O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 84)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄1

Šokantno! Vrhovni sodnik in trije ustavniki grobo napadli pravni red

Jože Kristan, 11.1.2018

Sodišča

Jože Kristan, Pravna praksa, 1/2018V več medijih je završalo. "Šokantno! Vrhovnega sodnika Jana Zobca na Vrhovnem sodišču fizično napadel policist!" Prebral sem izjave Jana Zobca in pismo treh protestnikov. Že iz njihove vsebine je oceniti spornost njihovih ravnanj. Kakšen odziv zaslužijo ravnanja in izjave sodnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Jana Zobca ter protestno pismo treh profesorjev prava? Pravniški strogo formalistični diskurz? Ne! Stanje pravniškega duha v Sloveniji tega ne dopušča, je hudičevo, zlobčevsko resno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄1

"Hominis" appellatione tam feminam quam masculum contineri non dubitatur

Janez Kranjc, 11.1.2018

Kultura in umetnost

Janez Kranjc, Pravna praksa, 1/2018Gre za razlagalno pravilo, katerega avtor je rimski klasični pravnik Gaj (D. 50, 16, 152). Vzeto je iz njegovega komentarja Avgustovih zakonov Lex Iulia de maritandis ordinibus (18 pr. Kr.) in Lex Papia Poppaea (9 po Kr.). Slovensko bi se glasilo: Nobenega dvoma ni, da izraz "človek" vsebuje tako moškega kot žensko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄1

Izračun odpravnine

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 11.1.2018

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 1/2018•Kako delavcu izračunamo odpravnino pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, če je bil 10 let zaposlen za krajši delovni čas, zadnjih 6 mesecev pred odpovedjo pa za polni delovni čas ali če je bil 10 let zaposlen za polni delovni čas, zadnjih 6 mesecev pred odpovedjo pa za krajši delovni čas?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄1

Lahki izzivi so zaključeni, ostanejo samo še težki

Blaž Kovač, 12.1.2017

Varstvo človekovih pravic

Blaž Kovač, Pravna praksa, 1/2017Evropsko sodišče za človekove pravice je sredi novembra lani odločilo, da zapre postopek pilotne sodbe glede izbrisanih, kot izhaja iz sodb v zadevi Kurić. Ob tem je zaključilo postopke glede 212 izbrisanih pritožnikov. Navedena odločitev ne pomeni, da je izbris sedaj razrešen, ravno nasprotno. Vsebinska presoja zahtevnih izzivov se s tem šele prične, in sicer četrt stoletja po tej najhujši sistematični kršitvi človekovih pravic s strani naše države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄1

Ocenjevanje skladnosti medicinskih pripomočkov

Neža Kompare, 12.1.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Neža Kompare, Pravna praksa, 1/2017Sterilne kirurške obveze so medicinski pripomočki, ki sodijo v razred I in morajo nositi oznako CE. S to oznako proizvajalci medicinskih pripomočkov izjavljajo, da je medicinski pripomoček skladen z nacionalnimi zakonodajnimi zahtevami in predpisi Evropske unije, ki urejajo medicinske pripomočke. V konkretnem primeru je Sodišče EU odločalo, ali mora vzporedni uvoznik takšnega medicinskega pripomočka, ki nosi oznako CE in za katerega je bil opravljen postopek ocenjevanja skladnosti, izvesti ponovno oceno, da se potrdi skladnost informacij, na podlagi katerih je mogoča njegova identifikacija in ki jih na nalepko tega pripomočka doda za njegovo dajanje na trg v državi članici uvoznici.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄1

Kritično ovrednotenje novega predloga skupne konsolidirane davčne osnove za pravne osebe

mag. Dominik Kuzma, 12.1.2017

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Dominik Kuzma, Pravna praksa, 1/2017Sheme izogibanja davčnim obveznostim in finančna planiranja velikih multinacionalk so nedavno vzbudile veliko zanimanja strokovne in splošne javnosti. Zaradi močnega javnega nasprotovanja finančno-davčnim shemam, v okviru katerih velike multinacionalke od ustvarjenih milijardnih dobičkov praktično niso plačevale davka od dobička pravnih oseb v evropskih državah, se je izrazito okrepil mednarodni politični konsenz glede postopanja zoper take sheme. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je s projektom BEPS prepričljivo začrtala razvoj mednarodnega davčnega prava v smeri intenzivnega boja zoper agresivno davčno planiranje velikih multinacionalk. OECD-okviru BEPS odločno sledi tudi EU, ki je v začetku leta 2016 sprejela sveženj predlogov za preprečevanje izogibanja davčnim obveznostim. Sveženj vsebuje predloge za sprejem direktive proti izogibanju davkom, spremembe direktive o upravnem sodelovanju, sporočilo o zunanji strategiji za učinkovito obdavčenje in predloge sprememb bilateralnih konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄1

Republika Slovenija in ratifikacija Konvencije o delu v pomorstvu

Suzana Kamenšak, 12.1.2017

Promet in zveze - pomorski in rečni promet

Suzana Kamenšak, Pravna praksa, 1/2017Najpomembnejša mednarodna konvencija s področja pomorskega delovnega prava, ki jo je sprejela Mednarodna organizacija dela (v nadaljevanju MOD), je Konvencija o delu v pomorstvu (v nadaljevanju MLC). Zakaj jo je bilo treba sprejeti in kakšne so njene prednosti? Republika Slovenija jo je na začetku leta 2016 tudi ratificirala in prenesla v nacionalno zakonodajo. Kaj ratifikacija pomeni za našo državo, kakšne so njene pravne posledice, ali so sedaj slovenski pomorščaki bolj varovani kot v preteklosti in koliko koristi ima sploh ratifikacija MLC v praksi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Pravnomočnost plačilnega naloga in odločbe o prekršku

Anja Koren, 7.1.2016

Prekrški

Anja Koren, Pravna praksa, 1/2016V zadnjem času se v praksi pogosto pojavljajo dileme glede pravnomočnosti in izvršljivosti odločb, izdanih v postopku o prekršku, predvsem plačilnega naloga prekrškovnega organa. Za pravilno in usklajeno delovanje prekrškovnih organov ter pravno varnost državljanov, ki se vsakodnevno srečujejo s prekrškovnimi normami, so v prispevku predstavljena izhodišča za obravnavanje nedovoljenih in prepoznih zahtev za sodno varstvo po določbah Zakona o prekrških (ZP-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Vivere bis, vita posse priore frui

Janez Kranjc, 7.1.2016

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 1/2016Misel je vzeta iz Marcialovega epigrama (X, 23). Slovensko bi se glasila: Dvakrat živi, kdor se lahko veseli prejšnjega življenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Zapis pravice do čiste pitne vode v slovensko ustavo

Ahačič Jakob, Gril Maša, Košir Tina, Zupančič Simona, 7.1.2016

Varstvo okolja

Jakob Ahačič, Maša Gril, Tina Košir in Simona Zupančič, Pravna praksa, 1/2016V Državnem zboru je trenutno v obravnavi predlog zapisa pravice do čiste pitne vode v Ustavo Republike Slovenije. Ta problematika je bila tudi del raziskav v okviru Pravne klinike za varstvo okolja, ki je v študijskem letu 2014/2015 potekala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Še en "politični" izziv pred varuhinjo

mag. Matevž Krivic, 7.1.2016

Človekove pravice, Pravoznanstvo

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 1/2016Vse priznanje instituciji varuha človekovih pravic za vse, kar je v dosedanjih dvajsetih letih dobrega že naredila in še dela za varstvo človekovih pravic - a del tistega, po čemer jo bomo cenili, je tudi to, da ne umanjka tudi pri bolj spolitiziranih vprašanjih, ko je treba zobe pokazati tudi sami Vladi, če očitno in hudo krši ustavo in človekove pravice. Prejšnja varuhinja se je tu izkazala zlasti s svojo hitro zahtevo za presojo ustavnosti spornih določb znamenitega Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), sedanja pa prav zdaj počasi premleva, namesto da bi ju hitro strla, dva trda oreha: že dva meseca pobudo Radia Študent, naj zahteva presojo ustavnosti podeljevanja policijskih nalog vojski mimo ustave, v začetku decembra pa se je temu pridružila še pobuda, naj varuhinja hitro opozori Ustavno sodišče (in Vlado) tudi na očitne kršitve ustavnih pravic s postavitvijo žičnate ograje ob meji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 9.1.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 1/201411. januar 1992 - Odločitev o mejah Arbitražna komisija Mednarodne konference o nekdanji Jugoslaviji, t. i. Badinterjeva komisija, je v mnenju ocenila, da so meje nekdanjih jugoslovanskih republik meje novonastalih držav na območju nekdanje Jugoslavije. 12. januar 1665 - Pierre S. de F
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Po dokapitalizaciji bank še makrobonitetni nadzor finančnih institucij

mag. Mojca Kunšek, 9.1.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 1/2014Konec minulega leta je začel veljati Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS), ki določa izvajanje makrobonitetnega nadzora v Republiki Sloveniji in opredeljuje naloge, nadzorne ukrepe in delovanje nadzornih organov na področju makrobonitetnega nadzora, ki bo zajemal nadzor stabilnosti finančnega sistema, tj. področja bančništva, zavarovalništva, trga finančnih instrumentov, investicijskih družb, družb za upravljanje in lizing družb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Pravica do pregleda (upravnih) dokumentov v ustavni demokraciji in njene omejitve

dr. Polonca Kovač, 10.1.2013

Uprava, Pravoznanstvo

dr. Polonca Kovač, Pravna praksa, 1/2013V upravnih postopkih, katerih bistvena razsežnost je prednost javnega interesa pred zasebnimi interesi oseb, ki v teh postopkih uveljavljajo svoje pravice ali pravne koristi oziroma se jim nalaga obveznosti po področni zakonodaji, se varujejo ustavna jamstva stranke v razmerju do oblasti. Eno takih ustavnih jamstev, ki je po izkušnjah iz prakse neredko podcenjeno, je pravica do pregleda dokumentov - ali vpogleda v spis, kot se pogosteje izraža glede na uveljavljen naziv večdesetletnega instituta v regulaciji in praksi delovanja javne uprave na Slovenskem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 10.1.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 1/201311. januar 1992 - Odločitev o mejah Arbitražna komisija Mednarodne konference o nekdanji Jugoslaviji, t. i. Badinterjeva komisija, je v mnenju ocenila, da so meje nekdanjih jugoslovanskih republik meje novonastalih držav na območju nekdanje Jugoslavije. 12. januar 1665 - Pierre S. de F
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Z novelo ZDavP-2F do bolj transparentnega poslovanja davčnih zavezancev

mag. Mojca Kunšek, 10.1.2013

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 1/2013Temeljna naloga Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je pobiranje davkov, ki zajema tako obračunavanje, odmero, plačevanje, vračilo, nadzor in izvršbo davkov, ureja pa tudi pravice in obveznosti davčnih zavezancev in drugih organov na nacionalni ravni. V skladu z veljavnimi predpisi so podatki o davkih posameznih davčnih zavezancev varovani kot davčna tajnost. Kljub temu načelnemu izhodišču pa je predlagatelj zadnjih sprememb ZDavP-2 ocenil, da spremenjene javnofinančne in gospodarske razmere zahtevajo spremembe pravnih pravil v smeri dajanja večjega poudarka javnosti podatkov o neplačevanju dajatev ter vzpostavitvi pravega razmerja med potrebo po varovanju davčne tajnosti in potrebo po zagotavljanju interesa javnosti. Ocenil je namreč, da navedeno velja še zlasti v kontekstu problematike (ne)plačevanja davkov v smeri izmikanja plačevanju davkov na eni strani in slabšanja konkurenčnega položaja davčnih zavezancev, ki redno izpolnjujejo svoje davčne obveznosti, na drugi strani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Zadnjim spremembam računovodskih standardov bo treba prilagoditi interne akte in jih upoštevati pri letnem poročanju

mag. Mojca Kunšek, 12.1.2012

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 1/2012V preteklem letu je bilo sprejetih več sprememb računovodskih standardov, ki napotujejo podjetja, da spremembam prilagodijo svoje notranje akte in jih upoštevajo pri letnem poročanju. Spremembe Slovenskih računovodskih standardov S 1. januarjem 2012 sta začela veljati nova Slovenska rač
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

20 let Ustave

Gregor Kovačič, 12.1.2012

Pravoznanstvo

Gregor Kovačič, Pravna praksa, 1/2012 V tednu, ko je minevalo dvajset let od sprejema slovenske ustave, tj. 21. in 22. decembra, sta PF Univerze v Ljubljani in Ustavno sodišče RS v Ljubljani organizirala dvodnevno mednarodno znanstveno konferenco Dvajset let Ustave Republike Slovenije: pomen ustavnosti in ustavna demokracija. Z njo
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 12.1.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 1/20121 14. januar 1784 - Konec vojne za neodvisnost so ratificirale mirovni sporazum z Veliko Britanijo, s čimer se je uradno končala vojna za ameriško neodvisnost. 15. januar 1929 - Martin Luther King V Atlanti se je rodil baptistični duhovnik in borec za pravice temnopoltih
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Vox populi vox Dei

Janez Kranjc, 12.1.2012

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 1/2012Znameniti rek, ki bi se po naše glasil "Glas ljudstva, božji glas", je oblikoval Alcuin iz Yorka. Velik del svojega življenja je deloval na dvoru Karla Velikega v Aachnu. Bil je eden od najvidnejših evropskih izobražencev ter učitelj samega Karla Velikega in njegovih sinov, hkrati pa eden od utemel
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Kje je meja med svobodo govora in sovražnim govorom?

mag. Matevž Krivic, 12.1.2012

Človekove pravice

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 1/2012 Naslovna tema seveda ni tema za članek v PP, ampak za knjigo. Izvrstni poznavalec ustavnopravne problematike človekovih pravic dr. Andraž Teršek je eno že napisal, sicer širše o svobodi izražanja nasploh, vendar z močnim poudarkom tudi na tem vprašanju - in r
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Stanovanjsko premoženje kot vir za četrti pokojninski steber

mag. Sandi Kodrič, 12.1.2012

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 1/2012 Lanska zavrnitev posodobljene pokojninske zakonodaje na referendumu je odložila spremembe na tem področju v nedoločeno prihodnost. Toda demografskim dejstvom ne bomo mogli ubežati. Veljavni sistem sprotnih prispevnih kritij prvega pokojninskega stebra, ki temelji na medgeneracijski solidarnosti
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄1

V iskanju sorazmerja med varstvom osebnih podatkov in transparentnostjo

Kristina Kotnik-Šumah, 13.1.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Kristina Kotnik-Šumah, Pravna praksa, 1/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄1

O sodnem varstvu sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih zemljišč - tretjič

Franci Krivec, 13.1.2011

Kmetijska zemljišča

Franci Krivec, Pravna praksa, 1/2011Prvi argument avtorja, da pogodba o prodaji kmetijskega zemljišča s sprejemom javno
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄1

Odiseja pravne države v Grosupljem

Blaž Kovač, 13.1.2011

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 1/2011Članek iz revije Pravna praksa
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

2018(3) 2017(4) 2016(4) 2014(2)
2013(3) 2012(6) 2011(7) 2010(5)
2009(9) 2008(5) 2007(3) 2006(1)
2005(2) 2004(1) 2003(5) 2001(3)
2000(3) 1999(4) 1998(4) 1997(1)
1996(4) 1995(1) 1994(1) 1993(1)
1991(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov