O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 3 / 6
Dokumenti od 51 do 75 (od skupaj 130)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Teorija prava (III): Normativni pravni akt

dr. Marijan Pavčnik, 2.10.1997

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 19/1997Normativni pravni akt je izjavno dejanje enega ali več pravnih subjektov, s katerim se deloma ali v celoti ustvari pravno pravilo.(*1) Normativne pravne akte delimo na splošne in na posamične (individualne). Splošni pravni akt vsebuje eno ali več splošnih in abstraktnih pravnih pravil, za posamični ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Društvo koroških pravnikov Slovenj Gradec

Peter Prodanovič, 18.9.1997

Društva, javni shodi, prireditve

Peter Prodanovič, Pravna praksa, 17-18/1997Po uskladitvi društvenih pravil z novim zakonom o društvih, njihovem sprejemu v preteklem letu ter po izvolitvi novega vodstva v spomladanskih mesecih si je Društvo koroških pravnikov kot prednostno nalogo zadalo v svojem programu: pridobiti čim več novih članov.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Skupščina družbe - volitve nadzornega sveta

Saša Prelič, 18.9.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 17-18/1997Glasovanje o volilnih ter nasprotnih predlogih delničarjev 300. člen ZGD predvideva možnost dajanja protipredlogov oziroma dodatnih predlogov za volitve članov nadzornega sveta neposredno na zasedanju skupščine.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Obvezno članstvo v GZS

Miha Potočnik, 18.9.1997

Zbornice

Miha Potočnik, Pravna praksa, 17-18/1997Delniška družba (prej družbeno podjetje) sprašuje, ali je zanje obvezno članstvo v GZS in s tem plačilo članskega prispevka. Kot d. d. namreč ni podpisala nikakršne pristopne izjave. Skladno z Zakonom o Gospodarski zbornici Slovenije (Ur. l. RS, št. 14/90) se po 1. členu na podlagi samega zakona ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Državljanstvo RS

Vasilij Polič, 18.9.1997

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 17-18/1997Tri odločitve VS RS, v katerih je bilo obravnavano: nevarnost za javni red države; ničnostni razlog; ugotovitev državljanstva RS I. Zavrnitev pridobitve državljanstva RS - nevarnost za javni red države Z izpodbijano odločbo je tožena stranka (Ministrstvo za notranje zadeve RS - MNZ) zavrnil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Teorija prava (II): Pravna oseba

dr. Marijan Pavčnik, 18.9.1997

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 17-18/1997Pravni subjekti so tudi določene družbene tvorbe, ki jim veljavni pravni red priznava, da imajo to kakovost. Družbene tvorbe, ki so pravni subjekti, so bodisi združenja ljudi (npr. najrazličnejša društva), bodisi najrazličnejši stvarni substrati, ki služijo določenemu namenu (npr. Mundov sklad), ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Predodelitev otroka - pristojnosti centrov za socialno delo

dr. Mateja Končina-Peternel, 18.9.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 17-18/1997V Pravni praksi, št.12/97 je dr. Andrej Berden odgovoril na vprašanje, kateri organ je pristojen za odločanje, če smiselno četrtemu odstavku 78. člena ZZZDR po letu dni, odkar je center za socialno delo zaupal skupne otroke iz dalj časa trajajoče življenjske skupnosti enemu izmed staršev, nastopijo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Razporeditev invalida na drugo delovno mesto

Taja Plešnik, 18.9.1997

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 17-18/1997Ali je potrebno delovnega invalida III. kategorije razporediti na drugo delovno mesto, ki ustreza stopnji njegove strokovne izobrazbe, ali pa je lahko razporejen k delom delovnega mesta, za katera se zahteva nižja strokovna izobrazba, ki pa sicer ustrezajo delavčevi preostali delovni zmožnosti? V...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Jubilejna nagrada - po novi SKPGD

Taja Plešnik, 4.9.1997

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 16/1997Ali pri pravici do jubilejne nagrade zadnji delodajalec, ki je izplačevalec jubilejne nagrade, upošteva samo delovno dobo, doseženo pri zadnjem delodajalcu ali se upošteva skupna delovna doba? Delavec je namreč v letu 1996 prejel jubilejno nagrado za 20 let skupne delovne dobe, v letu 1997 pa bo ta ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Pristojnosti centrov za socialno delo - odvzem ogroženega otroka

dr. Mateja Končina-Peternel, 4.9.1997

Upravni postopek in upravne takse, Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 16/1997Vzemimo naslednji primer: Strokovni delavci centra za socialno delo (CSD) izvedo za otroka, ki je zelo ogrožen s strani svojih staršev. Starši delavcem CSD preprečujejo dostop do otroka. Otrok se nahaja v stanovanju, starši pa so odšli v službo. Po strokovni presoji CSD je zdravje ali življenje otro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Disciplinski postopek - povračilo stroškov za odvetnikovo delo

Taja Plešnik, 4.9.1997

Odvetništvo in notariat

Taja Plešnik, Pravna praksa, 16/1997V disciplinskem postopku, v katerem je delavca zastopal odvetnik, je bilo ugotovljeno, da delavec ni odgovoren za očitane kršitve delovne discipline. Ali je delavec opravičen do povračila stroškov, ki jih je imel za odvetnika po odvetniški tarifi? Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 1...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Krajši delovni čas - regres za letni dopust

Taja Plešnik, 4.9.1997

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 16/1997Delavka je zaposlena v vrtcu s krajšim delovnim časom (4 ure). Kakšen regres za letni dopust ji pripada? Kadar je delavec v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom (vnaprej določena oblika delovnega razmerja za opravljanje določenih del), ima v skladu s tretjim odstavkom 27. člena Zakona o tem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Posebna določila statutov delniških družb po ZGD - oblike in posledice

Matjaž Pantelič, 4.9.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matjaž Pantelič, Pravna praksa, 16/1997Za opredelitev trenutnega stanja vsebine statutarnih določil pri večini slovenskih delniških družb se mi za uvod tega prispevka zdi primerno z nekaj besedami pojasniti cilje, ki so usmerjali delovanje Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu - Agencij...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Pravice delavca po vrnitvi s služenja vojaškega roka

Taja Plešnik, 4.9.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 16/1997Delavcu, ki je zaposlen v zavodu za nedoločen čas, zaradi odhoda na služenje vojaškega roka mirujejo pravice iz dela (od 8. 1. 1997). Delavec se vrne na delo 15. 8. 1997. Ali takemu delavcu pripada celoten letni dopust in regres ali le sorazmerni del dopusta in regresa in ali je potrebno delavca nap...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Teorija prava (I): Pravo, pravilo, načelo

dr. Marijan Pavčnik, 4.9.1997

Višje in visoko šolstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 16/1997Urednikovo pojasnilo: V tem in v naslednjih nekaj nadaljevanjih bodo objavljeni nekateri odlomki iz Teorije prava, ki jo je napisal Marijan Pavčnik; to delo izide jeseni 1997 v zbirki Pravna obzorja Cankarjeve založbe v Ljubljani. Pavčnikovo delo ima deset poglavij: (1) Uvod, (2) Pravno pravilo, (3)...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Vpis prenehanja delovnega razmerja v delovno knjižico

Taja Plešnik, 4.9.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 16/1997V skladu s pravilnikom o delovni knjižici se delavcu, ki mu preneha delovno razmerje na petek, v rubriko "prenehanje delovnega razmerja" vpiše datum nedelje, razen če nista sobota in nedelja v tej organizaciji oziroma pri delodajalcu ali v drugi organizaciji oziroma delodajalcu, pri katerem delavec ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Delniška knjiga

Saša Prelič, 24.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 14-15/1997V vsakodnevni poslovni praksi je pogosto govor o delniški knjigi, o njeni vlogi in pomenu. Praksa terja odgovore seveda na bolj praktično obarvana vprašanja, zlasti glede razmerja med prenosom delnice z odsvojitelja (prejšnjega delničarja, ki je vpisan v delniško knjigo) na pridobitelja (novega deln...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Iz sodnih arhivov: Primer Mice Cekunjačeve

Milan Petek, 24.7.1997

Sodišča, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Milan Petek, Pravna praksa, 14-15/1997Zgodba iz porumenelih sodnih spisov pripoveduje, da se je morala Mica Cekunjačeva, vdova po pokojnem Leopoldu Cekunjaču in dninarka z Malega brega, zagovarjati pred sodiščem zaradi tatvine kokoši. Po obtožbi, ki jo je spisal in na sodišču zastopal državni pravdnik, spoštovani doktor jusa Karlo Žabič...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Karantanski razsodnik

Vasilij Polič, 24.7.1997

Sodišča, Pravoznanstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 14-15/1997Štiri slike o zgodovinski usodi slovenskega sodnika I. slika Meglice so bile še nad Blejskim jezerom, ko se je zbudil. Spomnil se je včerajšnjega dneva. Kako sta čudovito uživala z Bogomilo. Razpletla je kite, da so njeni dolgi lasje prekrili njena ramena in je stala pred njim vsa lepa in priv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Da, gospod minister. Tako!

Marjan Pogačnik, 24.7.1997

Civilni sodni postopki

Marjan Pogačnik, Pravna praksa, 14-15/1997V pp št. 12/97 je bil objavljen prispevek odvetnika g. Hinka Jenulla, ki predstavlja odziv in kritiko nastopa ministra za pravosodje Republike Slovenije na Dnevu slovenskih odvetnikov v Moravcih v zvezi z nastajanjem novega zakona o pravdnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Varovanje javnega interesa pri prodaji zemljišč ter stavbišč v lasti občin

Petra Pozderec, 24.7.1997

Lokalna samouprava, Lastnina in druge stvarne pravice

Petra Pozderec, Pravna praksa, 14-15/1997Občine se pri prodaji svojih nepremičnin srečujejo z večjim številom postopkov, ki jih morajo upoštevati, da državno pravobranilstvo potrdi pogodbe in je potem tudi možen vpis v zemljiško knjigo. Če v samem postopku manjka določena sestavina, ni mogoča potrditev pogodbe s strani državnega pravobrani...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Dnevnice in nadure

Taja Plešnik, 24.7.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 14-15/1997Delavec je službeno odsoten zaradi udeležbe na seminarju, ki traja več kot 8 ur. Ali je delavec upravičen do izplačila tako dnevnic kot nadur? Za povračilo stroškov, ki jih je imel delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju, se šteje dnevnica (povračilo stroškov za preh...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Odpravnina presežnemu delavcu

Taja Plešnik, 24.7.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 14-15/1997Kako se upošteva delovna doba pri izračunavanju odpravnine presežnemu delavcu? Ali se upošteva vsa delovna doba pri delodajalcu, če je delavec vmes prekinil delovno razmerje, se zaposlil pri drugem delodajalcu in se nato zopet vrnil k prvemu delodajalcu, ki mu je kot trajno presežnemu delavcu dolžan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Odklonitev začasne razporeditve v drugo podjetje

Taja Plešnik, 24.7.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 14-15/1997Podjetje A je sklenilo s podjetjem B pogodbo o izmenjavi kadrov. Na osnovi te pogodbe je bil sklenjen aneks, po katerem so začasno razporejeni delavci sklenili delovno razmerje v podjetju B in sicer za čas dokončanja del. Po sprejemu ustreznega sklepa je eden od začasno razporejenih delavcev podal i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Pravnikov pojem prava

dr. Marijan Pavčnik, 24.7.1997

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 14-15/1997Kriza pravosodja ima več obrazov in vzrokov. V kontekstu današnjega razpravljanja me daleč najbolj zanima tisti zorni kot, ki je povezan z razumevanjem prava. Če si na hitro osvežimo spomin, razberemo, da posamezne pozitivnopravne vede pogosto opredeljujejo pravo kot skupek pravil ali celo le kot sk...
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(6) 24(13) 23(5) 22(6)
21(10) 20(3) 19(8) 17-18(7)
16(8) 14-15(10) 13(4) 12(1)
11(3) 10(8) 9(2) 8(10)
7(2) 6(6) 5(5) 4(4)
3(1) 2(5) 1(3)

Leto objave

< Vsi
1997(130)
> Januar(8) > Februar(5) > Marec(11) > April(12) > Maj(10) > Junij(4) > Julij(14) > September(15) > Oktober(21) > November(11) > December(19)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov