O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 12 (od skupaj 12)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄35

Oblikovanje nadzornega sveta

mag. Saša Prelič, 9.12.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 35/1999V družbi ni oblikovan svet delavcev, zato v nadzorni svet družbe predstavniki zaposlenih ne bodo imenovani. Struktura delničarjev je takšna, da 60% osnovnega kapitala predstavljajo "notranji lastniki" (iz naslova interne razdelitve in notranjega odkupa), 40% osnovnega kapitala pa "institucionalni - ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄34

Predlog novega Pristopnega partnerstva za leto 1999

dr. Miha Pogačnik, 25.11.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Miha Pogačnik, Pravna praksa, 34/1999Vloga in pomen rednega letnega poročila Komisije Evropskih skupnosti in Pristopnega partnerstva v procesu vključevanja RS v Evropsko unijo Komisija Evropskih skupnosti(*1) je 13. oktobra 1999 izdala Redno poročilo o napredku Slovenije v pripravah na pristop k Evropski uniji (v nadaljevanju: Redno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Članstvo v nadzornem svetu

mag. Saša Prelič, 11.11.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 32/1999Član nadzornega sveta delniške družbe (družba A), ki ima v 100 % "lasti" več družb z omejeno odgovornostjo, je hkrati tudi direktor neke gospodarske družbe (družba B). Družba B ima z eno izmed od družbe A odvisnih družb z omejeno odgovornostjo sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju in ima v najem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Pridobivanje lastnih poslovnih deležev

mag. Saša Prelič, 16.9.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 25/19991. Kakšen je postopek oziroma kakšna so pravila ustanovitve sklada lastnih deležev in po katerih zakonskih določilih se mora pri tem ravnati družba z omejeno odgovornostjo? 2. Ali mora o ustanovitvi sklada lastnih deležev sklepati skupščina družbe? 3. Kakšen je postopek odkupa deležev od dosed...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Sprememba statuta d.d. pri odobrenem kapitalu

mag. Saša Prelič, 29.7.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 21-22/1999Ali je potrebno pri povečanju osnovnega kapitala delniške družbe iz naslova odobrenega kapitala po 328. členu ZGD na skupščini sprejeti dopolnitev statuta v delu, kjer je določen osnovni kapital družbe, sprejeti prečiščeno besedilo statuta ter ga hkrati s prilogami po 12. členu uredbe o vpisu družb ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Prenos članstva v zadrugi

Peter Podgorelec, 29.7.1999

Zadruge

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 21-22/1999Ali je v primeru, da član zadruge zaradi starosti ali drugih podobnih razlogov sklene s svojim potomcem pogodbo o dosmrtnem preživljanju ali izročilno pogodbo, na podlagi katere posameznik prične obdelovati vinogradniške površine člana zadruge, mogoč prenos članstva v zadrugi na potomca? Ali je dovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Direktor odvisne družbe kot član nadzornega sveta obvladujoče družbe

mag. Saša Prelič, 24.6.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 18/1999Neka slovenska občina je ustanoviteljica in edini družbenik javnega podjetja, družbe z omejeno odgovornostjo (javno podjetje). Občina je hkrati tudi eden izmed solastnikov objekta - čistilne naprave, drugi solastnik pa je neka druga družba z omejeno odgovornostjo (A d. o. o.). A d. o. o. z javnim po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄14

Ugotavljanje večine na skupščini delniške družbe

Bojan Podgoršek, 13.5.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bojan Podgoršek, Pravna praksa, 14/1999Ker ima večina slovenskih velikih in srednjih delniških družb svoje poslovno leto enako koledarskemu, morajo na podlagi 3. odstavka 70. člena zakona o gospodarskih družbah(*1) predložiti revidirana letna poročila Agenciji za plačilni promet najkasneje do konca avgusta. Uprava takšne družbe mora zato...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄14

Dolžnost obveščanja po 465. členu ZGD

mag. Saša Prelič, 13.5.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 14/1999Katera od družb je dolžna javno objaviti sporočilo o pridobitvi kvalificiranega deleža po 465. členu ZGD: ali je to obvladujoča ali odvisna družba? Prvi odstavek 465. člena ZGD določa, da kakor hitro ima družba več kot četrtino delnic delniške družbe ali deležev druge kapitalske družbe s sedežem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄12

Vodenje poslov in zastopanje d.o.o. z dvema ali več poslovodji

Peter Podgorelec, 22.4.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 12/1999Primer: Podjetje je organizirano kot delniška družba. Ker izpolnjuje pogoje za preoblikovanje v d.o.o., so pred dilemo, kako urediti v družbeni pogodbi poslovodenje družbe. Tudi poslej naj bi družbo vodila in zastopala dva direktorja. V tej zvezi se zastavlja vprašanje, če je sprejemljiva vseb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄8

Prodaja neprenosljivih delnic

mag. Saša Prelič, 18.3.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 8/1999Imetnik delnic razreda (oznake) B je svoje delnice prodal s tkim. terminsko pogodbo. Ob tem je kupcu delnic izročil tudi bianco nalog za preknjižbo delnic v KDD ter pisno izjavo, da se odpoveduje pravici do dela dobička. Delnice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji, družba pa je bila v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄2

Odobritev posojila članom uprave za nakup delnic družbe pooblaščenke

mag. Saša Prelič, 21.1.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 2/1999Gospodarska praksa je nedavno postregla z naslednjim vprašanjem: Ali lahko nadzorni svet delniške družbe X, d. d., odobri posojilo članom uprave za nakup delnic družbe pooblaščenke Y, družba pooblaščenka, d. d., ki je 51, 5 % delničar družbe X, d. d.? I. Družba X, d. d. (X) je v skladu z za...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
35(1) 34(1) 32(1) 25(1)
21-22(2) 18(1) 14(2) 12(1)
8(1) 2(1)

Leto objave

< Vsi
1999(12)
> Januar(1) > Marec(1) > April(1) > Maj(2) > Junij(1) > Julij(2) > September(1) > November(2) > December(1)

Področja

< Vsi 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI 4.4. VREDNOSTNI PAPIRJI IN BORZA

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov