O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 91)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Dvajset let delovnih in socialnih sodišč

Biserka Kogej Dmitrovič, 29.5.2014

Sodišča

Biserka Kogej-Dmitrovič, Pravna praksa, 21/2014Maja je minilo dvajset let od ustanovitve specializiranih delovnih in socialnih sodišč v Republiki Sloveniji. Pristojnost za reševanje delovnih in socialnih sporov so prevzela od sodišč združenega dela. Ob njihovi ustanovitvi so bila uvedena tudi izredna pravna sredstva, o katerih odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Tako je bil zagotovljen enoten vrh sodne oblasti tudi za specializirano sodstvo. Sodišča združenega dela so bila kot posebni organi sodstva ustanovljena leta 1974, zato o specializiranih sodiščih, ki obravnavajo delovne in socialne spore v Sloveniji, lahko govorimo že od tedaj in tako letos poleg dvajsetletnice ustanovitve delovnih in socialnih sodišč praznujemo tudi štiridesetletnico specializiranega delovnega in socialnega sodstva na ozemlju Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

Vidiki legalizacije romskih črnih gradenj pred Ustavnim sodiščem

Blaž Kovač, 29.5.2014

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 21/2014Vsak od nas ima prav gotovo že izdelano predstavo o romskih naseljih. Še posebno o tistih komunalno neurejenih, neformalnih (v smislu črnih gradenj), pogosto brez primerno urejenih stvarnopravnih razmerij (beri: na tuji zemlji). V njih in okoli njih se dogajajo take ali drugačne življenjske zgodbe, med drugim zaradi pravnih postopkov odstranitve črnih gradenj. Eden od Romov je prek Upravnega sodišča RS pravno udaril nazaj. Zanj to ni bila le črna gradnja, ampak edini dom na tem planetu. In zmagal.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄21

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 29.5.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 21/201430. maj 1917 - Majniška deklaracija Predsednik Jugoslovanskega kluba dr. Anton Korošec je v dunajskem parlamentu prebral Majniško deklaracijo, v kateri je bilo zapisano, da naj se vse ozemlje, na katerem živijo Slovenci, Hrvati in Srbi, združi v državno enoto v okviru habsburške monarhije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄21

Kmalu spremembe pri izplačilih in predplačilih proračunskih uporabnikov

mag. Mojca Kunšek, 30.5.2013

PRORAČUN

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 21/2013V začetku junija 2013 bo začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), ki naj bi bil kot odraz potrebe po dodatnih ukrepih za zmanjšanje odhodkov in povečanje prihodkov proračunov države sprejet po nujnem postopku, saj dosedanji ukrepi niso dosegli pričakovanega uspeha v zadostnem obsegu. Poleg tega pa je treba v proračunih zagotoviti dodatna sredstva za poplačilo ukrepov, določenih v Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), za katere sta Ustavno sodišče RS in Delovno in socialno sodišče v Ljubljani ugotovili, da so v nasprotju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄21

Zagovornik - glas otroka kot kolizijski skrbnik?

Alenka Križnik, 30.5.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja

Alenka Križnik, Pravna praksa, 21/2013Pri Varuhu človekovih pravic se je v letu 2006 začel pripravljati projekt Zagovornik - glas otroka. Pilotski projekt naj bi postavil podlago za njegovo vključitev v formalnopravni sistem in s tem zagotovil njegovo implementacijo v zakonodajo na nacionalni ravni. Model naj bi v skladu s Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah otrokom omogočal ustrezno aktivno sodelovanje v postopkih odločanja. Zagovornik se trenutno imenuje praviloma na podlagi soglasja staršev. Če pa starša ne soglašata, se je v praksi zagovornik postavil z odločbo centra za socialno delo (CSD) kot skrbnik za poseben primer. Menim, da tak zagovornik ni zgolj oseba, ki le predstavlja otrokov glas, ampak skrbnik za poseben primer z vsemi pravicami in obveznostmi, ki iz tega izhajajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 31.5.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 21/201231. maj 1988 - Začetek "afere JBTZ" Služba državne varnosti je aretirala novinarja tednika Mladina Janeza Janšo, Protiobveščevalna služba JLA pa zastavnika JLA Ivana Borštnerja. S tem se je začel proces pred vojaškim sodiščem v Ljubljani, ki je pomenil vrh napetosti med Slovenijo in takratn
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Akt za enotni trg - 12 pobud za okrepitev rasti in zaupanja

dr. Rajko Knez, 31.5.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 21/2012Različni dokumenti Evropske komisije, ki želijo oživeti oziroma spodbuditi gospodarsko rast na notranjem trgu, so v zadnjih dveh letih, bolj neopazno, kot bi to želeli, tako v laični kot tudi v strokovni javnosti dali vedeti, da se Evropska komisija zavzema, da bi ekonomsko-finančno krizo prešli tudi tako, da bi gonilno silo razvoja prevzel notranji trg. To ni nič novega. Tudi 12 pobud, ki jih lahko najdemo v različnih pravnih dokumentih, so večinoma že slišano oziroma prebrano.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat, aut ubi paupertas vincere nulla potest?

Janez Kranjc, 31.5.2012

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 21/2012Gornji rek bi se po naše glasil: "Kaj počno zakoni tam, kjer vlada samo denar ali kjer revež ne more zmagati?" Vzet je iz Petronijevega Satirikona (3, 14). Gaj Petronij (okr. 27-66) je bil sin provincialnega namestnika v Siriji Publija Petronija. Znan je bil kot arbiter elegantiae (razsodnik dobrega okusa) na Neronovem dvoru. O njegovem življenju vemo le malo, še največ iz Tacitovih Analov. Od leta 57 do 59 je bil prokonzul v Bitiniji, leta 60 pa konzul. Kot navaja Tacit, je podnevi spal, ponoči pa naj bi opravljal svoje obveznosti in hodil na zabave. Poveljnik pretorijancev Tigelin, ki je bil ljubosumen na njegov vpliv na Nerona, ga je obtožil udeležbe v Pizonovi zaroti. Preden so ga uspeli prijeti, je Petronij naredil samomor, ki ga je po Tacitovem opisu literarno upodobil H. Sienkiewicz v romanu Quo vadis.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Javno-zasebno partnerstvo pri vodnih pravicah in pooblastilih na področju varstva okolja

Adrijana Viler-Kovačič, 2.6.2011

PRORAČUN

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 21/2011Javno-zasebno partnerstvo je razmeroma nov ekonomski in pravni instrument, ki ga je leta 2006 uvedel Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP). Zakon je krovni predpis o povezovanju javnih in zasebnih partnerjev za pospeševanje uresničevanja projektov v javnem interesu. Iz Poročila o sklenjenih oblikah javno-zasebnega partnerstva v Republiki Sloveniji v letu 2009 izhaja, da se v javno-zasebno partnerstvo uvrščajo tudi vodne pravice (koncesije in vodna dovoljenja) in nekatera pooblastila na področju varstva okolja. Menim pa, da ti instituti ne sodijo v javno-zasebno partnerstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Z novim ZPFOLERD-1 do preglednejšega in bolj urejenega delovanja javnih podjetij

Mojca Kunšek, 2.6.2011

PRORAČUN

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 21/2011Na podlagi revizijskega mnenja Računskega sodišča je bil sprejet Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1), ki s povzemanjem določb Direktive Komisije 2006/111/ES in ob upoštevanju ugotovitev Računskega sodišča nadomešča svojega predhodnika in prinaša red v vodenju evidenc javnih podjetij ter podjetij s koncesijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Ima Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih sploh kakšen pozitiven učinek? (2.)

Ivan Kranjec, 2.6.2011

Obligacije

Ivan Kranjec, Pravna praksa, 21/2011Ali Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) res preprečuje plačilno nedisciplino? Kratek odgovor je ne. Plačilni roki, kot so navedeni v ZPreZP, so na papirju sicer videti odlično, vendar pa je žal tako, da zakon za njihovo kršitev ne predvideva nobene konkretne sankcije. Kdor ne bo plačal obveznosti v predpisanem roku, jo bo pač moral prijaviti v prvi krog obveznega pobota po zapadlosti, nato pa bo lahko s plačilom povsem nekaznovano odlašal še naprej.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Smo pripravljeni na drugi šok?

Robert Kleindienst, 2.6.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 21/2011Svetovno gospodarstvo po letu 2009 okreva bolje, kot se je pričakovalo ob vrhuncu svetovnega finančnega šoka. To je razumljivo, saj je v času finančnega šoka težko biti optimist. Hkrati se čedalje bolj vrstijo opozorila o nevzdržni stopnji zadolženosti evropskih gospodarstev in ameriškega javnega dolga, ki lahko povzroči močan popotresni sunek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Mendacium neque dicebat neque pati poterat

Janez Kranjc, 2.6.2011

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 21/2011Misel, ki bi se po naše glasila "Laži ni niti govoril niti trpel", je vzeta iz življenjepisa Pomponija Atika. Napisal ga je Ciceronov sodobnik Kornelij Nepos, katerega glavno delo je bila zbirka življenjepisov znamenitih mož (De viris illustribus). Od nje se je ohranilo le nekaj drobcev, med drugim življenjepis Pomponija Atika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Nerazumevanje za korektno potezo

Matevž Krivic, 2.6.2011

LOKALNA SAMOUPRAVA

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 21/2011Dva poslanca (dr. Luka Juri in Marijan Križman) sta že 8. marca vložila predlog posebne resolucije, s katero naj bi Državni zbor natančneje pojasnil svoja stališča, zakaj ni sprejel zakona o ustanovitvi občine Ankaran, kot je to zahtevalo Ustavno sodišče. K predlogu te resolucije je Zakonodajnopravna služba Državnega zbora (ZPS) pripravila mnenje, v katerem pa taki resoluciji nasprotuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 2.6.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 21/20112. junij 1848 - Slovanski kongres narodov avstrijske monarhije V Pragi se je začel slovanski kongres avstrijske monarhije. Posebej za Slovence je bila izpostavljena zahteva po oblikovanju Kraljevine Slovenije, ki bo združevala dežele Koroško, Kranjsko, Štajersko in Primorsko ter bo enakopra
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Sodna veja oblasti brez vrha

dr. Erik Kerševan, 27.5.2010

Pravoznanstvo

dr. Erik Kerševan, Pravna praksa, 21/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 27.5.2010

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 21/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Zavajanje s pobožnimi željami po kopenski meji do Savudrije

mag. Matevž Krivic, 27.5.2010

Pravoznanstvo

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 21/2010Iz dolgoletnih izkušenj sicer že dobro poznam skrajno naivna prepričanja svojih zastopancev ali v sodne postopke zapletenih prijateljev (celo univerzitetnih profesorjev nepravnih strok!), da je sodišču treba nasuti čim več argumentov, naj bodo še tako šepavi ali celo očitno zgrešeni - kot da bi bilo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Za učinkovito ESČP

mag. Katarina Krapež, 28.5.2009

Varstvo človekovih pravic

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2009Vlada je na seji 21. maja sprejela pobudo za podpis protokola 14bis h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki ga je Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel 12. maja na zasedanju v Madridu. Gre za ukrep, ki naj bi pripomogel k večji učinkovitosti Evropskega sodišča za človekove...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Evropa

mag. Katarina Krapež, 28.5.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2009 Torek, 19. 5. Pričakuje dogovor. "Odgovor Slovenije na moj predlog za reševanje vprašanja meje in zastoja Hrvaške na poti v EU je v skladu z njenim pristopom glede pomoči Evropske komisije pri reševanju tega vprašanja, ki je pozitiven in konstruktiven," je, kot navaja STA, v Bruslju povedal komisa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Dogodki - izjave

mag. Katarina Krapež, 28.5.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2009od 19. do 25. maja Torek, 19. 5. Novele. Državni zbor je sprejel novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, s katero se širijo možnosti za pridobitev informacije o tem, da je nad nekom uveden stečaj. Po novem bo o dolžniku dostopen tudi podatek ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

s tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 28.5.2009

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2009Antonio Cassese (ur.) The Oxford Companion to International Criminal Justice (OUP, 2009, 1096 strani) Antonio Cassese, prvi predsednik Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo in od nedavnega predsednik Posebnega sodišča za Libanon, je uredil delo, ki je neke vrste enciklopedija ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Vročanje in izvrševanje sodb ter sklepov po zahtevah za sodno varstvo z odmero sodnih taks

Kovač Polona, Orel Nuša, Čas Petra, 28.5.2009

Upravni postopek in upravne takse, Prekrški

Petra Čas, Nuša Orel, Polona Kovač, Nuša Orel, Pravna praksa, 21/2009Vročanje je eno najpomembnejših procesnih dejanj, saj je praviloma pogoj za nastanek pravnih učinkov pisanja, ki ga organ, ki postopek vodi, posreduje drugim udeležencem v postopku. Zato je pravilnost postopanja akterjev pri vročanju zelo pomembna, saj ob bistvenih napakah pri vročanju ne pride do p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Glas proti diskriminaciji

mag. Katarina Krapež, 28.5.2009

Človekove pravice

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2009www.coe.si/sl/dejavnosti/kampanje_sveta_evrope/spregovori_proti_diskriminaciji Jezik: slovenščina Tip: spletna kampanja Sveta Evrope Vzdrževanost: vsebine se redno dodajajo Preglednost: preveč strnjenega besedila Multimedijska podpora: zlasti videoposnetki Povezava z uporabniki: slaba; sploše...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 28.5.2009

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 21/2009 28. maj 1961 - Amnesty International V več časopisih je izšel članek angleškega odvetnika Petra Benensona Pozabljeni zaporniki, kar danes velja za ustanovitev mednarodne nevladne organizacije za človekove pravice Amnesty International. 30. maj 1917 - Majniška deklaracija Predsednik Jugoslovans...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 21

Leto objave

2014(3) 2013(2) 2012(3) 2011(7)
2010(3) 2009(14) 2008(10) 2007(5)
2006(10) 2004(2) 2003(4) 2002(3)
2001(5) 1998(3) 1997(1) 1996(5)
1995(6) 1993(3) 1991(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov