O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 81)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Vabilo za poravnalni narok sočasno z vabilom za glavno obravnavo

mag. Peter Prodanovič, 11.12.2003

Civilni sodni postopki

mag. Peter Prodanovič, Pravna praksa, 45/2003Anomalija v ureditvi Institut »poravnalni narok« poudarja vlogo sodnika pri vzpodbujanju sodnih poravnav tako v domačem kakor tujem procesnem pravu civilnega postopka, saj sodnik v okviru odprtega sojenja in načelu materialno procesnega vodstva poskuša med strankama doseči sporazumno rešitev spor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Poslovnik Državnega zbora in vloga vlade v zakonodajnem postopku

mag. Janez Pogorelec, 11.12.2003

Državni zbor in državni svet

mag. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 45/2003Novi Poslovnik Državnega zbora (Ur. l. RS, št. 35/02) je v svoji nekaj več kot enoletni uporabi pokazal kar nekaj kvalitet in prednosti pred prejšnjim poslovnikom, predvsem zaradi svoje usmerjenosti k večji učinkovitosti dela državnega zbora v zakonodajnem postopku. Določene prednosti so se pokazale...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Se mar to spodobi za sodnika?

Tomaž Pavčnik, 11.12.2003

Sodišča

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 45/2003Z OBROBJA POSTAVE V Kollamu sem prejel SMS, ki je sporočal, da me je državni zbor izvolil za sodnika. Ta dan sem bil kot nalašč za to priložnost spodobno len, saj sva noč prebila na vlaku. Prejšnji večer sva tako sedela v nekem lokalčku blizu železniške postaje v Palakkadu. Na stropu se je sukalo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Denarne odškodnine in zahtevki

Marko Petek, 11.12.2003

Obligacije

Marko Petek, Pravna praksa, 45/2003Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01; v nadaljevanju: OZ) v prvem odstavku 179. člena določa, da za pretrpljene telesne bolečine itd. pripada oškodovancu, če okoliščine primera, zlasti pa stopnja bolečin in strahu ter njihovo trajanje to opravičujejo, pravična denarna odškodnina neodvisno od p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Vloga in odgovornost vrhovnih sodišč pri vodenju sodstva in vodenju sodne uprave

Nataša Pirc-Musar, 4.12.2003

Sodišča

Nataša Pirc-Musar, Pravna praksa, 44/2003Na Brdu pri Kranju so se 27. novembra sestali predstavniki vrhovnih sodišč Češke, Madžarske, Poljske, Slovaške, Hrvaške in Slovenije. Tokrat so se zbrali že četrtič, prvič pred štirimi leti pa prav na pobudo predsednika slovenskega vrhovnega sodišča mag. Mitje Deisingerja in sekretarja Janka Mari...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Predlog za spremembo ZVK

Miklavž Pleničar, 4.12.2003

Varstvo konkurence, cene

Miklavž Pleničar, Pravna praksa, 44/2003Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK- Ur. l. RS, št. 56/99) vsebuje tudi 57. člen (Razveljavitev določb Zakona o varstvu konkurence), katerega vsebina se glasi: “Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe II. poglavja-Omejevanje konkurence, IV. poglavja - Nedovolje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

O polisindetonu v prisegi ( ustavnega sodnika)

Miklavž Pleničar, 4.12.2003

Ustavno sodišče

Miklavž Pleničar, Pravna praksa, 44/2003V mojem prispevku, objavljenem v PP, št. 36-37/03 pod naslovom „Prisega ustavnega sodnika“, je prišlo do "tiskarskega škrata". V preglednici logične zgradbe obravnavane prisege je v drugem sklopu pravilno besedilo naslednje: »Izvoljeni ustavni sodnik, si bo z vsemi svojimi močmi prizadeval za : ....
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Dostojanstvo sodstva

dr. Marijan Pavčnik, 27.11.2003

Sodišča

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 42-43/2003Nekateri odzivi v medijih ustvarjajo lažni vtis, kot da je stanje v sodstvu zelo, zelo kritično. Predvolilno obdobje napetost samo še povečuje: sodstvo postaja téma, o kateri se »izplača« govoriti in jo prenapenjati, ker gre za čustveno hvaležno blago, ki ga je mogoče politično tržiti in si tako tud...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Sprememba delitvenega načrta po sprejetju sklepa o soglasju za delitev

dr. Saša Prelič, 27.11.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 42-43/2003Dejansko stanje: * Skupščina delniške družbe je sprejela sklep o soglasju za delitev. Delitev naj bi bila opravljena kot delitev z ustanovitvijo novih družb. Vprašanje: * ali in pod katerimi pogoji je dopustna naknadna sprememba delitvenega načrta? Pri iskanju odgovora na izpostavljen pravni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Presoja koncentracij v EU in v Sloveniji

Sara Pernuš, 27.11.2003

Varstvo konkurence, cene

Sara Pernuš, Pravna praksa, 42-43/2003V okviru sklopa predavanj Slovenija in mednarodni gospodarskopravni izzivi, ki jih organizira Društvo za mednarodno gospodarsko pravo (in sicer v prostorih Pravne fakultete v Ljubljani), je o presoji koncentracij v EU in v Sloveniji 13. novembra predaval mag. Matej Kavčič, pravnik v odvetniški pisar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani

Sara Pernuš, 20.11.2003

Knjižničarstvo

Sara Pernuš, Pravna praksa, 41/2003Angela Schneider MEDIATION IM GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ (Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2002) Obrtno pravo že od nekdaj stoji v središču interesov industrijskih držav po svetu. S konstantno rastjo prava varstva obrti se povečuje tudi možnost sporov, ki nastanejo ob kršitvi pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Institucionalna arbitraža v Sloveniji

Sara Pernuš, 20.11.2003

Civilni sodni postopki

Sara Pernuš, Pravna praksa, 41/2003V okviru sklopa predavanj z naslovom “Slovenija in mednarodni gospodarskopravni izzivi” (www.icls-drustvo.netfirms.com), ki jih na ljubljanski pravni fakulteti organizira Društvo za mednarodno gospodarsko pravo, je 6. novembra o institucionalni arbitraži v Sloveniji predaval dr. Krešo Puharič, redni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Pravo in davčni primež

Irena Polak-Remškar, 20.11.2003

Davki občanov in dohodnina

Irena Polak-Remškar, Pravna praksa, 41/2003V uvodniku PP, št. 29/2003, je bil objavljen prispevek dr. Mateja Lahovnika z naslovom Davčni primež in ekonomska logika. Vse zapisano je žal resnično in ni kaj dodati. K pisanju pa me je spodbudil tisti del prispevka, v katerem dr. Lahovnik opozarja, da naj bi novi zakon o dohodnini avtorski honora...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Materialna statusna preoblikovanja

Peter Podgorelec, 20.11.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 41/2003Iz disertacij »Materialno statusno preoblikovanje – pravna razmerja med družbeniki in upniki pri materialnem statusnem preoblikovanju (združitev in delitev) kapitalskih družb ter korporacijsko - in obligacijskopravni instrumenti njihovega varstva« je naslov doktorske disertacije, ki jo je 5. nove...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

Ius est ars boni et aequi

Tomaž Pavčnik, 13.11.2003

Kultura in umetnost

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 40/2003Z obrobja postave Kot študentu prava se mi je zdel naslovni rek privlečen za lase. Nisem ga zmogel doumeti v isti metafizični kategoriji kot npr. Matissov "Ples", ki sem ga v tistem obdobju ogledoval v Nici. Slikarjeva podoba freskantskih razsežnosti, ki jo je ustvarjal s pomočjo bambusovk, kaže ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

Predsedniki okrajnih sodišč

Marjan Pogačnik, 13.11.2003

Sodišča

Marjan Pogačnik, Pravna praksa, 40/2003Z velikim začudenjem in ogorčenjem smo 6. novembra prebrali izjave, ki jih je dan prej na tiskovni konferenci o slovenskih sodnikih izrekel gospod Norman Manfred Doukoff kot predpristopni svetovalec pri ministrstvu za pravosodje v okviru projetka twinning. Predvsem obžalujemo, da gospod Doukoff k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

Osebna sposobnost fizične osebe v civilnem pravu

dr. Mateja Končina-Peternel, 13.11.2003

Obligacije

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 40/2003Stališča sekcije Pravna sposobnost fizične osebe: - Nasciturus lahko uveljavlja tudi odškodninske zahtevke pod pogojem, da se rodi živ. - Če izhajamo iz načeloma priznane pravice človeka, da neodplačno razpolaga s svojim truplom in njegovimi deli, se zdi dvomljiva ureditev, po kateri ima v prim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

Obveznost plačila davka od dobička pravnih oseb

mag. Saša Prelič, 6.11.2003

Obligacije

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 39/2003Preoblikovanje PID v vzajemni sklad Neka pooblaščena investicijska družba (v nadaljevanju: PID) je v postopku preoblikovanja v vzajemni sklad. Skupščina PID je sprejela sklep o takem preoblikovanju. Pri tem se postavlja vprašanje: * ali je ta PID dolžna ob preoblikovanju v vzajemni sklad plačati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

Priznanje tujih sodnih odločb v republiki Sloveniji

mag. Peter Prodanovič, 6.11.2003

Civilni kolizijski predpisi

mag. Peter Prodanovič, Pravna praksa, 39/2003Spoštovanje načela vzajemnosti Priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb v Republiki Sloveniji ureja Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP – Ur. l. RS, št. 56/99) v četrtem poglavju. Zakon vsebuje pravila o določanju prava, ki ga je treba uporabiti za osebna, družinska, delovno s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

Knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani

Sara Pernuš, 6.11.2003

Knjižničarstvo

Sara Pernuš, Pravna praksa, 39/2003Xenia Scheil -Adlung BUILDING SOCIAL SECURITY: THE CHALLENGE OF PRIVATIZATION (Transaction Publishers, 2001) V preteklih letih je v specializiranem tisku in tabloidih ideja privatizacije socialne varnosti postala vodilo, trend. Politiki snujejo svoje volilne kampanije na obljubah večje ali manjše...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Dies festi

Marko Pavliha, 23.10.2003

Ostalo

Marko Pavliha, Pravna praksa, 36-37/2003ali pravniška Oda rado(živos)sti po 29. Dnevih slovenskih pravnikov meseca vinotoka 2003 v Portorožu Portorož, oj taužent rož, spominjaš pravniških se lož? Pravnice, juristi, znanje in gemišti, lepo je dirkati na GeVe-pisti. Od prava glava brž postane zdrava, čeprav po burni noči tava. Srečaš ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Prisega ustavnega sodnika

Miklavž Pleničar, 23.10.2003

Ustavno sodišče

Miklavž Pleničar, Pravna praksa, 36-37/2003Zakon o ustavnem sodišču Predlagam spremembo in dopolnitev 15. člena Zakona o ustavnem sodišču (Ur. l. RS, št. 15/94 in 64/01).
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Nemi kemblji, jezični poslanci

Tomaž Pavčnik, 23.10.2003

Državni zbor in državni svet

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 36-37/2003Z OBROBJA POSTAVE Pravo je družben pojav. Kolizije posameznih pravic so zato tisto, kar ga dela zapleteno. Težavnost se poveča, ko se pravicama, ki sta nasproti, pridružijo strasti. V takšnem primeru se običajno razplamti bitka, v kateri se ne soočata zgolj pravno izolirana interesa, marveč člove...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

Z obrobja postave: Referendum in naravne meje materialnega prava

Tomaž Pavčnik, 16.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 35/2003Z Boštjanom Vernikom, ki se je v PP, št. 34/03 odzval na mojo kolumno "Derogacija na referendumu", se lahko strinjam, da so človekove pravice enovita celota. Na nivoju ustavnega prava to niti ni sporno, saj o tem govori 15. člen ustave. Na to, kako se ta konglomerat abstraktnih pravic udejani v konk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄34

Forenzično preiskovanje pisav in grafologija

Borut Pogačnik, 2.10.2003

Civilni sodni postopki, Kazenski postopek

Borut Pogačnik, Pravna praksa, 34/2003Pri delu sodstva in pregona je treba razlikovati med dvema povsem različnima disciplinama – med grafologijo in forenzičnim preiskovanjem pisav. Medtem ko se prva, kot ena od vej izrazne psihologije, ukvarja s preučevanjem človekove osebnosti in še posebej njegovega značaja, se forenzično preiskovanj...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
45(4) 44(3) 42-43(3) 41(4)
40(3) 39(3) 36-37(3) 35(1)
34(1) 33(1) 31(4) 30(1)
29(4) 27-28(1) 26(1) 25(2)
24(2) 20(3) 19(3) 17(3)
15-16(4) 14(1) 13(2) 12(1)
10-11(1) 9(2) 8(1) 6-7(5)
5(4) 4(4) 3(2) 2(2)
1(2)

Leto objave

< Vsi
2003(81)
> Januar(6) > Februar(13) > Marec(4) > April(8) > Maj(6) > Junij(3) > Julij(6) > Avgust(4) > September(6) > Oktober(5) > November(13) > December(7)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov