O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄17-18

Kritično o hudih kritikah ustavne presoje financiranja zasebnega šolstva

mag. Matevž Krivic, 6.5.2020

Osnovno šolstvo

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 17-18/2020Leta 2014 so "z leve" politično ostro reagirali na to, da je takratna "desna" večina v ustavnem sodišču odstopila od stališč ustavnega sodišča o državnem financiranju zasebnega šolstva iz leta 2001, na letošnji ponovni "ideološki" preobrat v tej ustavni presoji pa vsaj prva politična reakcija niti ni bila huda, pač pa je bil izjemno oster po mojem mnenju ponekod že problematičen (namreč za splošni odnos širše javnosti do institucije ustavnega sodišča) prvi odziv vidnih, uglednih desno usmerjenih ustavnopravnih strokovnjakov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄17-18

Izvršnica kot instrument zavarovanja v gospodarskih pogodbah

Dejan Kramar, 6.5.2020

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dejan Kramar, Pravna praksa, 17-18/2020Izvršnico je kot institut zavarovanja terjatev v slovenski pravni red uvedel Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1). Ta listina vsebuje izjavo dolžnika, s katero se zaveže plačati določen denarni znesek. Izvršnico lahko izdata le gospodarski subjekt ali javni organ. V zadnjem času se izvršnica pogosto uporablja kot alternativa menici za zavarovanje plačil oziroma jamstev v gospodarskih pogodbah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄17-18

Omejitve ZIUPPP in ZIUZEOP glede odpuščanja delavcev

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 6.5.2020

Delovna razmerja, Varstvo pred nalezljivimi boleznimi

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 17-18/2020Delodajalec se je odločil, da bo nekaj delavcem odredil čakanje na delo po interventnem zakonu. • Ali je v primeru odpuščanja delavcev iz poslovnega razloga s čim omejen?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄17-18

Spodbujanje sovraštva ali nestrpnosti: meja med prekrškom in kaznivim dejanjem

Primož Križnar, 9.5.2019

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Prekrški

Primož Križnar, Pravna praksa, 17-18/2019Ministrstvo za pravosodje je spomladi leta 2016 predlagalo spremembo prekrškovne zakonodaje, ki bi Policiji omogočala razkritje identitete oseb, ki na spletnih straneh širijo sovražnost in spodbujajo nestrpnost. Ideja ni nova, saj na teoretični ravni sega že v leto 2012. Takrat je bilo mogoče zaslediti najbrž prvo pobudo o dekriminalizaciji sovražnega govora ter njegovem sankcioniranju s prekrški zaradi večje učinkovitosti postopka, ki je pozneje doživela ponovitev leta 2017. Vendar pa vse do danes nimamo odgovora na vprašanje, kje se končajo prekrški in začno kazniva dejanja s tega področja oziroma kaj sploh predstavlja ločnico med tema dvema oblikama kaznivih ravnanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄17-18

Argumenta non sunt numeranda, sed ponderanda

Janez Kranjc, 9.5.2019

Kultura in umetnost

Janez Kranjc, Pravna praksa, 17-18/2019Rek je nastal na podlagi odlomka iz pisma Plinija Mlajšega Arijanu (Ep. 2, 12). Slovensko bi se glasil: Argumentov se ne sme šteti, temveč (jih je treba) tehtati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄17-18

Prenos letnega dopusta v naslednje leto

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 9.5.2019

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 17-18/2019Zaposlenih imamo nekaj delavcev, ki v tekočem letu ne izrabijo vsega letnega dopusta. Nekateri zaradi preobilice dela, drugi zaradi bolniških odsotnosti. • Do kdaj morajo ti delavci izrabiti lanski letni dopust?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄17-18

Šeriatsko pravo (5. del)

mag. Urška Klakočar Zupančič, 9.5.2019

Ostalo

mag. Urška Klakočar-Zupančič, Pravna praksa, 17-18/2019Ko se je na Bližnjem vzhodu začel širiti islam, tam živeča plemena niso poznala institucionaliziranega vzvoda za razreševanje sporov. Tako je bilo tudi v času delovanja preroka Mohameda, ki je v imenu boga Alaha v posameznih primerih izrekal kazni. Ko se je oblikoval omajadski kalifat, ni bilo delitve oblasti in v rokah kalifa je bila tako vodstvena, upravljavska in sodna funkcija. Institucija sodnika (kadija) se je počasi razvijala v obdobju abasidskega kalifata in v času Osmanskega cesarstva dobila svojo dokončno obliko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄17-18

Povrnitev stroškov prevoza, če delavec ne more koristiti javnega prevoza

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 9.5.2019

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 17-18/2019Za delodajalca je po novem na voljo še ena oblika javnega prevoza, ki je do sedaj ni bilo in je bistveno cenejša od dosedanjega javnega prevoza. • Ali mora delodajalec za obračun povračila stroškov uporabiti cene cenejšega javnega prevoza? • Ali je dopustno, da prosto odloči, po cenah katerih vozovnic bo delavcem povrnil stroške? • Ali se lahko povrnejo zgolj prevozi za tiste linije, ki se dejansko lahko koristijo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄17-18

Ponižani in razžaljeni funkcionarji, uradniki in javni uslužbenci

dr. Marko Kambič, 9.5.2019

Kultura in umetnost

dr. Marko Kambič, Pravna praksa, 17-18/2019Naslov knjige, ki ji ne bi škodila skrben lektorski pregled in boljše oblikovanje, obeta zanimivo in zabavno branje. Avtorica dr. Breda Mulec, docentka s področja javne uprave na Fakulteti za državne in evropske študije, je posegla v preteklost z obravnavo še vedno aktualne problematike varstva časti in dobrega imena. Osredotoča se na osebe, zaposlene v državnem oziroma upravnem aparatu, ki so jih razžalili v slovenskem tisku med obema svetovnima vojnama, to je v obdobju Kraljevine SHS in Kraljevine Jugoslavije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄17-18

Konzorcij ponudnikov za izvedbo javnega naročila

mag. Matjaž Kovač, 9.5.2019

PRORAČUN

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 17-18/2019Pri kompleksnih predmetih javnega naročanja in pravilih posamezni ponudnik pogosto ne izpolnjuje vseh ekonomskih, kadrovskih in tehničnih zahtev naročnika. Skupina ponudnikov jih izpolnjuje v večji meri, zato pravila o javnem naročanju omogočajo, da ima v postopkih oddaje javnih naročil skupina ponudnikov enak položaj, kot ga ima sicer v poslovni praksi. Skupina oseb, ki sicer ni pravna oseba oziroma ni enovita, se obravnava kot ekonomska celota oziroma kot enovita oseba.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Slovenska samobitnost v luči PUE

Boštjan Koritnik, 28.4.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 17-18/2005Ob dnevu Pravne fakultete v Ljubljani je 14. in 15. aprila potekalo znanstveno srečanje z naslovom Slovenija leto dni po vstopu v EU ? Slovenska samobitnost v luči Pogodbe o ustavi za Evropo (PUE). Dr. Marijan Pavčnik je predstavil svoje videnje razmerja med globalizacijo in pravom. Pojasnil je, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

OKOLJSKO PRAVO: Instrumenti okoljskega prava

Boštjan Koritnik, 28.4.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 17-18/2005Eno bistvenih vprašanj okoljskega prava je, katerih orodij oz. instrumentov se pri tem poslužujemo. V zakonodaji je pogosta predvsem zahteva po doseganju določene stopnje varovanja zdravja (health based) oz. doseganju določenega stanja okolja (ambient based) in pa obvezna uporaba tehnologije določen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Slavnostno ob dnevu ljubljanske PF

Boštjan Koritnik, 28.4.2005

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 17-18/2005Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani praznuje svoj dan 14. aprila in tudi letos so ob tej priložnosti podelili priznanja tistim, ki so se najbolj izkazali pri študiju, in tistim, ki so barve fakultete uspešno predstavljali na različnih tekmovanjih v tujini. Uvodnemu nagovoru dekana dr. Franja Štibl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Pravica do starostne pokojnine

Jože Kuhelj, 18.9.1997

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 17-18/1997V podjetju sta zaposlena dva delovna invalida. Eden je star 56 in drugi 57 let. Vsak od njiju ima skupaj z zavarovalno dobo, ki se računa s povečanim trajanjem, več kot 35 let pokojninske dobe. Ali se lahko predčasno upokojita ob upoštevanju določb 42. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zava...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Družinsko življenje in pravica tujca: Sodobe Evropskega sodišča za človekove pravice

mag. Borivoj Kos, 18.9.1997

Človekove pravice, Tujci

mag. Borivoj Kos, Pravna praksa, 17-18/1997Po ratifikaciji se Konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah(*1) v skladu z 8. členom Ustave Republike Slovenije uporablja neposredno. V razlagi tega člena, ki ureja pravico do zasebnega in družinskega življenja, Evropska komisija za zaščito človekovih pravic meni, da mora država, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Predodelitev otroka - pristojnosti centrov za socialno delo

dr. Mateja Končina-Peternel, 18.9.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 17-18/1997V Pravni praksi, št.12/97 je dr. Andrej Berden odgovoril na vprašanje, kateri organ je pristojen za odločanje, če smiselno četrtemu odstavku 78. člena ZZZDR po letu dni, odkar je center za socialno delo zaupal skupne otroke iz dalj časa trajajoče življenjske skupnosti enemu izmed staršev, nastopijo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Izbor zakonov in predpisov

mag. Marko Kambič, 18.9.1997

Arhivi

mag. Marko Kambič, Pravna praksa, 17-18/1997Priročnik za strokovno obdelavo arhivskega gradiva pravosodnih organov od srede 18. stoletja do leta 1991, 1. del, Izbor zakonov in predpisov; Več avtorjev; Redakcija in uredništvo: B. Kozina, Ž. Bizjak, B. Holcman, E. Umek, Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 1997, 279 strani V moderni drža...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Revizijski postopek oddaje javnih naročil

dr. Etelka Korpič-Horvat, 18.9.1997

Proračun

dr. Etelka Korpič-Horvat, Pravna praksa, 17-18/1997Po zakonu o javnih naročilih in zakonu o računskem sodišču Javna naročila zajemajo pomemben delež sredstev javnih financ. V proračunu Republike Slovenije za leto 1996 so predstavljala petino sredstev. Zato je zelo pomembna njihova pravilna poraba, ki mora biti ne samo zakonita, ampak tudi gospoda...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Pravniško društvo v Mariboru: Dedovanje premoženja gospodarskih družb

Aleš Kobal, 18.9.1997

Dedovanje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aleš Kobal, Pravna praksa, 17-18/1997September je mesec, ko se dopusti bližajo koncu in se ponovno pričenja resno delo. Tako so se člani Pravniškega društva v Mariboru srečali na prvem podopustniškem srečanju 4. septembra v prostorih Pravne fakultete. Kot je že v navadi, je bilo tudi tokrat najprej na vrsti predavanje in sicer so člani...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Dominium est ius utendi et abutendi re sua, quatenus iuris ratio patitur

dr. Janez Kranjc, 19.9.1996

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 17-18/1996Pred seboj imamo enega od najbolj znamenitih in hkrati spornih pravnih rekov. Znamenit je zaradi svoje precizne in izčrpne opredelitve lastninske pravice, sporen pa zaradi tega, ker so ga velikokrat navajali kot dokaz za individualistično, absolutno itd. naravo rimske lastninske pravice. Resnici ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Pravo družb na Madžarskem

dr. Rajko Knez, 19.9.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 17-18/1996V okviru zbirke Pravo družb v Evropi je v letu 1994 izšla tudi knjiga avtorice dr. Magdalene Pajor - Bytomski z naslovom Pravo družb na Madžarskem (Gesellschaftsrecht in Ungarn). Avtorica je znanstvena sodelavka za vzhodnoevropsko pravo Univerze v Hamburgu. Knjiga je napisana v nemškem jeziku, izšla...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Odgovornost posameznika in kolektivna odgovornost v kazenskem pravu

Damjan Korošec, 19.9.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damjan Korošec, Pravna praksa, 17-18/1996V organizaciji slovitega Instituta Max Planck za primerjalno in mednarodno kazensko pravo iz Freiburga v Breisgauu smo se v začetku julija v gradu Ringberg v kraju Tegernsee ob istoimenskem jezeru zbrali na mednarodnem kolokviju predstavniki Češke, Hrvaške, Nemčije, Avstrije, Grčije, Danske, Nizozem...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 17-18

Leto objave

2020(3) 2019(7) 2005(3) 1997(6)
1996(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov