O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

"Mali bogovi", ki varujejo ptičke in metuljčke

mag. Suzana Pisnik, 7.7.2016

Varstvo okolja

mag. Suzana Pisnik, Pravna praksa, 27/2016"Zgodba" z naslovom "Mali bogovi soglasij in dovoljenj", ki jo je napisal Sandi Kodrič, univ. dipl. inž., mag. znanosti, je sicer berljiva, če gledamo na stvari kot laiki. Strokovni vidik te zgodbe je nekoliko drugačen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Ureditev ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo: aktualne spremembe in predlogi za izboljšave

Srovin Coralli Ana, Marčič Maruško Jan, Petek Aljoša, Sancin Vasilka, 14.1.2016

Varstvo okolja

Ana Srovin-Coralli, Jan Marčič-Maruško, Aljoša Petek, dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 2/2016Državni zbor je 23. julija 2015 sprejel Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO), ki ureja pravila ravnanja z OEEO v skladu z zakonodajo Evropske unije (EU). Republika Slovenija je zakonodajo EU implementirala z zamudo in si tako skoraj prislužila kazen, saj je imela daljše obdobje pomanjkljivo urejene predpise, ki pomembno vplivajo na varstvo okolja in varovanje človekovega zdravja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄49-50

Kakovost zraka v Sloveniji

Bagari Sara, Baloh Tadej, Bizjak Nejc, Devjak Lea, Petrovič Maja, Golija Polona, Rotar Urška, Ušeničnik Urša, Repe Gaja, 18.12.2014

Varstvo okolja

Sara Bagari, Tadej Baloh, Nejc Bizjak, Lea Devjak, Maja Petrovič, Polona Golija, Urška Rotar, Urša Ušeničnik, Gaja Repe, Pravna praksa, 49-50/2014V okviru Pravne klinike za varstvo okolja smo v lanskem študijskem letu študentje na PF Univerze v Ljubljani pod drobnogled postavili vprašanje kakovosti zraka v Sloveniji. Pri raziskovanju pravnih temeljev in institutov, ki se nanašajo na pravico do zdravega življenjskega okolja, smo se osredotočili na njihovo udejanjanje v praksi, in sicer na dveh najbolj degradiranih območjih v Sloveniji - Celjski kotlini in Zasavju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄16-17

Sodobne pravne podlage za celostno upravljanje s Slovensko obalo: ad communem utilitatem

dr. Marko Pavliha, 24.4.2014

Varstvo okolja

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 16-17/2014Slovenija je kljub občasnim politikantskim opazkam in negotovim izidom delimitacijske arbitraže bila in bo pomorska država, saj ima morje, obalo, pristanišča, marine, ladjarje, ribiče, pomorsko fakulteto, srednjo pomorsko šolo, morsko biološko postajo, pomorsko upravo, mornariški divizion, pomorsko policijo in vse ostalo, kar diši po "soli in katranu". Žal to še ne pomeni, da je tudi de facto pomorsko usmerjena. Manjka nam modre vizije, načrtov in strategij, da bi razkadili kontinentalno zatohlost in začeli slovensko Istro z obalo vred obravnavati kot privilegirano komparativno prednost, in ne kot boleč, domnevno rdeč trn v peti politike, zlasti ko gre za finančne interese. Težko je razumeti mačehovski odnos našega naroda do morja, čeprav smo z njim zgodovinsko in državotvorno zraščeni, kar navsezadnje dokazuje grb na zastavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄20

Zmešnjava v pravni regulaciji prostorskega načrtovanja

mag. Tanja Pucelj Vidović, 23.5.2013

Urejanje prostora

mag. Tanja Pucelj-Vidović, Pravna praksa, 20/2013Nenehna zakonodajna aktivnost ter dejstvo, da v številnih občinah šest let po uveljavitvi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in deset let po uveljavitvi nekdanjega Zakona o urejanju prostora (ZURep-1) še vedno veljajo prostorski ureditveni pogoji, zazidalni in lokacijski načrti, dokazujeta, da pravna ureditev prostorskega načrtovanja nikakor ne najde ravnotežja med določljivostjo (pravno varnostjo) vsebine prostorskih aktov in zahtevo po transparentnem, odprtem in določljivem poteku postopka na eni strani ter zahtevo po prožnosti (prilagodljivosti razvojnim trendom) prostorskega akta na drugi strani. Zdi se, da skoraj vsaka normativna inovacija, domnevno sprejeta v interesu odprave administrativnih ovir in pospešitve postopka, stanje le še poslabša.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Varovanje podvodne kulturne dediščine

mag. Magdalena Petrič, 4.4.2013

Varstvo okolja

mag. Magdalena Petrič, Pravna praksa, 13/2013Letos 14. aprila bo preteklo že sto eno leto od potopitve čezoceanske potniške ladje Titanik. Na svoji prvi vožnji je trčila v ledeno goro in se potopila. Francosko-ameriška odprava je septembra 1985 približno 340 morskih milj od kanadske obale in 3800 metrov pod morsko gladino odkrila razbitine ladje. Kmalu po tem se je začelo odstranjevanje posameznih delov in predmetov s potopljenih razbitin ladje in njihovo prodajanje. Razbitine imajo veliko zgodovinsko vrednost in postavlja se vprašanje, ali so kakorkoli varovane kot kulturna dediščina, kar zadeva raziskovanje in odstranjevanje posameznih predmetov. Razbitine Titanika ležijo na morskem dnu v mednarodnih vodah. Tudi slovensko morje je kljub majhnosti bogato s podvodno kulturno dediščino. Na njegovem dnu denimo leži potopljena čezoceanska potniška ladja Rex. Kako je pravno varovana podvodna kulturna dediščina znotraj meja državne jurisdikcije in kako v mednarodnih vodah?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Začasna odredba v okoljskih zadevah

mag. Tanja Pucelj Vidović, 14.2.2013

Varstvo okolja

mag. Tanja Pucelj-Vidović, Pravna praksa, 6/2013Zadeva Jozef Križan in drugi proti Slovenská inšpekcia životného prostredia (št. C-416/10) z dne 15. januarja 2013 je bila v Pravni praksi že predstavljena. V pričujočem prispevku bi želela predstavitev dopolniti. Iz te sodbe ob že povedanem namreč izhaja tudi, da morajo imeti člani zadevne javnosti, upravičeni do sodnega ali drugega ustreznega varstva, po Direktivi IPPC možnost zahtevati odreditev začasnih ukrepov, s katerimi lahko do odločitve sodišča zadržijo izvrševanje pozitivne odločitve o obratovanju IPPC-naprave. Ker se upravičenje do sodnega varstva nanaša tudi na okoljske nevladne organizacije s posebnim statusom po Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1), taka sodba odpira vprašanje skladnosti oziroma možnih razlag instituta začasne odredbe, kot ga ureja slovenski Zakon o upravnem sporu (ZUS-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄36

Sosedska plinska kalvarija

dr. Marko Pavliha, 17.9.2009

Varstvo okolja

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 36/2009Enostranska odločitev italijanske vlade o postavitvi plinskega terminala v Žavljah in potencialno sredi morja v nedrjih izjemno občutljivega Severnega Jadrana je ekološko nedopustna, protipravna in v nasprotju z načelom dobrih sosedskih odnosov. Če je predložena dokumentacija ponarejena, še toliko b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄27

Neskladne gradnje

Irena Polak-Remškar, 10.7.2008

Urejanje prostora

Irena Polak-Remškar, Irena Polak-Remškar, Pravna praksa, 27/2008V PP, št. 13/2008, je Biljana Erdelič obravnavala primere, ko investitorji gradijo večstanovanjske stavbe v nasprotju z gradbenim dovoljenjem,1 do tretje oz. četrte gradbene faze zgrajen objekt pa nato prodajo kupcem posameznih delov. Tako ti kupijo nepremičnino, ki je nelegalna oz. neskladna gradnj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Svetovni dan pomorstva: čas za modro pravno zaskrbljenost!

dr. Marko Pavliha, 27.9.2007

Varstvo okolja

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 37/2007dr. pravnih znanosti, profesor na FPP in PF Univerze v Ljubljani, poslanec v Državnem zboru RS, ambasador EU za pomorstvo So vam pisani knezi že kdaj zobali alge s prezeble dlani, ko ste se namesto slovesa po čudovitem potopu pasli v topli plitvini? Ste že videli lebdeti skrivnostnega morskega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄29-30

Ovire za pravočasno opravičitev predznambe

Irena Polak-Remškar, 27.7.2006

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Irena Polak-Remškar, Pravna praksa, 29-30/2006Predznamba je institut, ki naj bi kupcu omogočal varen nakup nepremičnine. Pri prometu z nepremičninami je namreč splošno pravilo, da prodajalec kupcu ne izroči listine, ki bi mu omogočala vknjižbo lastninske pravice, dokler mu kupec ne plača celotne kupnine. Ni pa v interesu kupca, da plača kupnino...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄9

ZEMLJIŠKA KNJIGA: Nevestno delo pooblaščencev in zaostanki v z.k.

David Premelč, 17.3.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

David Premelč, Pravna praksa, 9/2005O zaostankih na zemljiški knjigi ljubljanskega okrajnega sodišča, o vzrokih zanje in njihovem reševanju je bilo že veliko napisanega. Tokrat izpostavljam drugačen vidik, in sicer prispevek predlagateljev – zlasti kvalificiranih(*1), k zaostankom na zemljiški knjigi. Ta se kaže v (pre)velikem številu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄38-39

Temelji ekološkega prava

dr. Rajko Pirnat, 18.11.2004

Varstvo okolja

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 38-39/2004Že pred slabim letom je v zbirki Scientia Iustitia Cankarjeve založbe izšla monografija dr. Senka Pličaniča z naslovom Temelji ekološkega prava in podnaslovom Kako uzakoniti zmernost pri človekovih odnosih z živalmi, rastlinami in neživim svetom. Kljub temu pa delo ni niti malo izgubilo na aktualnos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

O projektu in vzpostavitvi elektronske zemljiške knjige

Alenka Jelenc-Puklavec, 29.7.2004

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Alenka Jelenc-Puklavec, Pravna praksa, 25-26/2004Zemlja, to najstarejše bogastvo, ki ga čutiš v dlaneh, ki pomirja, ki je breme in daje moč, je zapisal dr. Ivan Tavčar, pisatelj in odvetnik, v svojem znamenitem Pravnem priročniku iz leta 1883. V zemlji je tudi kapital, je nadaljeval, ki je bil mrtev do trenutka, ko so obrtniki pred 260 leti spozna...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄6-7

DENACIONALIACIJA: Denacionalizacija stavbnih zemljišč in protiustavna razlaga zakona

mag. Jože Požun, 20.2.2003

Denacionalizacija in lastninjenje, Stavbe in stavbna zemljišča

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 6-7/2003Pravni laiki gledajo na življenje pragmatično in ne analizirajo elementov posameznih pravnih norm, razumejo jih pač tako, kot so norme zapisane. Tudi izraz podržavljenje razlagajo enostavno, torej kot odvzem lastnine. Pravilno razlagajo tudi izraz denacionalizacija, torej vrnitev odvzete lastnine bo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄43

Ob idrijskem dogodku

Alenka Jelenc-Puklavec, 5.12.2002

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Alenka Jelenc-Puklavec, Pravna praksa, 43/2002Izteklo se je tako kot na kakšnemtekmovanju v teku na dolge proge: skupina najboljših zanesljivo vodi zadnji krog, ko se iz zlate sredine nekako neopazno prebije novinec, prehiti najboljše in prvi priteče skozi cilj. Imeniten dogodek: iz skupine sodišč, najuspešnejših pri prenosu podatkov v elekt...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Ravnanje z odpadki

Bernarda Poje, 6.9.2001

Varstvo okolja

Bernarda Poje, Pravna praksa, 26-27/2001GV Založba, d. o. o. je nedavno izdala knjigo Adrijane Viler Kovačič z naslovom ravnanje z odpadki. Knjiga zasluži pozornost vseh, ki se srečujemo s problematiko odpadkov. Normativna ureditev ravnanja z odpadki je bila do nedavnega eno izmed najslabše urejenih področij varstva okolja v Sloveniji,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Zemljišča: Pogodba o prenosu zemljišč

Petra Pozderec, 19.4.2001

Lastnina in druge stvarne pravice, Kmetijska zemljišča

Petra Pozderec, Pravna praksa, 12/2001Občine in sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 10/93, 1/96 in 23/96 - popravek - v nadaljevanju: ZSKZDRS), ki je začel veljati 11. marca 1993, je opredelil zemljišča, ki so tega dne postala last Sklada kmetijskih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄5

Vloga emisijskih dovoljenj v razmerjih z mednarodnim elementom

mag. Saša Prelič, 15.2.2001

Varstvo okolja

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 5/2001Iz disertacij Rajko Knez, asistent na katedri za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, je 23. junija 2000 uspešno obranil svojo doktorsko disertacijo z naslovom "Vloga emisijskih dovoljenj v razmerjih z mednarodnim elementom - primerjalnopravna ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Odgovornost gospodarskih subjektov za obremenjevanje okolja

mag. Viktor Planinšec, 14.1.1999

Obligacije, Varstvo okolja

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 1/1999Mag. Rajko Knez je pravni stroki prispeval delo, ki sistematično prikazuje civilnopravno varstvo oškodovancev na področju obremenjevanja okolja v materialnem in mednarodnem zasebnem pravu. Knjiga je avgusta lani izšla v založbi Inštituta za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo pri Pravni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Parcela, parcelacija, odločba o parcelaciji

Stanko Pristovnik, 10.12.1998

Geodetske službe, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Stanko Pristovnik, Pravna praksa, 24/1998Zemljiški kataster Navezujem se na članke, objavljene v PP, št. 9/98, 14-15/98 in 18/98, avtorjev gospoda Boža Demšarja, dipl. ing. geod. in Tomaža Kocuvana, dipl. prav., ki obravnavajo problematiko neenotne in vprašljive uporabe pojmov parcela, parcelacija, odločba o parcelaciji, zapisnik o mejn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Opredelitev statusa zemljišča pred prodajo

Petra Pozderec, 3.9.1998

Lastnina in druge stvarne pravice, Stavbe in stavbna zemljišča

Petra Pozderec, Pravna praksa, 16-17/1998V veljavi je nova zakonodaja na področju stavbnih zemljišč, ki je prinesla precej novosti pri postopkih prodaje. Potrebno je opredeliti status zemljišča pred začetkom prodaje, zaradi pravilne uporabe zakona. Status zemljišča opredeli občina po veljavnem prostorskem planu. Status zemljišča opredel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Vpliv entropije na pravno urejanje voda

dr. Rajko Pirnat, 9.7.1998

Varstvo okolja

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 13/1998Iz doktorske disertacije Na Pravni fakulteti v Ljubljani je 25. maja mag. Senko Pličanič pred komisijo, ki so jo sestavljali dr. Miha Juhart, dr. Rajko Pirnat in dr. Lovro Šturm, uspešno zagovarjal svojo doktorsko disertacijo, naslovljeno "Vpliv entropije na pravno urejanje voda". Obravnavana ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Zaznamba spora po 44. členu ZZK

mag. Jože Požun, 8.2.1996

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 3-4/1996Zaznamba spora v zemljiški knjigi je tradicionalen institut zemljiškoknjižnega prava. Na več mestih (n. pr. v paragrafih 68, 76 in 77.) pa je obravnaval že Zakon o zemljiških knjigah (Službene novine Kraljevine Jugoslavije z dne 1. 7. 1930, št. 146), ki smo ga uporabljali kot pravna pravila vse do l...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄10

Kolokvij sveta Evrope o pravu okolja

Miha Pogačnik, 26.5.1994

Varstvo okolja

Miha Pogačnik, Pravna praksa, 10/1994V dneh od 5. do 7. maja 1994 je v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor in Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose ljubljanske Pravne fakultete potekal kolokvij Sveta Evrope z naslovom Colloguy on Environmental Law: East and West, katerega namen je bil izdelati končno besedilo vzo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(1) 43(1) 38-39(1) 37(1)
36(1) 29-30(1) 27(2) 26-27(1)
25-26(1) 24(1) 23-24(1) 21-22(1)
20(2) 19(2) 18(1) 16-17(2)
13(2) 12(1) 10(1) 9(1)
6(1) 6-7(1) 5(1) 3-4(1)
2(2) 1(1)

Leto objave

2016(2) 2014(2) 2013(3) 2009(1)
2008(1) 2007(1) 2006(1) 2005(1)
2004(2) 2003(1) 2002(1) 2001(3)
1999(1) 1998(3) 1996(1) 1994(1)
1993(1) 1992(6)

Področja

< Vsi 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 8.1. UREJANJE PROSTORA 8.2. VARSTVO OKOLJA

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov