O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄16

Bomo dovolili upokojencem, da sami poskrbijo zase?

dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, 18.4.2019

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, Pravna praksa, 16/2019Pred dvema letoma sem opozorila na nujnost, da dovolimo upokojencem delati v neomejenem obsegu. To sem podkrepila z naslednjimi dejstvi: na trgu dela manjka delovne sile, imamo revne upokojence, ki bi si s tem izboljšali svoj gmotni položaj, obenem pa nekaterim privilegiranim upokojencem že danes dovolimo delo in prejemanje polne pokojnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄16

PREKRŠKI: Nejasnosti v postopku o prekrških prekrškovnega organa

Janez Kušar, 21.4.2005

Prekrški

Janez Kušar, Pravna praksa, 16/2005Namen novega Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/03 ? ZP-1) je, da bi bil postopek bolj učinkovit. Zato je prišlo do delitve postopka na hitri postopek, ki ga bodo vodili prekrškovni organi (policija, občinski redarji, inšpektorji), in redni postopek, ki ga bodo vodila sodišča prve in druge stopnje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄16

Fotografija in osebnostne pravice

Katarina Krapež, 21.4.2005

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Katarina Krapež, Pravna praksa, 16/2005Prispevek je povzetek diplomskega dela »Osebnostne pravice in fotografija«, ki sem ga septembra 2004 zagovarjala na Pravni fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom doc. dr. Barbare Novak. Primeri in vprašanja, ki se nanašajo na digitalne medije in fotografije znanih osebnosti, so del raziskave v okviru...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄16

KNJIGE: Rabljev zamah

Marko Kambič, 21.4.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kultura in umetnost

Marko Kambič, Pravna praksa, 16/2005Andrej Studen, RABLJEV ZAMAH. K zgodovini kriminala in kaznovanja na Slovenskem od 16. do začetka 21. stoletja, Slovenska matica, Ljubljana 2004, 238 strani. Pred nami je delo zgodovinarja, ki se je v zadnjih nekaj letih strastno posvetil preučevanju kriminala in njegovega kaznovanja v preteklost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄16

OKOLJSKO PRAVO: Značilnosti okoljskih zakonov ZDA

Boštjan Koritnik, 21.4.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 16/2005Dr. Clifford Rechtschaffen, Univerza Golden Gate iz San Francisca (ZDA), vsak ponedeljek, in sicer do 23. maja, predava na ljubljanski PF. V ZDA so v odziv na neučinkovitost tradicionalnega sistema pravnega varstva okolja razvili zakone za nadzor onesnaževanja. Njihove glavne značilnosti so usmer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄16

OKOLJSKO PRAVO: Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov

Adrijana Viler-Kovačič, 21.4.2005

Trgovina, Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 16/2005V zadnjih letih so ekonomski instrumenti pri oblikovanju politike varstva okolja prevzeli zelo pomembno vlogo. Vendar pa se je pri preučevanju ekološke in ekonomske učinkovitosti tradicionalnih ekonomskih instrumentov, ko so davki, takse, pristojbine, subvencije ipd. izkazalo, da ti ne dajejo več do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Splošni priročnik za delavsko soupravljanje

dr. Ivan Kejžar, 8.6.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Ivan Kejžar, Pravna praksa, 16/2000V zadnjih nekaj letih se je v slovenskih podjetjih uveljavilo delavsko soupravljanje, ki ga je pred sedmimi leti sprožilo sprejetje Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Slovenščina v pravni praksi (23.del): Pisanje skupaj, narazen, z vezajem: vezaj

dr. Monika Kalin-Golob, 8.6.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 16/2000Pri pisavi z vezajem imamo več skupin besed, pomudimo se najprej pri že omenjenih zloženkah iz PRIREDNIH podstav. Napisali smo, da lahko vezaj stoji med priredno zvezo dveh skladenjsko enakovrednih besed in da v takih zvezah vezaj nadomešča veznik in, redkeje tudi ali. Najbolj pogosto navajani zgled...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Prokurist - zastopnik družbe

mag. Rajko Knez, 10.6.1999

Obligacije

mag. Rajko Knez, Pravna praksa, 16/1999Ali je prokurist v smislu 33. člena ZGD tudi lahko zastopnik po določbah novega ZPP (Ur. l. RS, št. 26/99), ki lahko zastopa pravno osebo ne glede na določila o omejitvah z opravljenim državnim izpitom tudi pred okrožnim sodiščem, zlasti v gospodarskih sporih? Nova ureditev v ZPP, ki odstopa od n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Odpravnine v postopku prisilne poravnave

Marta Klampfer, 10.6.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marta Klampfer, Pravna praksa, 16/1999Ali se v postopku prisilne poravnave po 160. členu ZPPSL poplačajo tudi odpravnine, za katere je obveznost nastala pred 10. majem 1997, ko je začela veljati novela ZPPSL in s katero je bil 160. člen tega zakona tudi spremenjen? Po 63. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji /ZPP...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Pravni viri ES

Adriana Krstič, 10.6.1999

Pravoznanstvo

Adriana Krstič, Pravna praksa, 16/1999Acquis communautaire Pogosto ostane v francoščini (v angleščino je preveden kot "Community patrimony"). Predlogov za slovenski prevod je več: pravni red EU, ki se uporablja najpogosteje (npr. Državni program za sprejem pravnega reda EU), pravni red Skupnosti, pravo Skupnosti, skupnostno pravo, pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Novosti zakona o pravdnem postopku

mag. Tomaž Keresteš, 10.6.1999

Civilni sodni postopki

mag. Tomaž Keresteš, Pravna praksa, 16/1999Strokovno posvetovanje na temo novosti Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99) sta dne 12. maja 1999 organizirala Inštitut za gospodarsko pravo in Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo iz Maribora. Na začetku posvetovanja je nekaj uvodnih misli glede nove uredit...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄16

Davki: Določitev ustreznih davčnih stopenj

Aleš Kobal, 10.6.1999

Davki občanov in dohodnina

Aleš Kobal, Pravna praksa, 16/1999Davčna stopnja je tista "postavka", na podlagi katere se v povezavi z davčno osnovo, določi višina davčnega dolga (znesek davka). Predstavlja "funkcionalno povezavo" med davčno osnovo in zneskom davka.(*1) Od višine davčne stopnje je odvisna višina davka na eni strani in višina ekonomske moči, ki da...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

O odločitvah US RS, sprejetih s 5 proti 4 glasovom

Mirko Kostanjevec, 4.9.1997

Ustavno sodišče

Mirko Kostanjevec, Pravna praksa, 16/1997Pri mnogih državljanih zbujajo posebno pozornost in različna vprašanja zlasti tiste odločbe ustavnega sodišča, ki so bile sprejete s 5 proti 4 glasovom vseh ustavnih sodnikov. To so na primer odločba o oceni ustavnosti Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (objavljena v Uradnem listu RS, št. 34...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Javna naročila

dr. Vesna Kranjc, 4.9.1997

Proračun, Gradbeništvo

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 16/1997Ali sme izdelovalec projektne dokumentacije nastopati kot ponudnik gradbenih del Investitorji oziroma naročniki javno naročilo, katerega predmet je graditev objekta, pogosto oblikujejo v dve smiselni zaključeni celoti (izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo) in vsako oddajo na podlagi posebn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Prehod iz likvidacijskega v stečajni postopek

Barbara Kurner-Čad, 4.9.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Barbara Kurner-Čad, Pravna praksa, 16/1997Ali gre za nov postopek ali le za nadaljevanje že začetega Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) iz leta 1993 v členih od 176 do 183 ureja postopek likvidacije. Pri tem je potrebno ugotoviti, da je zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) določil pravila in postopek ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Kazenska odgovornost pravnih oseb in EU

Damjan Korošec, 4.9.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damjan Korošec, Pravna praksa, 16/1997Prispevek je bil pripravljen na "Europa institut" ("Evropskem inštitutu") Pravne fakultete Univerze v Amsterdamu v okviru enomesečne raziskovalne štipendije Evropske unije iz programa "TEMPUS". KAZENSKO PRAVO IN EVROPSKA UNIJA? Poznavalci ustroja in prava Evropske unije ob različnih priložnost...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Pristojnosti centrov za socialno delo - odvzem ogroženega otroka

dr. Mateja Končina-Peternel, 4.9.1997

Upravni postopek in upravne takse, Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 16/1997Vzemimo naslednji primer: Strokovni delavci centra za socialno delo (CSD) izvedo za otroka, ki je zelo ogrožen s strani svojih staršev. Starši delavcem CSD preprečujejo dostop do otroka. Otrok se nahaja v stanovanju, starši pa so odšli v službo. Po strokovni presoji CSD je zdravje ali življenje otro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄16

Vojska, čast, svoboda izražanja in kazensko pravo

Damjan Korošec, 5.9.1996

Človekove pravice

Damjan Korošec, Pravna praksa, 16/1996V slovenski pravni literaturi povzemanje ali celo komentiranje razsodb tujih ustavnih sodišč ni običajno. Najbrž je tako tudi prav. Vendar pa tuji varuhi ustavnosti včasih objavijo kakšno odločitev, ki zaradi svoje take ali drugačne pronicljivosti in obče aktualnosti zasluži širšo pozornost. Z drugi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄16

Moralno življenje prava

Damjan Korošec, 5.9.1996

Pravoznanstvo

Damjan Korošec, Pravna praksa, 16/1996Katja Šugman, diplomirana pravnica in hkrati absolventka fakultetnega študija psihologije je 19. julija 1996 na Pravni fakulteti v Ljubljani uspešno obranila svojo magistrsko nalogo z naslovom "Moralno življenje prava (kognitivna razvojna teorija, feministična teorija in kazensko pravo)". V njej ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄16

Sklenitev delovnega razmerja - strokovna izobrazba delavca višja od predpisane

Avtor ni naveden, 5.9.1996

Poklicno izobraževanje, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 16/1996Delavec z višjo ali visoko izobrazbo se prijavi na razpisano delovno mesto v državnem organu, za katero se zahteva srednja izobrazba. Ali prijavljeni kandidat izpolnjuje pogoje za sklenitev delovnega razmerja ? Delavec sklene delovno razmerje za delovno mesto, določeno v sistemizaciji delovnih me...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Nadzor nad bolniško odsotnostjo z dela

Marta Klampfer, 21.9.1995

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 16/1995Delavec je dolžan javiti, da je v "bolniški", v roku 24 ur, vendar pa to obvestilo delodajalcu ne pove, kakšen režim zdravljenja je delavcu predpisal zdravnik. * Ali lahko delodajalec zahteva od delavcev, da v podjetju povedo, pri katerem zdravniku in v katerem zdravstvenem zavodu imajo svojo karto...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Odpravnina ob upokojitvi

Marta Klampfer, 21.9.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Marta Klampfer, Pravna praksa, 16/1995Delavki je bila po dolgotrajnem zdravljenju in bolniškem staležu zaradi nesreče izven dela priznana invalidnost in popolna nezmožnost za delo tako, da je bila invalidsko upokojena. Ali pripada delavki nagrada ob odhodu v pokoj v smislu 58. člena kolektivne pogodbe delavcev v gostinstvu in turizmu in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Sodobni načini poravnavanja obveznosti v prometu blaga in storitev

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, 21.9.1995

Plačilni promet

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, Pravna praksa, 16/1995SESTAVINE PLAČILNEGA PROMETA Plačilni promet obsega gotovinska in brezgotovinska plačila. Predmet plačilnega prometa je denar v gotovinski in brezgotovinski - depozitni obliki. Denar v gotovinski obliki se v plačilnem prometu pojavlja kot plačilni instrument, medtem ko potrebuje depozitni denar za s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Dr.Prof. Peter Kobe

dr. Janez Kranjc, 21.9.1995

Ostalo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 16/1995Na Pravni fakulteti v Ljubljani je boleče odjeknila novica o smrti njenega zaslužnega profesorja dr. Petra Kobeta. Novembra letos bi minilo štirideset let, odkar je prišel na fakulteto, s katero je ostal tesno povezan vse do svoje smrti. Kar težko je verjeti, da ga ni več med nami, saj smo ga še dob...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 16

Leto objave

2019(1) 2005(5) 2000(2) 1999(5)
1997(5) 1996(3) 1995(4) 1992(1)
1991(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov