O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 86)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄2

Sklepanje zakonskih zvez po Družinskem zakoniku

Maja Kotnik Hriberšek, 18.1.2018

Zakonska zveza in družinska razmerja

Maja Kotnik-Hriberšek, Pravna praksa, 2/2018Medtem ko je Zakon o partnerski zvezi naredil velik korak naprej glede obličnosti in svečanosti obreda sklepanja partnerskih zvez, tega ne moremo reči za Družinski zakonik. Razloga za spremembo na tem področju naj bi bila diskretnost in manjši formalizem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄2

Podjetje v pravu

dr. Branko Korže, 18.1.2018

Kultura in umetnost

dr. Branko Korže, Pravna praksa, 2/2018V delovanju podjetja, katerega nosilci so gospodarski pravni subjekti, se odražajo dinamični družbenoekonomski pa tudi družbenopolitični odnosi posamezne družbene skupnosti, zato je podjetje pomemben predmet preučevanja različnih strok, še posebej pravne teorije. Izsledki teorije so kot spoznavni viri neobhoden pripomoček v postopkih urejanja razmerij med lastniki kapitalskih naložb in razmerij med njimi ter gospodarskimi pravnimi subjekti, v katerih so kapitalsko udeleženi. Zaradi vsebinske kompleksnosti zakonodajalci pojma "podjetje" večinoma ne opredeljujejo ali pa so njihove opredelitve močno poenostavljene (na primer francoska), posamezne vidike podjetja oziroma podjetništva pa urejajo v različnih predpisih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄2

Aequo animo audienda sunt inperitorum convicia

Janez Kranjc, 19.1.2017

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 2/2017Misel je vzeta iz Senekovega pisma Luciliju (Ep. 76, 4). Slovensko bi se glasila: Sramotitve neukih je treba poslušati ravnodušno. Seneka jo navaja v zvezi s svojim šolanjem v, kot bi rekli danes, tretjem življenjskem obdobju. Piše, da hodi na predavanja iz filozofije, saj se je, kot pravi, treba učiti, dokler je v nas neznanje. Sploh bi se morali po njegovem do konca življenja učiti, kako živeti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄2

Laž, velika laž ...

mag. Sandi Kodrič, 14.1.2016

Pravoznanstvo

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 2/2016Nedavno smo na naslovnici ene od slovenskih zavarovalniških revij prebrali, da je pričakovana življenjska doba žensk za 5,71 leta daljša od pričakovane življenjske dobe moških. Ko vidim kaj takega, se vedno spomnim na stari kliše o stopnjevanju: laž, velika laž, statistika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Latvija uspela z obsodbo genocida

Matic Kumer, 15.1.2015

Varstvo človekovih pravic

Matic Kumer, Pravna praksa, 2/2015Latvijec Nikolajs Larionovs in Rus Nikolaj Tess (pritožnika) sta bila leta 2003 pred latvijskimi sodišči obsojena za kaznivo dejanja genocida. Oba pritožnika sta namreč spomladi leta 1949, ko je bila Latvija del Sovjetske zveze, kot pripadnika varnostno-obveščevalnih služb sodelovala v množičnem izgonu, v katerem je bilo iz Latvije v odročne predele Sovjetske zveze preseljenih okoli 40.000 oseb (t. i. operacija priboi). Med izgnanimi so bili predvsem premožni kmetje "kulaki", osebe, ki naj bi med nemško okupacijo Latvije med letoma 1941 in 1945 oziroma po njej sodelovale oziroma simpatizirale z okupacijskimi oblastmi, ter družine teh oseb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Odprti podatki med javnim in zasebnim

dr. Matej Kovačič, 15.1.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Matej Kovačič, Pravna praksa, 2/2015Transparentnost in pravica vedeti imata v sodobni družbi izjemen pomen za zagotavljanje demokratičnosti, povečevanje odgovornosti nosilcev javnih funkcij, zmanjševanje tveganj za slabo upravljanje, zlorabo oblasti in korupcijo ter smotrno in učinkovito porabo javnih sredstev. Neoviran dostop do informacij javnega značaja je tako tudi neke vrste pokazatelj, kako demokratična in odprta je neka družba.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Inimicus et invidus vicinorum oculus

dr. Janez Kranjc, 15.1.2015

Ostalo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 2/2015Rek, ki bi se slovensko glasil Oko soseda je neprijazno in nevoščljivo, navaja Erazem Rotterdamski (Adagia 3, 1, 22). Izviral naj bi od nekega Alcippa. V drugi knjigi svoje Retorike ga vsebinsko omenja tudi Aristotel, v obliki "Sosed zavida sosedu" pa naj bi ga navajal že Heziod.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Varstvo okolja v letu 2014 - odprava administrativnih ovir?

mag. Adrijana Viler Kovačič, 15.1.2015

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 2/2015Kljub turbulentnemu političnemu dogajanju in nestabilnosti so bile tudi na upravnem področju varstva okolja v letu 2014 sprejete nekatere spremembe in novosti. Poglejmo najpomembnejše.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Izbrani vidiki razvoja ZUP - prek današnjih problemov k jutrišnjim ciljem

Kovač Polonca, Remic Matjaž, 16.1.2014

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polonca Kovač, mag. Matjaž Remic, Pravna praksa, 2/2014Upravni postopek je pri nas klasično razumljen kot osnovni formalnoprocesni okvir za uveljavitev z materialnim javnim pravom (področnimi zakoni) določenih pravic, pravnih interesov in obveznosti v upravnopravnih in mestoma drugih javnopravnih razmerjih, torej v odnosu posameznikov, pravnih oseb in skupin le-teh do oblastnih institucij (upravnih organov). Glede na njegovo pravno ureditev in razumevanje pa je lahko upravni postopek temeljno orodje za dialog med javno upravo in strankami oziroma uporabniki javnih storitev za partnerski razvoj družbe. V tem smislu na temelju ključnih obstoječih problemov na tem področju po najini oceni izpostavljava nekaj izbranih izhodišč in smernic, v okviru katerih bi kazalo iskati nadaljnje potenciale razvoja, zlasti glede spreminjanja in obsega veljave Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Krajevna in časovna veljavnost slovenskega kazenskega prava za obravnavo udeležb

dr. Damjan Korošec, 16.1.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 2/2014Po razpadu skupne države Jugoslavije je prva kazenska zakonodaja samostojne slovenske države (Kazenski zakonik - KZ) zelo podobno kot prejšnja jugoslovanska zvezna ureditev kraj izvršitve kaznivega dejanja opredelila v samostojni določbi splošnega dela kazenskega zakonika. Opredelila ga je za storilca, po t. i. ubikvitetni teoriji kraja izvršitve, in sicer z besedami: "Kaznivo dejanje je izvršeno tako na kraju, kjer je storilec delal ali bi bil moral delati, kakor tudi na kraju, kjer je nastala prepovedana posledica." (Prvi odstavek 10. člena KZ). Poseben odstavek je bil namenjen kraju izvršitve poskusa (drugi odstavek 10. člena). Posebej za udeleženca problematike kraja izvršitve oziroma udeležbe ni urejala, tudi ne z morebitno določbo o smiselni uporabi določb o kraju izvršitve za udeležence ali s podobnimi zakonodajnimi pristopi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Auribus frequentius quam lingua utere

Janez Kranjc, 16.1.2014

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 2/2014Pred seboj imamo rek, vzet iz zbirke pregovorov, ki se tradicionalno pripisuje rimskemu filozofu Seneki. Slovensko bi se glasil "Ušesa uporabljaj pogosteje kot jezik". Senekove zbirke pregovorov se je prijel naslov "O moralni vzgoji" (De institutione morum). Čeprav to verjetno ni izvirni naslov, je iz njega lepo razvidna narava dela. Gre za zbirko rekov, ki so namenjeni vzgoji osebnosti. Njihov namen je bil spodbujati in hkrati usmerjati osebno rast k popolnosti, notranji svobodi in modrosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 16.1.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 2/201416. januar 1920 - Društvo narodov Prvič se je sestalo Društvo narodov, mednarodna organizacija, ustanovljena leto poprej z namenom zagotoviti mednarodni mir. Organizacija Društva narodov je bila predhodnica današnje OZN. 1947 - Prva slovenska ustava Ustavodajna skupščina Ljudske re
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

"Ugrabljena sodba" - ali ugrabljena odškodnina?

mag. Matevž Krivic, 17.1.2013

Človekove pravice

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 2/2013Očitno imam premalo domišljijskih in podobnih sposobnosti, da bi znal uganiti, na kaj je mislila mag. Nina Betetto z naslovom svojega članka Ugrabljena sodba, ki je njen odziv na mojo kritiko sodbe Vrhovnega sodišča, v kateri je bila poročevalka. Da bi s kritiko, naj bo še tako neutemeljena, kdo lahko sodnikom (ali javnosti?) "ugrabil" sodbo, si težko predstavljam - lažje si predstavljam, da so sodniki s svojim skrajno formalističnim in nemoralnemu ravnanju države nadvse naklonjenim razumevanjem pravil o zastaranju tožnikom "ugrabili" njihovo pravico do odškodnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Tumultuositas vulgi semper insaniae proxima sit

Janez Kranjc, 17.1.2013

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 2/2013Misel, ki bi se po naše glasila "Razgrajaštvo množice je vedno blizu blaznosti", je vzeta iz pisma Alkuina iz Yorka Karlu Velikemu. Alkuin z njo utemeljuje svoje nasprotovanje trditvi, da je glas ljudstva božji glas (Vox populi, vox Dei), na katero so se v srednjem veku radi sklicevali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 17.1.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 2/201317. januar 395 - Teodozij I. Umrl je zadnji vladar združenega Rimskega imperija Teodozij I. Veliki. Leta 391 je ukazal uničiti vse poganske templje, tudi znanstvene ustanove, s čimer je v egipčanskih templjih zamrla raba hieroglifov. Leta 393 je prepovedal tudi olimpijske igre. 18. janu
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Virtualni svet ni vse

mag. Sandi Kodrič, 17.1.2013

Ostalo

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 2/2013Pred leti smo imeli obdobje, ko so najsposobnejši mladi ljudje želeli postati borzniki in finančniki. Poleg dinamičnega dela jih je privlačil tudi denar, ki se je vrtel v teh krogih. Naslednja generacija je doživela internetni bum in mnogi so hoteli postati internetni podjetniki, razvijalci računalniških iger in mobilnih aplikacij. Ali pa so želeli delati nekaj v zvezi s socialnimi omrežji, ki so preplavila splet. Ali je perspektiva res samo v neoprijemljivih razvedrilnih storitvah za socialna omrežja in pametne telefone? Če malo karikiram, ali naj se mladi podjetniki posvečajo zgolj novim "jeznim ptičem" (Angry birds) in "govorečim mačkom" (Talking Tom)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Pomen obdolženčevega kesanja v kazenskem postopku

dr. Saša Kmet, 19.1.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Saša Kmet, Pravna praksa, 2/2012Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Ko sodišče odmerja kazen storilcu kaznivega dejanja, v luči olajševalnih oziroma obteževalnih okoliščin med drugim upošteva tudi njegovo obnašanje po storjenem dejanju, zlasti, ali je poravnal škodo, povzro
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Svetovanje s figo v žepu

mag. Sandi Kodrič, 19.1.2012

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 2/2012 V zahodnih državah s kompleksnim finančnim sistemom so za poglavitne krivce za sedanjo finančno krizo obveljali bankirji. V glavnem zato, ker so si s pomočjo lobiranja pri zakonodajalcu in nadzornikih sistem uspeli prilagoditi tako, da jim je omogočal kovanje enormnih dobičkov, pri čemer so tve
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 19.1.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 2/20122 20. januar 1265 - Sklic parlamentaimon de Montfort je v Londonu sklical parlament, v katerem so bili prvič v spodnjem domu zastopani meščani. 1919 - Prva deželna vlada v Ljubljani Regent Kraljevine SHS Aleksander Karađorđević je pooblastil dr. Janka Brejca in dr. Grego
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄2

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 20.1.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 2/2011Simon de Montfort je v Londonu sklical parlament, v katerem so bili prvič v spodnjem domu zastopani meščani. - Regent Kraljevine SHS Aleksander Kara|or|ević je pooblastil dr. Janka Brejca in dr. Gregorja
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄2

Nepravični predlogi so kaznovani

Sandi Kodrič, 20.1.2011

ZNANOST IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 2/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄2

50. številka revije Odvetnik

Bojan Kukec, 20.1.2011

Kultura in umetnost

dr. Bojan Kukec, Pravna praksa, 2/2011Novo leto - novo upanje, nove želje. Tudi z našo revijo Odvetnik, ki že enajsto leto izhaja pri Odvetniški zbornici Slovenije, ni drugače. Eppur si muove - in vendar se premika, upamo vsaj, na bolje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄2

Tektonski premiki na področju kapitalske regulative bank

Koritnik Maja, Merc Peter, 20.1.2011

Banke, zavodi

Maja Koritnik, Peter Merc, Pravna praksa, 2/2011Z 31. decembrom 2010 je začela veljati novela Zakona o bančništvu (ZBan-1E). Gre za prvo od več korenitih sprememb bančne zakonodaje, ki jim bomo priča v bližnji prihodnosti. ZBan-1E v slovenski pravni red prenaša septembra 2009 sprejeto novo evropsko direktivo o kapitalskih zahtevah (Capital Requirements Directive oziroma CRD 2), ki pomeni enega prvih odzivov regulatorjev na nedavne pretrese na finančnih trgih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄2

Na silo s podnebnim zakonom ne gre

Lučka Kajfež-Bogataj, 20.1.2011

Varstvo okolja

dr. Lučka Kajfež-Bogataj, Pravna praksa, 2/2011univ. dipl. meteorologinja, dr. biotehniških znanosti, profesorica na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani Razprava o zakonu o podnebnih spremembah traja že štiri leta. Ko je bilo prvič omenjeno, da bo sprejet v pol leta (do konca našega predsedovanja EU), je bilo jas
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄2

Dostop do podatkov zaposlenih na šoli

Kristina Kotnik-Šumah, 20.1.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Kristina Kotnik-Šumah, Pravna praksa, 2/2011• Ali ima član sveta (osnovne) šole zakonsko podlago, da zahteva podatke o zaposlenih delavcih, kot so na primer priimek in ime, dokončana formalna izobrazba, osnovna zadolžitev, osebne ocene zadnjih treh let, zadnje večje usposabljanje in zaposlitev za (ne)določen čas?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

2018(2) 2017(1) 2016(1) 2015(4)
2014(4) 2013(4) 2012(3) 2011(6)
2010(1) 2009(13) 2008(3) 2007(5)
2006(2) 2005(2) 2003(5) 2001(1)
1999(4) 1998(4) 1997(2) 1996(6)
1995(3) 1994(2) 1993(1) 1992(3)
1991(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov