O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 88)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄15

Izzivi novih pravnih institutov v družinski zakonodaji

Sonja Kralj, 11.4.2019

Zakonska zveza in družinska razmerja

Sonja Kralj, Pravna praksa, 15/2019Letošnje leto prinaša nekaj zakonskih sprememb, ki bodo olajšale življenje in predvsem odprle možnosti, da zakonci, zunajzakonski pari in pari v istospolnih partnerskih skupnostih svoje pravice uresničujejo na lažji, dostopnejši in varnejši način. Dne 29. januarja 2019 sta se v Sloveniji pri
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄15

Prostovoljni gasilec se je poškodoval na intervenciji

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 11.4.2019

Požarna varnost, Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 15/2019Imamo zaposlenega delavca, ki je prostovoljni gasilec. Na intervenciji se je poškodoval, zato je v bolniškem staležu. • Kdo nosi stroške bolniškega nadomestila?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄15

Historia vitae magistra

Janez Kranjc, 11.4.2019

Kultura in umetnost

Janez Kranjc, Pravna praksa, 15/2019Rek spada med bolj znane latinske reke. Nastal je na temelju Ciceronovih Razprav v Tuskulu (Tusc. disp. II, 16). Slovensko bi se glasil: Zgodovina je učiteljica življenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Pravično nadomestilo za privatno in drugo lastno reproduciranje

mag. Ingrid Kovšca Pušenjak, 19.4.2018

Intelektualna lastnina

mag. Ingrid Kovšca-Pušenjak, Pravna praksa, 15/2018Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) v 37. členu določa pravico avtorja do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje svojega dela, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena tega zakona. Ta člen dovoljuje, da se avtorska dela za lastno uporabo reproducirajo in fotokopirajo v manjšem obsegu (do tri primerke, omejen obseg knjige itd.) brez posebnega dovoljenja avtorja. To pomeni, da je takšno reproduciranje in fotokopiranje dopustno, pri čemer pa morajo avtorji za takšno uporabo njihovih avtorskih del dobiti pravično nadomestilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Delo od doma le nekaj dni na mesec

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 19.4.2018

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 15/2018V podjetju imamo kar nekaj delavcev, s katerimi smo dogovorjeni, da lahko po lastni presoji ostanejo doma in delajo od doma. V povprečju ti delavci od doma delajo pet dni na mesec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Aktivna legitimacija za vložitev revizijskega zahtevka

mag. Matjaž Kovač, 19.4.2018

PRORAČUN

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 15/2018Pravo ločuje med materialno in procesno aktivno legitimacijo. Materialna aktivna legitimacija se nanaša na stranko, ki je nosilka pravic in obveznosti iz materialnopravnega razmerja v nekem postopku, procesna pa obravnava pravdno upravičenje oziroma ali je subjekt upravičen sprožiti konkreten spor oziroma ali se lahko zoper njega vodi postopek. Pri javnem naročanju nas zanima procesna aktivna legitimacija, ki pomeni vprašanje, kdo ima pravico vložiti revizijski zahtevek, torej gre za procesno predpostavko, in ne za vprašanje vsebinske utemeljenosti zahtevka za revizijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Ali lahko prokurist opravlja kratkotrajno delo?

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 19.4.2018

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 15/2018Upokojenec v podjetju s petimi zaposlenimi, katerega lastnik je njegov sin, opravlja funkcijo prokurista, in sicer na podlagi civilnopravne pogodbe o poslovodenju. Za dela, ki presegajo funkcijo prokurista, bi poleg pogodbe o začasnem ali občasnem delu upokojenca želel opravljati tudi kratkotrajno delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Non intellegunt homines, quam magnum vectigal sit parsimonia

Janez Kranjc, 13.4.2017

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 15/2017Misel, ki bi se slovensko glasila "Ljudje ne vedo, kako velik vir dohodka je varčnost", je vzeta iz Ciceronovega filozofskega spisa Paradoksi stoikov (VI, 49). Nastal je leta 46 pr. Kr. in ni imel večjega vpliva na kasnejši razvoj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Več predpisov, več varuhov, manj razuma

mag. Sandi Kodrič, 13.4.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 15/2017Če nam letos z rekordom ni postregla Planica, pa je to nekaj tednov pozneje uspelo slovenski zakonodajni in izvršni oblasti. 6. aprila 2017 je vsota veljavnih zakonov (834) in podzakonskih predpisov (19.166) dosegla okroglo število 20.000. Med letoma 2006 in 2016 je število zakonov naraslo za 19 odstotkov, število podzakonskih aktov pa za 43 odstotkov. Še eno desetletje prej pa sta porasta teh dveh številk znašala 29 odstotkov in 219 odstotkov. Del krivde za hipertrofirano zakonodajo sicer leži pri Evropski uniji in njenem zavzemanju za vedno tesnejšo povezavo in birokratsko poenotenje članic (s čimer je nehote tudi sama prispevala k izstopu Velike Britanije in h krepitvi evroskeptične politike drugje v Evropi).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 13.4.2017

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 15/2017Noseča delavka odhaja najprej na letni dopust, nato na bolniškega, šele nato bo nastopila starševski (porodniški) dopust. V času njene odsotnosti jo bo nadomeščala delavka, ki smo jo zaposlili na novo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Potek pogodbe za določen čas

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 13.4.2017

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 15/2017Delavcu, s katerim smo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, prihodnji mesec pogodba poteče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Med tnalom in nakovalom: dopustnost odpovedi pogodbe o najemu poslovnega prostora za določen čas

Primec Jan, Kamenčić Ermina, 13.4.2017

Obligacije

Jan Primec, Ermina Kamenčić, Pravna praksa, 15/2017Najemno pogodbo za poslovne prostore ureja Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP), ki je v veljavi že od leta 1974. V želji po večji pravni varnosti ZPSPP restriktivno ureja možnosti prenehanja najemnih pogodb, tako tistih, sklenjenih za nedoločen čas, kot tistih za določen čas. Ob današnjem hitrem tempu gospodarskega življenja se veljavna ureditev kaže kot preveč toga in v pravnem prometu nemalokrat povzroča nevšečnosti. Prispevek obravnava možnost odpovedi pogodbe o najemu poslovnih prostorov za določen čas. ZPSPP namreč izrecno ureja zgolj odpoved najemne pogodbe za nedoločen čas, zato je morala praznino glede odpovedi najemnih pogodb za določen čas zapolniti sodna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Davčna obravnava dohodkov sodnih cenilcev je odvisna od načina opravljanja dela

mag. Mojca Kunšek, 14.4.2016

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 15/2016Sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače opredeljujejo določbe 12. poglavja Zakona o sodiščih (ZS). Skupno jim je, da so imenovani za neomejen čas na podlagi dokazovanja strokovnih znanj in prisege pred ministrom za pravosodje. Prav tako je pridobitev njihovega strokovnega mnenja, izvida in cenitve odvisna od potrebe sodišča, ki zaprosi za mnenje sodnega izvedenca ali sodnega cenilca v zadevnem primeru v sodnem postopku, ali pa za mnenje zaprosi upravni organ v upravnem postopku. Ministrstvo za pravosodje v skladu z 88. členom ZS vodi imenik sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki zajema podatke o posamezni osebi in njegovem strokovnem znanju, EMŠO, naslov bivališča, kot tudi zaposlitev ali kak drug status.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄15

Razlogi za izključitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila, pogoji za sodelovanje in s tem povezana dokazila v ZJN-3

Vida Kostanjevec, 14.4.2016

PRORAČUN

VIDA KOSTANJEVEC, Pravna praksa, 15/2016Reformni sveženj javnonaročniških direktiv iz leta 2014 je (med drugim) uvedel (tudi) nekaj pomembnih novosti na področju določanja razlogov za izključitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila, oblikovanja pogojev za sodelovanje v postopku in izbire s tem povezanih dokazil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Smernice glede umika rezultatov iskanja po osebnem imenu

Igor Kolar, 16.4.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Igor Kolar, Pravna praksa, 15/2015Delovna skupina iz člena 29 Direktive 95/46/ES o varstvu osebnih podatkov je na nedavnem plenarnem zasedanju 25. in 26. novembra sprejela smernice glede izvrševanja pravice do umika rezultatov iskanja po osebnem imenu. Smernice določajo seznam skupnih meril, ki jih bodo nadzorni organi za varstvo osebnih podatkov uporabljali pri obravnavi pritožb posameznikov zoper odločitve ponudnikov spletnih iskalnikov v primerih, ko bo ponudnik zavrnil umik posamezne povezave iz seznama rezultatov po pritožnikovem imenu in priimku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Skrita kamera kot dovoljena novinarska raziskovalna metoda?

Marjan Kos, 16.4.2015

Varstvo človekovih pravic

Marjan Kos, Pravna praksa, 15/2015V modernih demokratičnih družbah je svoboda govora, kot jo zagotavlja 10. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), nedvomno ključnega pomena. V njenem okviru poseben status uživajo mediji, katerih delo je v javnem interesu - opravljajo vlogo t. i. psov čuvajev (angl. watchdogs). Že po naravi stvari njihovo delo pogosto trči ob pravice drugih oseb ali drug javni interes, pri čemer so posebej občutljive situacije, ko država njihovo domnevno sporno ravnanje želi sankcionirati po poti kazenskega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Izbris hipoteke zaradi poteka časa

Irena Hacin Kölner, 16.4.2015

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Irena Hacin-Kölner, Pravna praksa, 15/2015V novejšem času je teorija zavzela stališče, da ima hipotekarni upnik dolžnost, da po poplačilu zavarovane terjatve izstavi izbrisno pobotnico. Realnost je bila v preteklosti pogosto drugačna in hipotekarni upniki je na lastno pobudo največkrat niso izstavili. Nevednost zastavnih dolžnikov pa je botrovala temu, da upnika k izstavitvi izbrisne pobotnice niso pozvali, saj je bil prenekateri zmotno prepričan, da se ob poplačilu dolga po kreditni pogodbi hipoteka samodejno izbriše iz zemljiške knjige. Leta so tekla in mnogo upnikov ne obstaja več ali pa se ne odzivajo na pozive dolžnikov. V praksi se postavlja vprašanje, kako bi najhitreje dosegli izbris takih hipotek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Non enim solum ipsa Fortuna caeca est sed eos etiam plerumque efficit caecos quos complexa est

Janez Kranjc, 16.4.2015

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 15/2015Rek, ki ga imamo pred seboj, bi se slovensko glasil: Fortuna (tj. sreča) namreč ni samo slepa, temveč pogosto oslepi tudi tiste, ki jih objame. Njegov avtor Cicero (Laelius 15, 54) v nadaljevanju pravi: Običajno jih tako prevzameta nadutost in svojeglavost, da ni nič bolj neznosnega kot neumen ljubljenec sreče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Moralni hazard

mag. Sandi Kodrič, 16.4.2015

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 15/2015Ob vstopu v Evropsko unijo je Slovenija sprejela tudi njena pravila o dodeljevanju državnih pomoči, ki so pomemben element notranjega trga. Opredeljena so že v Pogodbi o delovanju EU, saj državna pomoč izkrivlja konkurenco in postavlja prejemnike pomoči v privilegiran položaj. Enakopravnost subjektov na trgu in predvidljivost pogojev pa sta nujna pogoja urejenega tržnega gospodarstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄15

Svoboda gibanja mavričnih družin v EU - trendi in izzivi

dr. Neža Kogovšek Šalamon, 16.4.2015

Zakonska zveza in družinska razmerja, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Neža Kogovšek-Šalamon, Pravna praksa, 15/2015Svoboda gibanja državljanov EU je ena od štirih temeljnih pridobitev evropskih integracij in ena ključnih pravic, ki izhajajo iz evropskega državljanstva. Pod enakimi pogoji je priznana vsem državljanom EU (deloma pa tudi državljanom tretjih držav) in njihovim družinskim članom, vključno z mavričnimi družinami, tj. družinami, v katerih starševski vlogi opravljata osebi istega spola. V pravu EU je svoboda gibanja urejena v 21. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki določa, da ima vsak državljan EU "pravico prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic ob upoštevanju omejitev in pogojev, določenih s Pogodbama in ukrepi, ki so bili sprejeti za njuno uveljavitev". Določbe 45., 49. in 56. člena PDEU pa še posebej urejajo svobodo gibanja delavcev, samozaposlenih in izvajalcev storitev, ki so državljani EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄15

Sodišče EU odpravilo retencijsko direktivo

Igor Kolar, 17.4.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Igor Kolar, Pravna praksa, 15/2014Sodišče Evropske unije je minuli teden odpravilo Direktivo EU o obvezni hrambi prometnih podatkov, ugotavljajoč, da s preveč ohlapnim določanjem pogojev za uporabo in zavarovanje zbranih podatkov predstavlja nesorazmeren poseg v temeljni človekovi pravici do zasebnosti in zaščite osebnih podatkov iz Listine EU o temeljnih pravicah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄15

Imago animi sermo est: qualis vita, talis oratio

Janez Kranjc, 17.4.2014

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 15/2014Gre za enega od t. i. Senekovih pregovorov, ki bi se po naše glasil "Govor je podoba duše; kakršno življenje, takšno govorjenje". Vzet je iz zbirke neznanega avtorja z naslovom O moralni vzgoji (De institutione morum), ki so jo tradicionalno pripisovali rimskemu filozofu Seneki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄15

Še o sodbi ESČP o odškodnini za izbrisane

mag. Matevž Krivic, 17.4.2014

Človekove pravice

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 15/2014Sodba velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) o odškodninah za izbrisane ima sicer tudi po mojem mnenju res nekatere pomanjkljivosti, na katere je v PP, št. 14/2014, opozorila dr. Neža Kogovšek Šalamon, toda na drugi strani je za kolikor toliko pravično rešitev problema odškodnin za realne posledice nezakonitega izbrisa pozitivni pomen te sodbe tako velik, da ob tem tiste pomanjkljivosti izgubijo precej pomena. Teoretično razpravljanje o njih bo, domnevam, koristno za to, da bi se v prihodnosti skušale odpraviti - praktično pa je ta trenutek za izbrisane in njihove zagovornike neprimerno pomembnejše to, da je bila s to sodbo šesterici izbrisanih zdaj priznana za materialno škodo kar dvakrat večja odškodnina kot junija 2012 za nematerialno odškodnino: za slednjo skupaj 120.000 evrov, za prvo pa zdaj še skupaj 245.000 evrov. Na enega torej povprečno več kot 60.000 evrov, kar na mesec znese 300 evrov pavšalne odškodnine - slovenski zakon pa priznava za mesec izbrisa le 50 evrov odškodnine, torej kar šestkrat manj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄15

Gobelini: poskus tkanja onkraj Norme

mag. Igor Karlovšek, 17.4.2014

Kultura in umetnost

mag. Igor Karlovšek, Pravna praksa, 15/2014Življenje je že tako, da prinaša vedno nova presenečenja, pa ne bi rad citiral Forresta Gumpa in njegove škatle čokoladnih bombonov. Ko je človek že skoraj prepričan, da je pravi maček na literarnem področju, ugotovi, da še zdaleč ni tako. V roke mu pride knjižno delo z nabrito naslovnico (kdo bi si le želel, da bi mu ženska nadela rogove?) in na hitro ga prelista. Zbornik. Ni izmišljija, ni pravna teorija, hitro se razkrije, da gre za razmišljanje. Avtor je očitno nekdo, ki je gulil klopi na pravni fakulteti in mu beseda Norma z veliko začetnico nekaj pomeni. Še klik na Google in opa: doktor pravnih znanosti Matjaž Ambrož.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄15

Trgovska vojna poceni trikov

mag. Sandi Kodrič, 17.4.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 15/2014Ko vstopimo v enega od večjih ljubljanskih Petrolovih bencinskih servisov, nas takoj ob vhodu na policah presenetijo pralni praški in mehčalci za perilo. To je nedvoumen kazalec nedavnih sprememb v slovenski trgovini na drobno. Da se ob zniževanju kupne moči prebivalstva utegne razplamteti prava vojna med trgovci, smo lahko zaslutili že pozimi, ko se je na razmeroma nedolžen Hoferjev televizijski oglas nervozno odzval Mercator, ki je konkurenta nemudoma zatožil oglaševalskemu razsodišču.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

2019(3) 2018(4) 2017(5) 2016(2)
2015(6) 2014(6) 2013(4) 2012(2)
2010(6) 2009(12) 2008(11) 2007(10)
2001(1) 1999(2) 1996(4) 1995(5)
1994(1) 1993(2) 1992(1) 1991(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov