O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 85)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄27

Odpravnina ob upokojitvi

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 11.7.2019

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 27/2019Delavec je pri delodajalcu zaposlen zadnji dve leti. Pri njem je bil šest let zaposlen že prej, vendar sta med obema zaposlitvama, ko je bil delavec zaposlen pri drugem delodajalcu, minili dve leti. • Ali delavcu pripada odpravnina ob upokojitvi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄27

Odpoved delavca, poslana po e-pošti

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 11.7.2019

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 27/2019Delavka je delodajalcu poslala redno odpoved pogodbe o zaposlitvi po e-pošti. • Ali je tako vročena odpoved začela učinkovati?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄27

V varstvo konkurence prihaja enotni postopek sankcioniranja

Andrej Krašek, 11.7.2019

Varstvo konkurence, cene

Andrej Krašek, Pravna praksa, 27/2019V Sloveniji je ostal pretežno neopažen sprejem direktive EU 2019/1 (direktiva ECN+). V njenih uvodnih ugotovitvah je ocena, da je uveljavljanje pravil o prepovedi zlorabe prevladujočega položaja in prepovedanih sporazumih v državah članicah preslabo. Med drugim zato, ker nacionalni organi nimajo ustreznih podlag za izrekanje učinkovitih denarnih kazni. Direktiva zato predvideva, da naj bi države članice zagotovile izrekanje kazni v okviru upravnih postopkov ali pa v okviru civilnih sodnih postopkov. Le dva tedna kasneje se je pojavil tudi predlog spremembe ZPOmK-1H, ki med drugim predlaga enotni postopek. Kritike tega predloga so bile dokaj ostre, utemeljene pa po moji oceni predvsem v tistem delu, kjer pripravljavci očitno niso upoštevali direktive ECN+. A vseeno, za slovenske potrošnike in tudi pravno prakso je pomembno, da bo najkasneje do 4. februarja 2021 bistveno reformiran postopek izrekanja globe zaradi omejevalnih ravnanj v varstvu konkurence.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄27

Enaintrideseti dan bolniške pri dveh delodajalcih

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 11.7.2019

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 27/2019Delavec je hkrati zaposlen pri dveh delodajalcih: 20 ur na teden pri enem delodajalcu, pri katerem dela ob torkih, sredah in četrtkih, 20 ur na teden pa pri drugem delodajalcu, pri katerem dela ob ponedeljkih in petkih. Delavec je nastopil bolniški stalež. • Kako delodajalec izračuna 31. dan bolniškega staleža, ko njegovo breme preide na ZZZS?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄27

Oportunitetni stroški državne lastnine

dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, 11.7.2019

Ostalo

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, Pravna praksa, 27/2019Pred nekaj tedni je mimo nas neopazno zdrsnilo vprašanje, zastavljeno v Delu, ali je smiselno, da ima država v lasti dve televiziji: RTV Slovenija in Planet TV. "Obe delata z izgubo," je nadaljeval novinar in se vprašal, ali je upravičeno, da državljani dejansko financiramo dve televiziji. Obravnavana tema se je zaključila z odstopom direktorja Telekoma Slovenije kot krivca za neuspešen projekt druge državne televizije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄27

Nekaj misli ob noveli ZKP-N

dr. Saša Kmet, 11.7.2019

Kazenski postopek

dr. Saša Kmet, Pravna praksa, 27/2019Poletno in (pred)dopustniško obdobje je, zlasti na manjših sodiščih, čas prijetnega miru, v katerem se utrne kakšen trenutek tudi za (sicer pomembna) opravila, za katera v hektiki "običajnega" delovnika ni pravih priložnosti. Podpisani sem se v produktivni spokojnosti lotil motrenja sprejete novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), ki bo z izjemo spremenjene ureditve t. i. prikritih preiskovalnih ukrepov stopila v uporabo to jesen. Med javno razpravo o štirinajsti noveli ZKP sem tudi sam pristojnemu ministrstvu poslal dva skromna predloga sprememb, ki sem ju na podlagi praktičnih izkušenj kazenskega sodnika prve stopnje (in razgovorov s kolegi) ocenil za koristni, smiselni in smotrni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄27

Osebnostne pravice športnikov in intelektualna lastnina

Erik Kodrič, 11.7.2019

Varstvo človekovih pravic

Erik Kodrič, Pravna praksa, 27/2019Na Pravni fakulteti v Ljubljani je 28. in 29. maja kot eden od dogodkov ob svetovnem dnevu intelektualne lastnine potekala regionalna konferenca Intelektualna lastnina in šport, ki so jo organizirali Urad RS za intelektualno lastnino, Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO), Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Društvo za športno pravo Slovenije. Domači in tuji strokovnjaki so predavali o vrednosti intelektualne lastnine, o vlogi intelektualne lastnine in pravicah na lastni podobi za športnike, o dvigu zavesti o pomenu spoštovanja pravic intelektualne lastnine v športu ter o izzivih in priložnostih za intelektualno lastnino in šport.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄27

Avtorske pravice in izjema za izobraževanje - velika pričakovanja in velika razočaranja

Bogataj Jančič Maja, Krajnc Saša, 12.7.2018

Intelektualna lastnina, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Bogataj-Jančič, Saša Krajnc, Pravna praksa, 27/2018Ali lahko učitelj svojim učencem predvaja pesem v razredu ali je to v nasprotju z avtorskim pravom? Zakaj jo lahko ponekod zakonito predvaja samo z zgoščenke, ne sme pa je predvajati s posnetka, ki je na voljo na spletu? Ali lahko učitelj za namene izobraževanja pripravi, predstavi in objavi predstavitev, v katero vključi videoposnetke ali druga tuja avtorska dela? Ali lahko takšno predstavitev svojim učencem ali svojim kolegom pošlje po e-pošti? Ali jo lahko razširja prek socialnih omrežij?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄27

Pravni režim gibanja v gorskem svetu v Republiki Sloveniji

mag. Matjaž Kovač, 12.7.2018

Varstvo okolja

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 27/2018Zakon o planinskih poteh (ZPlanP) določa pravni režim gibanja v gorskem svetu. Planinska pot je ozek pas zemljišča, praviloma v gričevnatem, hribovitem in goratem svetu, namenjen za hojo, tek ali plezanje, ki je lahko obstoječa pešpot ob javni prometni površini, poljska pot ali ustrezna gozdna prometnica, lahko pa je tudi samostojna, praviloma široka največ en meter in le v nujnih primerih utrjena pohodna trasa z naravnim materialom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄27

Delovna doba pri delu s krajšim delovnim časom

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 12.7.2018

Delovna razmerja, SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 27/2018Smo javni zavod na področju zdravstva. Vse več imamo delavk, ki delajo krajši delovni čas na podlagi pravic iz starševskega varstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄27

Sufficit ad id natura quod poscit

Janez Kranjc, 12.7.2018

Kultura in umetnost

Janez Kranjc, Pravna praksa, 27/2018Avtor reka, ki bi se slovensko glasil "Narava zadošča za tisto, kar zahteva", je Seneka (Ep. mor. 90, 19). Omenja ga v 90. pismu Luciliju, v katerem razpravlja o poslanstvu filozofije, ki jo pojmuje kot prizadevanje odkriti resnico in doseči modrost. Seneka ugotavlja, da je življenje dar bogov, dobro življenje pa dar modrosti. Bogovi ljudem niso dali modrosti, dali pa so jim zmožnost, da jo dosežejo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Virtualne valute - virtualna ekonomija, ki postaja realna: pravni izzivi

Kranjec Nina, Merc Peter, 13.7.2017

ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Nina Kranjec, dr. Peter Merc, Pravna praksa, 27/2017Virtualne (tudi kripto-) valute vzpostavljajo vzporedno ekonomijo, ki sploh v zadnjih mesecih raste z eksponentno hitrostjo. Bitcoin je le ena izmed teh valut. Pojavil se je leta 2008 kot odgovor na začetek finančne krize v ZDA, v kateri je zaupanje v bančni sistem ter tudi v države, ki so bančni sistem reševale, izpuhtelo v trenutku. Danes praktično vsak dan nastane nova virtualna valuta (skupno ime za njih je "altcoin").
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Štiridnevni namesto petdnevnega delovnika

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 13.7.2017

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 27/2017V podjetju razmišljamo, da bi namesto petdnevnega delovnega tedna uvedli štiri delovne dni v tednu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Metode za odpravo dvojnega obdavčevanja po modelni konvenciji OECD

mag. Matjaž Kovač, 13.7.2017

Trgovina in carine

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 27/2017Bilateralne konvencije sklepa država z drugo državo zaradi odpravljanja določenih pravnih vprašanj in s tem poenotenja stališč o pravnem problemu med dvema državama pogodbenicama. Na davčnem področju so bilateralne konvencije predvsem pomembne pri izogibanju dvojnemu obdavčenju. V nadaljevanju bom na kratko predstavil določene rešitve glede izogibanja dvojnemu obdavčenju, ki imajo pravno podlago v Modelu OECD in bilateralnih konvencijah, sklenjenih na podlagi Modela OECD.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Natura non docetur

Janez Kranjc, 7.7.2016

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 27/2016Rek je vzet iz Kvintilijanove Šole govorništva (VI, 4, 12). Slovensko bi se glasil: Narave se ni mogoče naučiti. Kvintilijan razpravlja o besednem dvoboju v postopku pred sodiščem. Pri tem je po njegovem bistveno, da ostanemo prisebni. Prisebnost je v tem, da ves čas sledimo svojemu cilju. Govorniška veščina nam tega ne more dati, saj se naravnih zmožnosti ne da naučiti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Razvoj slovenskega gospodarskega in civilnega prava

Boštjan Koritnik, 9.7.2015

Kultura in umetnost

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 27/2015"Gre za pomemben prerez razvoja slovenskega gospodarskega in civilnega prava od srede 20. stoletja do danes, pri čemer gre tudi za pomemben vpogled v razvoj posameznih institutov v državah, ki so sestavljale nekdanjo Jugoslavijo," je v recenziji zapisal redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Beogradu in član Srbske akademije znanosti in umetnosti dr. Slobodan Perović. Naprošen je bil namreč, da še pred izdajo oceni delo Izbrani vidiki razvoja slovenskega gospodarskega in civilnega prava od srede 20. stoletja do danes, s podnaslovom Liber Amicorum Bojan Zabel, ki je junija izšlo v okviru založniške dejavnosti PF Univerze v Ljubljani (372 strani, cena 50 evrov).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Sklenitev istospolne zakonske zveze je človekova pravica

dr. Neža Kogovšek Šalamon, 9.7.2015

Človekove pravice

dr. Neža Kogovšek-Šalamon, Pravna praksa, 27/2015Ameriško Vrhovno sodišče je odločilo, da imajo vse ameriške zvezne države ustavno dolžnost zagotoviti sklenitev istospolne zakonske zveze. Sodba je prva te vrste v svetu, predvsem pa je prelomna, saj potrjuje, da imajo homoseksualni pari ustavno pravico do sklenitve zakonske zveze, s tem pa sklenitev istospolne zakonske zveze prvič opredeljuje kot človekovo pravico.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Razdiralni poslovni model "malo denarja, malo muzike"

mag. Sandi Kodrič, 9.7.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 27/2015Stalna komunikacijska dosegljivost ljudi s pametnimi telefoni in sodobne možnosti plačevanja so prinesle nove tehnološke storitve, ki so pretresle številne storitvene panoge. Šest let stari kalifornijski Uber je trenutno največ vredno start-up podjetje na svetu, ki deluje v 58 državah sveta in omogoča neuradno taksi službo. Potnikom, ki potrebujejo prevoz, Uberjeva telefonska aplikacija ponudi voznike, običajne ljudi, ki imajo avto, čas in voljo do prevažanja drugih za majhen zaslužek. Uber ima nadzor nad plačilom storitve s kreditno kartico in si od vsake opravljene vožnje zaračuna provizijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Sofisticirano izmikanje bistvu problema - in spoznanju storjene napake

mag. Matevž Krivic, 9.7.2015

Kazenski postopek

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 27/2015V PP, št. 22/2015, je bil objavljen moj članek Še vedno: nepriznavanje ugotovljenih napak, v katerem sem analiziral "ponesrečen poskus izmikanja bistvu problema" v članku Branka Masleše. V isti številki je bil objavljen tudi članek mag. Andreja Ferlinca, ki pa ga ne ocenjujem samo za neprimeren, ampak celo za odgovorne strokovne razprave nevreden poskus izmikanja bistvu problema in priznanju storjene hude napake. V zadevi Patria, jasno, čeprav ta v članku sploh ni omenjena - glede tega se menda tu ne bomo sprenevedali. Že z naslovom (in nato podrobneje z vsebino) ta članek namreč zavaja ali insinuira, kot da sta ustavnosodna in druga strokovna kritika razveljavljenih sodb v zadevi Patria kakorkoli problematizirali prosto presojo dokazov ali kakorkoli spreminjali dokazna pravila pri korupcijskih deliktih. Gre za prefinjen, sofisticiran, toda odgovornega razpravljanja nevreden poskus zamegljevanja problema in izmikanja spoznanju storjene napake.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Kaj prinaša letošnja novela Zakona o vodah?

mag. Adrijana Viler Kovačič, 10.7.2014

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 27/2014Tik pred razpustitvijo je Državni zbor sprejel že četrto novelo Zakona o vodah, to je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1D), ki je začel veljati 18. junija 2014. Predlagatelj je obljubljal zmanjšanje administrativnih ovir, poenostavitev podeljevanja vodnih pravic in načina določanja ukrepa omejitve in ustavitve posebne rabe vode v izrednih razmerah, kot je na primer suša. Toda, ali mu je to uspelo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 10.7.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 27/2014 10. julij 1925 - Kriv zaradi evolucijske teorije V Daytonu v ameriški zvezni državi Tennessee se je začel t. i. opičji proces, v katerem je bil John T. Scopes, mladi srednješolski učitelj, obtožen poučevanja evolucijske teorije. To je bilo v nasprotju z veljavnim zakonom (
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Lažja čezmejna izterjava dolgov

Katja Čoh Kragolnik, 10.7.2014

Civilni sodni postopki

Katja Čoh-Kragolnik, Pravna praksa, 27/2014Evropa je vnovič pokazala razumevanje za težave podjetij pri čezmejnem poslovanju. Niti trenutek prepozno. Nova uredba o uvedbi evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah prinaša kanček upanja za milijon podjetij, ki čakajo na svoje plačilo za opravljene storitve oziroma dobavljeno blago. Poglejmo si nekatere ključne novosti, ki jih prinaša Uredba o uvedbi evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov, kot so urejene v sprejetem besedilu Evropskega parlamenta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Aquila non captat muscas

Janez Kranjc, 10.7.2014

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 27/2014Rek bi se slovensko glasil "Orel ne lovi muh". Povzet je po Aristofanovi komediji Ptice,ki je nastala leta 414 pr. Kr. "Oče komedije" Aristofan (okr. 445 - okr. 386 pr. Kr.) je bil atenski komediograf in najznamenitejši predstavnik t. i. stare komedije, v kateri so igrali odločilno vlogo zbor, parodiranje in burleska, značilni zanjo pa so bili drzna domišljija, že kar nesramna satira, nebrzdani humor in politična kritika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Človekovo dostojanstvo in socialna pravičnost

dr. Barbara Kresal, 10.7.2014

Človekove pravice, Pravoznanstvo

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 27/2014Ali pravno zavezujoče ustave in mednarodne dokumente o človekovih pravicah jemljemo resno? Pravica do človekovega dostojanstva in na njej zgrajena mogočna stavba človekovih pravic sta žal ničkolikokrat zlorabljeni na deklaratorni ravni, človekovo dostojanstvo pa je v svetu dela in vsakdanjem življenju pogosto zlahka prezrto. Brezposelnost vztraja, revščina narašča, tudi med zaposlenimi, ki si kljub zaposlitvi ne morejo zagotavljati dostojnega življenja, gospodarstvo ni sposobno ustvarjati dovolj novih kakovostnih delovnih mest, napoveduje se val stečajev, veliko je negotovega, prekernega dela, nevzdržnih delovnih razmer, neizplačevanja plač in drugih kršitev, tudi socialne dajatve mnogim ne zagotavljajo dostojnega preživetja. Medtem se dohodki najbogatejšega sloja povečujejo, delež ustvarjenega dohodka, ki gre kapitalu, v primerjavi s tistim, ki gre za plačilo delavcev, pa narašča, tudi v času krize, kažejo poročila Mednarodne organizacije dela in tudi Svetovne banke, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter Mednarodnega denarnega sklada (IMF).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 11.7.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 27/201311. julij 1995 - Pokol v Srebrenici Bosanski Srbi so zavzeli Srebrenico in do 19. julija pobili več kot 8.000 bosanskih Muslimanov. Pokol velja za najhujše hudodelstvo v Evropi po drugi svetovni vojni, Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo pa ga je leta 2004 označilo za genoci
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

2019(7) 2018(4) 2017(3) 2016(1)
2015(4) 2014(5) 2013(3) 2012(4)
2011(5) 2010(5) 2009(12) 2008(12)
2007(3) 2006(5) 2005(4) 2004(1)
2002(4) 2000(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov