O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄24

Zakon o sodniški službi - 3.odstavek 8.člena

dr. Marijan Pavčnik, 15.12.1994

Sodišča

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 24/1994V zapisu pod tem naslovom - njegov avtor je Mirko Kostanjevec, sodnik Zveznega sodišča SFRJ v pokoju - beremo: "Nasprotno od mnenja dr. Pavčnika pa je mnenje sodnikov US RS, izraženo v obrazložitvi odločbe, št. U-I-83/94 z dne 14. 7. 1994, s katerim se strinjajo še mnogi drugi..." (PP, št. 23/1994, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄24

Harmonizacija mednarodnega davščinskega prava (III)

dr. Franc Pernek, 15.12.1994

Davki občanov in dohodnina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 24/1994Države članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) so enega od znanstvenih posvetovanj namenile davčni reformi. Na posvetovanju, ki se je odvijalo 12. in 13. januarja 1987, je sodelovalo 150 strokovnjakov finančnega prava i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Pravni vidiki mednarodne trgovine z umetninami

Magdalena Petrič, 3.11.1994

Trgovina

Magdalena Petrič, Pravna praksa, 20-21/1994Inštitut za mednarodno poslovno pravo in prakso Mednarodne trgovinske zbornice (Institute of international business law and practice of the International chamber of commerce) je s podporo Mednarodnega združenja za kulturne dobrine (International cultural property society) in Inštituta Ludwiga Boltzm...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Projekt SIPIS - državni standard za ponudbo pravnih informacij

Gorazd Perenič, 20.10.1994

Uprava, Poštni promet in telekomunikacije

Gorazd Perenič, Pravna praksa, 19/1994V Sloveniji je že nekaj časa odprt nov informacijski projekt, imenovan SIPIS ali Slovenski interaktivni pravni informacijski sistem. Zgrajen je bil na obstoječem pravnem informacijskem sistemu Republike Slovenije. Temeljno vodilo pri njegovem snovanju je bilo vseskozi zagotoviti celovitost in komple...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Latinski pravni reki

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 20.10.1994

Pravoznansto

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Pravna praksa, 19/1994Novo knjižno zbirko Cankarjeve založbe Pravna obzorja uvaja v slovenski prostor knjiga Latinski pravni reki prof. dr. Janeza Kranjca. To dragoceno delo prikazuje izvor posameznih maksim, njih pomen v času in prostoru, v katerem so nastali, in praviloma tudi pomembnost, ki jo imajo hic et nunc. La...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄17

Kršitev temeljnih (človekovih) pravic

dr. Marijan Pavčnik, 22.9.1994

Človekove pravice

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 17/19941. Ključno je tudi vprašanje, kako naj se v imenu temeljnih pravic odzivamo na kršitve teh istih pravic v naši (pol)pretekli zgodovini. V obsegu tega prispevka so v ospredju pravna razlagalna merila, ki nam omogočajo, da identificiramo pravno kršitev in njenega storilca. V naravi pravnosti je,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄17

Osebnostne pravice in evropska konvencija o človekovih pravicah

mag. Lidija Koman-Perenič, 22.9.1994

Človekove pravice

mag. Lidija Koman-Perenič, Pravna praksa, 17/1994Človekove pravice in temeljne svoboščine v civilnem pravu označujemo kot osebnostne pravice. To so tiste pravice, ki pripadajo določeni osebi, od katere se ne morejo ločiti, ki so nepremoženjske in absolutne.(*1) * Človekove pravice pripadajo vsakomur in so vezane na človekov obstoj, zato poenostav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄17

Organiziranost potrošnikov v ZR Nemčiji

dr. Franc Pernek, 22.9.1994

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 17/1994V nasprotju od skupin organizacij z negospodarskimi programi, torej tistimi, ki predvsem skrbijo za politične, kulturne, religiozne ali športne interese, spadajo organizacije za varstvo potrošnikov h gospodarskim združenjem. Slednje lahko razdelimo na podjetniška združenja in osebna združenja. V pod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄17

Poletni tečaj Haaške akademije za mednarodno pravo

Miha Pogačnik, 22.9.1994

Ostalo

Miha Pogačnik, Pravna praksa, 17/1994V dneh od 25. julija do 12. avgusta je pod okriljem Haaške akademije za mednarodno pravo (The Hague Academy of International Law) potekal tradicionalni poletni tečaj mednarodnega javnega prava. Poleg splošnega kurza in predavanj na specifične teme so bile organizirane tudi delavnice (workshops), ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄17

Varstvo potrošnikov

dr. Franc Pernek, 22.9.1994

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 17/1994V tem sestavku bomo nakazali nekatera pereča vprašanja arbitraž za reševanje sporov, kjer so prizadeti potrošniki. Veliko je namreč sporov majhne vrednosti, ki zadevajo potrošnike, in sodni stroški v teh primerih dosegajo ali celo presegajo vrednost takšnega spora. To so tudi najbrž bili razlogi,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄16

Registracija gospodarskih družb

Saša Prelič, 8.9.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 16/19941. septembra smo se člani mariborskega pravniškega društva po poletnih počitnicah ponovno zbrali na svojem rednem mesečnem srečanju v prostorih mariborske Pravne fakultete. Medse smo tokrat povabili Jožo Nikolič, vodjo oddelka za gospodarsko sodstvo Temeljnega sodišča v Mariboru, katere predavanje j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄15

Položaj žrtve pri obravnavanju kaznivega dejanja posilstva

mag. Mira Polutnik-Špringer, 4.8.1994

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 15/1994V naši pravni praksi pogosto obravnavamo kaznivo dejanje posilstva, ki je v sedanji kazenski materialni zakonodaji inkriminirano v 100. členu. KZ RS in kot tako uvrščeno v poglavje kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in moralo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄14

Varstvo potrošnikov v ZDA

dr. Franc Pernek, 21.7.1994

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 14/1994V visoko razvitih državah oblikujejo tudi posebne institucije, kjer potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice. Postopki za reševanje sporov so enostavni in navadno zanje ni treba plačevati sodnih taks. Skandinavske države imajo posebna tržna sodišča, ki rešujejo tudi zadeve s področja nelojalne ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄14

7. Modelna konferenca OZN

Miha Pogačnik, 21.7.1994

Organizacija Združenih narodov

Miha Pogačnik, Pravna praksa, 14/1994V dneh od 1. do 6. julija 1994 je v Haagu na Nizozemskem pod okriljem fondacije SIB - Teimun že sedmič potekala Modelna konferenca Združenih narodov. Letos se je modelne konference udeležila tudi skupina študentov Pravne fakultete v Ljubljani pod vodstvom asistenta Katedre za mednarodnopravne znanos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄13

Rimska konvencija evropske unije o uporabi prava pri pogodbenih obligacijskih razmerjih in njen pome

mag. Viktor Planinšec, 7.7.1994

Obligacije, Trgovina

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 13/1994Soavtorja prof. dr. Miroslava Geč-Korošec in Rajko Knez, dipl. iur. sta v okviru raziskovalne naloge "Prilagoditev mednarodnega zasebnega prava in postopka v pravu Evropske unije s posebnim poudarkom na bodoči pravni ureditvi v Republiki Sloveniji" ter v okviru založniške dejavnosti Pravne fakultete...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄13

Varstvo potrošnikov v ZDA

dr. Franc Pernek, 7.7.1994

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 13/1994V tem sestavku bomo nakazali nekatera pereča vprašanja arbitraž za reševanje sporov, v katerih so udeleženci prizadeti potrošniki. Veliko je namreč sporov majhne vrednosti, ki zadevajo potrošnike, in sodni stroški v teh primerih dosegajo ali celo presegajo vrednost takšnega spora. To so tudi razlogi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄12

Zakon o splošnem upravnem postopku

Vasilij Polič, 23.6.1994

Upravni postopek in upravne takse

Vasilij Polič, Pravna praksa, 12/1994Kaj je vrnitev v prejšnje stanje? Če stranka, pa tudi njen zakoniti zastopnik, začasni zastopnik, skupni predstavnik, skupni pooblaščenec in pooblaščenec zamudijo določeno dejanje v upravnem postopku oziroma zamudijo procesni rok za opravo dejanja v tem postopku, imajo pravico predlagati vrnitev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄11

Ugotavljanje državljanstva

Vasilij Polič, 9.6.1994

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 11/1994I. ZAKONSKA UREDITEV a. V zakonu o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 30/90-I) je v 29. členu določeno, da "državljanstvo na prvi stopnji ugotavlja za notranje zadeve pristojni upravni organ občine, na območju katere ima oseba stalno prebivališče; ta je dolžan na zah...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄10

Kolokvij sveta Evrope o pravu okolja

Miha Pogačnik, 26.5.1994

Varstvo okolja

Miha Pogačnik, Pravna praksa, 10/1994V dneh od 5. do 7. maja 1994 je v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor in Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose ljubljanske Pravne fakultete potekal kolokvij Sveta Evrope z naslovom Colloguy on Environmental Law: East and West, katerega namen je bil izdelati končno besedilo vzo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄9

Oporoka-sodna poravnava

Mateja Končina-Peternel, 12.5.1994

Dedovanje, Civilni sodni postopki

Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 9/1994Vprašanje: Zaščiteno kmetijo je z izročilno pogodbo prevzel starejši sin, ki pa pogodbenih obveznosti ni izpolnjeval. Po 30 letih je starejši sin razdrl izročilno pogodbo in kmetijo vrnil staršema-izročiteljema, od njiju pa s tožbo zahteval plačilo odškodnine, češ da je kmetijo v času, ko jo je i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄8

Družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, 21.4.1994

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 8/1994Ali praksa centrov za socialno delo kaže, da bi bilo treba pristojnost za odločanje o ukrepih za varovanje otrokovih koristi v celoti prenesti na sodišča? Pristojnost centrov za socialno delo se je povečala z novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR) leta 1989....
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Visoki komisar za človekove pravice

Miha Pogačnik, 7.4.1994

Človekove pravice

Miha Pogačnik, Pravna praksa, 7/1994V Generalni skupščini Združenih narodov je bila 20. decembra 1993 soglasno sprejeta resolucija A/RES/48/141, s katero je bil ustanovljen institut Visokega komisarja za človekove pravice (High Commissioner for Human Rights). Naš namen je v kratkem osvetliti naravo in naloge tega instituta. Institu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄6

Pravniško društvo v Mariboru

Saša Prelič, 24.3.1994

Društva, javni shodi, prireditve

Saša Prelič, Pravna praksa, 6/1994Tudi prvi četrtek v marcu so se člani mariborskega Pravniškega društva zbrali na svojem rednem mesečnem srečanju v prostorih Pravne fakultete. Uvodni del je bil namenjen pripravam na jubilejni, letos že trideseti, pravniški ples, o "posledicah" na katerega bo nedvomno kaj prebrati tudi v tem časo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄5

Upravni spor

Vasilij Polič, 10.3.1994

Upravni spor

Vasilij Polič, Pravna praksa, 5/1994Kaj pravi ustava RS Določba drugega odstavka 157. člena ustave Republike Slovenije: "Če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo, odloča v upravnem sporu pristojno sodišče tudi o zakonitosti posamičnih dejanj in aktov, s katerimi se posega v ustavne pravice posameznika. Kaj pravi zakon Zakon ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Novosti v stečajni zakonodaji

Saša Prelič, 10.2.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 3-4/19941. januarja letošnjega leta je v Republiki Sloveniji začel veljati novi zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93, v nadaljevanju ZPPSL), ki, ne glede na to, da pomeni kontinuiteto v razvoju stečajnega prava, uvaja vanj tudi nekatere novosti.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
24(2) 20-21(1) 19(2) 17(5)
16(1) 15(1) 14(2) 13(2)
12(1) 11(1) 10(1) 9(1)
8(1) 7(1) 6(1) 5(1)
3-4(5) 2(2) 1(1)

Leto objave

< Vsi
1994(32)
> Januar(3) > Februar(5) > Marec(2) > April(2) > Maj(2) > Junij(2) > Julij(4) > Avgust(1) > September(6) > Oktober(2) > November(1) > December(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov