O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 95)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄12

Kvota ur dovoljenega dela upokojenca

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 26.3.2020

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 12/2020Pri delodajalcu dela več upokojencev. Ker ima sezonsko dejavnost (gostinstvo), ga zanima, ali lahko tudi njim neenakomerno razporedi delovni čas ob upoštevanju letne dovoljene kvote ur, ki jih upokojenec lahko opravi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄12

Stranpoti dokazovanja nekaznovanosti v postopkih javnega naročanja

Leskovec Borut, Kovačič Gregor, 26.3.2020

PRORAČUN, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Borut Leskovec, Gregor Kovačič, Pravna praksa, 12/2020Vsi naročniki na splošnem področju morajo v razpisno dokumentacijo kot obvezni razlog za izključitev ponudnika vključiti tudi pogoj nekaznovanosti, ki velja tako za gospodarski subjekt kot tudi za osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, in za osebe, ki imajo pri gospodarskem subjektu pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Pogoji za izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve

Urška Kupec, 21.3.2019

Civilni sodni postopki

Urška Kupec, Pravna praksa, 12/2019Začasna odredba je časovno omejeno sredstvo zavarovanja za ohranitev obstoječega ali novega začasnega stanja, da se ne izjalovi uspeh sodnega postopka, v katerem upnik uveljavlja svojo terjatev oziroma uspeh bodoče izvršbe. Z njo se lahko tudi prepreči nastanek hujših škodljivih posledic in grozeče nasilje. Pogoji za začasno odredbo za zavarovanje denarne terjatve (v nadaljevanju začasna odredba) so določeni v 270. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), pri čemer morajo biti pogoji izpolnjeni kumulativno. Začasna odredba se izda le v izjemnih primerih in je namenjena varstvu upnika pred izdajo odločbe o glavni stvari. V prispevku bodo predstavljeni pogoji za izdajo začasne odredbe v povezavi s sodno prakso.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Narava rokov iz četrtega odstavka 153. in drugega odstavka 154. člena ZKP

mag. Aleksander Karakaš, 21.3.2019

Kazenski postopek

mag. Aleksander Karakaš, Pravna praksa, 12/2019Pred koncem lanskega leta je bila v medijih objavljena vest, da je Ustavno sodišče v postopku za oceno ustavnosti na zahtevo Generalnega državnega tožilca do končne odločitve zadržalo izvrševanje prve, druge in tretje povedi drugega odstavka 154. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP), razen v primeru, ko državni tožilec izjavi, da ne bo začel kazenskega pregona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

(Ne)ustavnost določbe poroštva po 148. členu ZDavP-2

Nataša Klančnik, 21.3.2019

Davki občanov in dohodnina

Nataša Klančnik, Pravna praksa, 12/2019Kadar davčni organi v postopkih davčne izvršbe ne morejo izterjati davčnega dolga iz premoženja dolžnika, obstajajo pa dovolj utemeljeni dokazi, da se je premoženje ali dejavnost dolžnika prenesla na povezano osebo (poroka), uporabijo institut poroštva po 148. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Iztek odpovednega roka v času bolniškega staleža pri poskusnem delu

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 21.3.2019

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 12/2019Delavcu smo vročili odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela. Ob izteku odpovednega roka je bil delavec na bolniški. • Ali mu delovno razmerje preneha z iztekom odpovednega roka?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Kadrovska politika, ki jo vodi ulica

dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, 21.3.2019

Ostalo

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, Pravna praksa, 12/2019Ob praznovanju dneva žena so me kot žensko povabili, naj ocenim reforme te vlade. Ker ne dajem ženskih ocen, sem odklonila. Zaskrbelo pa me je, da prvič ne vem, kaj bi rada povedala. V zadnjih mesecih mi namreč država pošilja nenavadna sporočila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 27.3.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 12/201429. marec 2004 - Vstop Slovenije v Nato Slovenija in še šest držav (Bolgarija, Romunija, Slovaška, Litva, Latvija in Estonija) je ratificiralo listino Severnoatlantske pogodbe ter tako postalo članica Nata. 2004 - Prepoved kajenja Irska je kot prva država na svetu prepovedala kajen
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Speed uPPP Slovenija

Nina Krese, 28.3.2013

PRORAČUN

Nina Krese, Pravna praksa, 12/2013Dne 7. in 8. marca 2013 je na Bledu v Grand hotelu Toplice potekala prva mednarodna konferenca s področja javno-zasebnih partnerstev, imenovana Speed uPPP Slovenija, ki jo je organiziral slovenski Inštitut za javno-zasebno partnerstvo. Bogata vsebina dvodnevnega programa, katerega zelena nit je bila vloga javno-zasebnih partnerstev ob sočasnem financiranju projektov iz skladov EU v novem večletnem finančnem okviru EU 2014-2020, in ugledni govorniki so privabili kar 120 udeležencev iz enajstih držav. Večina udeležencev, približno tretjina, je bila iz javnega sektorja tako na državni kot tudi lokalni ravni, preostali udeleženci so bili predstavniki zasebnega sektorja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Primarni namen uvedbe davka na sladke pijače je izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva

mag. Mojca Kunšek, 28.3.2013

Druge davščine in olajšave

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 12/2013Pred kratkim se je iztekel rok za podajo pripomb na predlog zakona o davku na sladkor in sladila v brezalkoholnih pijačah (predlog zakona). Primarni namen zakona je po besedah predlagatelja upočasnitev rasti porabe sladkih brezalkoholnih pijač ter s tem posredno izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva, sekundarni namen pa je zagotoviti nov vir financiranja državnega proračuna, ki bi pripomogel h konsolidaciji javnih financ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 28.3.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 12/201328. marec 1849 - Nemška ustava Nemški parlament je v Frankfurtu sprejel prvo nemško liberalno ustavo. 29. marec 1874 - Rudolf Maister V Kamniku se je rodil slovenski pesnik, general in borec za severno mejo Rudolf Maister. 2004 - Vstop Slovenije v Nato Slovenija in še šes
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Visokošolski program v vsako slovensko vas

mag. Sandi Kodrič, 28.3.2013

Višje in visoko šolstvo

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 12/2013Zakaj morajo slovenski davkoplačevalci financirati študij matematike tudi na Univerzi na Primorskem? Mar ne zadostuje, da je matematiko mogoče študirati na univerzah v Ljubljani in v Mariboru? Ali je res treba omogočiti še dodatnih štirideset vpisnih mest v Kopru, pa čeprav v zadnjih nekaj letih v prvi letnik programa matematike nikoli ni bilo sprejetih več kot trinajst brucev? Za ta vsakoletni ducat študentov matematike in nekaj študentov sorodnih programov, od katerih verjetno vsi niti diplomirali ne bodo, imamo v Kopru ekipo univerzitetnih učiteljev in podpornega osebja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Izdajanje upravnih odločb kot vidik uresničevanja človekovih pravic

dr. Erik Kerševan, 28.3.2013

Upravni postopek in upravne takse

dr. Erik Kerševan, Pravna praksa, 12/2013Na vseh področjih delovanja izvršilne oblasti se pojavlja potreba po učinkovitem, jasnem in pravno urejenem določanju pravic in obveznosti posameznikov in pravnih oseb. To zagotavlja pravno varnost ter omogoča delovanje in razvoj tako na gospodarskem področju kot tudi v osebnem življenju. Mnoga od teh področij urejajo uresničevanje človekovih pravic, druga pa bistveno vplivajo na možnost uresničevanja osebnih in poslovnih ciljev, kar v današnjem času gospodarske in družbene krize daje delovanju upravnih organov prav poseben pomen. To lahko upravni organi s svojim učinkovitim in zakonitim delovanjem bodisi podpirajo ali pa zavirajo z nerazumno dolgimi in pravno pomanjkljivimi postopki ter spornimi oblikami ravnanj, kar se mora reševati prek mnogih pravnih sredstev in oblik sodnega varstva. Prav zato je na mestu poudariti nekatera izhodišča procesnega delovanja upravnih organov, predvsem ustavno dolžnost upravnih organov, da za določanje javnopravnih pravic ter obveznosti pravnih in fizičnih oseb izdajajo upravne odločbe, tako na podlagi materialnih kot tudi procesnih pravnih norm.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Neustrezno poseganje v prostor

dr. Rajko Knez, 28.3.2013

Urejanje prostora

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 12/2013Poseganje v prostor je v Sloveniji pereča problematika, ki se vleče že iz nekdanje skupne države. V 80. letih prejšnjega stoletja se je zgodila tipska pozidava Slovenije s prevelikimi enostanovanjskimi hišami (njihovi lastniki, danes večinoma upokojenci, se zdaj bojijo davka na nepremičnine). Omogočili so jo ugodni krediti in inflacija, ki je vrednost odplačevanja kredita močno zmanjšala. Nato je sledilo dolgo obdobje izgubljanja kmetijskih zemljišč, ki deloma še vedno traja. Z izgubljanjem kmetijskih zemljišč smo znižali raven samooskrbe v Sloveniji na manj kot 37 odstotkov in pozidali Slovenijo z objekti, ki jih ne potrebujemo (toliko) ali ki niso na pravem mestu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Na pragu davčnih sprememb

mag. Mojca Kunšek, 29.3.2012

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 12/2012Z novo Vlado smo dobili tudi predloge številnih zakonodajnih sprememb, med katerimi so še zlasti relevantne napovedane spremembe davčne zakonodaje. Davčne olajšave za vlaganja v ekološka vozila se podaljšujejo do konca leta 2013 Po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2)1
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Loqui ignorabit, qui tacere nesciet

Janez Kranjc, 29.3.2012

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 12/2012Odlomek, ki bi se po naše glasil "Govoriti ne bo znal, kdor ne bo znal molčati", je vzet iz Igre sedmih modrih (Ludus VII Sapientium) poznorimskega pesnika Avzonija. Avzonij (ok. 310-ok. 395) je bil doma iz Bordeauxa, kjer se je šolal iz gramatike in retorike. Nekaj časa je nastopal kot govornik pred sodiščem, potem pa je poučeval retoriko. Cesar Valentinijan I. ga je povabil na svoj dvor, kjer je postal vzgojitelj njegovega sina Gracijana. Ko je ta postal cesar, je omogočil Avzoniju bleščečo politično kariero. Zadnja leta življenja je Avzonij preživel na svojem posestvu in se posvečal pisanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 29.3.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 12/201229. marec 1874 - Rudolf Maister V Kamniku se je rodil slovenski pesnik, general in borec za severno mejo Rudolf Maister. 2004 - Vstop Slovenije v Nato Slovenija in še šest držav (Bolgarija, Romunija, Slovaška, Litva, Latvija in Estonija) je ratificiralo listino Severnoatlantske pog
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

So kontrolorji gledali stran?

mag. Sandi Kodrič, 29.3.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 12/2012Da lahko tržno gospodarstvo deluje, potrebuje pravila, ki zagotavljajo pravice delničarjem, upnikom in potrošnikom. Za uveljavljanje teh pravil pa so na voljo različne nadzorne inštitucije, kot na primer panožni nadzorniki (finančni ali telekomunikacijski), varuh konkurence in tržni inšpektorat, ki imajo pristojnosti za odkrivanje in sankcioniranje kršiteljev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

Civilnopravni pogled na tehnike zmanjševanja kreditnega tveganja

Aljanka Klajnšek, 31.3.2011

Obligacije

mag. Aljanka Klajnšek, Pravna praksa, 12/2011V bančnem sektorju je nujnost pri obvladovanju kreditnega tveganja spodbudila večjo inovativnost pri upravljanju s tem tveganjem in s tem razvoj novih tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja (Credit Risk Mitigation Techniques - CRM).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

Zadnje spremembe ZDDV-1 se kažejo tudi v uresničevanju pravice do odbitka DDV

Mojca Kunšek, 31.3.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 12/2011V skladu z 62. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) nastane pravica do odbitka DDV v trenutku, ko nastane obveznost obračuna DDV.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere

Janez Kranjc, 31.3.2011

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 12/2011Misel, ki bi se po naše glasila "Živeti moraš za drugega, če hočeš živeti zase", je vzeta iz Senekovega pisma Luciliju (Ep. 48, 2). V njem razpravlja Seneka o prijateljstvu. Med drugim pravi, da ne more živeti srečno tisti, ki misli le nase in skuša vse obrniti v svojo korist. Po njegovem je treba skrbno gojiti občutek skupnosti, ki povezuje ljudi in utemeljuje obstoj skupnega prava. Prijazen odnos do ljudi krepi tudi prijateljstvo kot najpopolnejšo obliko medčloveškega odnosa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

Kako iz piščancev znova narediti gorile?

Robert Kleindienst, 31.3.2011

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 12/2011S finančno industrijo je en sam križ. V dobrih časih pretirava tako na borzi kot tudi pri razdajanju kreditov, v časih krize pa se ustraši kot piščanec zajca. Vsaj tako se zdi iz dnevnih komentarjev, da "banke v zahtevnih časih gospodarstva ne podpirajo". Očitno tako menijo tudi tisti, ki nameravajo banke opogumiti s kazenskim davkom na bilančno vsoto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

Javnost osebnih podatkov iz zemljiškega katastra in katastra stavb

Tina Kraigher, 31.3.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Tina Kraigher, Pravna praksa, 12/2011Informacijski pooblaščenec je na Ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN) v delu, v katerem določa javnost zemljiškega katastra in katastra stavb glede imena, priimka, naslova stalnega prebivališča in letnice rojstva lastnikov nepremičnin, če so fizične osebe (prvi in drugi odstavek 114. člena), ter v delu, v katerem določa javno objavo teh osebnih podatkov v distribucijskem okolju (117. člen).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 31.3.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 12/201131. marec 1596 - Rene Descartes Rodil se je francoski matematik in filozof Rene Descartes. Leta 1616 je diplomiral iz prava, vendar ga ni nikoli prakticiral. Njegovo najbolj znano delo je Razprava o metodi za boljše vodenje razuma in iskanje resnice v znanosti iz leta 1637. 1. april 1
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

Razširjena pravica javnosti do dostopa do dokumentov

Kristina Kotnik-Šumah, 31.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Kristina Kotnik-Šumah, Pravna praksa, 12/2011Razkritje informacije o stališčih in predlogih posameznih držav članic, ki so jih te zavzele glede spremembe Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta EU in Komisije, ne bi resno oslabilo postopka odločanja v Svetu EU, je 22. marca v svoji sodbi odločilo Splošno sodišče EU.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12

Leto objave

2020(2) 2019(5) 2014(1) 2013(6)
2012(4) 2011(7) 2010(5) 2009(12)
2008(8) 2007(7) 2006(3) 2005(4)
2004(2) 2003(3) 2002(3) 2001(3)
1999(2) 1998(2) 1997(4) 1996(3)
1995(3) 1994(2) 1993(3) 1991(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov