O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 2 / 2
Dokumenti od 26 do 50 (od skupaj 50)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Mednarodno zasebno pravo

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 16.1.2003

Civilni kolizijski predpisi

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Pravna praksa, 1/2003Dr. Miroslava Geč-Korošec Mednarodno zasebno pravo Prva knjiga - splošni del, 1994, druga spremenjena in dopolnjena izdaja, 2001; Druga knjiga - posebni del, 2002 Mednarodno zasebno pravo, kakor označujemo pravna razmerja s tujim elementom na področju zasebnega prava, se je razvijalo kot običajno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Očetovski dopust

Taja Plešnik, 16.1.2003

Socialno varstvo in zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 1/2003Ali lahko oče izrabi očetovski dopust v času porodniškega dopusta matere najmanj v trajanju 15 dni v obliki polne odsotnosti z dela, če se je otrok rodil 3. 5. 2002? Pravice iz naslova starševstva v celoti ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 97/01).
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄1

Zavarovalno pravo

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 18.1.2001

Zavarovalništvo

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Pravna praksa, 1/20011. Zavarovalna kultura ima v Sloveniji dolgo tradicijo in zavarovalstvo je na relativno visoki ravni. Zavarovalnice gospodarijo z velikim kapitalom in zato tej gospodarski panogi pripisujemo vedno večji pomen. Vzporedno s krčenjem pravic socialnega zavarovanja raste tudi pomen osebnih zavarovanj. Vs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄1

Razrešeni direktor - razporeditev na ustrezno delovno mesto

Darja Senčur-Peček, 18.1.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 1/2001Skupščina družbe z omejeno odgovornostjo je iz subjektivnih razlogov razrešila direktorja, katerega mandat časovno sicer ni bil omejen in imenovala novega direktorja družbe. Novi direktor je takoj ob imenovanju ugotovil, da družba nima veljavnega akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. N...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Pogoji za začetek opravljanja trgovinske dejavnosti

Peter Podgorelec, 13.1.2000

Trgovina

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 1/2000Novoustanovljena gospodarska družba, vpisana v sodni register, proizvaja izdelke iz plastičnih mas za gradbeništvo (okna, vrata), prav tako pa je posrednik pri prodaji kovinskih izdelkov tujega proizvajalca. Kakšne zakonske in druge pogoje mora izpolnjevati za pridobitev vseh dovoljenj za opravlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Pridobivanje lastnih delnic prek tretjih

mag. Saša Prelič, 13.1.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 1/2000Oris dejanskega stanja in vprašanja: Koncernska delniška družba (v nadaljevanju: družba A) obvladuje dve družbi - hčeri, eno s sedežem v Sloveniji, drugo na Hrvaškem (v nadaljevanju: družbi B in C). Obe odvisni družbi (družbi B in C) sta družbi z omejeno odgovornostjo in sta v 100 % "lasti" obvla...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Iz torkle: Ali je pravu prav Primorska?

dr. Marko Pavliha, 13.1.2000

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 1/2000Sredi lanskega leta sem se preselil v primorski Sveti Peter, v majhno obnovljeno hiško, ki je bila včasih oljarna, torkla po domače. Tu, kjer sedaj delam in pišem, bolj ali manj popolnoma odvisen od kibernetičnih ali virtualnih izumov, so včasih stiskali oljke (olive), iz katerih je kipela žlahtna, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Odgovornost gospodarskih subjektov za obremenjevanje okolja

mag. Viktor Planinšec, 14.1.1999

Obligacije, Varstvo okolja

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 1/1999Mag. Rajko Knez je pravni stroki prispeval delo, ki sistematično prikazuje civilnopravno varstvo oškodovancev na področju obremenjevanja okolja v materialnem in mednarodnem zasebnem pravu. Knjiga je avgusta lani izšla v založbi Inštituta za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo pri Pravni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Temeljne pravice

Marijan Pavčnik, 22.1.1998

Človekove pravice

Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 1/19981. Vsaka izmed tako imenovanih človekovih pravic je negacija pravic, ki jih imajo drugi, in povzroča krivice, če jih izvajamo neodvisno drugo od druge. Tako francoski pravni filozof Michel Villey, ki nadaljuje: Pravica do življenja ni v najboljšem sozvočju s pravico do splava, pravica skleniti zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Revizijski pregled računovodskih izkazov

Saša Prelič, 22.1.1998

Računovodstvo

Saša Prelič, Pravna praksa, 1/1998Ali mora računovodske izkaze delniške družbe z 80 zaposlenimi delavci vsako leto pogledati revizor? V vsebinskem smislu načeloma velja, da se zaveza obveznega revidiranja računovodskih izkazov ne nanaša na vse družbe, ampak le na tiste, katerih poslovodstva so na nek način odmaknjena od neposredn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Solastnina ali skupna lastnina na stanovanjskih prostorih

mag. Jože Požun, 22.1.1998

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 1/1998Solastnina ali skupna lastnina na stanovanjskih prostorih in izselitveni zahtevki nasproti tretjim osebam V življenju so pogosti primeri, da sta stanovanje ali stanovanjska hiša v solasti ali v skupni lasti dveh ali več solastnikov oziroma skupnih lastnikov. Največkrat se taka pravna situacija...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄1

Predčasno prenehanje dela za določen čas in skrajšanje pripravništva

Taja Plešnik, 9.1.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 1/1997Družba je sprejela sanacijski program in program reševanja presežnih delavcev. V zvezi s tem se postavljata dve vprašanji: - ali lahko preneha delovno razmerje delavki, ki ima sklenjeno delovno razmerje za določen čas - za nadomeščanje delavke, ki je na porodniškem dopustu, še preden se ta delavka ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄1

Nadomeščanje odsotnih sodnikov za prekrške

Taja Plešnik, 9.1.1997

Sodišča

Taja Plešnik, Pravna praksa, 1/1997Sodnik za prekrške odhaja na bolniški dopust za dobo dveh let. Ali lahko predstojnik sodnika za prekrške sklene pogodbo o delu za reševanje nujnih zadev odsotnega sodnika z ostalimi sodniki v organu, oziroma za pripravo osnutkov odločb z drugimi diplomiranimi pravniki izven organa? Zakon o delovn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄1

Glosa o pravni (dis)kontinuiteti

dr. Marijan Pavčnik, 9.1.1997

Kultura in umetnost

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 1/1997V slovenski pravni zgodovini so bili pomembni trije pravni prehodi. Ob nastanku Države SHS in nato Kraljevine SHS je bilo sprejeto načelo pravne kontinuitete. Stara Jugoslavija je imela šest različnih pravnih območij, ki so ohranjala svoje posebnosti vse dotlej, dokler ni bila sprejeta nova zakonoda...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Mednarodno varstvo potrošnikov (I)

dr. Franc Pernek, 11.1.1996

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 1/1996Varstvo potrošnikov je sicer skrb vsake družbe, vendar so prizadevanja in uspehi tega varstva v posameznih okoljih oziroma državah dokaj različni. Ta različnost je pogojena s številnimi dejavniki, med katerimi lahko navedemo le nekatere, npr. družbenopolitična ureditev države, stopnja razvitosti drž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Uporaba mednarodnega prava v notranjem pravu RS

mag. Lidija Koman-Perenič, 11.1.1996

Zunanje zadeve in diplomacija

mag. Lidija Koman-Perenič, Pravna praksa, 1/1996Republika Slovenija je v svet odprta, majhna evropska država. Zato sodniki in drugi pravniki pogosto prihajamo v stik z različnimi mednarodnimi akti in se sprašujemo, ali jih moramo neposredno uporabiti in kako jih moramo uporabiti. Pomagamo si lahko z odgovori na naslednja vprašanja: l. Ali mora...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Spor o utemeljenosti razdedinjenja in napotitev na pravdo

mag. Jože Požun, 11.1.1996

Civilni sodni postopki

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 1/1996Davnega leta 1960 je Vrhovno sodišče Slovenije sprejelo naslednje pravno stališče: "Čeprav mora utemeljenost razdedinjenja dokazati tisti, ki se nanj sklicuje, je vendar ta, ki zatrjuje dedno pravico, aktivno legitimiran za tožbo, tembolj, če je s sklepom zapuščinskega sodišča napoten na pravdo." (P...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Harmonizacija mednarodnega davščinskega prava(V)

dr. Franc Pernek, 12.1.1995

Davki občanov in dohodnina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 1/1995V tem sestavku nameravamo prikazati, kako lahko vpliva sestava osebnega dohodninskega davka (dohodnina) na količino in vzorec prihrankov gospodinjstev. Ves sistem dohodnin zagotavlja nekatere spodbude za posamezne oblike gospodinjskih prihrankov, kot so npr. depozitni računi, hranilni računi, rač...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

Mednarodno sodišče za Ruando

Miha Pogačnik, 12.1.1995

Sodišča

Miha Pogačnik, Pravna praksa, 1/1995Varnostni svet Združenih narodov je 8. novembra 1994 sprejel resolucijo št. 955, s katero je ustanovil Mednarodno kazensko sodišče za pregon oseb, odgovornih za genocid in druge grobe kršitve mednarodnega humanitarnega prava, storjene na ozemlju Ruande, in ruandskih državljanov, odgovornih za genoci...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄1

O vročanju v upravnem postopku

Vasilij Polič, 12.1.1995

Upravni postopek in upravne takse

Vasilij Polič, Pravna praksa, 1/1995Pravne posledice vročitve ali nevročitve določenega spisa, listine, odločbe ali kakršnegakoli uradnega pisanja v upravnem postopku so pomembne tako za sam spis ali drugo uradno pisanje, ki naj bi bilo po predpisih vročeno, kot tudi za organ, ki je le-tega oziroma le-to izdal, prav tako za tistega, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Pravniško društvo Maribor

Saša Prelič, 13.1.1994

Društva, javni shodi, prireditve

Saša Prelič, Pravna praksa, 1/1994V četrtek, 6. januarja 1994, so se člani mariborskega Pravniškega društva zbrali na svojem prvem rednem srečanju v novem letu. Predsednik društva dr. Šime Ivanjko je, potem ko je vsem zbranim zaželel obilo uspeha v novem letu, podal kratko oceno opravljenega dela v preteklem obdobju ter z zadovoljst...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Zbornik znanstvenih razprav PF v Ljubljani - letnik LII

mag. Mateja Končina-Peternel, 14.1.1993

Ostalo

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 1/1993Pravna fakulteta v Ljubljani je ob koncu leta 1992 izdala LII. letnik Zbornika znanstvenih razprav, ki ga je založil ČZ Uradni list RS. Zbornik, zlasti njegov odgovorni urednik dr. Anton Perenič, vsako leto znova premaguje finančne ovire in se iz leta v leto vztrajno bojuje za njegov obstoj. Tako Zb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Vročanje v upravnem postopku

Vasilij Polič, 14.1.1993

Upravni postopek in upravne takse

Vasilij Polič, Pravna praksa, 1/1993Sekretariat za inšpekcijske službe Skupnosti obalnih občin Koper: Upravni postopek, ki ga vodi urbanistična inšpekcija, je nemalokrat odvisen od upoštevanja vseh dejavnikov, ki lahko vplivajo na izdajo odločbe in vodenje samega postopka, kar pomeni, da je pravilnost vodenja postopka nemalokrat od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄1

Ureja ZOR odgovornost za škodo, ki jo povzroči žival?

dr. Konrad Plauštajner, 16.1.1992

Obligacije

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 1/1992Žival je po svojem pravnem tretmanu stvar, nad katero ima človek kot njen lastnik ali posestnik ekonomsko in pravno oblast.(*1) Kot nasprotje te oblasti obstoja odgovornost za škodo, ki jo žival povzroči tretjim. V pravni teoriji in sodni praksi bivšega jugoslovanskega državnega in pravnega prostora...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Za branilca pravic delavcev

mag. Anica Popovič, 17.1.1991

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

mag. Anica Popovič, Pravna praksa, 1/1991Družbeni pravobranilci samoupravljanja V Sloveniji so že novembra oblikovali mnenja in predloge do nekaterih odprtih vprašanj v osnutku ustave Republike Slovenije (o čemer so obvestili pravočasno, kot je treba, tudi ustavno komisijo). Pozorni so bili predvsem do določb III. poglavja ustavnega osnutk...
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

2018(2) 2017(3) 2016(1) 2015(3)
2014(1) 2013(2) 2012(2) 2011(2)
2010(3) 2008(1) 2007(1) 2006(1)
2005(1) 2004(2) 2003(2) 2001(2)
2000(3) 1999(1) 1998(3) 1997(3)
1996(3) 1995(3) 1994(1) 1993(2)
1992(1) 1991(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov