O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 19 (od skupaj 19)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Kršitev disciplinskega postopka - nepodpisani zapisnik

Taja Plešnik, 24.12.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1997Ali gre za bistveno kršitev disciplinskega postopka, zaradi katere je odločitev disciplinskega organa nezakonita, če delavec ni podpisal zapisnika disciplinske obravnave? Delavec je bil prisoten na disciplinski obravnavi, podal je svojo izjavo in tudi poslušal glasen narek zapisnika. V skladu s 6...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Denarno nadomestilo

Taja Plešnik, 24.12.1997

Socialno varstvo in zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1997Delavki je prenehalo delovno razmerje in je imela na dan pridobitve pravic na zavodu 14 let in 9 mesecev delovne dobe. Pridobila je pravico do nadomestila za čas 12 mesecev. Po preteku tega obdobja se je oseba ponovno zaposlila za 6 mesecev. Na zavodu za zaposlovanje ji po prenehanju tega razmerja n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Dodatek za deljeni delovni čas

Taja Plešnik, 24.12.1997

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1997V zavodu za zdravstveno varstvo je uveden deljeni delovni čas in sicer traja prekinitev dela eno uro. Za delo v deljenem delovnem času pripada delavcem 15- odstotni dodatek. Ali pripada ta dodatek tudi delavcem, ki delajo le po štiri ure in tistim delavcem, ki so odsotni z dela (dopust, izobraževanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Prenehanje bivalnega dovoljenja tujcu - delovno razmerje

Taja Plešnik, 24.12.1997

Tujci, Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1997Delavec - tujec z osebnim delovnim dovoljenjem je v delovnem razmerju za nedoločen čas. Bivalno dovoljenje mu je prenehalo avgusta letos in ga naj ne bi dobil do marca 1998. Kaj je v tem primeru z delovnim razmerjem - ali mu preneha, na kateri podlagi in kdaj? Pogoje, pod katerimi lahko tujec opr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Nadomestilo plače za čas čakanja na drugo ustrezno delo - dvojna ureditev

Svetko Praštalo, 24.12.1997

Kolektivne pogodbe, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Svetko Praštalo, Pravna praksa, 25/1997Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti (Ur. list RS, št. 40/97) v drugem odstavku 22. člena (podobno kot prejšnja kolektivna pogodba iz leta 1993) določa višino nadomestila plače delavca invalida oziroma delavca z zmanjšano delovno zmožnostjo za čas čakanja na drugo ustrezno delo. Tokr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Teorija prava (IX): Utemeljitev razlagalne odločitve

dr. Marijan Pavčnik, 24.12.1997

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 25/1997Uporabljanje normativnih pravnih aktov je nerazdružljivo povezano z njihovim razlaganjem in razumevanjem. Med posameznimi vrstami razlage je posebej občutljiva praktična (operativna) razlaga, ki jo izvajajo pristojni državni organi, ko odločajo v konkretnih pravnih primerih. Nič manj pomembna ni tud...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Spremembam kazenske zakonodaje ob rob

Boštjan Penko, 11.12.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Boštjan Penko, Pravna praksa, 24/1997Spoštovani urednik, odgovoren tudi za te vrstice! Opravičujem se, ker nisem v celoti sledil vašemu predlogu za temo uvodnega prispevka te številke PP. Spremembe kazenske zakonodaje, ki naj bi jih v kratkem predstavil, so sicer pomembne in aktualne, vendar menim, da se z njimi lahko seznani vsak stro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Pravilna objava sklica skupščine d.d.

Saša Prelič, 11.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 24/1997Ob odločitvi VS RS (III Ips 22/97) Nedavno je Vrhovno sodišče Republike Slovenije dalo dokončen odgovor na vprašanje, ki je bilo v zadnjem obdobju v središču razprav v naši poslovni praksi, zadeva v sodni presoji, postalo pa tudi predmet vrste kritičnih razprav v pravni literaturi. Svoj epilog je...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Volitve članov nadzornega sveta

Saša Prelič, 11.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 24/1997V neki delniški drubi je oblikovan nadzorni svet, ki šteje deset članov, od katerih je polovica predstavnikov zaposlenih v družbi. Mandatna doba članov nadzornega sveta je štiri leta. Članom nadzornega sveta, ki zastopajo interese zaposlenih, poteče mandatna doba 8. 11. 1998, članom, ki zastopajo in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Sklenitev pogodbe za zavarovanje odgovornosti članov uprave in nadzornega sveta

Saša Prelič, 11.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 24/1997Družba želi z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo, katere predmet bi bilo zavarovanje odgovornosti članov uprave oziroma nadzornega sveta, ki je vzpostavljena na korporacijski podlagi v členih 258 oziroma 279 ZGD.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Solidarnostna pomoč

Taja Plešnik, 11.12.1997

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997V skladu z 42. členom Kolektivne pogodbe med delavci in podjetji drobnega gospodarstva pripada delavki ob smrti ožjega družinskega člana (moža) ena povprečna republiška plača kot solidarnostna pomoč. Družba, v kateri je bil zaposlen pokojni mož, pa je delavki izplačala dve povprečni plači. Ali je bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Povračilo za prevoz na delo in z dela

Taja Plešnik, 11.12.1997

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997Po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti se stroški za prevoz na delo in z dela nadomestijo v višini stroškov javnega prevoza. Ali je delavec upravičen do povračila teh stroškov ali do stroška v višini kilometrine, ki je nižja od cene javnega prevoza? Do kakšnega (ali sploh) povračila stroš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

O fleksibilnem pojmovanju človekovih pravic

dr. Dragan Petrovec, 11.12.1997

Človekove pravice

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 24/1997Nekoliko neprimerno tujko sem namenoma pustil v naslovu, ker utegne izvirno besedilo "flexible notion of human rights" ustvariti bralcu več asociacij kot moj morebitni prevod o upogljivosti pravic (in zlasti ljudi). Besedna zveza je nastala ob soočenju vzhoda in zahoda, ob trku preizkušene na eni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Usklajevanje slovenske zakonodaje s pravnimi akti evropskih skupnosti

Miro Prek, 11.12.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Miro Prek, Pravna praksa, 24/1997Za postopke usklajevanja slovenske zakonodaje s pravnimi akti evropskih skupnosti se je udomačil izraz harmonizacija. Čeprav je izraz morda praktičen, ne ustreza vsebini teh postopkov, hkrati pa lahko zavaja, zlasti ob uporabi drugih podobnih izrazov, kot so poenotenje, usklajevanje, približevanje, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Nadomestilo plače za praznik

Taja Plešnik, 11.12.1997

Delovna razmerja, Plače v gospodarstvu

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997Direktor podjetja je ustno odredil, da se delavcem praznikov ne plača oziroma delavci za praznik ne dobijo nobenega nadomestila plače. Poleg tega morajo delavci svoj morebitni primanjkljaj ur "pokriti" z urami svojega letnega dopusta. Ali je taka praksa dopustna? Glede praznikov in dela prostih d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Teorija prava (VIII): Razlaga ustave

dr. Marijan Pavčnik, 11.12.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 24/1997Za razlago in razumevanje ustave velja načeloma isto kot za vse druge splošne pravne akte. Razlika je "le" v tem, da je ustava hierarhično najvišji splošni pravni akt. Nad njo ni - vsaj s stališča državnega prava - nobenega normativnega pravnega akta, ki bi določal merila, kako jo je treba razlagati...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Zamenjava delodajalca - izplačilo regresa za letni dopust

Taja Plešnik, 11.12.1997

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997Delavec je med letom zamenjal delodajalca in sicer brez prekinitve dela. Pri prvem delodajalcu je izkoristil le del letnega dopusta za leto 1997 in sprejel sorazmerni del regresa za letni dopust. Delavec se z drugim delodajalcem ni dogovoril o prenosu letnega dopusta, tudi ne o plačilu preostalega d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Tuja državljanka - nadomestilo za porodniški dopust

Taja Plešnik, 11.12.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja, Delovna razmerja, plače in nadomestila

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997Delavka - tuja državljanka je na podlagi delovnega dovoljenja zaposlena za določen čas enega leta do oktobra 1998. V januarju bo delavka nastopila porodniški dopust. Ali je delavka upravičena do nadomestila za čas porodniškega dopusta oziroma ali bo nadomestilo prejemala le v času veljavnosti delovn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Dnevnica - kolikšen del

Taja Plešnik, 11.12.1997

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997Kolikšen del dnevnice pripada delavcu, ki je bil službeno poslan v drug kraj (oddaljen več kot 50 km) za več dni, plačano pa je imel prenočišče, zajtrk in kosilo ter prevoz s službenim avtom? Za opravljanje določenih del in nalog na službenem potovanju je delavec upravičen do povračila stroškov. ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(6) 24(13)

Leto objave

< Vsi 1997 December

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov