O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 61)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Splošni akti d.d. - postopek sprejemanja - sistemizacija delovnih mest

Taja Plešnik, 19.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1996Podjetje se je po lastninskem preoblikovanju organiziralo kot delniška družba in začelo usklajevati vse notranje akte. Dosedanji akt o sistemizaciji delovnih mest je direktor družbe nekoliko dopolnil, nekatera vodilna delovna mesta tudi boljše ocenil... Ali je direktor ravnal pravilno? Kdo v d. d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Ugotavljanje pričakovanih rezultatov dela

Taja Plešnik, 19.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1996Uprava d. d. se je odločila, da uvede postopek za ugotavljanje pričakovanih rezultatov dela za vse delavce, ki v letu 1996 kadarkoli v treh zaporednih mesecih niso dosegli pričakovanih dosežkov. Tako bo uveden postopek za delavce, ki prve tri mesece zaporedoma niso dosegli norme, četudi so jo potem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Javnost ali tajnost plač

Taja Plešnik, 19.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja, plače in nadomestila

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1996Ali morajo biti v d. d. plače tajne - v zaprtih kuvertah? Glede javnosti oziroma tajnosti plač je potrebno omeniti kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki določa, da direktor, pooblaščeni delavci in strokovne službe zagotavljajo sindikatom med drugim tudi podatke o plačah, če se zavod,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Delavec na čakanju - disciplinski postopek

Taja Plešnik, 19.12.1996

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1996Delavec je kot trajno presežni na šestmesečnem čakanju. Ali je v tem razdobju možno zoper njega uvesti disciplinski postopek zaradi hujše kršitve delovne obveznosti, ki je bila domnevno storjena še pred uvedbo šestmesečnega čakanja in se je sum zdaj le potrdil, kršitev je pa take narave, da se lahko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Večina oddanih glasov in kapitalska večina

Bojan Podgoršek, 19.12.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bojan Podgoršek, Pravna praksa, 25/1996Nemški Aktiengesetzt in slovenski zakon o gospodarskih družbah določata za sprejemanje sklepov skupščine delniške družbe načelo navadne večine glasov. Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina) razen če zakon ali statut ne določata višje večine ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Upravni postopek - uporaba podzakonskega akta

Stanko Pristovnik, 28.11.1996

Upravni postopek in upravne takse

Stanko Pristovnik, Pravna praksa, 24/1996V postopku, ki ga vodijo geodetski upravni organi, uporabljajo Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel (Ur. l. SRS, št. 2/96), ki v 2. odstavku 14. člena določa: "Meje parcel iz prejšnjega odstavka se ugotovijo in zamejničijo v mejnem ugotovitvenem postopku; morebitno nesog...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Zneski povračil v državnih organih

Taja Plešnik, 28.11.1996

Uprava, Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1996Kakšen naj bo način plačila stroškov za prenočevanje v hotelu, kije nižje kategorije od de luxe? Ali gre povrniti stroške na podlagi računa, izstavljenega za stroške nočitve, ko pa je znesek v hotelu nižje kategorije od kategorije de luxe višji od maksimuma, določenega za povračilo stroškov prenočev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Obvezna vsebina statuta javnega podjetja - delniške družbe

Saša Prelič, 28.11.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 24/1996Katere določbe je potrebno upoštevati pri sestavi statuta delniške družbe, če se upošteva (ne)usklajenost 282. člena zakona o gospodarskih družbah in 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah? Na podlagi zastavljenega vprašanja sklepamo, da se bo gospodarska javna služba zagotavljala v oblik...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Zemljiški kataster

Stanko Pristovnik, 28.11.1996

Civilni sodni postopki, Zemljiški kataster

Stanko Pristovnik, Pravna praksa, 24/1996Ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja po določbah 11. do 17. člena ter prenos posestnih meja v naravo po določbi 33. člena Zakona o zemljiškem katastru (Ur. l. SRS štev. 16/74 in 42/86) ni zavezujoče nadomestilo za sodno urejanje spornih mej, ni predpogoj za vložitev predloga za ureditev mej v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Posojilo članom nadzornega sveta in uprave delniške družbe

Saša Prelič, 28.11.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 24/1996Osebe, ki nastopajo v vlogi članov posameznih organov oziroma delniške družbe, so spričo svojega statusa lahko s strani družbe deležne različnih ugodnosti, ki se izražajo zlasti v obliki različnih prejemkov; zakon o gospodarskih družbah(*1) pa omogoča tudi, da jim družba odobri posojilo, pri tem pa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Kriminaliteta na Slovenskem in "evro-iluzije"

Dragan Petrovec, 14.11.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Dragan Petrovec, Pravna praksa, 22-23/1996Peti Evropski kriminološki kolokvij, ki je bil septembra na Bledu (in o katerem poročamo na ...... strani, je moral treznemu kriminologu pravzaprav prinesti olajšanje, navdušenemu evropolitiku slovenske pripadnosti pa nekaj streznitve in izgubljenih iluzij. Kdor si od Evrope obeta koristnih vzorcev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

V. Evropski kriminološki kolokvij

Dragan Petrovec, 14.11.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Dragan Petrovec, Pravna praksa, 22-23/1996Pred dvema letoma je Slovenija sprejela ponudbo za organizacijo petega evropskega kriminološkega kolokvija. K tej odločitvi evropskih kriminologov je verjetno precej pripomogel mednarodni znanstveni ugled slovenskih strokovnjakov za kazensko pravo in kriminologijo, zlasti direktorice Inštituta za kr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

O njuhancu in (ne)odvisnosti sodnikov

dr. Marko Pavliha, 14.11.1996

Sodišča

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 22-23/1996Med zadnjim potovanjem "tja dol" sem kot po navadi premagal naraščajoči "jet leg" z branjem lahkotne beletristike ter se lakomno lotil zadnje knjige Johna Grishama The Runaway Jury(*1). Zgodba je približno takale: Nekdo po več desetletjih strastnega in zasvojenega kajenja zboli za rakom na pljučih t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Vpogled v zapisnike nadzornega sveta in skupščine d.d.

Saša Prelič, 14.11.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 22-23/1996Delavec je zaposlen v podjetju delniške družbe, v njej pa ima tudi status delničarja. Glede na to, da opaža popolno "zaporo" informacij o delovanju nadzornega sveta in skupščine ga zanima, ali lahko spričo svojega dvojnega položaja (delničarja in zaposlenega) zahteva vpogled v zapisnike omenjenih or...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄21

Osnovna in izhodiščna plača

Taja Plešnik, 30.10.1996

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 21/1996Kateri zneski izhodiščnih plač se znižajo v podjetju, če so podani pogoji: ali 5% izhodiščnih plač po 9 tarifnih razredih iz KP dejavnosti trgovine Slovenije ne glede na podjetniški akt, ali 5% izhodiščnih plač na podlagi podjetniškega akta, kateri v okviru tarifnih razredov iz KP dejavnosti vsebuje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄21

Nadaljevanje disciplinskega postopka

Taja Plešnik, 30.10.1996

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 21/1996Hčerinska d. o. o. je bila likvidirana po skrajšanem postopku. Delavci so bili zaradi tega opredeljeni kot trajni presežek, delovno razmerje za nedoločen čas pa jim je zagotovljeno v matičnem podjetju. Ali se lahko zoper delavca, ki je kršil delovne obveznosti v ukinjeni hčerinski družbi, discipl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄21

Ljubo doma, kdor ga ima

dr. Marko Pavliha, 30.10.1996

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 21/1996Super 80 je pristal na stezi tržaškega letališča Ronchi in še zadnjič sva se prepustila negativnemu pospešku. Za nama je osemnajst dni zavarovalnih, pravnih, zgodovinskih, religioznih in počitniških pustolovščin, med katere lahko prištejeva več kot 35.000 preletenih kilometrov, okoli 43 ur v zraku t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

O uveljavljanju ničnosti pogodbe

Alenka Jelenc-Puklavec, 17.10.1996

Obligacije

Alenka Jelenc-Puklavec, Pravna praksa, 20/1996V pp, št. 16/96 z dne 5. 9 1996 je v prispevku z naslovom: Nična pogodba - prepoved "manjšega pomena" - ob pravnem mnenju občne seje VS RS mag. Lojze Cafuta kritično obravnaval pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije o uveljavljanju ničnosti pogodbe. Pri tem je pripisal sodbi,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Delničarji in zaposleni - neposredni stiki z nadzornim svetom

Saša Prelič, 17.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 20/1996V postopku lastninskega preoblikovanja se je podjetje preoblikovalo z uporabo metode notranjega odkupa. Na prvi skupščini po vpisu preoblikovanja v sodni register je bil imenovan nadzorni svet družbe, ki je od imenovanja že opravil nekaj sej, vendar z vsebino sej zaposlenih delničarjev ni seznanil, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄19

Uveljavljanje novosti v mladoletniškem kazenskem pravu

Savica Pureber, 3.10.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Savica Pureber, Pravna praksa, 19/1996Naslov pričujočega sestavka nakazuje, da bodo v njem predstavljeni vsi problemi v zvezi z uveljavljanjem novosti v mladoletniškem kazenskem pravu po spremembi slovenske kazenske zakonodaje. Zavedajoč se, da je to skoraj nemogoče, bom spregovorila le o tistih problemih, ki, po eni strani, pomenijo vz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄19

Sredstva za osebno varstvo pri delu

Taja Plešnik, 3.10.1996

Varstvo pri delu

Taja Plešnik, Pravna praksa, 19/1996Splošni akt podjetja določa, pri katerih delih morajo delavci uporabljati sredstva in opremo za osebno varstvo. Ali je delodajalec tudi po preoblikovanju podjetja v gospodarsko družbo dolžan zagotoviti sredstva in opremo za osebno varstvo delavcev pri delu? Ali še velja Pravilnik o sredstvih za o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄19

Licence za voznike tovornih vozil - prenehanje delovnega razmerja

Taja Plešnik, 3.10.1996

Cestni promet, Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 19/1996V podjetju nekaj voznikov motornih tovornih vozil ne izpolnjuje zahtev iz Pravilnika o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidenc o izdanih licencah (Ur. l. RS, št. 33/96), posebej kar zadeva izpolnjevanje zahteve iz ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄19

Posvetovanje madžarskih in slovenskih notarjev

Bojan Podgoršek, 3.10.1996

Odvetništvo in notariat

Bojan Podgoršek, Pravna praksa, 19/1996V Mariboru je od 6. do 8. septembra potekalo strokovno in prijateljsko srečanje madžarskih notarjev z gostitelji - slovenskimi notarji. To je bilo že drugo tovrstno srečanje naših notarjev z madžarskimi kolegi. Prvo je bilo lani v Budimpešti. Delegacijo madžarskih notarjev pod vodstvom predsednic...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Jamstvo družbenikov d.o.o. po 31. 12. 1994

Saša Prelič, 19.9.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 17-18/19961. Na katere obveznosti se nanaša določba 6. odstavka 580. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94 ter 82/94 - ZGD), po kateri se pri kapitalskih družbah v zasebni lastnini, ki se ne uskladijo s prehodnim režimom ZGD, v odgovornost za obveznosti družbe vključujejo tudi njiho...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Dedovanje poslovnega deleža v prezadolženi d.o.o.

Saša Prelič, 19.9.1996

Dedovanje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 17-18/1996Zakonca sta bila družbenika družbe z omejeno odgovornostjo, v kateri ni bilo zaposlenih delavcev. Pokojni soprog je bil direktor družbe. Zapuščinska obravnava za pokojnikom še ni bila opravljena. Vdova in otroci (dediči) nimajo interesa po nadaljnjem poslovanju družbe, pri kateri so podani razlogi z...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(5) 24(5) 22-23(4) 21(3)
20(2) 19(4) 17-18(2) 16(4)
15(1) 14(2) 13(3) 12(6)
11(6) 10(1) 9(1) 7(1)
6(2) 5(1) 3-4(3) 2(2)
1(3)

Leto objave

< Vsi
1996(61)
> Januar(5) > Februar(3) > Marec(3) > April(1) > Maj(2) > Junij(12) > Julij(5) > Avgust(1) > September(6) > Oktober(9) > November(9) > December(5)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov