O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄24

Problemi formalizma - drugič (meje uradnega preizkusa)

Tomaž Pavčnik, 16.6.2016

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 24/2016Tokrat bom nadaljeval tam, kjer sem končal prejšnjo kolumno. Procesni zakoni bolj ali manj strogo določajo, kaj sodišče mora in česa ne sme početi po uradni dolžnosti. Meje uradnega preizkusa so tipičen primer formalnosti, ko se sodišče z vsebino ne sme ukvarjati - če pa jo slučajno uzre, mora pred njo mižati. Tak formalizem je načeloma dopusten zato, da so postopki sploh lahko učinkoviti. Če znova vpeljem tudi lika razburjenega laika na eni in zadrtega ali duševno lenega pravnika na drugi strani, bo iz njunih tipičnih in pričakovanih odzivov jasno, da obseg in ostrina formalizma tu nista neproblematična.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄24

Pravna država

Marijan Pavčnik, 16.6.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 24/2005»Ne, ne smemo reči: vse, kar koristi ljudstvu, je pravo, temveč je treba reči prav nasprotno: samo to, kar je pravo, koristi ljudstvu.« Gustav Radbruch 1. Zasnova moderne pravne države je sad zgodovinskega razvoja, h kateremu sta najbolj intenzivno prispevala angleško (kasneje tudi severnoamerišk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄24

Zapor, civilizacija in utopija

dr. Dragan Petrovec, 22.7.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pravoznanstvo

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 24/2004Razmer v zaporih ni mogoče oblikovati ločeno od splošnih idej in prakse kriminalitetne politike. Kolikor nevarnejši se zdi kriminal na sploh, toliko trši bo režim v zaporu. Zato ni čudno, da v desetletju zaostrenega boja proti kriminaliteti ("War on Crime" postaja zaščitna znamka vseh političnih in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄24

O slovenskem kazenskem sistemu

Sara Pernuš, 22.7.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Sara Pernuš, Pravna praksa, 24/2004Obisk študentov iz Nizozemske Na ljubljanski PF je Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju z gostujočimi profesorji iz Nizozemske 1. julija pripravil strokovni seminar na temo kazenskega prava. Omeniti je vsekakor treba, da je bil eden izmed namenov seminarja s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄24

Poklic: krotilec kaosa (ob smrti Lojzeta Kovačiča)

Tomaž Pavčnik, 22.7.2004

Kultura in umetnost

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 24/2004Z obrobja postave Pravniki v očeh ljudi ne veljamo prav dosti. Sicer nas imenujejo, da smo jezični dohtarji, a za jezik, ki ga uporabljamo, pravijo, da je tog, dolgočasen, da iz njegovih oči bolščijo zenice brez iskric in krvi -- kot koža človeške ribice. Potem pravijo, da smo kot vprežni konj, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

DELOVNA RAZMERJA: Novi ZDR

mag. Darja Senčur-Peček, 10.7.2003

Delovna razmerja

mag. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 24/2003Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami in delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi (vodilnimi delavci) Izziv za ta zapis je vprašanje, ki je prispelo v uredništvo PP: "S poslovodnimi delavci, ki so zaposleni za nedoločen čas, smo po novem ZDR sklenili pogodbe o zaposlitvi za določeno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Z obrobja postave: Derogacija na referendumu?

Tomaž Pavčnik, 10.7.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 24/2003Milan Kundera je v svojem eseju Umetnost romana na nekem mestu primerjal razmerje med komunistično partijo in prestrašenimi državljani z odnosom pokroviteljske matere samohranilke do svojega edinca. Poanta je bila v tem, da ustrahovanemu in podrejenemu subjektu sicer njegova nesvoboda ni prav nič pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Sodno izvedenstvo: Zmote in napake

Borut Pogačnik, 4.7.2002

Sodišča

Borut Pogačnik, Pravna praksa, 24/2002Stroke se med seboj tudi delomaprekrivajo, so komplementarne in druga drugi pojasnjevalne. Čeprav so izvedenstva kot ekspertna področja med seboj zelo strogo ločena, pa so primeri, ko mora izvedenec poseči tudi na področje, za katerega ni eksplicitno imenovan, pa vendar pozna, tako iz logike kot iz ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

IZ TORKLE: Tudi odvetniki so odgovorni za (pravo)sodne zaostanke!

dr. Marko Pavliha, 4.7.2002

Odvetništvo in notariat

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 24/2002Odprta je divja jaga na slovenske sodnicein sodnike. Brezsrčno jih napadajo, čeprav so krvosesni jagerji često bolj zaostali od sodnih zaostankov. Redkokdaj so razkriti preostali krivci za maličenje pravnih zadev v jare kače, največkrat zaradi želje po mastnem zaslužku, ne glede na pričakovanja in k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Parcela, parcelacija, odločba o parcelaciji

Stanko Pristovnik, 10.12.1998

Geodetske službe, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Stanko Pristovnik, Pravna praksa, 24/1998Zemljiški kataster Navezujem se na članke, objavljene v PP, št. 9/98, 14-15/98 in 18/98, avtorjev gospoda Boža Demšarja, dipl. ing. geod. in Tomaža Kocuvana, dipl. prav., ki obravnavajo problematiko neenotne in vprašljive uporabe pojmov parcela, parcelacija, odločba o parcelaciji, zapisnik o mejn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Sklenitev pogodbe za zavarovanje odgovornosti članov uprave in nadzornega sveta

Saša Prelič, 11.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 24/1997Družba želi z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo, katere predmet bi bilo zavarovanje odgovornosti članov uprave oziroma nadzornega sveta, ki je vzpostavljena na korporacijski podlagi v členih 258 oziroma 279 ZGD.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Pravilna objava sklica skupščine d.d.

Saša Prelič, 11.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 24/1997Ob odločitvi VS RS (III Ips 22/97) Nedavno je Vrhovno sodišče Republike Slovenije dalo dokončen odgovor na vprašanje, ki je bilo v zadnjem obdobju v središču razprav v naši poslovni praksi, zadeva v sodni presoji, postalo pa tudi predmet vrste kritičnih razprav v pravni literaturi. Svoj epilog je...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

O fleksibilnem pojmovanju človekovih pravic

dr. Dragan Petrovec, 11.12.1997

Človekove pravice

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 24/1997Nekoliko neprimerno tujko sem namenoma pustil v naslovu, ker utegne izvirno besedilo "flexible notion of human rights" ustvariti bralcu več asociacij kot moj morebitni prevod o upogljivosti pravic (in zlasti ljudi). Besedna zveza je nastala ob soočenju vzhoda in zahoda, ob trku preizkušene na eni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Volitve članov nadzornega sveta

Saša Prelič, 11.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 24/1997V neki delniški drubi je oblikovan nadzorni svet, ki šteje deset članov, od katerih je polovica predstavnikov zaposlenih v družbi. Mandatna doba članov nadzornega sveta je štiri leta. Članom nadzornega sveta, ki zastopajo interese zaposlenih, poteče mandatna doba 8. 11. 1998, članom, ki zastopajo in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Povračilo za prevoz na delo in z dela

Taja Plešnik, 11.12.1997

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997Po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti se stroški za prevoz na delo in z dela nadomestijo v višini stroškov javnega prevoza. Ali je delavec upravičen do povračila teh stroškov ali do stroška v višini kilometrine, ki je nižja od cene javnega prevoza? Do kakšnega (ali sploh) povračila stroš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Dnevnica - kolikšen del

Taja Plešnik, 11.12.1997

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997Kolikšen del dnevnice pripada delavcu, ki je bil službeno poslan v drug kraj (oddaljen več kot 50 km) za več dni, plačano pa je imel prenočišče, zajtrk in kosilo ter prevoz s službenim avtom? Za opravljanje določenih del in nalog na službenem potovanju je delavec upravičen do povračila stroškov. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Zamenjava delodajalca - izplačilo regresa za letni dopust

Taja Plešnik, 11.12.1997

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997Delavec je med letom zamenjal delodajalca in sicer brez prekinitve dela. Pri prvem delodajalcu je izkoristil le del letnega dopusta za leto 1997 in sprejel sorazmerni del regresa za letni dopust. Delavec se z drugim delodajalcem ni dogovoril o prenosu letnega dopusta, tudi ne o plačilu preostalega d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Tuja državljanka - nadomestilo za porodniški dopust

Taja Plešnik, 11.12.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja, Delovna razmerja, plače in nadomestila

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997Delavka - tuja državljanka je na podlagi delovnega dovoljenja zaposlena za določen čas enega leta do oktobra 1998. V januarju bo delavka nastopila porodniški dopust. Ali je delavka upravičena do nadomestila za čas porodniškega dopusta oziroma ali bo nadomestilo prejemala le v času veljavnosti delovn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Solidarnostna pomoč

Taja Plešnik, 11.12.1997

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997V skladu z 42. členom Kolektivne pogodbe med delavci in podjetji drobnega gospodarstva pripada delavki ob smrti ožjega družinskega člana (moža) ena povprečna republiška plača kot solidarnostna pomoč. Družba, v kateri je bil zaposlen pokojni mož, pa je delavki izplačala dve povprečni plači. Ali je bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Spremembam kazenske zakonodaje ob rob

Boštjan Penko, 11.12.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Boštjan Penko, Pravna praksa, 24/1997Spoštovani urednik, odgovoren tudi za te vrstice! Opravičujem se, ker nisem v celoti sledil vašemu predlogu za temo uvodnega prispevka te številke PP. Spremembe kazenske zakonodaje, ki naj bi jih v kratkem predstavil, so sicer pomembne in aktualne, vendar menim, da se z njimi lahko seznani vsak stro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Usklajevanje slovenske zakonodaje s pravnimi akti evropskih skupnosti

Miro Prek, 11.12.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Miro Prek, Pravna praksa, 24/1997Za postopke usklajevanja slovenske zakonodaje s pravnimi akti evropskih skupnosti se je udomačil izraz harmonizacija. Čeprav je izraz morda praktičen, ne ustreza vsebini teh postopkov, hkrati pa lahko zavaja, zlasti ob uporabi drugih podobnih izrazov, kot so poenotenje, usklajevanje, približevanje, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Teorija prava (VIII): Razlaga ustave

dr. Marijan Pavčnik, 11.12.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 24/1997Za razlago in razumevanje ustave velja načeloma isto kot za vse druge splošne pravne akte. Razlika je "le" v tem, da je ustava hierarhično najvišji splošni pravni akt. Nad njo ni - vsaj s stališča državnega prava - nobenega normativnega pravnega akta, ki bi določal merila, kako jo je treba razlagati...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Nadomestilo plače za praznik

Taja Plešnik, 11.12.1997

Delovna razmerja, Plače v gospodarstvu

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997Direktor podjetja je ustno odredil, da se delavcem praznikov ne plača oziroma delavci za praznik ne dobijo nobenega nadomestila plače. Poleg tega morajo delavci svoj morebitni primanjkljaj ur "pokriti" z urami svojega letnega dopusta. Ali je taka praksa dopustna? Glede praznikov in dela prostih d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Zemljiški kataster

Stanko Pristovnik, 28.11.1996

Civilni sodni postopki, Zemljiški kataster

Stanko Pristovnik, Pravna praksa, 24/1996Ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja po določbah 11. do 17. člena ter prenos posestnih meja v naravo po določbi 33. člena Zakona o zemljiškem katastru (Ur. l. SRS štev. 16/74 in 42/86) ni zavezujoče nadomestilo za sodno urejanje spornih mej, ni predpogoj za vložitev predloga za ureditev mej v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Zneski povračil v državnih organih

Taja Plešnik, 28.11.1996

Uprava, Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1996Kakšen naj bo način plačila stroškov za prenočevanje v hotelu, kije nižje kategorije od de luxe? Ali gre povrniti stroške na podlagi računa, izstavljenega za stroške nočitve, ko pa je znesek v hotelu nižje kategorije od kategorije de luxe višji od maksimuma, določenega za povračilo stroškov prenočev...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24

Leto objave

2016(1) 2005(1) 2004(3) 2003(2)
2002(2) 1998(1) 1997(13) 1996(5)
1994(2) 1993(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov