O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 51)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Valorizacija denarnih kazni za prekrške

Zdenko Pavlina, 23.12.1993

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 26/1993Državni zbor Republike Slovenije je 23. novembra sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških. Zakon je objavljen v Ur. l. RS, št. 66/93, veljati pa je začel naslednji dan po objavi, to je dne 11. decembra 1993.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Seminar: "Civilno in gospodarsko pravo v praksi"

mag. Viktor Planinšec, 23.12.1993

Ostalo

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 26/1993Društvo za civilnopravne znanosti in prakso Hrvatske je že devetič izvedlo v Opatiji 4. in 5. novembra letos posvetovanje pod gornjim naslovom. Vsebino so narekovali spremenjeni družbeni odnosi, zlasti vojne razmere in predvideni skorajšnji sprejem zakona o trgovskih društvih, ki bo predstavljal pod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Predavanje Franka Emmerta

Miha Pogačnik, 23.12.1993

Ostalo

Miha Pogačnik, Pravna praksa, 26/1993V organizaciji podiplomskega študija Katedre za mednarodnopravne znanosti Pravne fakultete v Ljubljani je v petek, 3. decembra na Pravni fakulteti predaval ugledni strokovnjak za pravo Evropskih skupnosti Frank Emmert. Gospod Emmert, bivši Izvršni direktor Akademije za evropsko pravo pri Evropske...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Zakon o splošnem upravnem postopku

Miklavž Pleničar, 23.12.1993

Upravni postopek in upravne takse

Miklavž Pleničar, Pravna praksa, 26/1993V naslovu navedena situacija je predvidena v drugem odstavku 87. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ, št. 47/86) - v nadaljevanju ZUP, v zvezi z Ustavnim zakonom za izvedbo ustave Republike Slovenije (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Privatizacija

Bojan Pečenko, 23.12.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Bojan Pečenko, Pravna praksa, 26/1993Pred dobrim letom dni (natančneje 5. decembra 1992) je stopil v veljavo zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij. Čeprav je bil v začetku predviden polletni predah pred dejanskim izvajanjem zakona, pa se zdi, da vsa pričakovanja vendarle niso izpolnjena, kljub nasprotnim mnenjem, da vse poteka po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄25

Pasja tekma pravnikov

mag. Viktor Planinšec, 9.12.1993

Obligacije

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 25/1993Zadeva se nanaša na ugotovitev Častnega sodišča pri Gospodarski zbornici Slovenije, da "pasjemu hotelirju" ni kaj očitati, če je nekomu podaril sicer njemu v varstvo izročenega "hotelskega gosta", ker ga lastnik ni pravočasno odpeljal. Pri tem se je doslej razpravljalo o pravno obligacijski opredeli...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄25

Varuh vseh človekovih pravic - ali res?

mag. Anica Popovič, 9.12.1993

Človekove pravice

mag. Anica Popovič, Pravna praksa, 25/1993V povezavi s posvetom v Državnem zboru o bodočem zakonu o varuhu človekovih pravic, na katerem so sodelovali ombudsmani z Norveške, Nizozemske in Poljske, je bilo organizirano tudi posvetovanje na isto temo v širšem krogu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Zaposlovanje tujcev - delovna dovoljenja

Taja Plešnik, 25.11.1993

Tujci, Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/19931. Podjetje je imelo ob uveljavitvi zakona o zaposlovanju tujcev v delovnem razmerju za nedoločen čas delavce iz drugih republik. Na podlagi 23. člena so ti delavci zaprosili za osebno delovno dovoljenje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Tone Frantar: Stvarno pravo

dr. Konrad Plauštajner, 25.11.1993

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 24/1993Pred leti je Tone Frantar izdal dva zanimiva priročnika Stvarno pravo - Obrazci za tožbe in predloge, ki sta bila praktikom v precejšnjo pomoč. Zaradi tega in zagotovo tudi zaradi avtorjeve strokovne avtoritete smo z zanimanjem pričakovali njegovo novo delo Stvarno pravo, ki je nedavno izšlo pri Gos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄23

Gospodarska in denarna unija Evropske skupnosti

dr. Franc Pernek, 11.11.1993

Monetarni predpisi

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 23/1993Že leta 1970 je bil izdelan načrt, ki je bil imenovan po takratnem ministrskem luksemburškem predsedniku, za uresničitev in ustanovitev gospodarske in monetarne unije. Imenoval se je Wernerjevo poročilo. V letu 1972 je bil kot dodatek k temu poročilu dodana t.i. "valutna kača", leta 1973 pa je bil u...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄23

Prenehanje delovnega razmerja delavca - tujca in pravica do odpravnine

Taja Plešnik, 11.11.1993

Tujci, Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 23/1993V zadnjem času je čedalje več vprašanj glede pravic delavcev - tujcev, ki so opredeljeni kot trajno presežni delavci, imajo pa osebno delovno dovoljenje za dobo enega leta, katerega veljavnost se izteka. Postavlja se dilema, kdaj takšnemu delavcu preneha delovno razmerje in ali ima pravico do odprav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄23

Državljanstvo

Vasilij Polič, 11.11.1993

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 23/1993Kaj določa zakon? Tretji odstavek 40. člena zakona o državljanstvu, ki je bil uveljavljen 14. decembra 1991 z zakonom o dopolnitvi navedenega zakona (Uradni list RS, št. 30/91-I), določa: "Ne glede na izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena prijavljeno stalno prebivališče državljana dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄23

Društvo za pomorsko pravo Slovenije - član Mednarodnega pomorskega odbora (CMI)

dr. Marko Pavliha, 11.11.1993

Društva, javni shodi, prireditve, Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 23/1993Slovenci, ki se nam po žilah poleg krvi in (namesto) "vinca sladkega" pretaka tudi nekaj morja, smo že skoraj pozabili na žuboreče obljube Resolucije o pomorski usmeritvi Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 10/91), ko nas je nenadoma februarja letos razveselila novica, da je Slovenija postala 137. č...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Državljanstvo

Vasilij Polič, 28.10.1993

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 22/1993Kaj določa zakon? Prvi odstavek 40. člena zakona o državljanstvu (Ur. list RS, št. 1/91-I, 30/91-I), ki je začel veljati 25. 6. 1991, to je hkrati, ko je naša republika kot nova država razglasila svojo samostojnost in neodvisnost, določa: "Državljan druge republike, ki je imel na dan plebiscit...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄21

Davek na dodano vrednost v Evropski skupnosti

dr. Franc Pernek, 14.10.1993

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 21/1993Projekt o velikem enotnem trgu se je v Evropski skupnosti pojavil leta 1985 in začel uresničevati 1. 1. 1993. To lahko trdimo tudi za davčno politiko kljub temu da ni manjkalo težav in preprek vse od njene ideje do uresničitve. Novi sistem davka na dodano vrednost (angleško - VAT) in odprava mejn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄21

Pravne praznine

dr. Marijan Pavčnik, 14.10.1993

Sodišča

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 21/1993Osnutek zakona o sodiščih opredeljuje tudi formalne pravne vire, ki so normativno izhodišče za pravno odločanje v konkretnih primerih, in način, kako naj sodnik zapolnjuje pravne praznine, ki se nanašajo na področje civilnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Hamburk, Hamburk! - Veliki zvon poje ji, bije...

dr. Marko Pavliha, 30.9.1993

Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 20/1993Uvertura k realnosti Kdo ve, kaj se je trgalo v prsih Otona Župančiča, ko se je otožen predajal ritmu pritrkavanja zvonov. Odmev pa nehote spominja na kraj, kjer so sedemdeset let po njegovi mogočni pesnitvi pokukala na dan Hamburška pravila. Župančičeva Duma boleče tipa, kot bi dejal Janko Kos, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Varstvo topografije polvodnikov

Andrej Piano, 30.9.1993

Intelektualna lastnina, Civilni sodni postopki

Andrej Piano, Pravna praksa, 20/1993Sredi osemdesetih let so najprej v ZDA(*1), potem pa tudi v Evropi sprejeli prve zakone, s katerimi so s posebnimi sui generis pravicami zavarovali intelektualne stvaritve topografij polvodniških vezij. Ustvarjalci topografij pridobijo po predpisanem postopku izključne pravice gospodarskega izkorišč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Podatkovne zbirke in Okna

Gorazd Perenič, 30.9.1993

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Gorazd Perenič, Pravna praksa, 20/1993Kaj izbrati, kako nadaljevati svoje delo, s katerim programom, katerega proizvajalca? To so najpogostejša vprašanja vsakega uporabnika, ki skuša čim manj boleče in predvsem čim hitreje preiti na Okna - operacijski program prihodnosti. Čisto mimogrede, pri Microsoftu so se dokončno odločili in DOS fo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄19

Varstvo potrošnikov

dr. Franc Pernek, 16.9.1993

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 19/1993V tezah za naš zakon o varstvu potrošnikov pogrešamo določila o tako imenovani razredni tožbi oziroma "class action", ki jih poznajo nekateri tuji pravni sistemi. Ker je še vedno čas za strokovne razprave o (ne)primernosti vpeljave pravnega instituta razredne tožbe tudi pri nas, bomo v nadaljevanju ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Zemljiški kataster

Stanko Pristovnik, 2.9.1993

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Stanko Pristovnik, Pravna praksa, 18/1993Zemljiškoknjižno sodišče ni pristojno presojati zakonitosti vodenja postopka geodetskega upravnega organa niti zakonitosti in primernosti izreka geodetske odločbe, s katero je geodetski organ odločil o spremembah katastrskih podatkov. Odločba o parcelaciji zemljišča se vroči le lastniku parcele, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Pripoznanje očetovstva pred rojstvom otroka

mag. Mateja Končina-Peternel, 29.7.1993

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 16-17/1993V praksi Ministrstva za delo družino in socialno varstvo in v praksi Ministrstva za notranje zadeve se je postavilo vprašanje, ali je mogoče otroka pripoznati že pred rojstvom in ali bi pripoznanje otroka, dane pred rojstvom, veljalo tudi v primeru, če bi se otrok rodil v zakonski zvezi, ki bi jo ot...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Zastopanje duševno prizadetega v upravnem postopku

mag. Mateja Končina-Peternel, 29.7.1993

Upravni postopek in upravne takse, Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 16-17/1993Pristojni organi se na področju upravnih notranjih zadev pogosto srečujejo tudi s Primeri, v katerih skrbniki za posebne primere, postavljeni po 211. členu ZZZDR, zastopajo osebe, ki zaradi duševne prizadetosti ne morejo skrbeti zase, za svoje pravice in koristi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Akademija za evropsko pravo

Miha Pogačnik, 29.7.1993

Ostalo

Miha Pogačnik, Pravna praksa, 16-17/1993Od 27. junija do 17. julija 1993 je v Firencah potekal četrti poletni tečaj Akademije za evropsko pravo (Academy of European Law). Akademija je bila ustanovljena leta 1990 kot sestavni del Evropskega univerzitetnega inštituta (European University Institute) v Firencah, ki je raziskovalna in pedagošk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Otrokove pravice

Vasilij Polič, 15.7.1993

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

Vasilij Polič, Pravna praksa, 15/1993Slovenska ustava (Uradni list RS, št. 33-1409/91-I) določa v zvezi s pravicami otrok v 56. členu: "Otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, s...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
26(5) 25(2) 24(2) 23(4)
22(1) 21(2) 20(3) 19(1)
18(1) 16-17(3) 15(2) 13(2)
12(3) 11(1) 9-10(1) 8(4)
7(4) 5-6(2) 4(2) 3(2)
2(2) 1(2)

Leto objave

< Vsi
1993(51)
> Januar(4) > Februar(2) > Marec(4) > April(8) > Maj(2) > Junij(5) > Julij(5) > September(5) > Oktober(3) > November(6) > December(7)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov