O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Sodno in ustavnosodno varstvo ustavnih pravic posameznika

Vasilij Polič, 24.12.1992

Ustavno sodišče

Vasilij Polič, Pravna praksa, 25/1992Tega sestavka nisem napisal v nikogaršnjem imenu - z njim izražam le lastna stališča pravnika, ki je deloval v eni in deluje v drugi veji sodstva. Naj se šteje le kot pobuda za bodočo zakonodajno ureditev na obravnavanem področju. Veljavna zakonodaja Po 66. členu zakona o upravnih sporih (Ur. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Mandat organov upravljanja - podaljšanje

mag. Anica Popovič, 24.12.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Anica Popovič, Pravna praksa, 25/1992Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92), ki ureja lastninsko preoblikovanje podjetij z družbenim kapitalom v podjetja z znanimi lastniki, določa v 19. členu, da podjetje izbere način ali kombinacijo načinov preoblikovanja v skladu s tem zakonom.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Vprašanje razlage KZ in interpretacije kaznivega dejanja protipravnega odvzema prostosti

mag. Mira Polutnik-Špringer, 10.12.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 23-24/1992Kaznivo dejanje mora biti v zakonu ne samo določeno, torej inkriminirano, temveč tudi opisano. Opisovanje kaznivih dejanj pa se manifestira v določanju njegovih zakonskih znakov. Bistveno načelo v kazenskem pravu je načelo zakonitosti, saj kazensko pravo velja kot ius cogens in je v celoti ter povse...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Urejanje naselij, gradnja objektov, urbanistična in gradbena inšpekcija

Vasilij Polič, 10.12.1992

Urejanje prostora

Vasilij Polič, Pravna praksa, 23-24/1992Nadaljevanje iz prejšnje številke III. GRADNJA OBJEKTOV 1. UPOŠTEVANJE LOKACIJSKEGA DOVOLJENJA Sodba VS SRS, št. U 156/89-6 z dne 6. 12. 1989 Vrhovno sodišče SR Slovenije je s svojo sodbo U 51/88-10 z dne 24. 11. 1988 ugodilo tožničini tožbi proti odločbi Republiškega komiteja za industr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Lastninska preobrazba za tržno uspešnost

Bojan Pečenko, 10.12.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

Bojan Pečenko, Pravna praksa, 23-24/1992Pred nami je projekt lastninske reforme na podlagi novega slovenskega zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki je stopil v veljavo 5. decembra 1992. Z njim so določena za lastninjenje podjetij nova pravila, saj je nadomestil ( zvezni ) zakon o družbenem kapitalu iz leta 1989.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Sporno lastninjenje

mag. Viktor Planinšec, 12.11.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 21-22/1992Ob konkurenčni klavzuli se zahteva odškodnina za prizadetega delavca Zveza društev pravnikov Slovenije in mag. Anica Popovič v svojem pozivu oziroma članku obsojata lastninjenje družbenega kapitala na nezakonit način tudi v obliki nelojalne konkurence, pri čemer se sklicujeta na razne pravne vire...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Urejanje naselij, gradnja objektov, urbanistična in gradbena inšpekcija

Vasilij Polič, 12.11.1992

Urejanje prostora

Vasilij Polič, Pravna praksa, 21-22/1992Nadaljevanje iz prejšnje številke II. URBANISTIČNA INŠPEKCIJA (v teh primerih je tožena stranka Republiški urbanistični inšpektorat) AKTIVNA LEGITIMACIJA Sodba VS RS, št. U 294/90-6 z dne 13. 12. 1990 Občinski urbanistični inšpektorat uprave inšpekcijskih služb za Gorenjsko je na podl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Temeljni pogoji za razvoj pravnega sistema

dr. Konrad Plauštajner, 12.11.1992

Pravoznanstvo

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 21-22/1992Ob opisanem* družbenem stanju in možnih nadaljevanjih imamo odprti dve opciji. T.i. "smrt prava" bi pomenila družbeno blokado, v kateri bi kljub navideznemu obstoju pravnega sistema ne bilo vsebinskih sider, kot so vizija pravičnosti, ekonomičnost in varnost. Na nasprotnem polu obstoji popolna in op...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Zakon o prometnem davku - v postopku o prekršku

Maja Pruša, 12.11.1992

Prekrški, Druge davščine in olajšave

Maja Pruša, Pravna praksa, 21-22/1992Zakon o prometnem davku, objavljen v Ur. l. RS, št. 4/92 (v nadaljnjem besedilu zakon), ki je začel veljati dne 26. 1. 1992, se uporablja od 1. 2. 1992 dalje. V 89. členu prehodnih in končnih določb tega zakona je določeno, da z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati med drugim zakon o z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Davčna harmonizacija v Evropski skupnosti

dr. Franc Pernek, 12.11.1992

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 21-22/1992Harmonizacija na področju davčne politike držav članic ES je dolgotrajen in trajen proces glede na posebnosti držav, in skupne cilje. Zato lahko govorimo le o prizadevanjih, da bi bile razlike pri obdavčitvah posameznih subjektov oziroma objektov čim manjše. Nova davčna reforma ES bi po predlogu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄20

Prekinitev postopka zaradi začetka - ne pa "uvedbe" stečaja

mag. Viktor Planinšec, 29.10.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 20/1992Po določilu 4. točke 212. člena zakona o pravdnem postopku (Ur. list SFRJ, št. 4/77-20/90) se postopek prekine, "če nastanejo pravne posledice uvedbe stečajnega postopka".
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄20

Urejanje naselij, gradnja objektov, urbanistična in gradbena inšpekcija

Vasilij Polič, 29.10.1992

Urejanje prostora

Vasilij Polič, Pravna praksa, 20/1992Nadaljevanje iz prejšnje številke B. Priglasitev del ROK PRIGLASITVE Sodba VS RS, št. U 472/90-6 z dne 27.11.1990 Z izpodbijano odločbo je tožena stranka (Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora) zavrnila tožničino pritožbo proti odločbi občinskega komiteja za družb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄19

Sporno lastninjenje

mag. Anica Popovič, 15.10.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Anica Popovič, Pravna praksa, 19/1992Hvalevredna je namera podpisnika navedenega članka - Zveze društev pravnikov, ki opozarja na vsebino primerov spornega lastninjenja, vendar pa se zadeve loteva na način, ki jo izdaja, da o zadevi, kot mnogo drugih subjektov, premalo ve in je v praksi ne pozna. Pisec se pri svoji kritiki stanja sk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄19

Zemljiški kataster

Stanko Pristovnik, 15.10.1992

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Stanko Pristovnik, Pravna praksa, 19/1992Nedorečenost zakona o zemljiškem katastru in toga uporaba pravnih pravil nekdanjih zemljiško-knjižnih predpisov sta glavni vir problemov in sporov glede evidentiranja katastrskih podatkov v zemljiški knjigi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄19

Urejanje naselij, gradnja objektov, urbanistična in gradbena inšpekcija

Vasilij Polič, 15.10.1992

Urejanje prostora

Vasilij Polič, Pravna praksa, 19/1992Materialna podlaga za odločanje na področjih urejanja naselij, gradnje objektov ter urbanistične in gradbene inšpekcije so predvsem: * določbe V. poglavja o lokaciji zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90 in 48/90) oziroma ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Zakon o varstvu potrošnikov

dr. Franc Pernek, 1.10.1992

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 18/1992Po treh letih intenzivnega dela pristojnih državnih teles, Gospodarske zbornice Slovenije, Zveze potrošnikov Slovenije, DOMUS-a, posameznih teoretikov in praktikov ter ostalih je Vlada R Slovenije letošnjega 5. oktobra določila besedilo predloga za izdajo zakona o varstvu potrošnika s tezami. Ned...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Postopek o prekrških

Zdenko Pavlina, 1.10.1992

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 18/1992Določbe v zvezi s postopkom o prekrških vsebuje drugi del zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 25/83, 24/85, 47/87 in 5/90 ter Ur. l. RS, št. 10/91). Po citiranem zakonu o prekrških, ki velja od 1. 1. 1984 dalje, se ta zakon ne sklicuje več na smiselno uporabo določb zakona o kazenskem postopku, kot s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄17

Primeri iz sodne prakse (upravni spori) o pridobitvi in prenehanju državljanstva

Vasilij Polič, 17.9.1992

Upravni spor, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 17/1992Obsežno smo predstavili pridobitev državljanstva RS in objavili nekaj odločb s področja pridobivanja oziroma prenehanja državljanstva - po naši sodni praksi v zadnjih letih - že v prilogi k številki 15/92 in v 16/92! Zavrnitev ugotovitve o jugoslovanskem državljanstvu in zavrnitev izdaje potrdila...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Primeri iz sodne prakse (upravni spori) o pridobitvi in prenehanju državljanstva

Vasilij Polič, 3.9.1992

Upravni spor, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 16/1992Obsežno smo predstavili pridobitev državljanstva RS in objavili nekaj odločb s področja pridobivanja oziroma prenehanja državljanstva - po naši sodni praksi v zadnjih letih - že v prilogi k prejšnji številki -15/92! Sprejem v državljanstvo po 40. členu novega zakona (1992) Z izpodbijano odločb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Predlog za novelo zakona o prekrških

Zdenko Pavlina, 3.9.1992

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 16/1992V številki 15 Poročevalca z dne 27. 7. 1992 je bil objavljen predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških, s predlogom zakona, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje in upravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Pridobitev državljanstva Republike Slovenije

Vasilij Polič, 23.7.1992

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 15/1992Na zakonodajni ravni v zvezi s pridobitvijo državljanstva ni nič spornega, ali vsaj kaže tako. Upravna praksa v zvezi s tem se že oblikuje, sodna pa je šele na začetku oblikovanja. Interes javnosti glede tega pa je velik. Merila za pridobitev državljanstva so natančno določena v zakonu. Do tu je vse...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄14

Ustava RS, status in organizacija sodnikov za prekrške

Zdenko Pavlina, 9.7.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 14/1992Po razglasitvi ustave Republike Slovenije ter ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije dne 23. 12. 1991 (Uradni list Republike Slovenije, št. 33/92-I) prihaja ponovno do nekaterih že prej, v bivši SFRJ, postavljenih vprašanj glede statusa in organizacije sodnikov za prekrške v Republik...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Računalniški program za izračun obresti v sodnih postopkih

Alenka Jelenc-Puklavec, 25.6.1992

Obligacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Alenka Jelenc-Puklavec, Pravna praksa, 12-13/1992Na pobudo sodišč, ki so zamudne obresti izračunavala tudi s pomočjo različnih računalniških programov smo na Vrhovnem sodišču R Slovenije v decembru 1990 predlagali Ministrstvu za pravosodje in upravo nakup računalniškega programa za izračun obresti. Po nakupu programa v letu 1991 za potrebe vseh so...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄11

Podiplomski študij prava v Kanadi

dr. Marko Pavliha, 11.6.1992

Višje in visoko šolstvo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 11/1992Ko sem pred poldrugim letom poskušal razložiti maloštevilnemu občinstvu v četrtem letniku ljubljanske pravne fakultete, zakaj naj bi se za nekaj časa poslovili od relativnega ugodja, (pre)lahkega dela ter ustvarjalnega mrtvila in odšli "z glavo za znanjem" v tujino, me večina študentov ni jemala k s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄11

Nezakonito propagiranje tobačnih izdelkov

mag. Viktor Planinšec, 11.6.1992

Zdravstveni nadzor nad živili

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 11/1992Zveza društev nekadilcev Slovenije, ki združujejo okoli 4000- 5000 članov v osmih društvih, prizadeto opozarja v svojem pozivu meseca marca letos slovensko javnost na "nadlegovanje neokusne in zahrbtne reklame za West", dodamo pa lahko, da je taka reklama tudi nezakonita ter kazniva. Že dolgo čas...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(2) 23-24(3) 21-22(5) 20(2)
19(3) 18(2) 17(1) 16(2)
15(1) 14(1) 12-13(1) 11(2)
9(1) 8(2) 7(3) 5-6(2)
4(2) 3(1) 2(1) 1(1)

Leto objave

< Vsi
1992(38)
> Januar(1) > Februar(2) > Marec(4) > April(5) > Maj(1) > Junij(3) > Julij(2) > September(3) > Oktober(7) > November(5) > December(5)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov