata v bistvenih lastnostih, sklepamo, da tudi za podobni primer velja pravna posled...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Devizno poslovanje

dr. Krešo Puharič, 6.6.1991

Devizno poslovanje

dr. Krešo Puharič, Pravna praksa, 10-11/1991Če kdaj, potem je prijetno napisati prikaz nove knjige tedaj, če gre za monografijo, razširjujočo vedenje na tistih področjih, ki so odločilna za našo ekonomsko prihodnost, in v kateri je strokovna in berljiva beseda o kategorijah, ki so bile pri nas doslej preveč usmerjene v zamudno, nepotrebno in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Sestava sveta zavoda

Avtor ni naveden, 6.6.1991

Zavodi

, Pravna praksa, 10-11/1991Ali je kot organ upravljanja zavoda lahko oblikovan svet zavoda v ožji in širši sestavi in ali mora biti število predstavnikov družbene skupnosti liho? Z 29. členom zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91) kot organ upravljanja zavoda določen svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

K obrtnemu zakonu in zakonu o registraciji zasebnikov

Avtor ni naveden, 6.6.1991

Malo gospodarstvo in obrt

, Pravna praksa, 10-11/1991Izvršilni odbor Zveze društev pravnikov Slovenije je zakonodajnopravni komisiji Skupščine RS konec maja poslal naslednja mnenja in pripombe k osnutkoma obrtnega zakona in zakona o registraciji dejavnosti zasebnikov: 1. Zastavlja se vprašanje umestnosti dveh zakonov, ker oba regulirata isto materi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Materinstvo in očetovstvo v spreminjajoči se družbi

Vesna Rijavec, 6.6.1991

Zakonska zveza in družinska razmerja

Vesna Rijavec, Pravna praksa, 10-11/1991Svetovni kongres mednarodne organizacije za družinsko pravo je potekal od 13.-18. maja v Opatiji in Postojni v organizaciji Univerze v Rijeki (posebej prof. dr. Petra Šarčevića) in Univerze v Mariboru. V organizacijskem komiteju sta iz Slovenije sodelovali prof. dr. Miroslava Geč-Korošec z VPŠ Marib...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Srečanje s pravniki iz Italije

Dušan Skok, 6.6.1991

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 10-11/1991Organizacija IX. italijansko-jugoslovanskih pravniških dnevov je po neznanem "ključu" pripadla Sloveniji oziroma naši pravniški organizaciji. Vodstvo organizacije pa je to "zaupanje" sprejelo kot posebno priložnost za razširitev stikov s kolegi iz sosednje države, kot koristen prispevek k - tudi sic...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Registrska predzaznamba naj že omogoči delovanje

Rudi Bukovac, 6.6.1991

Sodni registri in sodne takse, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Rudi Bukovac, Pravna praksa, 10-11/1991Na izziv mag. Janka Araha in Mihe Potočnika o nujnosti poenostavitve sodnega registra (pp, št. 6 in 8/91) bi želel skladno s predlaganimi izhodišči v podporo navesti še svoja razmišljanja: V sedanjem trenutku lastninjenja oz. privatizacije, ko se večji del gospodarskih subjektov odloča, da prične...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Normativno urejanje soupravljanja v svetu in pri nas

Nataša Belopavlovič, 6.6.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 10-11/199117. maja je bil v Ljubljani organiziran simpozij na temo "normativno urejanje soupravljanja", ki sta ga pripravila Inštitut za delo pri Pravni fakulteti in Visoka pravna šola v Mariboru. Cilj simpozija, ki sta se ga udeležila tudi republiška sekretarka za delo in republiški sekretar za zakonodajo, j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Pogodba o zaposlitvi direktorja

Avtor ni naveden, 6.6.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 10-11/1991V skladu s 135. členom zakona o delovnih razmerjih je v januarju 1991 delavski svet sklenil z direktorjem pogodbo o zaposlitvi. Čez nekaj mesecev je direktorju potekel mandat in v razpisnem postopku je bil znova imenovan.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄9

Incivile est nisi tota lege perspecta una aliquaparticula

dr. Janez Kranjc, 23.5.1991

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 9/1991... eius proposita iudicare vel respondere. Slehernemu pravnemu občutku nasprotuje, če kdo namesto na temelju celotnega zakona sodi ali daje pravne odgovore (samo) na temelju nekega posameznega delca. Pred seboj imamo eno od brez dvoma najznamenitejših pravnih pravil rimskega prava. Najbrž ni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄9

Soglasje Agencije ob izdaji internih delnic

Avtor ni naveden, 23.5.1991

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 9/1991V Republiki Sloveniji smo z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI. k Ustavi Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 37/90) določili, da se lahko do uveljavitve republiškega zakona v privatizaciji podjetij, obstoječa podjetja v družbeni lastnini organizirajo kot podjetja v mešani lastnini ...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 1349 1350 1351 ... 1359 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(633) 48(550) 47(536) 46(406)
45(406) 45-46(176) 44(571) 44-45(23)
43(454) 43-44(32) 42(206) 42-43(160)
41(141) 41-42(300) 40(71) 40-41(240)
39(213) 39-40(414) 38(556) 38-39(69)
37(447) 37-38(44) 36(453) 36-37(275)
35(684) 35-36(23) 34(602) 33(592)
33-34(56) 32(237) 32-33(32) 31(111)
31-32(467) 30(91) 30-31(208) 29(105)
29-30(512) 28(507) 28-29(208) 27(642)
27-28(58) 26(663) 26-27(34) 25(333)
25-26(69) 24(326) 24-25(626) 23(732)
Več...

Leto objave

2019(899) 2018(1381) 2017(1393) 2016(1489)
2015(1521) 2014(1609) 2013(1714) 2012(1792)
2011(1881) 2010(1951) 2009(1971) 2008(1805)
2007(1720) 2006(1420) 2005(1033) 2004(910)
2003(1106) 2002(999) 2001(886) 2000(775)
1999(786) 1998(702) 1997(704) 1996(610)
1995(837) 1994(434) 1993(588) 1992(461)
1991(598)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov