O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄35

Oblikovanje nadzornega sveta

mag. Saša Prelič, 9.12.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 35/1999V družbi ni oblikovan svet delavcev, zato v nadzorni svet družbe predstavniki zaposlenih ne bodo imenovani. Struktura delničarjev je takšna, da 60% osnovnega kapitala predstavljajo "notranji lastniki" (iz naslova interne razdelitve in notranjega odkupa), 40% osnovnega kapitala pa "institucionalni - ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄34

Prof. dr. Ivan Vanek Šiftar

dr. Franc Pernek, 25.11.1999

Ostalo

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 34/1999V četrtek 11. novembra 1999 smo se na pokopališču v Petanjcih ob 13. uri poslovili od zaslužnega profesorja Univerze v Mariboru, prof. dr. Ivana Vaneka Šiftarja, ki je po dolgi bolezni umrl v ponedeljek 8. novembra 1999. Žalna seja za pokojnikom je bila v četrtek 11. novembra 1999 na Pravni fakultet...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄34

Predlog novega Pristopnega partnerstva za leto 1999

dr. Miha Pogačnik, 25.11.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Miha Pogačnik, Pravna praksa, 34/1999Vloga in pomen rednega letnega poročila Komisije Evropskih skupnosti in Pristopnega partnerstva v procesu vključevanja RS v Evropsko unijo Komisija Evropskih skupnosti(*1) je 13. oktobra 1999 izdala Redno poročilo o napredku Slovenije v pripravah na pristop k Evropski uniji (v nadaljevanju: Redno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄34

Pogodbe (listine) o pristopu k EU

Miro Prek, 25.11.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Miro Prek, Pravna praksa, 34/1999Srečanje slovenskih pravnikov iz treh držav Srečanja slovenskih pravnikov iz Avstrije , Italije in Slovenije se po lanski oživitvi nadaljujejo. Letošnjega 11. septembra so se znova sestali na strokovnem in družabnem srečanju, katerega je v Borovljah pripravilo Društvo koroških slovenskih pravniko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Delovna razmerja: Časovni iztek kolektivnih pogodb gospodarskih dejavnosti

Metka Penko-Natlačen, 11.11.1999

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 32/1999Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90, 5/91, 29/92, 71/93) in Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. l. SFRJ, št. 60/89, 42/90 in Ur. l. RS, št. 4/91) določata okvire za določitev časovne veljavnosti kolektivnih pogodb in navajata, da lahko stranki kolektivne pogodbe sam...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Članstvo v nadzornem svetu

mag. Saša Prelič, 11.11.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 32/1999Član nadzornega sveta delniške družbe (družba A), ki ima v 100 % "lasti" več družb z omejeno odgovornostjo, je hkrati tudi direktor neke gospodarske družbe (družba B). Družba B ima z eno izmed od družbe A odvisnih družb z omejeno odgovornostjo sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju in ima v najem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Splošni pogoji FIDIC - 1999

dr. Konrad Plauštajner, 28.10.1999

Obligacije, Gradbeništvo

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 30-31/1999Prenovljena pravna besedila za urejanje odnosov med investitorjem in izvajalcem Splošni pogoji, ki jih izdaja FIDIC (Federation internationale des ingenieurs - conseils - Mednarodno združenje svetovalnih inženirjev), so zelo vplivna pravna besedila v sodobni praksi sklepanja različnih vrst invest...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Pridobivanje lastnih poslovnih deležev

mag. Saša Prelič, 16.9.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 25/19991. Kakšen je postopek oziroma kakšna so pravila ustanovitve sklada lastnih deležev in po katerih zakonskih določilih se mora pri tem ravnati družba z omejeno odgovornostjo? 2. Ali mora o ustanovitvi sklada lastnih deležev sklepati skupščina družbe? 3. Kakšen je postopek odkupa deležev od dosed...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Upravičenost do pravdnih stroškov

Peter Podgorelec, 16.9.1999

Civilni sodni postopki

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 25/1999Ali sodišča lahko priznavajo pravdne stroške strankam - kot izdatek med in zaradi postopka - ki niso imele odvetnika, ampak po določbah ZPP druge osebe, ki jim zakon priznava pravico do nagrade, te osebe pa imajo pravosodne izpite? Te "druge osebe" pa so detektiv (zakon o detektivski dejavnosti),...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄23-24

Delovna razmerja: Prenehanje delovnih razmerij zaradi finančne reorganizacije

mag. Saša Prelič, 9.9.1999

Delovna razmerja

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 23-24/1999Kako je treba interpretirati (prenovljeni) 51. člen ZPPSL? Ali je pri uporabi zmanjševanja števila zaposlenih delavcev - če se uporabi kot metoda finančne reorganizacije - potrebno upoštevati omejitve, ki jih določa zakon o delovnih razmerjih? 1.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄23-24

Časovni vidiki pristopa k Evropski uniji

dr. Miha Pogačnik, 9.9.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Miha Pogačnik, Pravna praksa, 23-24/1999V obdobju intenzivnih priprav Republike Slovenije na pristop k Evropski uniji, ki jih na praktični ravni v pravnem obziru označujejo zlasti tekoča pogajanja v okviru medvladne konference o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji in proces prilagajanja slovenske zakonodaje pravnemu redu Evropsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Prenos članstva v zadrugi

Peter Podgorelec, 29.7.1999

Zadruge

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 21-22/1999Ali je v primeru, da član zadruge zaradi starosti ali drugih podobnih razlogov sklene s svojim potomcem pogodbo o dosmrtnem preživljanju ali izročilno pogodbo, na podlagi katere posameznik prične obdelovati vinogradniške površine člana zadruge, mogoč prenos članstva v zadrugi na potomca? Ali je dovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Sprememba statuta d.d. pri odobrenem kapitalu

mag. Saša Prelič, 29.7.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 21-22/1999Ali je potrebno pri povečanju osnovnega kapitala delniške družbe iz naslova odobrenega kapitala po 328. členu ZGD na skupščini sprejeti dopolnitev statuta v delu, kjer je določen osnovni kapital družbe, sprejeti prečiščeno besedilo statuta ter ga hkrati s prilogami po 12. členu uredbe o vpisu družb ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Pogodbe o leasingu

dr. Konrad Plauštajner, 8.7.1999

Obligacije

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 19-20/1999Vzorčne pogodbe in komentar Fenomen leasinga (angl. to lease, lat. laxare, dati v zakup, najem) je nastal in se uspešno razvija na svetovni gospodarski sceni že več kot petdeset let, od tega slaba štiri desetletja v državah kontinentalne Evrope. Predvsem predstavlja povsem nov ekonomski pojav ne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Direktor odvisne družbe kot član nadzornega sveta obvladujoče družbe

mag. Saša Prelič, 24.6.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 18/1999Neka slovenska občina je ustanoviteljica in edini družbenik javnega podjetja, družbe z omejeno odgovornostjo (javno podjetje). Občina je hkrati tudi eden izmed solastnikov objekta - čistilne naprave, drugi solastnik pa je neka druga družba z omejeno odgovornostjo (A d. o. o.). A d. o. o. z javnim po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Ustavnost nekaterih določb novele ZKP: Razprava z dr. Janezom Šinkovcem

Boštjan Penko, 24.6.1999

Kazenski postopek

Boštjan Penko, Pravna praksa, 18/1999V PP, št. 15/99 je bila pod gornjim naslovom objavljena polemika upokojenega sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Janeza Šinkovca. Če spoštovani dr. Šinkovec sebe imenuje skromni poznavalec ustavnega prava, je to seveda njegova stvar. Če nekateri pravniki zaradi obilice vsakodnevnega de...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Pravni temelji in meje javnega prava

dr. Marijan Pavčnik, 24.6.1999

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 18/19991. Pravni temelji in meje javnega prava so tesno povezani tudi z vprašanjem pravne (dis)kontinuitete. V novejši slovenski pravni zgodovini so bili pomembni trije pravni prehodi. Ob nastanku Države SHS in nato Kraljevine SHS je bilo sprejeto načelo pravne kontinuitete. Ob prehodu iz Kraljevine Jugosl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Letni dopust - izraba, prenos v naslednje leto

Tatjana Plešnik, 27.5.1999

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Tatjana Plešnik, Pravna praksa, 15/1999Do kdaj in v katerih primerih je možno prenašati letni dopust v naslednje leto? Ali obstajajo mednarodne konvencije (katere), ki urejajo to vprašanje? Ali lahko delodajalec (v katerih primerih) delavcu neizkoriščen dopust za preteklo leto plača? Na vprašanja, povezana z izrabo letnega dopusta, sm...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Napredovanje v državni upravi

Tatjana Plešnik, 27.5.1999

Uprava

Tatjana Plešnik, Pravna praksa, 15/1999Ali so zaposleni v državni upravi z več kot 20 let delovne dobe in več kot 10 let dela na istih ali podobnih delih upravičeni ob dokončanju visokošolskega študija do napredovanja, ki jim je že bilo dodeljeno za višješolsko izobrazbo? Ali so upravičeni le do začetnega količnika 3,60 brez napredovanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Letni dopust in regres

Tatjana Plešnik, 27.5.1999

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Tatjana Plešnik, Pravna praksa, 15/1999Ali je delavec, ki je ob prenehanju delovnega razmerja izrabil sorazmerni del letnega dopusta in brez prekinitve nadaljeval delovno razmerje pri drugem delodajalcu, upravičen tudi do sorazmernega dela regresa za letni dopust? Pravica do regresa je pravica delavca iz delovnega razmerja, ki izhaja ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Izplačilo jubilejne nagrade

Tatjana Plešnik, 27.5.1999

Kolektivne pogodbe

Tatjana Plešnik, Pravna praksa, 15/1999V družbi je zaposlen delavec, ki bo 26. 5. 1999 dopolnil 28 let delovne dobe v družbi. Pred zaposlitvijo v tej družbi je bil delavec 2 leti zaposlen pri drugem delodajalcu. Ali morajo delavcu letos izplačati jubilejno nagrado za 30 let delovne dobe. Ali je pravilna trditev, da je v 2. točki 51. č...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Konkludentno dejanje: dejansko ali pravno vprašanje?

Robert Preininger, 27.5.1999

Lastnina in druge stvarne pravice

Robert Preininger, Pravna praksa, 15/1999Ob odločanju o reviziji v zadevi, ki je tekla po tožbi tožnice kot lastnice zemljišča zoper tretjega, ki je posegel v njeno lastninsko pravico na zemljišču z izkopom jarka za telefonsko omrežje, je Vrhovno sodišče RS v sodbi, opr. št. II Ips 505/97, z dne 10. 2. 1999, zapisalo, "da je revizijsko sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Certifikati za neizplačane razlike v plačah

Igor Pišek, 27.5.1999

Ostalo

Igor Pišek, Pravna praksa, 15/1999Sodelavci Inštituta za delovna razmerja so v mnenju z naslovom "Certifikati za neizplačane razlike v plačah", objavljenim v PP, št. 13/99 v rubriki Vprašanja - odgovori, zapisali, da bi bil tožbeni zahtevek za izplačilo razlike med izplačanimi plačami in neizplačanimi plačami v skladu s kolektivno p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Izvršilni postopek: Ugovor kot pritožba

mag. Jože Požun, 27.5.1999

Civilni sodni postopki

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 15/1999Novi zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je uredil vprašanje ugovora zoper sklep o izvršbi nekoliko drugače, kot je to vprašanje urejal prejšnji zakon o izvršilnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄14

Disciplinska komisija

Tatjana Plešnik, 13.5.1999

Delovna razmerja

Tatjana Plešnik, Pravna praksa, 14/1999Kateri organ v delniški družbi je pristojen za imenovanje disciplinske komisije? Prejšnja kolektivna pogodba za gospodarstvo iz leta 93 je kot pristojni organ za imenovanje disciplinske komisije določala organ upravljanja oziroma delodajalca. Ker je takšno določilo v praksi povzročalo veliko teža...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
35(1) 34(3) 32(2) 30-31(1)
25(2) 23-24(2) 21-22(2) 19-20(1)
18(3) 15(7) 14(5) 12(1)
9(1) 8(3) 7(2) 5(3)
3(2) 2(1) 1(1)

Leto objave

< Vsi
1999(43)
> Januar(2) > Februar(5) > Marec(6) > April(1) > Maj(12) > Junij(3) > Julij(3) > September(4) > Oktober(1) > November(5) > December(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov