O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄7

Pravni vidiki kibernetske varnosti (1. del)

Planinšek Jure, Skok Tadej, 14.2.2019

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Intelektualna lastnina

mag. Jure Planinšek, Tadej Skok, Pravna praksa, 7/2019Leta 2018 je internet uporabljalo že skoraj štiri milijarde ljudi. Število uporabnikov in povezanih naprav se izjemno hitro povečuje. Po ocenah strokovnjakov bo leta 2022 na internet povezanih že šest milijard ljudi in več kot 200 milijard pametnih naprav. Ta eksplozija povezljivosti poleg mnogih koristi ponuja tudi neštete priložnosti za kibernetske napade, ki organizacijam povzročajo veliko škodo. Po nekaterih ocenah kibernetski napadi svetovno ekonomijo letno stanejo okoli 600 milijard dolarjev. Poleg poslovne škode imajo kibernetski vdori in varnostni incidenti (vdori) tudi zelo resne pravne posledice: visoke globe, odškodninsko odgovornost ali stečaj. V prvem prispevku predstavljava ključna pravna vprašanja zagotavljanja kibernetske varnosti in podajava pregled ključne zakonodaje s stališča skladnosti poslovanja. V drugem prispevku bova na primeru obravnavala ukrepe za zagotavljanje kibernetske varnosti in s tem povezana pravna vprašanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

GOSPODARSKE DRUŽBE: Preoblikovanje d.d. v d.o.o. – nekatera izvedbena vprašanja

Saša Prelič, 24.2.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 7/2005Dejansko stanje: Neko slovensko delniško družbo (v nadaljevanju: X d. d.). želijo delničarji statusno preoblikovati v družbo z omejeno odgovornostjo. X d. d. je v večinski lasti Y d. d. (prek 97 odstotkov vseh delnic), število obstoječih delničarjev je manjše od 50. Družba se lahko po 542. členu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

DRUŽINSKO PRAVO: Sporazumna razveza zakonske zveze - notarski zapis

Mateja Končina-Peternel, 24.2.2005

Odvetništvo in notariat, Zakonska zveza in družinska razmerja

Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 7/2005Ali naj notarski zapis, ki ga morata zakonca priložiti predlogu za sporazumno razvezo zakonske zveze v skladu s 64. členom ZZZDR, vsebuje tudi sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok in o otrokovih stikih s staršema? Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l. RS, št. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

AZILNI POSTOPEK: Kako naj bo nagrajen svetovalec za begunce?

Evelin Pristavec-Tratar, 24.2.2005

Tujci

Evelin Pristavec-Tratar, Pravna praksa, 7/2005Prispevek mag. Matjaža Dovžana v PP, št. 4/2005(*1) me je spodbudil, da zapišem nekaj misli, ki so me spremljale že ob samem sprejemanju Pravilnika o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce (septembra 2004)(*2) in katere naj kot kamenček v mozaiku morebitne reforme azilnega postopk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

Z OBROBJA POSTAVE: Pravna fantastika

Tomaž Pavčnik, 24.2.2005

Kultura in umetnost

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 7/2005Spomnim se fotografije, ki sem jo prejel po pristanku Nasine sonde na Marsu. Prikazovala je gručo bitij vodenoglavega videza, elipsoidnih oči ter možicljastih postav, ki protestirajo zoper pristanek tujih vsiljivcev. Njihovo protestniško ikonografijo so sestavljala peace znamenja ter transparenti z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

Dva pomisleka zoper zahodni pravni red

dr. Tomaž Pavčnik, 19.2.2004

Kultura in umetnost

dr. Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 7/20042. O neodtujljivi pravici do lenobe Vselej, kadar se vrnem s potovanja, se mi zdi cel kup reči domačega vsakdana odvečnih, po nepotrebnem zapletenih, predvsem pa takšnih, ki človeka zasužnjujejo. Podobno naravnanih občutij se vrnem tudi z morskih počitnic, ki jih najraje preživim na kakšnem čim m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

Odnos odvetnika do nasprotne stranke

dr. Konrad Plauštajner, 19.2.2004

Odvetništvo in notariat

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 7/2004"Poklicna etika – zgolj lepa fasada?" V PP, št. 6/04 je Franci Dovč v kolumni Zapiski med drugim orisal svoje izkušnje v stikih z ugledno odvetniško družbo in postavil vrsto vprašanj – nazadnje tudi: ali so odvetniki dolžni spoštovati svoj kodeks poklicne etike, posebej njegov 55. člen, ki govori...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Nova sekundarna zakonodaja EU na področju telekomunikacij

dr. Mojca Prestor-Pogačnik, 28.2.2002

Poštni promet in telekomunikacije

dr. Mojca Prestor-Pogačnik, Pravna praksa, 7/2002Pet novih temeljnih direktiv Na današnji stopnji liberalizacije trga telekomunikacij ureja v okviru Evropske unije (EU) trg povpraševanja in ponudbe storitev javnih telekomunikacijskih omrežij več kot sto direktiv in drugih pravnih aktov. Zaradi navedene številčnosti aktov sekundarne zakonodaje E...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Do tujih avtorskih del brez zavor?

Bogi Pretnar, 28.2.2002

Intelektualna lastnina

Bogi Pretnar, Pravna praksa, 7/2002V Pravni praksi, št. 5/2002, je na strani 4 v članku z naslovom "Do tujih avtorskih del brez zavor?" avtorica dr. Vesna Bergant Rakočevič v sedmem odstavku zapisala, da "sobotna priloga našega dnevnega časopisa z največjo naklado" objavlja priredbe in prevode člankov iz revije Der Spiegel sicer z na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

11. srečanje Medicina in pravo: Odnos bolnik - zdravnik

mag. Viktor Planinšec, 28.2.2002

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 7/2002Dosedanjih deset strokovnih srečanj o stičnih točkah med medicino in pravom je vzbudilo v pravniških, zdravniških ter tudi drugih krogih (teoloških, filozofskih, pedagoških itd.) dovolj zanimanja, da se že tradicionalna srečanja v organizaciji mariborskega zdravniškega in pravniškega društva v sodel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄7

Anonimni varuhi države

dr. Dragan Petrovec, 8.3.2001

Uprava

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 7/2001Slovenec Slovencu carinik ali prilika o azilantih Ker je odkrivanje kriminala zapletena reč, je že pokopani režim izoblikoval ideologijo družbene samozaščite. Ljudje naj bi se varovali pred delinkventi tudi na ta način, da bi posebej budno spremljali vse sumljive pojave in prav take osebe ter jih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄7

Iz torkle: John Grisham dvanajstič, tokrat popolnoma drugače

dr. Marko Pavliha, 8.3.2001

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 7/2001Pred dvema letoma, po napisani Oporoki, je mojster pravniškega trilerja izjavil za Newsweek, da ne bo v nedogled pisal po eno knjigo na leto in ne namerava venomer pripovedovati o pravnikih. "Mislim", je pristavil, "da bi nekega dne želel postati južnjaški pisatelj, a Southern writer", potem pa je s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄7

Udeležba na 37. konferenci CMI

dr. Marko Pavliha, 8.3.2001

Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 7/2001Društvo za pomorsko pravo Slovenije Tam daleč na vzhodu, med Sumatro in Malezijo blizu Ekvatorja, leži Singapur, Morsko mesto (Temasek) ali Levje mesto (Singapura), prizorišče 37. konference Mednarodnega pomorskega odbora (CMI - Comité Maritime International), ki sta jo poleg znamenitega odbora o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Primer Masleša: (ne)uspeh Sodnega sveta?

dr. Marko Pavliha, 9.3.2000

Sodišča

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 7/2000I. Iz 131. člena Ustave RS ter odločbe Ustavnega sodišča RS izhaja, da je Sodni svet ustavni organ sui generis, torej izven sodne, zakonodajne in izvršilne oblasti. Njegova vloga je prima facie zelo pomembna, čeprav javnosti žal skorajda neznana. Med drugim Državnemu zboru RS predlaga kandidate z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Večinski volilni sistem - trda šola demokracije

Janez Pogorelec, 9.3.2000

Državni zbor in državni svet

Janez Pogorelec, Pravna praksa, 7/2000Potem, ko je 25. januarja letos svet LDS sprejel sklep, da bo podprl večinski volilni sistem, postaja vse verjetnejša možnost, da bomo konec leta vendarle volili po tem volilnem sistemu, kot je to zapovedala ustavna odločba U-I-12/97 (Uradni list Republike Slovenije, št. 82/98). Zato se je zanimivo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄7

Razlaga (učinkov) Evropskega sporazuma o pridružitvi (I.del)

dr. Miha Pogačnik, 11.3.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Miha Pogačnik, Pravna praksa, 7/1999V obdobju, ki ga žal v znatnem obsegu označuje šele spoznavanje razsežnosti mednarodnih obveznosti, prevzetih s strani Republike Slovenije z Evropskim sporazumom o pridružitvi (ESP), vprašanji učinkovanja omenjenega sporazuma v notranjem pravnem redu Republike Slovenije in njegove razlage po naravi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄7

Revizijske možnosti ponudnika z nepriznano sposobnostjo

dr. Konrad Plauštajner, 11.3.1999

Obligacije

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 7/1999Javna naročila Splošno o javnem razpisu za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti V postopku oddaje javnega naročila lahko naročnik opravi javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 43. členu Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS št. 24/ 97 - ZJN) le, če so zanj izp...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Zaščitena kmetija - dileme o izvršbi

Peter Prodanovič, 16.4.1998

Civilni sodni postopki, Kmetijstvo

Peter Prodanovič, Pravna praksa, 7/1998Pravica do dedovanja je v Republiki Sloveniji zagotovljena z ustavo, pri tem pa način in pogoje dedovanja določa Zakon o dedovanju (Ur. list SRS, št. 15/76 in 23/78), ki pa bi moral biti usklajen z ustavo do dne 31. 12. 1993, kar pa ni bilo do danes storjeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄7

Pravno nasledstvo nakdanjih občin, njihovo premoženje in lastnina novih občin

Irena Polak-Remškar, 10.4.1997

Lokalna samouprava

Irena Polak-Remškar, Pravna praksa, 7/1997Z uveljavitvijo zakona o lokalni samoupravi so se mnogi soočili s številnimi težavami, ki včasih pomenijo že pravo agonijo. Gre predvsem za sodne in upravne postopke, v katerih bi morala na eni, običajno na pasivni strani, nastopati nekdanja občina. Vprašanje, kdo je pasivno legitimirana stranka ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄7

O izvajanju konvencije OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk

mag. Lidija Koman-Perenič, 10.4.1997

Človekove pravice, Organizacija Združenih narodov

mag. Lidija Koman-Perenič, Pravna praksa, 7/1997V januarju 1997 je Odbor za odpravo diskriminacije žensk na sedežu OZN v New Yorku sprejel prvo poročilo Republike Slovenije o uresničevanju Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Po obsežnem pisnem in ustnem poročilu, ki je bilo lepo sprejeto in je vzbudilo zanimanje, so čez nekaj dn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄7

Mednarodno varstvo potrošnikov (IV)

dr. Franc Pernek, 4.4.1996

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 7/1996Osnovni namen varstva potrošnikov je, da izdelki in storitve ne ogrožajo zdravja in varnosti potrošnika. To je vsebina tega sestavka, ki najprej obravnava splošna načela varnosti izdelkov, nadalje vprašanja označevanja izdelkov, označevanja izdelkov po CE standardih, evropsko organizacijo za preizku...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄7

Neznatna družbena nevarnost - dejanje majhnega pomena po 14. členu KZ RS

mag. Mira Polutnik-Špringer, 13.4.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 7/1995V prispevku se ukvarjam s problematiko instituta neznatne družbene nevarnosti, ki je v novi kazenski zakonodaji opredeljen kot dejanje majhnega pomena. V kazenskopravni teoriji in praksi institut neznatne družbene nevarnosti v smislu 2. odst. 8. člena KZ bivše SFRJ oz. dejanje majhnega pomena v d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄7

Harmonizacija mednarodnega davščinskega prava (XI)

dr. Franc Pernek, 13.4.1995

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 7/1995Prehod iz planskega v tržno usmerjeno gospodarstvo v srednje in vzhodnoevropskih državah zahteva natančne analize in reforme davčnega sistema. V večini držav OECD in Evropske zveze (EZ) je davek na dodano vrednost (Value Added Tax - VAT) uveljavljen kot potrebna davčna reforma.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Visoki komisar za človekove pravice

Miha Pogačnik, 7.4.1994

Človekove pravice

Miha Pogačnik, Pravna praksa, 7/1994V Generalni skupščini Združenih narodov je bila 20. decembra 1993 soglasno sprejeta resolucija A/RES/48/141, s katero je bil ustanovljen institut Visokega komisarja za človekove pravice (High Commissioner for Human Rights). Naš namen je v kratkem osvetliti naravo in naloge tega instituta. Institu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Javni red v slovenski zakonodaji

Vasilij Polič, 1.4.1993

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 7/1993Javni red določene države bi lahko na splošno opredelili, kar pa ni popolna definicija (katera pa sploh je v živi in spreminjajoči se pravni praksi), kot: temeljna načela morale in prava in življenjske interese države. Pri razdelavi teh treh elementov pa bi lahko na splošno rekli, da sodijo med teme...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7

Leto objave

2019(1) 2005(4) 2004(2) 2002(3)
2001(3) 2000(2) 1999(2) 1998(1)
1997(2) 1996(1) 1995(2) 1994(1)
1993(4) 1992(3) 1991(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov