O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1358 / 1384
Dokumenti od 33926 do 33950 (od skupaj 34598)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Prisilna izterjava denarne kazni, izrečene tujcu z odločbo sodnika za prekrške

Maja Pruša, 5.3.1992

Sodišča, Prekrški

Maja Pruša, Pravna praksa, 4/1992Odločba, izdana v postopku o prekršku, se izvrši, ko postane pravnomočna in ko za izvršitev ni zakonskih ovir. Odločba, s katero je pravnomočno izrečena denarna kazen, se izvrši, ko preteče rok, ki je v njej določen za plačilo kazni (253. člen zakona o prekrških).
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Reševanje arbitražnih sporov z mednarodnim elementom v Sloveniji

Mirjana Bekeš, 5.3.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 4/1992Po osamosvojitvi Republike Slovenije in prenosu nalog z Gospodarske zbornice Jugoslavije na Gospodarsko zbornico Slovenije se pogosto odpira tudi vprašanje arbitražnega reševanja mednarodnih sporov v Sloveniji oziroma možnosti reševanja teh sporov pred Stalno arbitražo pri GZS. Doslej so se stran...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Osnutek zakona o odvetništvu

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 4/1992Predlagatelj osnutka je upošteval naše bistvene pripombe, zlasti tiste, ki so se nanašale na problematiko družb odvetnikov. Pri obravnavi osnutka pa nastaja vprašanje smotrnosti in pravilne zasnove 6. alinee v prvem odstavku 24. člena in s tem povezan 25. člen. Formulacija v citirani alinei, da j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Nadomestilo OD trajno presežnim delavcem

mag. Drago Mežnar, 5.3.1992

Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 4/1992V pp, št. 1/92 je bilo v rubriki "vprašanja - odgovori" pod naslovom "Nadomestilo OD trajno presežnim delavcem" podano med ostalim tudi naslednje mnenje: "To torej pomeni, da delavci, ki so bili v 6-mesečnem odpovednem roku doma in niso delali, dobijo nadomestilo OD v višini, določeni s kolektivn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Zakon o denacionalizaciji pred US RS

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 4/1992Pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije se vse bolj uveljavljajo spori, v katerih pobudniki (predlagatelji) uveljavljajo kršitev z ustavo zagotovljene enakosti pred zakonom. Splošno združenje za gospodarstvo je problem enakosti pred zakonom začelo kar dvakrat. V prvem primeru navaja, da gre v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Pogoji za vložitev ustavne tožbe

dr. Arne Mavčič, 5.3.1992

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 4/1992Ustavne pravice in svoboščine, ki so predmet ustavnosodnega varstva, določa predvsem ustavna norma, včasih tudi zakonska norma (v primeru nemške ustavne tožbe), ki ureja njihovo varstvo z ustavno tožbo. Na ta način nekatere ustavne ureditve varujejo vse temeljne človekove pravice in svoboščine (6...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Splošni akt, ki ne ureja izvrševanja javnih pooblastil

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 4/1992Po spremembi ustave 23. decembra 1991 ustavno sodišče ni pristojno za oceno splošnih aktov, ki niso bili izdani v izvrševanju javnih pooblastil. Sklep US RS, št. U-I-62/91 z dne 6. 2. 1992
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Točenje alkoholnih pijač v določenih obratih

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ustavno sodišče, Gostinstvo in turizem

, Pravna praksa, 4/1992V neskladju z ustavo je določba občinskega odloka po kateri je prepovedano točiti alkoholne pijače v obratih družbene prehrane, prostorih organizacij, kjer servirajo ali prodajajo kruh, slaščice in so prvenstveno temu namenjene. Odločba US RS, št. U-I-60/91 z dne 9. 10. 1992, objavljena v Ur. l. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Občinski odlok o ustanovitvi javnega podjetja

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 4/1992Ker je izpodbijani odlok občinska skupščina med postopkom pred ustavnim sodiščem razveljavila in ni izkazalo, da le povzročil posledice, je ustavno sodišče postopek ustavilo. Sklep US RS, št. U-I-3/91 z dne 23. 1. 1992
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

K odgovoru: "Podatki o pogodbeni stranki"

mag. Viktor Planinšec, 5.3.1992

Obligacije

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 4/1992V pp, št. 25/91 je bil v rubriki vprašanja - odgovori obravnavan težek položaj upnikov v izvršilnem postopku, ko predlagajo izvršbo proti dolžnikom - obrtnikom, ti pa pogosto menjajo svoj naslov, očitno z namenom, da bi se tako izognili svojim pogodbenim obveznostim. Odgovor navaja, da naj bi se str...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1992Št. 8 (20. 2. 1992) Vlada RS objavlja v tej številki (resda na koncu!) štiri svoje akte: dopolnjeni odlok o plačilnem prometu, odlok o pristojbini za obvezne zdravstvene preglede rastlin v prometu čez državno mejo in v notranjem prometu, odlok o ugotavljanju vrednosti in določanju najemnin za sta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Non sunt iudicandae leges

dr. Janez Kranjc, 5.3.1992

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 4/1992Pred seboj imamo zelo zanimivo pravno pravilo, ki bi ga na nek način lahko imenovali pozitivistično. Iz njega namreč vsaj na prvi pogled izhaja, da je treba zakone sprejeti kot nekaj, kar je iznad vsake sodbe in vzvišeno nad sleherno kritiko. Kdaj je ta rek nastal in kdo bi utegnil biti njegov avtor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

O enako(pravno)sti subjektov

Dušan Skok, 5.3.1992

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 4/1992Zveza društev pravnikov je 28. februarja pripravila v Ljubljani "okroglo mizo" o enako(pravno)sti subjektov (osebkov) - torej o pomembnem načelu za zakonodajno in "uporabniško" prakso. Konferenčna dvorana v ljubljanski sodni stavbi je bila kaj slabo zasedena, daleč pod pomembnostjo obravnavanih vpra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Enako(prav)nost

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Človekove pravice

, Pravna praksa, 4/1992Izvedba načela enakosti zgodovinsko izhaja iz dveh temeljnih izhodišč: iz egalitarnega, naslonjenega na enakost lastnine oziroma na enakost vsem ljudem pripadajočih dobrin, in iz enakovrednostnega, naslonjenega na enako družbeno vrednotenje ljudi kot posameznikov, ne glede na številne pojavne oblike...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Janez Breznik, Marko Prijatelj, Jože Sedonja: Zakon o denacionalizaciji s komentarjem

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 4/1992V založbi Gospodarskega vestnika je nedavno izšel, kmalu po sprejemu, tudi že komentar zakona o denacionalizaciji. Avtorji so dokaj znani juristi, strokovni delavci Ministrstva za pravosodje in upravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Nadaljevanje stikov s hravaškimi kolegi

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1992Na pobudo predsedstva Zveze društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije je bilo 14. februarja na Otočcu delovno srečanje s predstavniki Saveza društava pravnika u privredi Hrvatske. To je bilo prvo srilečanje pravnikov obeh organizacij, potem ko sta republiki postali samostojni državi, s čemer so se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 3/1992Št. 6. (7. 2. 1992) Predsedstvo RS imenuje dr. Borisa Frleca za veleposlanika RS v ZR Nemčiji, vlada RS pa objavlja odlok, po katerem naj se odpre generalni konzulat RS v Trstu, in konzulat v Celovcu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 3/1992Št. 5. (31. 1. 1992) Vlada RS, njeni organi in organizacije objavljajo v tej številki dolgo vrsto odločitev s katerimi se odrejajo različne uskladitve socialnih dajatev, načina oblikovanja cen itd., tja do določitve nove višine RTV naročnine (590 SLT za prvi TV sprejemnik itd.).
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 3/1992Št. 3. (23. l. 1992) Poleg številnih skupščinskih aktov o različnih imenovanjih gre posebej navesti zdaj objavljeno uredbo IS o izvajanju civilne službe ter to, da je zdaj objavljena že tudi kolektivna pogodba za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 3/1992Št. 2. (17. l. 1992) V skupini odlokov IS sta poleg drugih (o soglasjih k nekaj novim cenam goriv in živil) nemara pomembnejša tista, ki odrejata obvezno sprejemanje blagajniških zapisov in o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zdravstveno varstvo... Izmed aktov republiških organov pa gre o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 3/1992Št. 7. (14. 2. 1992) Predsedstvo RS objavlja ukaze o odprtju veleposlaništev RS v Avstriji (in imenovanju dr. Katje Boh za veleposlanico) in v Italiji. (Vlada RS pa med drugim odreja novo razporeditev kontingenta detaširanih delavcev v ZR Nemčiji za leto 1992.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Javna glasila in svoboda izražanja

dr. Janez Šinkovec, 20.2.1992

Človekove pravice

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 3/1992Z javnimi glasili se uveljavlja ustavna pravica svobode izražanja. V 39. členu ustave Republike Slovenije je zapisano: "Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

O pravnih posledicah ustanovitve holdingov po 145.b členu ZP

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 3/1992Po sklepu Ustavnega sodišča Republike Slovenije z dne 6. 12. 1991 (Uradni list RS 28/91), po katerem se zadrži izvajanje posamičnih aktov in dejanj, sprejetih oziroma začetih na podlagi drugega odstavka 145.b člena zakona o podjetjih, se zdi primerno, da se osvetlijo sporna pravna vprašanja, ki jih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Ali lahko tujci pridobijo lastnino na nepremičninah po sprejemu nove ustave?

Žiga Bahovec, 20.2.1992

Tujci, Lastnina in druge stvarne pravice

Žiga Bahovec, Pravna praksa, 3/199268. člen ustave Republike Slovenije določa: "Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico do nepremičnin pod pogoji, ki jih določa zakon. Do zemljišč tujci ne morejo pridobiti lastninske pravice, razen z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti. 9. čl. ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Študijski dopust

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 3/1992Vprašanje: Ali ima delavec pravico do študijskega dopusta po kolektivni pogodbi, čeprav izobraževanje ni v interesu podjetja? Odgovor: V skladu z 69. in 70. členom zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90 in 5/91) je pravice v zvezi z izobraževanjem opredelila splošna kolektiv...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 1357 1358 1359 ... 1384 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(673) 48(588) 47(571) 46(445)
45(442) 45-46(176) 44(609) 44-45(23)
43(454) 43-44(32) 42(206) 42-43(201)
41(141) 41-42(300) 40(71) 40-41(280)
39(213) 39-40(414) 38(556) 38-39(109)
37(487) 37-38(44) 36(490) 36-37(275)
35(684) 35-36(23) 34(602) 34-35(45)
33(628) 33-34(56) 32(275) 32-33(32)
31(111) 31-32(467) 30(91) 30-31(208)
29(105) 29-30(512) 28(507) 28-29(208)
27(642) 27-28(58) 26(663) 26-27(34)
25(333) 25-26(69) 24(326) 24-25(626)
Več...

Leto objave

2020(80) 2019(1442) 2018(1381) 2017(1393)
2016(1489) 2015(1521) 2014(1609) 2013(1714)
2012(1792) 2011(1881) 2010(1951) 2009(1971)
2008(1805) 2007(1720) 2006(1420) 2005(1033)
2004(910) 2003(1106) 2002(999) 2001(886)
2000(775) 1999(786) 1998(702) 1997(704)
1996(610) 1995(837) 1994(434) 1993(588)
1992(461) 1991(598)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov