O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Odvetništvo ni nebodigatreba družbeni okrasek

Bojan Kukec, 23.6.2005

Odvetništvo in notariat

Bojan Kukec, Pravna praksa, 25/2005Tudi letos smo se zagovorniki v začetku junija srečali na Dnevih slovenskih odvetnikov v Rogaški Slatini. Dnevov so se udeležili tudi gosti iz Nemčije (Saška), Hrvaške, Makedonije, Slovaške, Črne gore, Srbije, Vojvodine in Avstrije ter predstavniki evropskega združenja AEA. Na okrogli mizi pa smo go...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

O problemih tolerance

Janez Kranjc, 23.6.2005

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 25/2005V okviru partnerstva med univerzama iz Ljubljane in Leipziga potekajo že nekaj let zapored skupni seminarji pravnih fakultet. Študentje na njih obravnavajo različne teme pod mentorstvom profesorjev leipziške fakultete Christopha Endersa in Michaela Kahla ter podpisanega. Letošnje srečanje je bilo de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

JAVNI RED IN MIR: Pooblastila občinskim redarjem

Janez Kušar, 23.6.2005

Lokalna samouprava, Prekrški

Janez Kušar, Pravna praksa, 25/2005Nedvomno drži, da je bil Zakon o prekrških zoper javni red in mir (Ur. l. SRS, št. 16/74 in spremembe ? ZJRM) v času veljavnosti dvanajstkrat spremenjen ali dopolnjen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

O liberalizaciji pravosodja

Katarina Krapež, 23.6.2005

Sodišča

Katarina Krapež, Pravna praksa, 25/2005Na ambiciozno zastavljeni javni debati 14. junija je Pravniško društvo Ljubljana izzvalo številna vprašanja o uvajanju zasebnih poklicev v pravosodju. Člani društva in gostje so se spraševali, kje so meje prenosa pristojnosti in kakšne so možnosti nadaljnje privatizacije. Čeprav je dr. Janez Kran...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

OKOLJSKO PRAVO: Državni načrti implementacije standardov

Boštjan Koritnik, 23.6.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 25/2005Vlada ZDA prek National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) določi enotne standarde kakovosti obdajajočega zraka (ambient air), medtem ko so programi za dosego teh standardov v rokah posameznih držav. Na podoben način se rešuje, vse odkar imamo enotne standarde obdajajočega zraka, njegova kakovost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

Preventiva za varno in zdravo delo

mag. Bojan Kukec, 17.7.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Znanost in raziskovalna dejavnost

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 25/2003Ob koncu minulega leta je pri Tehniški založbi Slovenije (tudi v spletni knjigarni: www dzs-online.com) izšel "Priročnik za varno in zdravo delo" skupine 14 avtorjev, strokovnjakov z različnih področij (dr. Martin Batič, dr. Grega Bizjak, dr. med. in stom., spec. medicine dela, prometa in športa, Ba...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

Pojasnilo

Katarina Krapež, 17.7.2003

Sodišča

Katarina Krapež, Pravna praksa, 25/2003V gradivu s konference o učinkovitosti sodstva je bil dodan referat dr. Etelka Korpič Horvat "Statistični podatki o delu sodišč kot podlaga za izvajanje revizij računskega sodišča". V njem je povzela tudi ugotovitve iz opravljenih revizij o učinkovitosti dela sodišč. V pripombah je navedeno: "Povzet...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

Reševanje gospodarskih sporov v RS in EU

Boštjan Kavčič, 17.7.2003

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 25/2003Inštitut za evropsko pravo je 12. in 13. junija v Kranjski Gori pripravil strokovni simpozij z naslovom reševanje gospodarskih sporov v RS in EU. O vplivu prava ES na področju reševanja gospodarskih sporov je spregovoril mag. Marko Starman. Gospodarski spori bodo poleg upravnih sporov najpogostej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

IX. Dnevi javnega prava

Boštjan Kavčič, 17.7.2003

Ostalo

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 25/2003V Portorožu so od 18. do 20. junija potekali že deveti dnevi javnega prava. Organizatorja srečanja - Inštitut za javno upravo pri ljubljanski PF in Pravna fakulteta v Ljubljani - sta program razdelila na pet sekcij. Udeleženci so lahko prisluhnili teoretičnopravni sekciji (razlaga oz. razumevanje us...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

Zakaj reforme slovenskega kazenskega postopka ne bodo uspele

Blaž Kovačič, 17.7.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Blaž Kovačič, Pravna praksa, 25/2003Burne razprave in mirna odločitev V slovenski strokovni in laični javnosti vse od predstavitve predloga novele zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju: ZKP-E) potekajo intenzivne razprave o prednostih in slabostih nove ureditve ter o posledicah, ki jih bodo nove rešitve imele za kazenske post...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Upravni postopek: Novela ZUP-B

Boštjan Kavčič, 11.7.2002

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 25/2002Državni zbor je 31. maja 2002 sprejelzakon o dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP - B, Ur. l. RS, št. 52/02). Predmet sprememb so bile določbe, ki se nanašajo na vloge, postopek do izdaje odločbe in izvršbo. Cilj sprememb zakona, je zagotoviti učinkovitejše zagotavljanje upravnih sto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Varstvo potrošnikov: Kredit tuje banke - varovanje potrošnikov

dr. Rajko Knez, 11.7.2002

Kreditno poslovanje, Trgovina

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 25/2002Uporabnost Zakona o potrošnikih kreditihpri kreditih tujih bank Z odprtjem kapitalskega trga in z možnostjo pridobivanja kreditov tujih bank v Sloveniji tudi za posameznike se postavlja vprašanje, kako je slovenski kreditojemalec - potrošnik varovan z zakonom o potrošnikih kreditih, oziroma ali t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Slovenščina v pravni praksi (92.del): Členkovna zveza le-ta

dr. Monika Kalin-Golob, 11.7.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 25/2002V prejšnjem prispevku sem obljubila, dabomo danes obravnavali nepotrebno členkovno zvezo, zapisano v nekem uradnem dopisu: Prosimo, da nam v najkrajšem času v zvezi z vašo zadevo dostavite manjkajoče dokumente ali kopije le-teh. Po slovnici gre za obliko zaimka, sestavljenega iz členka le in kaza...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Slovensko - angleški pravni slovar

mag. Bojan Kukec, 11.7.2002

Ostalo

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 25/2002Avtor: Tomaž Longyka,Pravna recenzenta: mag.Barbara Vrečko in mag. Marko Novak Jezikovi recenzent: Roger Metcalfe Izdajatelj in založnik: samozaložba Tomaž Longyka, Ljubljana 2001, naklada 1200 izvodov, 392 strani "Ne iščite v slovarju tistega, česar v njem ni - uporabite tisto, kar v njem je!...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄25

Zapiski: Pozor tudi na jezikovne šibkosti Ustave

Andrej Kristan, 23.8.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Andrej Kristan, Pravna praksa, 25/2001Na jesen se pripravljajo ustavne spremembe, ob tem pa se porodi tudi vprašanje njene jezikovne in izrazne čistosti. Temeljnemu pravnemu besedilu - to je hkrati temelj družbenega ustroja, odsev državotvornosti in dokaz narodne samobitnosti - moramo ostro gledati pod prste; na koncu pa dati odlično oc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄25

Slovenščina v pravni praksi (58.del): Kultura govora in mašila

dr. Monika Kalin-Golob, 23.8.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 25/2001Izmed mnogo definicij kulture je za naše počitniško razpravljanje o kulturi govora zanimiva Škarićeva (U potrazi za izgubljenim govorom, 1988): "Po moji presoji je kultura človeško prizadevanje, da se izkoplje iz svoje omejenosti, danosti. To je potreba po boljšem videnju samega sebe in sveta ter čl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄25

Vsi imajo radi juriste

mag. Bojan Kukec, 23.8.2001

Kultura in umetnost

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 25/2001Zadnji dan enotedenskega potovanja "po evropskih institucijah" (z mladimi kolegi, študenti četrtega letnika, pred dobrim letom) smo izkoristili tudi za obisk knjigarn, ki so bogato založene s pravniško literaturo. Tako sem v knjigarni v Münchnu zasledil tudi knjigo, ki je že z naslovnico sporočala, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄25

Konvencija MOD št. 158: "valid reason" - utemeljen razlog ali...?

mag. Bojan Kukec, 23.8.2001

Pravoznanstvo

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 25/2001Terminološka občutljivost ni sama sebi namen, temveč je nujno potrebna za strokovno pravniško delo. Na to je bilo izrecno opozorjeno tudi na Dnevih slovenskih pravnikov 2000 v Portorožu. V sklepih 7. sekcije z naslovom "Aktualne teme s področja delovnega prava in prava socialne varnosti" - ugotovitv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Varovanje zasebnosti v delovnih razmerjih

mag. Bojan Kukec, 16.9.1999

Človekove pravice, Delovna razmerja

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 25/1999Pomembna novost v raziskavah o posebnem pravnem institutu (delavčeve) zasebnosti predstavlja delo vrhovnega sodnika ter člana novega sodnega sveta dr. Alekseja Cvetka z naslovom: "Varovanje zasebnosti v delovnih razmerjih", ki je letos (1999) izšlo pri založniški skupini Gospodarski vestnik d. d. v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Slovenščina v praksi (1.del): Pravna besedila

dr. Monika Kalin-Golob, 16.9.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 25/1999Besedna zveza pravna besedila se nanaša na besedila o pravni znanosti, torej znanstvena besedila o pravni teoriji, in tudi na besedila, ki urejajo družbene, gospodarske in politične odnose, ubesedujejo torej pravno normo, in na temelju katerih nastajajo besedila pravne prakse. Zgodovina slovenskega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Novi predpisi na področju ravnanja z odpadki

Adrijana Viler-Kovačič, 16.9.1999

Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 25/1999Konec leta 1998 sta izšla dva predpisa s področja ravnanja z odpadki in sicer Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98) ter Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list RS, št. 85/98).
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Zbornik znanstvenih razprav

mag. Barbara Kresal, 24.12.1998

Ostalo

mag. Barbara Kresal, Pravna praksa, 25/1998Pravna fakulteta v Ljubljani - LVII. letnik Pred kratkim je , izšel nov Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki prinaša vrsto zanimivih razprav z različnih pravnih področij. Mag. Miro Cerar pod naslovom Temeljne značilnosti modernega prava najprej opredeli bistven...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Mednarodno varstvo okolja tudi z ukrepi kazenskega prava

Blaž Kovačič, 24.12.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Varstvo okolja

Blaž Kovačič, Pravna praksa, 25/1998V okviru Sveta Evrope je bila 4. novembra letos sprejeta Konvencija o varstvu okolja s sredstvi kazenskega prava (v nadaljevanju Konvencija). Zanimivo je, da gre za prvi multilateralni dokument, ki nalaga državam izrecno obveznost, da naravno okolje (in zdravje ljudi) varujejo tudi s sredstvi kazens...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Zastaranje terjatev iz delovnega razmerja

mag. Bojan Kukec, 24.12.1998

Obligacije, Delovna razmerja

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 25/1998Predlog zakona o delovnih razmerjih Spoznanje, da je zadnji predlog ZDR(*1) glede zastaranja terjatev iz delovnega razmerja izrazito pomanjkljiv, me je spodbudilo k oblikovanju svojega strokovnega mnenja o 179. členu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

III. Strokovno srečanje pravnikov s področja javnega prava

Damjan Korošec, 24.12.1997

Ostalo

Damjan Korošec, Pravna praksa, 25/1997III. Strokovno srečanje pravnikov s področja javnega prava Tudi letos sta Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravna fakulteta v Ljubljani organizirala srečanje pravnikov s področja javnega prava, tokrat na temo "Javno pravo v procesu približevanja Evropski uniji". Udelež...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 25

Leto objave

2005(5) 2003(5) 2002(4) 2001(4)
1999(3) 1998(3) 1997(1) 1996(3)
1995(10) 1992(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov