O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Obvezne sestavine okvirnega sporazuma v postopku javnega naročanja

dr. Klemen Pohar, 17.1.2019

PRORAČUN

dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 3/2019Pogodba je sklenjena, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o njenih bistvenih sestavinah. V splošnem sta bistveni sestavini pogodbe vsaj predmet obveznosti in cena, pri čemer je logično, da morajo biti določene tudi stranke pogodbe. Podobno velja za pogodbe, sklenjene v postopkih javnega naročanja, za katere poleg pravil obligacijskega prava veljajo tudi specialna pravila prava javnih naročil. Poleg (običajnih) pogodb pa je mogoče v postopkih javnega naročanja skleniti tudi t. i. okvirne sporazume, to je sporazume med enim ali več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti, s katerimi se določijo pogoji za naročila, ki se bodo oddajala v posameznem obdobju, zlasti v zvezi s ceno, in če je ustrezno, predvideno količino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Dezorientacija države

Tomaž Pavčnik, 23.1.2014

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 3/2014Enajst let je, odkar sem prvič pisal Z obrobja postave. Ne vem natančno, a izračun na počez pove, da se je moralo v tem času nabrati okrog sto kolumn. To je dovolj dolgo obdobje, da si človek glede kakšne stvari premisli, jo drugače izostri ali
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Postopek preventivnega prestrukturiranja

dr. Nina Plavšak, 23.1.2014

Civilni sodni postopki

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 3/2014zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F),1 ki je začel veljati 7. decembra 2013, je bil v Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)2 dodan nov oddelek 2.3, ki ureja novo vrsto postopka, in sicer postopek preventivnega prestrukturiranja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Praktična vprašanja neposrednih plačil podizvajalcem v javnem naročanju

Potočnik Maja, Križanec Uroš, 24.1.2013

PRORAČUN, Obligacije

mag. Maja Potočnik, Uroš Križanec, Pravna praksa, 3/2013Dejstvo, da Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) določa obvezna plačila podizvajalcev, je splošno znano tako med naročniki kot tudi med ponudniki in podizvajalci. Zaplete pa se takoj, ko dejansko stanje odstopi od ustaljenega: če glavni izvajalec ne priznava terjatve ali celotne terjatve podizvajalca, če ima izpolnitev podizvajalca napake, če so med glavnim izvajalcem in podizvajalcem dogovorjena zadržana sredstva in celo če glavni izvajalec pred prejemom plačila naročnika poplača podizvajalce. Težave pri reševanju takih vprašanj, ki so v praksi pogosta in tudi običajna, kažejo na nerazumevanje instituta neposrednega plačila podizvajalcem. Glede na to, da se v zvezi s pravno naravo tega instituta ne more poenotiti niti pravna stroka, subjektom, ki jih predmetni institut prizadeva, ne preostane nič drugega, kot da poiščejo konkretne odgovore na konkretna vprašanja, kar je tudi namen tega prispevka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Poniglavo uničevanje pravne države

Rajko Pirnat, 27.1.2011

Pravoznanstvo

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 3/2011Uničevanje pravne države je doseglo nov vrhunec z ravnanjem članov Odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Državnega zbora pri odločanju o predlogu zakona, s katerim naj se ustanovi občina Ankaran. Pri tem pa tega ravnanja poslancev ni mogoče označiti drugače kot poniglavo - če je verjeti sredstvom javnega obveščanja, noben član odbora ni glasoval ne za ne proti nobenemu členu predloga zakona. Nato pa so se pretvarjali, da je nastala poslovniška zagata.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Nepredvidljive fizične razmere gradnje po FIDIC

dr. Konrad Plauštajner, 24.1.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 3/2008dr. pravnih znanosti, odvetnik v Ljubljani, docent na PF Univerze v Mariboru, arbiter Stalne arbitraže pri GZS in pri ICSID v Washingtonu Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev (Fédération International des Ingénieurs Conseils - FIDIC)1 je razvila pomembno dejavnost pri pripravi splošnih in p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄3

Pravne posledice prodaje dolžnika kot pravne osebe na ločitvene pravice

dr. Saša Prelič, 25.1.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 3/2007dr. pravnih znanosti, docent na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) med načini za unovčenje premoženja stečajnega dolžnika ureja prodajo dolžnika kot pravne osebe (146.–148. člen ZPPSL). Institut, ki je v domala nespremenjeni obliki p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄3

Ali je internet medij?

Tomaž Pavčnik, 25.1.2007

Elektronsko trgovanje in poslovanje, Javno obveščanje

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 3/2007Konec lanskega leta je bila izdana začasna odredba, s katero je bila naložena odstranitev zapisa z enega izmed hišnih blogov spletišča Siol. O tem je bil govor tudi že na straneh te revije. Tisto, kar sem spremljal, so bili odzivi blogerjev na omenjeni strani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄3

Policija: Vozila z vgrajenim videonadzornim sistemom

Marko Petek, 30.1.2003

Uprava, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Marko Petek, Pravna praksa, 3/2003Leta 1998 so se v Sloveniji začela uporabljati civilna policijska vozila, ki so imela vgrajen videonadzorni sistem Jai ProVida 2000 (v nadaljevanju: sistem). Namen tega sistema je bilo posneti hujše kršitelje cestnih predpisov na videokamero in jim ob predočitvi prekrška posnetek tudi pokazati. Mnog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄3

Iz torkle: Kako je Pavliha Kukca prebral

dr. Marko Pavliha, 30.1.2003

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 3/2003"Glej ga, pa se mu je dokončno utrgalo", se bo morda kdo pridušal, ko bo uzrl tale naslov, ampak naj vas potolažim (razočaram?), moje mentalno zdravje je približno na isti stopnji kot lansko leto, karkoli že pač to pomeni. Navdih za poimenovanje pričujoče torkle sem dobil pri slovenski ljudski Kako ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄3

Oskrba s plinom - priključnina

mag. Saša Prelič, 4.2.1999

Delovna razmerja

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 3/1999Delniška družba - plinarna - je koncesionar pri oskrbi mesta s plinom. Ker plinarna odjemalca ne priključi na plinsko omrežje, dokler ta ne plača posebne pristojbine - priključnine, se zastavlja vprašanje: - ali bi bilo možno, da na podlagi plačila priključnine odjemalci pridobijo delnice plinarne?...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄3

Učinek sklepa o začasni odredbi - po 268. členu ZIZ

Peter Prodanovič, 4.2.1999

Civilni sodni postopki

Peter Prodanovič, Pravna praksa, 3/1999Po 268. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki se uporablja od 15. oktobra 1998, izhaja: kadar je sklep o začasni odredbi izdan v pravdnem ali kakšnem drugem postopku, ima učinek sklepa o izvršbi; sodišče, ki je izdalo sklep o začasni odredbi, odstopi sklep o začasni odredbi sodišču iz prve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄3

Razporejanje na drugo delovno mesto - nižja plača

Taja Plešnik, 19.2.1998

Delovna razmerja, Plače v gospodarstvu

Taja Plešnik, Pravna praksa, 3/1998Delavka - po poklicu prodajalka, je sklenila delovno razmerje za delovno mesto prodajalka. Med trajanjem delovnega razmerja je bila razporejena na delovno mesto pomočnik vodje knjigarne (delovno mesto je ovrednoteno z višjim količnikom), na podlagi 17. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄3

Letni dopust

Taja Plešnik, 19.2.1998

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 3/19981. Delavec je v podjetju vložil prošnjo za sporazumno prenehanje delovnega razmerja. Pri tem je že upošteval koriščenje lanskega letnega dopusta in celotni dopust za leto 1998. Delavec zatrjuje, da bo po prenehanju delovnega razmerja ostal doma in se torej ne bo ponovno zaposlil. Podjetje pa je d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄3

Presežni delavci in varovane kategorije

Taja Plešnik, 19.2.1998

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 3/1998Delniška družba namerava ukiniti obrat, ki je oddaljen od sedeža družbe več kot 300 km. V obratu je zaposlenih nekaj več kot 30 delavcev. Vsi ti delavci bodo trajni presežki, ker jim ni mogoče zagotoviti drugega dela. Kako urediti prenehanje delovnega razmerja z delavci, ki jih po zakonu ne morem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄3

Prenehanje delovnega razmerja

Taja Plešnik, 19.2.1998

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 3/199819. člen Kolektivne pogodbe za dejavnosti kovinskih materialov in livarn ter kovinsko in elektroindustrijo v drugem odstavku določa: "Razen v primerih, določenih z zakonom med trajne presežke ne more biti uvrščen tudi delavec, za katerega je vložen predlog za oceno invalidnosti in sicer do pravno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄3

Ustanove v sodobnem pravnem sistemu

dr. Rajko Pirnat, 19.2.1998

Zavodi

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 3/1998Delo, ki ga želim prikazati, je doktorska disertacija, ki jo je avtorica zagovarjala na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1995. Ker sem bil eden od članov komisije za zagovor, sem se z delom spoznal podrobno že pred njegovo objavo, imel pa sem tudi priložnost vsaj v majhnem delu vplivati na njegovo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄3

Varstvo koristi otrok - ukrepi in postopek centrov za delo

mag. Mateja Končina-Peternel, 6.2.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 3/1997Kritična analiza pravne ureditve po 119. , 120. in 121. členu zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih Po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR) je center za socialno delo pristojen za odločanje in izvrševanje cele vrste ukrepov, s katerimi poseže v izvrševa...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄3

Harmonizacija mednarodnega davščinskega prava -VII

dr. Franc Pernek, 9.2.1995

Davek od dohodka pravnih oseb

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 3/1995V tem sestavku bomo poskušali poiskati vpliv olajšav na obdavčitev gospodarskega poslovanja v državah OECD. Mislimo predvsem na obdavčitev dobička in dividend. V zadnjih dvajsetih letih se je razvoj sistemov obdavčitve poslovanja v posameznih državah začel s precej splošnim davkom (torej z davkom, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Odločanje po prostem preudarku

Vasilij Polič, 18.2.1993

Upravni postopek in upravne takse

Vasilij Polič, Pravna praksa, 3/1993I. SPLOŠNO Odločbe o upravnih postopkih, izdane po načelu prostega preudarka (presoje) oziroma diskrecijske pravice, katerega uporaba ima sicer zakonsko podlago, v katerih sam prosti preudarek ni obrazložen (brez navedb o okoliščinah in pravno pomembnih dejstvih konkretnega primera v upravnem pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Varstvo potrošnikov v Združenih državah Amerike (III)

dr. Franc Pernek, 18.2.1993

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 3/1993O potrošniški politiki ZDA odločajo predvsem zvezna vlada in vlada posameznih držav, prav tako pa tudi razna združenja potrošnikov, gospodarska in poklicna združenja. To se seveda kaže v zakonih, ki jih sprejema Kongres. Ukrepi zvezne vlade Leta 1979 je bilo podpisano eksekutivno določilo 1216...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

O pravnih posledicah ustanovitve holdingov po 145.b členu ZP

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 3/1992Po sklepu Ustavnega sodišča Republike Slovenije z dne 6. 12. 1991 (Uradni list RS 28/91), po katerem se zadrži izvajanje posamičnih aktov in dejanj, sprejetih oziroma začetih na podlagi drugega odstavka 145.b člena zakona o podjetjih, se zdi primerno, da se osvetlijo sporna pravna vprašanja, ki jih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 21.2.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 3/1991Vrste argumentov v pravu Argumenti, s katerimi v mejah pravnega okvira vsebinsko utemeljujemo pravne odločitve, so raznoliki in mnogovrstni. Celo več: raznolikost argumentov je tolikšna, da jih ni mogoče niti v celoti predvideti niti katalogizirati, kako in v kakšnem obsegu naj jih uporabljamo v ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3

Leto objave

2019(1) 2014(2) 2013(1) 2011(1)
2008(1) 2007(2) 2003(2) 1999(2)
1998(5) 1997(1) 1995(1) 1993(2)
1992(1) 1991(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov