O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1367 / 1369
Dokumenti od 34151 do 34175 (od skupaj 34211)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Disciplinski postopek - ustavitev ali nadaljevanje

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Podjetje v družbeni lastnini je ustanovilo več družb z omejeno odgovornostjo. Delavci so bili v skladu s pogodbo o ustanovitvi družb razporejeni v novo nastale organizacije. Sredi disciplinskega postopka je delavcu prenehalo delovno razmerje v podjetju, saj je sklenil novo delovno razm...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Učno razmerje - zavarovalna doba

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Od leta 1953 do 1956 sem bil v učnem razmerju kot zidarski vajenec. Iz odgovora v Pravni praksi št. 13 - 14 z dne 28. 6. 1990 sem lahko razbral, da se praktično delo, ki je bilo opravljeno v času učnega razmerja všteva v zavarovalno dobo po 3. odst. 129. člena temeljnega zakona o pokoj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Delovna doba - podlaga določenih pravic

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Katera delovna doba se po splošni kolektivni pogodbi upošteva za pridobitev pravic, kot so npr. jubilejna nagrada, dodatek za delovno dobo, odpravnino za odhod v pokoj, pravice do povečanja letnega dopusta itd.? Ali se pri tem upošteva tudi benificirana delovna doba, delovna doba v tuj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Delavci v državnih organih - kršitve delovnih obveznosti

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3/1991Ali poleg zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90) veljajo prejšnji samoupravni splošni akti, ki med drugim določajo tudi primere hujših kršitev delovnih obveznosti. Ali je možno neposredno uporabiti določbo 45. člena navedenega zakona, ki našteva hujše kršitve delovnih obvez...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Višje obresti - toda ugovor naj zadrži izvršbo

Erna Mokorel, 21.2.1991

Civilni sodni postopki

Erna Mokorel, Erna Mokorel, Pravna praksa, 3/1991S člankom Antona Bizjaka (v pp. št. 2/91) se popolnoma strinjam zlasti v delu, kjer piše o zamudnih obrestih. Že res, da so obresti tudi ukrep ekonomske politike, toda prav zato ne gre prezreti dejstva, da so tako nizke zakonite zamudne obresti soustvarjale finančno nedisciplino. Ob tem pa sodna ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Splošni akti (družbene) d.o.o.

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Katere splošne akte podjetja z omejeno odgovornostjo v družbeni lastnini mora sprejeti upravni odbor in katere delavski svet? Odgovor: Odgovor na vprašanje, katere splošne akte v družbi z omejeno odgovornostjo v družbeni lastnini mora sprejeti upravni odbor in katere delavski sve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Plačevanje zdravstvenih storitev zaradi nesreče pri delu

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Pripravnik, ki je bil zaposlen v podjetju določen čas, se je poškodoval pri delu. Utrpel je trajne posledice in zato se mora zdraviti tudi sedaj, ko je zaposlen v drugi organizaciji. Ali je druga organizacija dolžna poravnavati račune za zdravstvene storitve, ali pa bi moralo račune po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Nadomestilo OD v internih delnicah

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Kako izplačevati nadomestila osebnega dohodka delavkam na porodniškem dopustu v primeru, ko se del osebnega dohodka izplačuje v internih delnicah? Odgovor: Izplačilo nadomestila osebnega dohodka delavkam na porodniškem dopustu ureja samoupravni sporazum o porodniškem dopustu (Ur....
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Pridobitev naziva uradni cenilec

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Kakšni so pogoji za pridobitev naziva uradnega cenilca in kdo je pristojen za izdajo takšnega pooblastila? Odgovor: V skladu z določbami člena 250 in 252 zakona o pravdnem postopku sodišče za ugotovitev nekaterih dejstev za katera je potrebno posebno strokovno znanje, s katerim s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Spremembe ZTPDR v Sloveniji

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3/1991Ali v Sloveniji velja zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89)? Ker je navedeni zakon (novela zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, Uradni list SFRJ, št. 60/89) začel veljati pred uveljavitvijo ustavnega amandma...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

mag. Janko Arah: Pravna ureditev družb

mag. Miha Juhart, 21.2.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Juhart, mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 3/1991Pred nami je že tretja dopolnjena izdaja Arahove Pravne ureditve družb. Tako kot prvi dve ediciji in druge knjige izpod avtorjevega peresa je tudi ta namenjena predvsem podjetniški praksi. Avtor svoje temeljno delo iz začetka leta 1989 dopolnjuje v več smereh. Notranje pravni del prilagaja pogostim ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Dodatne restrikcije pri izdaji internih delnic

dr. Marijan Kocbek, 21.2.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 3/1991Že v pp št. 1/91 smo razpravljali o problematiki v zvezi z izdajo internih delnic ter opozorili na razliko pri izdaji delnic na podlagi zakona o družbenem kapitalu od internih delnic, izdanih na podlagi zakona o plačah. 5. člen ustavnega zakona za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Protokol o snoveh, ki ogrožajo ozonski plašč

mag. Aleksander Čičerov, 21.2.1991

Varstvo okolja

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 3/1991Zvezni zbor Skupščine SFRJ je 18. oktobra 1990 sprejel zakon o ratifikaciji Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč (Montreal Protocol On Substances That Deplate The Ozone Layer). Protokol je bil objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 16/90. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Med večjim in manjšim zlom

mag. Drago Mežnar, 21.2.1991

Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 3/1991Novela zakona o delovnih razmerjih in povsem novi zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti pomenita dokajšen vsebinski premik v obravnavi perečih ekonomskih problemov, kot sta podzaposlenost in naraščajoča brezposelnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primerbrezposelnosti

Nataša Belopavlovič, 21.2.1991

Zaposlovanje in brezposelnost

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 3/1991Republiška Skupščina je 30. januarja 1991 sprejela zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. (Glej Ur. l. RS, št. 5/91). Z novim zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti se ureja zaposlovanje in zavarovanju za primer brezposelnosti, določajo ukrepi aktivne p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Čas brezposelnosti - dodatek k OD

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Delavka je bila določen čas pred sklenitvijo delovnega razmerja brezposelna s pravico do denarnega nadomestila.Čas brezposelnosti se ji všteva v zavarovalno dobo in to dobo ima vpisano tudi v delovno knjižico. Ali se ji tudi čas brezposelnosti všteva v delovno dobo in se upošteva za po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Predlog smernic Sveta evropskih skupnosti za pravnovarstvo računalniških programov

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Intelektualna lastnina

, Pravna praksa, 2/1991V Ip, št. 3/89 smo objavili besedilo smernic, v Ip, št. 1/90 pa 1. del t.i. Posebnih določil, ki so praktično komentar k posameznim členom smernic - tokrat objavljamo sklepni del tega gradiva. Prevod je delo Alenke Belič, dipl. iur. 4. člen Omejitvena določila 1 (a) Po tradicionalni avtorsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Strogo kazenskopravno varstvo na področju računalništva vZDA

Miha Trampuž, 31.1.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Poštni promet in telekomunikacije

Miha Trampuž, Pravna praksa, 2/1991O znamenjih bolj dosledne in stroge kaznovalne politike v ZDA na področju kaznivih dejanj v zvezi z računalništvom poroča revija Computerworld.(*1) Sodišče v Atlanti (Zvezna država Georgia) je trem polnoletnim (od 22 do 24 let) računalniškim "hacker-jem" izreklo nepogojne zaporne kazni dvakrat po 14...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Novi ustavni dopolnili

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 2/1991Skupščinski zbori so 24. januarja dali v javno razpravo osnutka dveh novih dopolnil k ustavi Republike Slovenije. Razprava bo trajala do 8. februarja 1991. Amandmaja sta posledica obveznosti iz zakona o plebiscitu, da skupščina v 6 mesecih od dneva razglasitve odločitve na plebiscitu sprejme ustavne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Ali veste za kakšen judikat?

Janez Toplišek, 31.1.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Janez Toplišek, Pravna praksa, 2/1991Pred kratkim so se srečali predstavniki nekaterih slovenskih softwarskih firm in ugibali, kaj bi kazalo storiti, da bi bili lastniki in avtorji softwara bolj zaščiteni pred kršitvami pravic, ki izhajajo iz prava intelektualne lastnine. Nekateri so menili, da bi to varovanje morala prevzeti država, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

The computer Law and Security Report

Nelka Fikeys-Krmić, 31.1.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Nelka Fikeys-Krmić, Pravna praksa, 2/1991Izdajatelj: Eclipse Publications Ltd., 18-20 Highbury Place, London N5 1QP; Tel.: 01-354-5858; Fax: 01-359-4000 Glavni urednik: Stephen Saxby, znani strokovnjak za računalniško in telekomunikacijsko pravo Revija izhaja od: maj-junij 1985 Čas izhajanja: 6-krat na leto Mednarodna standardn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Zmanjšanje dednega deleža zapustnikovega zakonca po 13.členu zakona o dedovanju

Mateja Končina, 31.1.1991

Zakonska zveza in družinska razmerja, Dedovanje

Mateja Končina, Pravna praksa, 2/1991Po splošnem pravilu o dedovanju v prvem dednem redu dedujejo zapustnikovi otroci in zakonec zapuščino po enakih delih.(*1) Vendar lahko, ob pogojih, ki so določeni v 13. čl. slovenskega zakona o dedovanju (od tu dalje ZD), zapustnikov zakonec izjemoma deduje manjši delež kot otroci. V 13. členu Z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Kdo lahko napiše akt oziroma pogodbo o ustanovitvi d.o.o.

Gorazd Šifrer, 31.1.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gorazd Šifrer, Gorazd Šifrer, Pravna praksa, 2/1991Pri nas lahko vsak, vsaj še zdaj! Leta 1937 pa ne. Tedanji trgovinski zakon za kraljevino Jugoslavijo je v drugem odstavku 418. paragrafa predpisoval : "Pravila družbe z omejeno zavezo morajo biti sestavljena v obliki notarskega akta (parag. 52 oziroma parag. 58 zakona o javnih notarjih)". Da ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Konkurenca med glavnico, obrestmi in stroški

mag. Miha Juhart, 31.1.1991

Obligacije

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 2/1991Po objavljenem stališču VS Vojvodine PŽ 574/89 glej "Privreda i pravo", št. 3-4/90) se določilo 313. člena ZOR uporablja pri konkurenci glavnice, obresti in stroški le tedaj, ko dolžnik pri izpolnitvi obveznosti ne izjavi, kaj izpolnjuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Slovenska pomorska terminologija

mag. Aleksander Čičerov, 31.1.1991

Pomorski in rečni promet

mag. Aleksander Čičerov, mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 2/1991Pred delovna telesa Skupščine Republike Slovenije prihaja predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pomorski in notranji plovbi. Predlog ne prinaša revolucionarnih sprememb v pomorsko zakonodajo, prej bi rekli, da poskuša vnesti v pomorsko zakonodajo določen terminološki red, če ...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 1366 1367 1368 1369 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(633) 48(550) 47(536) 46(406)
45(406) 45-46(176) 44(571) 44-45(23)
43(454) 43-44(32) 42(206) 42-43(160)
41(141) 41-42(300) 40(71) 40-41(240)
39(213) 39-40(414) 38(556) 38-39(109)
37(487) 37-38(44) 36(490) 36-37(275)
35(684) 35-36(23) 34(602) 34-35(45)
33(628) 33-34(56) 32(275) 32-33(32)
31(111) 31-32(467) 30(91) 30-31(208)
29(105) 29-30(512) 28(507) 28-29(208)
27(642) 27-28(58) 26(663) 26-27(34)
25(333) 25-26(69) 24(326) 24-25(626)
Več...

Leto objave

2019(1135) 2018(1381) 2017(1393) 2016(1489)
2015(1521) 2014(1609) 2013(1714) 2012(1792)
2011(1881) 2010(1951) 2009(1971) 2008(1805)
2007(1720) 2006(1420) 2005(1033) 2004(910)
2003(1106) 2002(999) 2001(886) 2000(775)
1999(786) 1998(702) 1997(704) 1996(610)
1995(837) 1994(434) 1993(588) 1992(461)
1991(598)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov