O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1367 / 1412
Dokumenti od 34151 do 34175 (od skupaj 35288)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Varstvo potrošnikov v ZDA (III.)

dr. Franc Pernek, 4.3.1993

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 4/1993Varsto potrošnikov v ZDA ni enotno urejeno. Urejeno je v zveznih, mestnih in lokalnih predpisih, kateri pretežno urejajo poslovanje zasebne trgovine in naj bi varovali (končnega) potrošnika. Tradicionalno nezaupanje do birokracije, je v zadnjih desetletjih preprečilo izdelavo enotne zvezne potroš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

2. srečanje smučarjev - pravnikov

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1993V Kranjski gori se je konec prejšnjega (25.-27. februarja) tedna zbrala dokaj razredčena (predvsem zaradi bolezni) druščina ljubiteljev smučanja iz pravniških vrst - toda kljub temu in slabim snežnim razmeram so se prijetno imeli, izvedli načrtovana tekmovanja, skupščino svojega društva in ne nazadn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Pravni promet med Slovenijo in Hrvaško

Aleš Galič, 4.3.1993

Ostalo

Aleš Galič, Pravna praksa, 4/1993Drugi dan ljubljansko-zagrebškega kolokvija, ki je 11. in 12. februarja potekal na Pravni fakulteti v Ljubljani,* je bil namenjen obravnavanju aktualnih vprašanj pravnega prometa med državama. Prof. dr. Marko Ilešič je v svojem referatu opozoril na nujnost držav, da sodelujejo v procesu medsebojn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1993Št. 1 (8. 1. 1993) Za pooblaščenega veleposlanika v Grčiji je imenovan Marko Kosin, odpre pa se tudi konzulat RS v Valleti na Malti in imenuje častni konzul RS. Vlada RS je z uredbo predvidela način in pogoje preoblikovanja poslovnih enot podjetij, s sedežem na območju drugih republik bivše SF...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Eskontne mere - bančne obresti

Avtor ni naveden, 18.2.1993

Obligacije, Obresti in obrestna mera

, Pravna praksa, 3/1993Ni v skladu z ustavo in zakonom sklep Sveta Banke Slovenije, s katerim se zahteva od poslovnih bank prilagoditev strukture in ravni aktivnih in pasivnih obrestnih mer splošni eskontni meri Banke Slovenije, ker Banka Slovenije nima tega zakonskega pooblastila. Ni v skladu z ustavo in zakonom določ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Pritožba na izvolitev člana v državni svet

Avtor ni naveden, 18.2.1993

Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 3/1993Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) v 50. členu določa, da o potrditvi mandatov članov državnega sveta odloča državni svet na predlog mandatno-imunitetne komisije. Zoper odločitev državnega sveta, da se mandat ne potrdi, ima prizadeti pravico do pritožbe na ustavno sodišče.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Prenehanje lastninske pravice na zemljiščih

Avtor ni naveden, 18.2.1993

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 3/1993Ustavno sodišče je ugotovilo, da pravne posledice (prepoved uporabe, razveljavitve določb 9. do 28. člena zakona o stavbnih zemljiščih velja tudi za odloke občin o prenehanju lastninske pravice, sprejete na podlagi prejšnjega zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih name...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Pritožba proti potrditvi poslanskih mandatov

Avtor ni naveden, 18.2.1993

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 3/1993Do take pritožbe na ustavno sodišče ima po 8. členu zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) pravico samo kandidat, ki mu državni zbor poslanskega mandata ni potrdil, ne pa tudi kandidati, ki že po odločitvi volilne komisije niso bili izvoljeni, in seveda tudi ne skupščina občine z območja ene...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

V mednarodnem ustavnosodnem informacijskem sistemu že tudi praksa US RS

dr. Arne Mavčič, 18.2.1993

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 3/1993Ideja, da bi ustavna sodišča povezali v enoten informacijski sistem, izhaja že iz Lizbonske konference ustavnih sodišč leta 1987. Uresničenje pa je doživela šele v zadnjem času. Od 4. junija 1991 namreč deluje v okviru Komisije Evropskega sveta za demokracijo in pravo (tako imenovane Beneške komi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Izreden preizkus pravnomočne odločbe

Avtor ni naveden, 18.2.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 3/1993Pravnemu redu Republike Slovenije nasprotujejo določbe 416.- 420. člena ZPP (zahteva za izreden preizkus pravnomočne odločbe pred Zveznim sodiščem) in se zato navedene določbe niti smiselno ne uporabljajo kot republiški predpis na podlagi 1. odstavka 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ust...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Akontacija vojaških pokojnin

Avtor ni naveden, 18.2.1993

Obramba, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 3/1993Določba odloka IS Skupščine Republike Slovenije, po kateri se vojaškim zavarovancem od 1. 11. 1991 dalje izplačuje akontacija pokojnin v znesku, ki jim je pripadal za september 1991, ni v neskladju z 18. členom ustavnega zakona za izvedbo Temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Sl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Delovna dovoljenja - za tujce, dnevne migrante

Nataša Belopavlovič, 18.2.1993

Tujci, Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 3/1993V pp. št. 25/92 je bilo že odgovorjeno, kako je s podaljšanjem (oziroma izdajo novih) delovnih dovoljenj za delavce, državljane republik nekdanje SFRJ, ki so pridobili osebna delovna dovoljenja po prehodni določbi 23. člena zakona o zaposlovanju tujcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Varstvo potrošnikov v Združenih državah Amerike (III)

dr. Franc Pernek, 18.2.1993

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 3/1993O potrošniški politiki ZDA odločajo predvsem zvezna vlada in vlada posameznih držav, prav tako pa tudi razna združenja potrošnikov, gospodarska in poklicna združenja. To se seveda kaže v zakonih, ki jih sprejema Kongres. Ukrepi zvezne vlade Leta 1979 je bilo podpisano eksekutivno določilo 1216...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Abstraktno odmerjanje odškodnine

mag. Miha Juhart, 18.2.1993

Obligacije

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 3/1993ZOR/524. člen (1) Če je bila prodaja razdrta zaradi tega, ker je en pogodbenik prekršil pogodbo, stvar pa ima dnevno ceno, lahko druga stran zahteva razliko med ceno, ki je bila določena v pogodbi, in dnevno ceno na dan, ko je bila pogodba razdrta, na trgu kraja, v katerem je bil opravljen posel....
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Odločanje po prostem preudarku

Vasilij Polič, 18.2.1993

Upravni postopek in upravne takse

Vasilij Polič, Pravna praksa, 3/1993I. SPLOŠNO Odločbe o upravnih postopkih, izdane po načelu prostega preudarka (presoje) oziroma diskrecijske pravice, katerega uporaba ima sicer zakonsko podlago, v katerih sam prosti preudarek ni obrazložen (brez navedb o okoliščinah in pravno pomembnih dejstvih konkretnega primera v upravnem pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Odločanje o preživljanju skupnih otrok po uradni dolžnosti

Rok Čeferin, 18.2.1993

Zakonska zveza in družinska razmerja

Rok Čeferin, Pravna praksa, 3/1993V pp, 25/92 je uredništvo objavilo moj članek, v katerem sem kot podlago za razmišljanje navedel hipotetični primer, po katerem tožnik vloži tožbo na razvezo zakonske zveze, sodišče pa njegovemu zahtevku ugodi, poleg tega pa po uradni dolžnosti odloči še o preživljanju skupnih otrok. Na pritožbo ene...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Lex citius tolerare vult privatum damnum quam publicum malum

dr. Janez Kranjc, 18.2.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 3/1993Zakonodajalec uvaja pravila vedenja in ravnanja, da bi zagotovil mirno in tvorno sožitje med ljudmi. Cilj, ki ga mora pri tem zasledovati, je javna oziroma splošna korist, tj. tisto kar je dolgoročno koristno in dobro za celotno družbo. Ker pa je lahko dolgo ročna korist v nasprotju s kratkoročnimi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Ljubljansko - zagrebški kolokvij

Dušan Skok, 18.2.1993

Zavodi

Dušan Skok, Pravna praksa, 3/1993Prvi konkretni učinek že lani navezanega oziroma dogovorjenega sodelovanja med ljubljansko in zagrebško pravno fakulteto je bil nemara prejšnji teden (v Ljubljani) izpeljani "kolokvij", na katerem so profesorji obeh fakultet soočili svoje poglede do pravnih vprašanj, aktualnih za snovanje novega pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

dr. Peter Jambrek: Ustavna demokracija

dr. Albin Igličar, 18.2.1993

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 3/1993Knjiga z gornjim naslovom, ki jo je napisal predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije in profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani dr. Peter Jambrek, je pomembna študija o "graditvi slovenske demokracije, države in ustave". Delo s takšnim podnaslovom bo iz leta v leto bolj pomembno in dragocen...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Iz magistrskih nalog

dr. Janez Kranjc, 18.2.1993

Ostalo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 3/1993Magistrske naloge s področja pravne zgodovine so pri nas prava redkost. Še večja redkost so magistrske naloge s področja rimskega prava. Zato je tem bolj razveseljivo, da je letos po polnih devetnajstih letih znova prišlo do obrambe magistrske naloge s tega pravnega področja. 28. januarja letos je n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

O evropskih integracijskih procesih

Avtor ni naveden, 18.2.1993

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 3/1993Februarski "četrtkov večer", namenjen rednemu srečanju članov Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana, je napolnilo privlačno predavanje mag. Metke Arah o evropskih integracijskih procesih. Kolegica je z natančnimi opredelitvami, pojasnila ozadja posameznih integracijskih odločitev oziroma (še...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Lastninskopravna razmerja

Avtor ni naveden, 18.2.1993

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 3/1993Pravna oseba, ki s svojimi dejanji (npr. z izvajanjem poslovne politike, oblikovane v organih upravljanja) izvršuje neposredno dejansko oblast nad stvarjo (1. odst. 70. čl. ZTLR), je v primeru, če je bila njena posest motena, upravičena do posestnega varstva (75. čl. ZTLR). (Sklep Vrhovnega sodiš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Pravica do nagrade za delovno dobo

Damjan Mozetič, 18.2.1993

Delovna razmerja

Damjan Mozetič, Pravna praksa, 3/1993Ob delovnem jubileju ima delavec pravico do nagrade za dejansko doseženo delovno dobo, ne pa tudi za beneficirano delovno dobo. Beneficirana delovna doba se lahko upošteva le, če je tako določeno v kolektivni pogodbi ali v splošnem aktu. (Odločba Sodišča združenega dela R Slovenije, Sp 989/92 z d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Obligacijska razmerja

Avtor ni naveden, 18.2.1993

Obligacije

, Pravna praksa, 3/1993Zamudne obresti za neplačano preživnino Tožnik lahko zahteva plačilo zamudnih obresti od neplačanih preživninskih obrokov od vložitve tožbe na plačilo preživnine, ne glede na to, da je obrestni zahtevek postavil šele naknadno med pravdo (3. odst. 279. čl. ZOR).
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Obligacijska razmerja

Avtor ni naveden, 18.2.1993

Obligacije

, Pravna praksa, 3/1993Pogodba, ki ni bila sklenjena v predpisani obliki, lahko postane veljavna s tem, da se izpolni (v celoti ali v pretežnem delu) - 73. čl. ZOR. V primerih, kadar je taka pogodba realizirana le v pretežnem delu in se preostali del izpolnitve sodno uveljavlja, mora sodba vsebovati ugotovitev vseh bistve...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 1366 1367 1368 ... 1412 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(673) 48(588) 47(571) 46(445)
45(442) 45-46(176) 44(609) 44-45(23)
43(454) 43-44(32) 42(206) 42-43(201)
41(141) 41-42(300) 40(71) 40-41(280)
39(213) 39-40(414) 38(556) 38-39(110)
37(487) 37-38(44) 36(490) 36-37(275)
35(684) 35-36(23) 34(602) 34-35(45)
33(628) 33-34(56) 32(275) 32-33(32)
31(111) 31-32(467) 30(91) 30-31(208)
29(105) 29-30(512) 28(507) 28-29(208)
27(642) 27-28(58) 26(663) 26-27(78)
25(333) 25-26(69) 24(326) 24-25(667)
Več...

Leto objave

2020(769) 2019(1443) 2018(1381) 2017(1393)
2016(1489) 2015(1521) 2014(1609) 2013(1714)
2012(1792) 2011(1881) 2010(1951) 2009(1971)
2008(1805) 2007(1720) 2006(1420) 2005(1033)
2004(910) 2003(1106) 2002(999) 2001(886)
2000(775) 1999(786) 1998(702) 1997(704)
1996(610) 1995(837) 1994(434) 1993(588)
1992(461) 1991(598)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov