O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 87)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄35

Civilnopravna odgovornost zdravnikov

Špela Kogovšek Sajovic, 20.9.2018

Obligacije

Špela Kogovšek-Sajovic, Pravna praksa, 35/2018Podjetje Aletheia je tokrat organiziralo seminar na temo civilnopravne odgovornosti zdravnikov. Predstavljena so bila teoretična izhodišča, pomembna stališča iz sodne prakse in izzivi, ki to področje čakajo v prihodnosti. Seminar je bil razdeljen v dva vsebinska sklopa. Pravna izhodišča s poudarkom na protipravnosti in škodi je podala doc. dr. Maja Ovčak Kos, sodno prakso s tega področja s poudarkom na vzročni zvezi pa je predstavila vrhovna sodnica dr. Ana Božič Penko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄35

Bolniška med neplačano odsotnostjo

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 20.9.2018

Delovna razmerja, KOLEKTIVNE POGODBE

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 35/2018Delavec je zaradi osebnih okoliščin odsoten z dela brez nadomestila plače. Med neplačano odsotnostjo je zbolel. Zavezuje nas Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄35

Po novi kolektivni pogodbi višji regres

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 20.9.2018

Delovna razmerja, KOLEKTIVNE POGODBE

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 35/2018Po novi Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije je določen višji regres, kot je veljal po stari kolektivni pogodbi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄35

Ego tamen frugalitatem, id est modestiam et temperantiam, virtutem maximam iudico

Janez Kranjc, 20.9.2018

Kultura in umetnost

Janez Kranjc, Pravna praksa, 35/2018Misel, ki bi se slovensko glasila "Jaz pa štejem varčnost, to je skromnost in zmernost, za največjo krepost," je Ciceronova. Omenja jo v svojem obrambnem govoru za kralja Dejotara (Pro rege Deiotaro 26), ki ga je imel novembra 45 pr. Kr. Ta govor je eden od treh t. i. cezarskih govorov, ki jih je imel pred Cezarjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄35

Poskus drugačne interpretacije 297. člena KZ-1

Primož Križnar, 20.9.2018

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Primož Križnar, Pravna praksa, 35/2018Dne 15. maja 2012 je v veljavo stopila novela KZ-1B, ki je bistveno spremenila 297. člen Kazenskega zakonika (KZ-1). Upoštevajoč Okvirni sklep Sveta o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazenskopravnimi sredstvi (Okvirni sklep), je zakonodajalec prepovedal tudi spodbujanje sovraštva, in ne le nasilja, v prid širši definiciji tega kaznivega dejanja z generalno klavzulo razširil navezne osebne okoliščine in določil, da so s kazenskopravno inkriminacijo varovane tako skupine kot tudi njeni člani, nato pa je besedilo drugega odstavka 1. člena Okvirnega sklepa v bit kaznivega dejanja prelil dobesedno, saj je določil, da se smejo kot kazniva obravnavati samo tista dejanja, ki so bodisi izvršena na način, ki lahko moti javni red in mir, bodisi so to grožnje, zmerjanje ali žaljenje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Kako pravilno izpeljati prevoz nevarnega blaga

mag. Matjaž Kovač, 21.9.2017

Promet in zveze - splošno

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 35/2017Prevoz nevarnega blaga je posebna oblika transporta, ki mora biti zaradi določenih lastnosti posebej normirana. V okviru mednarodnih organizacij so se na tem transportnem področju izoblikovala posebna skupna določila, ki urejajo varen in urejen transport nevarnih snovi. Posebej je v teh pravilih poudarjen okoljevarstveni vidik transporta nevarnih snovi. Glede na to so v konvencijah in nacionalni zakonodaji določene pravice in dolžnosti prevoznika pri prevozu nevarnih snovi tako v cestnem kot tudi v železniškem, pomorskem in letalskem prometu. Zakonske določbe lahko delimo na splošne določbe, ki urejajo osnovne elemente transporta nevarnih snovi, ki jih mora za varen transport upoštevati prevoznik, in posebne določbe, ki se nanašajo na specifične veje transporta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Pasti upniške prisilne poravnave

mag. Aleš Kaluža, 21.9.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Aleš Kaluža, Pravna praksa, 35/2017Novela F Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) - ZFPPIPP-F, ki je uvedla možnost, da začetek postopka prisilne poravnave predlagajo tudi upniki, je bila pripravljena in sprejeta v naglici. V tej naglici so upniki dobili možnost, katere razsežnosti so se v praksi pokazale šele kasneje. K pisanju tega prispevka me je spodbudil konkreten primer vprašanja zlorabe upniškega predloga za začetek postopka prisilne poravnave. Zaradi prostorskih omejitev ne bom obravnaval položaja, ko do zlorabe pride v navezi z dolžnikom v škodo preostalih upnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Zavarovanje transporta v zakonodaji Republike Slovenije

mag. Matjaž Kovač, 21.9.2017

ZAVAROVALNIŠTVO

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 35/2017Transportno zavarovanje lahko definiramo kot specifično skupino zavarovanj, ki obsega zavarovanje prevoznih sredstev (kasko), zavarovanje blaga oziroma tovora med prevozom (kargo), zavarovanje pred odgovornostjo prevoznikov za škodo, ki jo povzročijo tretjim osebam, in zavarovanje drugih interesov v zvezi s prevozom (na primer zavarovanje voznine, stroškov reševanja, stroškov generalne havarije). Transportna zavarovanja je mogoče razvrstiti glede na zavarovalni interes (na primer zavarovanje kasko in kargo), prometno pot (na primer pomorsko, kopensko, letalsko oziroma zračno, rečno, kombinirano oziroma multimodalno, zavarovanje poštnih pošiljk) in trajanje zavarovanja (na primer za potovanje, za določen čas, zavarovanje ene pošiljke in generalno zavarovanje vseh pošiljk v določenem časovnem obdobju). V širšem pomenu besede vključujejo transportna zavarovanja tudi nezgodno zavarovanje potnikov v javnem prometu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Razporeditev ur in višek ur pri krajšem delovnem času

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 21.9.2017

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 35/2017V podjetju imamo zaposlenih nekaj delavk, ki delajo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva (po ZDSP-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Kompromisi s starim ob prodiranju novega (I)

mag. Matevž Krivic, 21.9.2017

Ustavno sodišče

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 35/2017V PP št. 30-31 in 32 sem objavil dva članka pod skupnim naslovom Nekaj vprašanj ob hudih očitkih ustavnim sodnikom - doslej brez odzivov. Morda še pridejo. Seveda ne od tistih, ki so zavezani k molku. Če jih spet ne bo, bo sicer tudi tak molk tistih, ki bi mogli in morali kaj reči, nekaj pomenil - a odkrita in tehtna beseda bi bila gotovo vredna precej več. V zaključku prejšnjega članka sem izrazil domnevo, da so bili tam kritizirani "pretirano formalistični pristopi v nekaterih prvih odmevnih odločitvah sedanje sestave ustavnega sodišča po mojem mnenju [...] bolj posledica prvih 'otipavanj' med novimi in prejšnjimi ustavnimi sodniki" in znak privrženosti prihajajočih novih sodnikov spoštovanju načela kontinuitete v ustavnosodni praksi oziroma njenega ne preveč sunkovitega ali prenagljenega spreminjanja - in izrazil upanje, da bo nova ustavnosodna praksa sporne ali zastarele pristope in "formule" čimprej opustila. V tem članku (zaradi zahtevnosti materije spet v dveh delih) poročam o nečem podobnem: kako lahko ob razveseljivem, a težavnem prodiranju novih pogledov včasih kompromisi s starimi pojmovanji pripeljejo tudi do skrajno čudnih in nesprejemljivih stranpoti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Skrbnik za posebni primer in samostojnost odločanja

Alenka Križnik, 8.9.2016

Zakonska zveza in družinska razmerja

Alenka Križnik, Pravna praksa, 35/2016Naš pravni sistem pozna tudi skrbništvo za posebni primer. Menim, da se ta institut preveč zlorablja, kar omogoča zakonska določba, ki zaključi: "in v vseh drugih primerih". Sodna praksa je šla celo dlje, saj je 212. člen ZZZDR v povezavi s 185. členom začela razlagati tako široko, da je po mojem mnenju presegla svoje pristojnosti. Nisem našla prakse Vrhovnega sodišča, ki bi ocenila zakonitost takšnih odločitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄35

Prosperum ac felix scelus virtus vocatur

Janez Kranjc, 8.9.2016

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 35/2016Rek je vzet iz Senekove tragedije Besneči Herkul (Hercules furens 250) in bi se po naše glasil Uspešen in učinkovit zločin imenujejo krepost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄35

So grške težave zgolj plod nevednosti?

mag. Sandi Kodrič, 10.9.2015

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 35/2015Vroča tema prvega dela letošnjega poletja je bila grška dolžniška kriza. V domačih in svetovnih javnih občilih so jo izdatno komentirali priznani ekonomisti - od nobelovcev Krugmana in Stiglitza do nekdanjih slovenskih ministrov Križaniča in Damijana. V svojih prispevkih so dajali napotke grški vladi, Evropski komisiji, Evropski centralni banki, nemški vladi in drugim: kaj bi bilo treba storiti, da bi Grčija nekoč spet prišla na zeleno vejo in da bo evro rešen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄35

Prodaja zemljišč in DDV

Neža Kompare, 10.9.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Neža Kompare, Pravna praksa, 35/2015Davek na dodano vrednost je davek na potrošnjo oziroma posredni davek na promet blaga in storitev, ki se plačuje v vsaki fazi proizvodno-distribucijske verige. Davčna obveznost je razlika med izstopnim in vstopnim davkom v določenem obračunskem obdobju. V zadevi proti Sloveniji, ki jo je pred kratkim obravnavalo Sodišče EU, se kaže razlikovanje v pojmovanju in zaračunavanju izstopnega davka na dodano vrednost, če oseba deluje kot samostojni podjetnik pri opravljanju gospodarske dejavnosti ali kot fizična oseba pri upravljanju svojega osebnega premoženja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄35

Zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 11.9.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 35/2014 11. september 1867 - Kapital V Hamburgu je izšel prvi zvezek dela Kapital nemškega materialističnega filozofa Karla Marxa, s katerim je ta mislec utemeljil svojo teorijo o kapitalizmu in znanstvenem socializmu. 2001 - Teroristični napadi v ZDA Islamski skrajneži s
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄35

Evropskega konsenza o zakonski zvezi istospolnih partnerjev še ni

Matic Kumer, 11.9.2014

Varstvo človekovih pravic

Matic Kumer, Pravna praksa, 35/2014Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je pred kratkim razsodilo, da države, ki transspolnim osebam v zakonski zvezi ne omogočajo spremembe uradnih podatkov o spolu oziroma tako spremembo pogojujejo z razvezo zakonske zveze ali njenim preoblikovanjem v skupnost istospolnih partnerjev, ne kršijo Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), če na drug način zaščitijo njihovo zasebno ter družinsko življenje. Je pa ESČP pri tem razvilo drugačno argumentacijo kot v starejših zadevah, zato je pravico do spremembe podatkov o spolu razlagalo bolj omejeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄35

Imate raje javno zdravstvo ali dostopno zdravstvo?

mag. Sandi Kodrič, 11.9.2014

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 35/2014Moja izbrana osebna zdravnica in zobozdravnica sta zasebnici s koncesijo. K njima hodim že dolga leta in sem s storitvami in obravnavo zelo zadovoljen. Vsakokrat ko eno ali drugo obiščem - še zlasti pa v času oblikovanja nove vlade, ko se praviloma obudi razprava o zdravstveni reformi - pa se spomnim tudi glasnih lobističnih skupin: Gibanja za ohranitev javnega zdravstva http://www.ohranimo-javno.si , Združenja za državljanski nadzor zdravstvenega varstva http://www.ohranimo.si in Koalicije za ohranitev javnega zdravstvenega sistema http://www.javno-zdravstvo.si .
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄35

Homo homini lupus

Janez Kranjc, 11.9.2014

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 35/2014Rek je vzet iz komedije Osli (Asinaria 495) znamenitega rimskega komediografa Plavta. Slovensko bi se glasil: Človek je človeku volk.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Auro pulsa fides, auro venalia iura, aurum lex sequitur, mox sine lege pudor

Janez Kranjc, 12.9.2013

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 35/2013Gornjo misel najdemo v Propercovi elegiji III, 13, 49-50. V slovenskem prevodu bi se glasila: Zlato (tj. denar) izganja zvestobo, z zlatom je mogoče kupiti pravico, zlato vlada zakonom, in potem ko ni več zakonov, tudi spodobnosti. Poleg Tibula je bil Properc (okr. 46-15 pr. Kr.) največji rimski el
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Odškodninska odgovornost zdravnika v zvezi z rojstvom nenačrtovanega otroka

Katja Koritnik, 12.9.2013

Obligacije

Katja Koritnik, Pravna praksa, 35/2013Odškodninska odgovornost zdravnika v zvezi z rojstvom nenačrtovanega otroka je poseben vidik odškodninske odgovornosti zdravnika, saj je v teh primerih posledica zdravniške napake ali opustitve pojasnilne dolžnosti v postopku zdravljenja spočetje oziroma rojstvo otroka, ki - če nedopustnega ravnanja ne bi bilo -, ne bi bil spočet oziroma rojen. V zvezi s tem se postavlja vprašanje, ali so lahko denarne ali nedenarne posledice, povezane z rojstvom nenačrtovanega otroka, podlaga za pravno nadomestljivo škodo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 12.9.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 35/201312. september 490 pr. n. št. - Maraton Na vzhodni obali Atike blizu Maratona so Grki premagali perzijsko vojsko. Vest o zmagi je v Atene prinesel grški vojak, ki je pretekel 42.195 metrov, nato pa je od utrujenosti umrl. Po tem dogodku danes poznamo najdaljšo atletsko disciplino - maraton.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Crates, cum indoctum puerum vidisset, paedagogum eius percussit

Janez Kranjc, 13.9.2012

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 35/2012Navedek je vzet iz Kvintilijanovega spisa o vzgoji govornika (I, 9,5) kot primer teme, s pomočjo katerih so se učenci retorike urili v pravilnem govorjenju. Slovensko bi se glasil "Ko je Krates videl neotesanega otroka, je udaril njegovega vzgojitelja". Krates iz Mallosa je bil grški filozof in gramatik ter ustanovitelj stoiške šole v Pergamonu. Leta 167 pr. Kr. je obiskal Rim in tam spodbudil gramatični študij. Rek se navezuje na njegov obisk šole, na kateri je našel povsem neomikanega učenca. Ni ga kaznoval, temveč je s šibo udaril njegovega učitelja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Predlogi podizvajalcev za odpravo slabih praks

Friedl Andrej, Knez Igor, 13.9.2012

PRORAČUN

mag. Andrej Friedl, Igor Knez, Pravna praksa, 35/2012V novoustanovljenem Interesnem združenju podizvajalcev pri GZS ugotavljajo, da kritično stanje slovenskega gradbeništva ni le posledica dejstva, da se naša država drugače kot druge na krizo ni znala odzvati s primernim investicijskim vzgonom, ampak predvsem tudi razraščanja zdaj že kar tipične slovenske slabe prakse na tem področju. Zaradi neplačevanja poštenega dela jo najbolj občutijo podizvajalci pri javnih naročilih, in to ne le na področju gradbeništva, ampak tudi v drugih panogah. Več težav bi lahko rešili z upoštevanjem veljavnih predpisov in elementarnih načel obligacijskega prava, kot so dolžna skrbnost, vestnost, poštenje in predvsem načelo, da je treba pogodbo izpolniti. Potrebne pa bi bile tudi nekatere sistemske spremembe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 13.9.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 35/201214. september 1321 - Dante Alighieri Umrl je največji italijanski pesnik, pisec, filozof in politični mislec Alighieri Durante, bolj znan kot Dante Alighieri. Pisal je v latinščini, toskansko narečje pa uvedel kot italijanski knjižni jezik. Njegovo najznamenitejše delo je versko-alegorični
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Nižanje standardov tudi na področju azila

Špela Kunej, 13.9.2012

Človekove pravice

Špela Kunej, Pravna praksa, 35/2012Vlada je na 27. redni seji 30. avgusta 2012 določila besedilo predloga novele Zakona o mednarodni zaščiti. Vidnejše spremembe so ukinitev brezplačne pravne pomoči svetovalcev za begunce na prvi stopnji, uvedba postopka za ugotavljanje starosti mladoletnikov brez spremstva in ukinitev možnosti vložitve prošnje za mednarodno zaščito na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tretjih državah. Vlada Državnemu zboru predlaga obravnavo v skrajšanem postopku, vendar pa je ta namenjen predvsem manj pomembnim, in ne le pravno-tehnično manj zahtevnim spremembam. Že to, da Vlada vprašanja pravic najšibkejših ne ocenjuje kot pomembnega, je zaskrbljujoče.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

2018(5) 2017(5) 2016(2) 2015(2)
2014(4) 2013(3) 2012(5) 2011(2)
2010(4) 2009(16) 2008(10) 2007(2)
2006(5) 2003(4) 2002(4) 2001(5)
2000(4) 1999(5)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov