O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Potrebna večina za preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad

Saša Prelič, 23.6.2005

Skladi

Saša Prelič, Pravna praksa, 25/2005Neka DZU (DZU) upravlja posebno investicijsko družbo d.d. (X d.d.). Ta je nastala z razdelitvijo pooblaščene investicijske družbe d.d. na podlagi 68. in 143.a člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU). X d.d. ima pravni položaj investicijske družbe iz 23. b) točke pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

KONFERENCA: Pravni izzivi e-demokracije

Polona Pičman-Štefančič, 23.6.2005

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Polona Pičman-Štefančič, Pravna praksa, 25/2005Od 20. do 22. maja 2005 je na Univerzi Stanford v Kaliforniji potekala 2. konferenca Online Deliberation v organizaciji Centra za internet in družbo Univerze Stanford, Centra za posvetovalno demokracijo, Programa simboličnih sistemov, Centra za študij jezika in informacij, v sodelovanju s projektom ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

Druga novela zakona o državnem tožilstvu

Peter Pavlin, 17.7.2003

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Peter Pavlin, Pravna praksa, 25/2003Državni zbor Republike Slovenije je 29. novembra 2002 sprejel drugo novelo Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-B, Ur. l. RS, št. 110/02). Pobude za pripravo novele zakona je Državno tožilstvo Republike Slovenije v letih 2000 in 2001 posredovalo Ministrstvu za pravosodje, ki je 9. maja 2002 po zaključku...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

Vzemimo ustavo resno!

dr. Marijan Pavčnik, 17.7.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 25/2003Nič, prav nič ne skrivam: razlog, da sem predlagal témo o razlagi (razumevanju) ustave, je zelo preprost. Pravniki zelo radi razpravljamo o novih in novih zakonih, o njihovih spremembah in dopolnitvah. Če gledam programe za najrazličnejše dneve pravnikov, smo nenehni spreminjevalci in preoblikovalci...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Odobritev posojila članom nadzornega sveta d. d.

mag. Saša Prelič, 11.7.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 25/2002Oris pravnega problema:Član nadzornega sveta družbe X, d.d. je oseba, ki je istočasno družbenik v družbi (d.o.o.), ki je lastnik 24,98 % delnic družbe X, d.d. Tej družbi je X, d.d. odobrila posojilo v višini medbančne obrestne mere, ki je veljala na dan sklenitve pogodbe (3,9 % + TOM). Posojilojemal...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

USTAVNE SPREMEMBE: Konstruktivna nezaupnica izključuje investituro

mag. Janez Pogorelec, 11.7.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

mag. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 25/2002Če bi glede imenovanja ministrov v našiustavi obveljala ureditev, kakršno so predlagali avtorji prvih osnutkov naše ustave ("podvinskega" z avgusta 1991, pa tudi zgodnejših - Demosovega in pisateljskega), se nam danes verjetno ne bi bilo potrebno ukvarjati z njenimi spremembami. Podvinski osnutek...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄25

Pravica do plače po prenehanju mandata - še enkrat

Svetko Praštalo, 23.8.2001

Delovna razmerja

Svetko Praštalo, Pravna praksa, 25/2001Avtorji odgovora z naslovom Pravica do plače po prenehanju mandata v rubriki Vprašanja - Odgovori so v PP, št. 22-23/2001 (stran 40) na vprašanje: do kakšne plače je upravičena delavka za čas od prenehanja mandata pa do dokončnosti sklepa o razporeditvi, med ostalim odgovorili. "Po prenehanju poslov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄25

Na pragu novega tisočletja

Gregor Pelicon, 23.8.2001

Ostalo

Gregor Pelicon, Pravna praksa, 25/2001Inter-University Centre (IUC) iz Dubrovnika (ustanovljen je bil leta 1971, deluje pa kot neodvisna mednarodna institucija za podiplomski študij) je med 4. in 9. junijem organiziral tradicionalni podiplomski seminar z naslovom ""Law of the Sea at the beginning of the Millenium"". Med triindvajseti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄25

Iz torkle: Kako razumeti in napisati znanstveno delo v angleščini

dr. Marko Pavliha, 23.8.2001

Znanost in raziskovalna dejavnost, Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 25/2001Zadnjič sem po elektronski pošti prejel sila zabavno in poučno sporočilo z obrazložitvijo, da služi priložen seznam fraz in njihovih definicij lažjemu razumevanju učenih besedil: "The following list of phrases and their definitions might help you understand the mysterious language of science and med...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Pridobivanje lastnih poslovnih deležev

mag. Saša Prelič, 16.9.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 25/19991. Kakšen je postopek oziroma kakšna so pravila ustanovitve sklada lastnih deležev in po katerih zakonskih določilih se mora pri tem ravnati družba z omejeno odgovornostjo? 2. Ali mora o ustanovitvi sklada lastnih deležev sklepati skupščina družbe? 3. Kakšen je postopek odkupa deležev od dosed...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Upravičenost do pravdnih stroškov

Peter Podgorelec, 16.9.1999

Civilni sodni postopki

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 25/1999Ali sodišča lahko priznavajo pravdne stroške strankam - kot izdatek med in zaradi postopka - ki niso imele odvetnika, ampak po določbah ZPP druge osebe, ki jim zakon priznava pravico do nagrade, te osebe pa imajo pravosodne izpite? Te "druge osebe" pa so detektiv (zakon o detektivski dejavnosti),...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Fuimus Troes...?

Miro Prek, 24.12.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Miro Prek, Pravna praksa, 25/1998Po Agendi 2000 iz julija lanskega leta in na podlagi mnenja Komisije o prošnji za članstvo Republike Slovenije v Evropski uniji so se letos začela pogajanja o članstvu v Evropski uniji. Med državami - kandidatkami za pristop, ki se pogajajo v prvem krogu, je poleg Cipra, Češke, Estonije, Madžarske i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Še: o varstvu firme (imena) družbe

Vlado Potrč, 24.12.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vlado Potrč, Pravna praksa, 25/1998V PP, št. 22/98 je mag. Planinšec odgovoril na moj gornji prispevek s trditvijo, da so vsa tri sodišča upoštevala določbe Pariške konvencije, ki da so v istovetni vsebini zajete v ZGD; to pa je absolutno netočno, saj so vsa tri sodišča obravnavala zadevo le z vidika načela distinktivnosti in nikakor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Zavarovalna farsa

dr. Marko Pavliha, 24.12.1998

Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 25/1998Slovensko zavarovalništvo je v zadnjem času zopet deležno deželne in celo mednarodne pozornosti. V časopisju beremo o težavah pri dokapitaliziranju ene od manjših zavarovalnic, začarani privatizaciji zavarovalnic, sestavljanju novega zavarovalnega zakona, pripravah zavarovalnic na konkurenco v Evrop...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Prenehanje bivalnega dovoljenja tujcu - delovno razmerje

Taja Plešnik, 24.12.1997

Tujci, Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1997Delavec - tujec z osebnim delovnim dovoljenjem je v delovnem razmerju za nedoločen čas. Bivalno dovoljenje mu je prenehalo avgusta letos in ga naj ne bi dobil do marca 1998. Kaj je v tem primeru z delovnim razmerjem - ali mu preneha, na kateri podlagi in kdaj? Pogoje, pod katerimi lahko tujec opr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Kršitev disciplinskega postopka - nepodpisani zapisnik

Taja Plešnik, 24.12.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1997Ali gre za bistveno kršitev disciplinskega postopka, zaradi katere je odločitev disciplinskega organa nezakonita, če delavec ni podpisal zapisnika disciplinske obravnave? Delavec je bil prisoten na disciplinski obravnavi, podal je svojo izjavo in tudi poslušal glasen narek zapisnika. V skladu s 6...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Teorija prava (IX): Utemeljitev razlagalne odločitve

dr. Marijan Pavčnik, 24.12.1997

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 25/1997Uporabljanje normativnih pravnih aktov je nerazdružljivo povezano z njihovim razlaganjem in razumevanjem. Med posameznimi vrstami razlage je posebej občutljiva praktična (operativna) razlaga, ki jo izvajajo pristojni državni organi, ko odločajo v konkretnih pravnih primerih. Nič manj pomembna ni tud...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Dodatek za deljeni delovni čas

Taja Plešnik, 24.12.1997

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1997V zavodu za zdravstveno varstvo je uveden deljeni delovni čas in sicer traja prekinitev dela eno uro. Za delo v deljenem delovnem času pripada delavcem 15- odstotni dodatek. Ali pripada ta dodatek tudi delavcem, ki delajo le po štiri ure in tistim delavcem, ki so odsotni z dela (dopust, izobraževanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Nadomestilo plače za čas čakanja na drugo ustrezno delo - dvojna ureditev

Svetko Praštalo, 24.12.1997

Kolektivne pogodbe, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Svetko Praštalo, Pravna praksa, 25/1997Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti (Ur. list RS, št. 40/97) v drugem odstavku 22. člena (podobno kot prejšnja kolektivna pogodba iz leta 1993) določa višino nadomestila plače delavca invalida oziroma delavca z zmanjšano delovno zmožnostjo za čas čakanja na drugo ustrezno delo. Tokr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Denarno nadomestilo

Taja Plešnik, 24.12.1997

Socialno varstvo in zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1997Delavki je prenehalo delovno razmerje in je imela na dan pridobitve pravic na zavodu 14 let in 9 mesecev delovne dobe. Pridobila je pravico do nadomestila za čas 12 mesecev. Po preteku tega obdobja se je oseba ponovno zaposlila za 6 mesecev. Na zavodu za zaposlovanje ji po prenehanju tega razmerja n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Splošni akti d.d. - postopek sprejemanja - sistemizacija delovnih mest

Taja Plešnik, 19.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1996Podjetje se je po lastninskem preoblikovanju organiziralo kot delniška družba in začelo usklajevati vse notranje akte. Dosedanji akt o sistemizaciji delovnih mest je direktor družbe nekoliko dopolnil, nekatera vodilna delovna mesta tudi boljše ocenil... Ali je direktor ravnal pravilno? Kdo v d. d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Ugotavljanje pričakovanih rezultatov dela

Taja Plešnik, 19.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1996Uprava d. d. se je odločila, da uvede postopek za ugotavljanje pričakovanih rezultatov dela za vse delavce, ki v letu 1996 kadarkoli v treh zaporednih mesecih niso dosegli pričakovanih dosežkov. Tako bo uveden postopek za delavce, ki prve tri mesece zaporedoma niso dosegli norme, četudi so jo potem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Javnost ali tajnost plač

Taja Plešnik, 19.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja, plače in nadomestila

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1996Ali morajo biti v d. d. plače tajne - v zaprtih kuvertah? Glede javnosti oziroma tajnosti plač je potrebno omeniti kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki določa, da direktor, pooblaščeni delavci in strokovne službe zagotavljajo sindikatom med drugim tudi podatke o plačah, če se zavod,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Delavec na čakanju - disciplinski postopek

Taja Plešnik, 19.12.1996

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1996Delavec je kot trajno presežni na šestmesečnem čakanju. Ali je v tem razdobju možno zoper njega uvesti disciplinski postopek zaradi hujše kršitve delovne obveznosti, ki je bila domnevno storjena še pred uvedbo šestmesečnega čakanja in se je sum zdaj le potrdil, kršitev je pa take narave, da se lahko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Večina oddanih glasov in kapitalska večina

Bojan Podgoršek, 19.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bojan Podgoršek, Pravna praksa, 25/1996Nemški Aktiengesetzt in slovenski zakon o gospodarskih družbah določata za sprejemanje sklepov skupščine delniške družbe načelo navadne večine glasov. Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina) razen če zakon ali statut ne določata višje večine ali...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 25

Leto objave

2005(2) 2003(2) 2002(2) 2001(3)
1999(2) 1998(3) 1997(6) 1996(5)
1995(2) 1993(2) 1992(2) 1991(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov