O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 53)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄5

Laže, krade, bolhe jé ...

dr. Marko Pavliha, 6.2.2020

Človekove pravice

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 5/2020Pripadam generaciji, ki se bržkone še spomni navihane otroške pesmice, ki je nismo prepevali, marveč zbadljivo recitirali: Lažeš, kradeš, bolhe ješ, v šolo hodiš, nič ne veš ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄5

Podnebne spremembe pred nizozemskim sodiščem: zadeva Urgenda

Katja Plauštajner Metelko, 6.2.2020

Varstvo okolja, Človekove pravice

Katja Plauštajner-Metelko, Pravna praksa, 5/2020V času, ko postajajo novice o vse hitrejšem taljenju ledu na Grenlandiji, uničujočih požarih v Avstraliji ter o drugih razsežnostih podnebnih sprememb stalnica in ko hkrati na političnem parketu ni volje za potrebno ukrepanje, so se okoljevarstveniki razveselili sodbe nizozemskega Vrhovnega sodišča v zadevi Urgenda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄5

Pravica uveljavljati prikrajšanje nujnega deleža

Špela Peršl, 6.2.2020

Dedovanje

Špela Peršl, Pravna praksa, 5/2020Oče je vse premoženje, ki je obsegalo tudi več nepremičnin, podaril svoji novi ženi. • Zanima me, kakšne so moje možnosti v primeru dedovanja po očetu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄5

Koncesije za raziskave in razvoj ter socialne storitve niso klasične koncesije storitev

dr. Mirko Pečarič, 1.2.2018

ZNANOST IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST, SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

dr. Mirko Pečarič, Pravna praksa, 5/2018Vlada je v Državni zbor poslala predloga Zakona o postopkih za podeljevanje koncesij (ZPPK) in Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP-1). Prvi bo urejal koncesijska razmerja, drugi pa javno-zasebna partnerstva na področju infrastrukture. Kljub temu da prvi načeloma ne regulira koncesij na področju negospodarskih javnih služb, ima kar nekaj določb, ki neposredno vplivajo nanje. Še posebej na področju raziskovalnih in razvojnih storitev pušča odprtih kar nekaj vprašanj, ki bi jih lahko rešili (vsaj) v novem predlogu Zakona o raziskovalni dejavnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Trenutek izkazovanja osnovne sposobnosti gospodarskega subjekta v postopku javnega naročanja

Klemen Pohar, 10.2.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Klemen Pohar, Pravna praksa, 5/2017V vsakem postopku javnega naročanja morajo ponudniki izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti oziroma ne smejo obstajati razlogi za njihovo izključitev, pri čemer se običajno presoja izpolnjevanje pogojev v trenutku oddaje ponudbe. Postopki javnega naročanja so lahko dolgotrajni in izpolnjevanje oziroma neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti se lahko po oddaji ponudbe spremeni. Včasih se zato zastavi vprašanje, ali ne bi bilo primerno takega spremenjenega stanja upoštevati pri presojanju popolnosti oziroma dopustnosti oddane ponudbe. S tem vprašanjem se je ukvarjalo Sodišče EU v predstavljeni zadevi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Deset razlogov za podporo spremembi 240. člena KZ-1 (kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti)

mag. Niko Pušnik, 10.2.2017

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Niko Pušnik, Pravna praksa, 5/2017S predlagano spremembo kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti nedvomno postaja premoženjski delikt. Zakonski opis kot objektivni znak oziroma prepovedano posledico določa premoženjsko škodo, ki nastane na zaupanem premoženju, ali protipravno premoženjsko korist, pridobljeno sebi ali drugi osebi, ki se v večini primerov zrcali v škodi na zaupanem premoženju. Zaradi varovanja enotnosti pravnega reda, načela ultima ratio in akcesornosti kazenskega prava je nujno, da mora biti gospodarsko kaznivo dejanje najprej protipravno v okviru gospodarskega oziroma korporacijskega prava, tej protipravnosti pa je treba dodati poostren subjektivni element, torej naklep. To razmerje, ki poenostavljeno pove, da ne more biti nekaj kazenskopravno prepovedano, kar je civilnopravno dopustno, je teorija in tudi sodna praksa pripoznala z oceno, da je to kaznivo dejanje tiha napotitvena norma, ki zahteva, da se protipravnost dejanja presoja po civilnopravnih pravilih, večinoma po korporacijskem standardu vestnega in poštenega gospodarstvenika (263. člen ZGD-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Možnost in priložnost za vse diplomante Pravne fakultete v Ljubljani

dr. Rajko Pirnat, 10.2.2017

Društva, javni shodi, prireditve

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 5/2017"Ne jemljimo tega društva kot formalnost, nadlego ali moro, temveč kot možnost in priliko, ki ji lahko skupaj damo za vse koristno vsebino," je na občnem zboru društva Klub alumni PF, ki je bil 24. januarja na PF Univerze v Ljubljani, neposredno po izvolitvi povedal novi predsednik, sicer profesor na fakulteti, dr. Janez Kranjc. V svojem prvem "predsedniškem nagovoru" je povedal, da vidi glavni cilj društva v povezovanju članov na družabni in strokovni ravni. Na družabni ravni bosta pod okriljem kluba organizirana denimo kulturni večer in koncert članov, predsednik pa si bo poleg tega prizadeval, da bi na začetku poletja organizirali tudi sproščeno druženje v naravi v obliki piknika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Nevarni droni t. i. etike

Tomaž Pavčnik, 4.2.2016

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 5/2016Najprej o naslovu. Besedna zveza tako imenovano si najbolj uspešno utira pot v nizki politični govorici, ko govorec ne zna utemeljiti razlike med nečim, kar je pojmovno deklarirano, in tistim, kar v konkretni resničnosti je. O razliki zgolj namiguje, tako da se opre na to priročno berglo, kar mu omogoča nadaljnje verbalno drezanje in zamegljevanje. Te kontaminirane besedne zveze se je zato dobro izogibati. A vendar je kdaj neizogibna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Kaj se lahko naučimo iz referenduma o noveli ZZZDR?

dr. Janez Pogorelec, 4.2.2016

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 5/2016Referendum o noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D) je mimo in spet smo se Slovenci, pod pretvezo, da gre za otroke, pa pod pretvezo, da gre za človekove pravice, in še kakšno, na hrbtih istospolnih sprli o povsem simbolno ideoloških vprašanjih o tem, kakšna naj bo Slovenija, malo bolj "avantgardna" ali malo bolj konservativna. To slednje se je za malo podalpsko državico sicer zdelo primerneje tudi piscu teh vrstic. Po nekaj tednih od zavrnitve zakona na referendumu so se (upam) strasti že toliko umirile, da se lahko sine ira et studio vprašamo, kaj se mi vsi lahko iz tega referenduma naučimo in kako bi lahko v prihodnje taka vprašanja reševali bolj konstruktivno in pragmatično, kako bi družbena in ideološka nasprotja mirili in jih usmerjali v rešitve in ne razpihovali in povečevali nestrpnosti med nami. Kot bomo videli, pa vse kaže, da bo k temu močno pripomogla tudi v letu 2013 spremenjena ustavna ureditev zakonodajnega referenduma.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Šibke točke obsojenčevega poslanskega mandata

dr. Dragan Petrovec, 5.2.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 5/2015Kolega Krivic poziva h komentiranju pisanja prof. Bavcona in svojega odgovora njemu. Pri tem omenja odgovornost, pogum in znanje vseh, ki se ne oglašajo, pa bi bilo prav, da bi se. Verjamem, da me ne šteje mednje, saj sva nekaj časa tudi midva polemizirala. Kar se mi je zdelo pomembno, sem po drobcih v dnevnem tisku že doslej sporočal, ob tej priložnosti pa naj naredim povzetek še za Pravno prakso in dodam kratek komentar novejših odločitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Kako demontirati parlamentarni glasovalni stroj?

Tomaž Pavčnik, 7.2.2013

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 5/2013Nazaj k protestom. Izvzemši volitve v letu 1990, sta bili raven politične kulture in kakovost slovenskega parlamentarizma vsakič znova slabši. Prihajale so nove stranke, stare so hirale, se združevale ali utapljale. Bile so koalicije z enega in drugega pola, tudi mešane. Celo ljudje so se menjali, in ne le stranke. A zaradi vsega tega ni šlo nič na bolje. Dovolj utemeljenih razlogov za sklep, da tudi nove predčasne volitve same po sebi ne morejo prinesti bistvenega zasuka. Politični učinek poročila Komisije za preprečevanje korupcije lahko sicer v razmerah, ko so ljudje bolj senzibilni, na videz učinkuje. A ta učinek je predvsem kadrovski, morda lahko uniči kakšno stranko, vendar to ni nič takega, česar ne bi že doživeli in kar bi nas v resnici odrešilo te politične norije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄5

Kako pomembno je obveščati delodajalca?

mag. Tanja Pirnat, 9.2.2012

Delovna razmerja

mag. Tanja Pirnat, Pravna praksa, 5/2012Dolžnost medsebojnega obveščanja v delovnem razmerju (in v tem sklopu dolžnost delavca, da obvešča delodajalca) izhaja iz temeljnega načela obligacijskega prava o vestnosti in poštenju, kot je opredeljeno v 5. členu Obligacijskega zakonika (OZ). Kot je določal Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v nenoveliranem prvem odstavku 34. člena, mora delavec delodajalca obveščati o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogodbenih (delovnih) obveznosti. Z novelo ZDR-A je bilo dodano, da ga mora obveščati tudi o vseh spremembah podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja. Menim, da novela ni prinesla bistvene vsebinske razlike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Sodišče ES v zadevi Cartesio vztrajalo pri svojem

Jerneja Prostor, 5.2.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Jerneja Prostor, Jerneja Prostor, Pravna praksa, 5/2009Kljub drugačnim gibanjem razvoja sodne prakse v zvezi s pravico do svobodnega ustanavljanja je v zadevi Cartesio Sodišče ES potrdilo svojo odločitev, ki jo je sprejelo že v zadevi Daily Mail.1 Države članice tako niso zavezane družbam dopustiti čezmejne izselitve dejanskega sedeža, so pa po že ustal...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄5

Evropska zasebna družba

dr. Peter Podgorelec, 5.2.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Peter Podgorelec, dr. Peter Podgorelec, Pravna praksa, 5/2009Na področju prava družb je zakonodajna aktivnost Evropske unije (EU) pretežno harmonizacijska. Vendar pa se zlasti v zadnjem obdobju ta okvir prebija, tako da v ospredje vse bolj prihajajo tudi neposredno uporabljive uredbe. Če pustimo ob strani bilance in računovodstvo, gre pri uporabi unifikacijsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄5

Omejitve višine odgovornosti v prevoznem pravu

dr. Marko Pavliha, 7.2.2008

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 5/2008dr. pravnih znanosti, profesor na FPP in PF Univerze v Ljubljani, poslanec v Državnem zboru RS Navigare necesse est, vivere non est necesse! - pluti se mora, živeti pa ne, ker je pomorska plovba nujna, ne glede na žrtve, je doc. dr. Patríck Vlačič pomenljivo zapisal besede Gnaeusa Pompeiusa Mag...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄5

Pet najbolj problematičnih izplačil

mag. Jernej Podlipnik, 7.2.2008

Kultura in umetnost

mag. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 5/2008mag. pravnih znanosti, UPC Svetovalna skupina, d.o.o. Pred kratkim je izšla knjiga Romane Kruhar Puc 5 najbolj problematičnih izplačil - sponzorstvo, donacija, reklama, reprezentanca, darila (Primath, 2007, 311 strani). Naslov me je takoj pritegnil, saj gre za civilno in davčnopravno področje, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄5

Izobraževanje v interesu delodajalca in boniteta

mag. Boštjan Petauer, 7.2.2008

Davki občanov in dohodnina, Delovna razmerja

mag. Boštjan Petauer, Pravna praksa, 5/2008 Delavka ima, kot je navedeno tudi v pogodbi, sklenjeno "pogodbo o izobraževanju ob delu za pridobitev doktorata za opravljanje del v podjetju". Delodajalec se je s pogodbo med drugim zavezal, da bo po končanem izobraževanju delavki ponudil njeni izobrazbi ustrezno zaposlitev. Po trenutno veljavnem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Osnovni kapital in varstvo upnikov ter družbenikov

mag. Peter Podgorelec, 9.2.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Peter Podgorelec, Pravna praksa, 5/2007mag. pravnih znanosti asistent na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru Osnovni kapital in varstvo upnikov ter družbenikov je naslov doktorske disertacije, ki jo je 24. oktobra 2006 na PF Univerze v Zagrebu pred komisijo v sestavi dr. Jakša Barbić (predsednik), dr. Siniša Petrović i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

S tujih knjižnih polic

Sara Pernuš, 9.2.2007

Kultura in umetnost

Sara Pernuš, Pravna praksa, 5/2007Takis Tridimas The General Principles of EU Law (druga izdaja) (Oxford University Press, 2006, 714 strani) Sodišče ES je z izoblikovanjem nepisanih temeljnih načel prava Skupnosti zelo vplivalo na razvoj pravnega reda EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄5

Teorija in praksa zaposlovanja invalidov – res razlika?

Damijana Peterlin, 9.2.2006

Delovna razmerja

Damijana Peterlin, Pravna praksa, 5/2006V Pravni praksi št. 2/2006 je bil objavljen članek Mihe Šercerja z naslovom Ali bo treba spremeniti zakon o zaposlitveni rehabilitaciji ali prilagoditi prakso?. Ker gre za članek, objavljen v strokovni reviji z velikim številom bralcev, ki lahko povzroči zmedo med zavezanci za izvajanje kvotnega sis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄5

Direktiva o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje

Peter Pogačar, 9.2.2006

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Peter Pogačar, Pravna praksa, 5/2006Evropski parlament in Svet Evropske Unije sta 3. junija 2003 sprejela Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (direktiva IORP), ki je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije dne 23. septembra 2003. Države članice so mora...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

Ratifikacija pogodbe o evropski ustavi

Marko Pavliha, 10.2.2005

Obligacije

Marko Pavliha, Pravna praksa, 5/2005Zgodil se je torek, 1. svečan, 1.2., bržkone naključno sestavljena številka dvanajst, ki na zastavi Evropske unije v obliki zlato-rumenih zvezdic ponazarja popolnost, celovitost in enotnost: 12 mesecev, ducat dnevnih in nočnih ur, dvanajst apostolov in prav toliko Heraklejevih del. Zvezde so bile...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

ZAPOSLOVANJE: Vključevanje seniorjev

Milan Pavliha, 10.2.2005

Zaposlovanje in brezposelnost

Milan Pavliha, Pravna praksa, 5/2005»Pričakovanja starejših oseb in gospodarske potrebe družbe zahtevajo, da starejšim omogočimo sodelovanje v gospodarskem, političnem, socialnem in kulturnem življenju. Starejši ljudje bi morali imeti priložnost opravljati, dokler to želijo in zmorejo, zadovoljivo in produktivno delo, imeti še naprej ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

ZAPISKI: Vera v medijsko verjetnost politične neverjetnosti!?

Rok Primožič, 10.2.2005

Javno obveščanje

Rok Primožič, Pravna praksa, 5/2005Današnji čas narekujejo množični mediji, spremljajo nas na vsakem koraku. Mediji so tudi tisti, ki nam predstavljajo in vsiljujejo množično kulturo, skupaj s kapitalizmom in s kulturo, celo religijo potrošnje. Vplivajo na nas v tolikšni meri, da jim verjamemo in sledimo. In medijski mogotci so tisti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄5

KNJIGE: Šola in otrokove pravice

Mateja Končina-Peternel, 10.2.2005

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 5/2005Pravna fakulteta in Cankarjeva založba sta v okviru zbirke Pravna obzorja izdali knjigo Šola in otrokove pravice avtorice Barbare Novak, docentke za civilno in družinsko pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Izdana knjiga temelji na avtoričini doktorski disertaciji. Knjiga obravnava otrokove pra...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

2020(3) 2018(1) 2017(3) 2016(2)
2015(1) 2013(1) 2012(1) 2009(2)
2008(3) 2007(2) 2006(2) 2005(4)
2004(2) 2003(4) 2002(1) 2001(3)
1999(3) 1998(2) 1997(5) 1996(1)
1995(2) 1994(1) 1991(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov