O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 107)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Pristojnost Računskega sodišča Republike Slovenije

dr. Etelka Korpič-Horvat, 28.12.1995

Računsko sodišče

dr. Etelka Korpič-Horvat, Pravna praksa, 25/1995Zakon o Računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94) določa pristojnost Računskega sodišča v 19. členu. To opravlja nadzor nad poslovanjem: - pravnih oseb javnega prava, - oseb civilnega prava, ki prejemajo sredstva iz državnega proračuna, - ostalih oseb civilnega prava, ki prejemajo sredstva...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Biološki minimum, minimalni pretok ali ekološko sprejemljiv pretok?

Adrijana Viler-Kovačič, 28.12.1995

Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 25/1995Voda je naravni vir in javno dobro, na katerem sta dostopnost in gibanje pod enakimi pogoji omogočena vsem. Z uveljavitvijo zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) je lastnina nad tem javnim dobrom pripadla državi Republiki Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Društvo za delovno pravo in socialno varnost: o predlogu zakona o varnosti in zdravju pri delu

Barbara Kresal, 28.12.1995

Društva, javni shodi, prireditve, Delovna razmerja

Barbara Kresal, Pravna praksa, 25/1995Društvo za delovno pravo in socialno varnost je na svojem delovnem sestanku dne 7. decembra razpravljalo o predlogu zakona o varnosti in zdravju pri delu (Poročevalec DZ RS, št. 39; EPA 1212 - prva obravnava). Gre za področje, ki ga sedaj pretežno ureja veljavni zakon o varstvu pri delu, ki je bil s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

PF OPEN '95 - noč s tenisom, golažem in zabavo

Blaž Košorok, 28.12.1995

Ostalo

Blaž Košorok, Pravna praksa, 25/1995Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

East - West Forum 1995

Rajko Knez, 28.12.1995

Ostalo

Rajko Knez, Pravna praksa, 25/1995Evropski Univerzitetni inštitut (European University Institute - Academy of European law), s svojim sedežem v Firencah (Italija) je že tretjič zapored organiziral East-West Forum, tokrat prvič s krajšim, desetdnevnimi predavanji na tematiko evropskega prava. Forum je potekal od 30. novembra do 8. d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Solidarnostna pomoč

Marta Klampfer, 28.12.1995

Kolektivne pogodbe

Marta Klampfer, Pravna praksa, 25/1995V skladu s podjetniško pogodbo pripada delavcu solidarnostna pomoč med drugim tudi v primeru, če je dalj časa v bolniškem staležu (nad 3 mesece). Ali pripada solidarnostna pomoč delavcu, ki dela skrajšan delovni čas (4 ure dela, za 4 ure pa prejema nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi b...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Regresi in druge pravice zaposlenega za krajši delovni čas

Marta Klampfer, 28.12.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Marta Klampfer, Pravna praksa, 25/1995Ali gre pravica do polnega regresa za letni dopust matere ali očeta, ki dela polovico polnega delovnega časa po 85. členu zakona o delovnih razmerjih? Delavka, ki se v skladu s 85. členom zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) odloči za polovični delovni čas, opravlja d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Še k predlogu zakona o prekrških

mag. Janez Kramarič, 28.12.1995

Prekrški

mag. Janez Kramarič, Pravna praksa, 25/1995Izhajajoč iz vzajemnega odnosa kazenskega prava in prava o prekrških ter načel, na katerih temelji predlog zakona o prekrških, navedenih v uvodu tega zakona (Poročevalec državnega zbora R Slovenije, št. 30 z dne 29. 6. 1995), sem v sestavku "K predlogu zakona o prekrških", objavljenem v pp, št. 19-2...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Dodatek za delovno dobo za delo prek polnega delovnega časa

Marta Klampfer, 28.12.1995

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Marta Klampfer, Pravna praksa, 25/1995Ali delavcu, ki dela prek polnega delovnega časa, pripada poleg 30 % dodatka od osnove tudi še dodatek za delovno dobo za tiste ure, ki jih je opravil prek polnega delovnega časa? Po 36. členu Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo (Ur. l. RS št. 39/93 in 23/94) organizacija oz. delodajalec n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Delovno razmerje za določen čas in regres za letni dopust

Marta Klampfer, 28.12.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Marta Klampfer, Pravna praksa, 25/1995Delavka je imela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za 6 mesecev in je dobila izplačani sorazmerni del regresa za letni dopust. Zaradi povečanja obsega dela so delavki podaljšali delovno razmerje še za 7 mesecev (3 mesece plus 4 mesece), tako da bo izrabila celotni letni dopust. Ali je upravičena do dod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Invalid - prerazporeditev - upokojitev

Jože Kuhelj, 14.12.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 24/1995Delavec je v podjetju delal pred nastankom invalidnosti kot varnostnik. Na podlagi mnenja invalidske komisije je bil razvrščen zaradi bolezni v III. kategorijo invalidnosti, tako da za svoje delo varnostnika ni več zmožen lahko pa dela lažje delo, pri katerem ni izpostavljen veliki vročini, soncu, b...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Kmetovanje - vstop v pokojninsko zavarovanje

Jože Kuhelj, 14.12.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 24/1995Delavki je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja podjetja. Mož ima doma kmetijo, zato razmišlja, da bi si nadaljnje zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje zagotovila na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti. Ali obstajajo kakšni zdravstveni pogoji za vstop v zavarovanje? ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Vnovčevanje čekov

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, 14.12.1995

Menica in ček

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, Pravna praksa, 24/1995V Uradnem listu RS, št. 68/95 (24. 11. 1995) je bilo objavljeno "navodilo o načinu vnovčevanja čekov", ki ga je predpisala Banka Slovenije, z veljavnostjo 8 dni po objavi. S tem navodilom bo od 1. 1. 1996 dalje spremenjen sedanji način sprejemanja čekov občanov na vnovčenje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Kompenzacija - čas izpolnitve obveznosti

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, 30.11.1995

Obligacije

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, Pravna praksa, 22-23/1995Kompenzacija ali pobot je pravni posel, pri katerem se pobotata dve ali več terjatev. Pobotanje je prenehanje nasprotnih terjatev med istima strankama, ki sta druga nasproti drugi obenem upnika in dolžnika. Gospodarska korist pobotanja je v tem, da odpade dvojno plačilo. Samo nastanek nove terjatve ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Direktor po končanem mandatu - pravice...

Marta Klampfer, 30.11.1995

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995V juniju 1996 poteče mandat direktorju manjšega zavoda, v katerem je zaposlenih 7 ljudi. Direktor poleg funkcije vodenja opravlja tudi strokovno delo. Ker ne želi več opravljati funkcije direktorja, se verjetno ne bo javil na razpis, želi pa opravljati strokovno delo. Kakšne pravice mu gredo v pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Individualne pogodbe za vodilne delavce - razdrtje, spremembe, dopolnitve

Marta Klampfer, 30.11.1995

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995Po sklepu skupščine družbe se delavcem s posebnimi pooblastili, ki v družbi predstavljajo tretjo vodstveno raven, ki so do sedaj imeli sklenjene individualne pogodbe o zaposlitvi po kriterijih iz Dogovora o kriterijih za individualne pogodbe o zaposlitvi poslovodnih delavcev, plače in drugo v zvezi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Krvodajalec - prosta dneva, prehrana, prevoz

Marta Klampfer, 30.11.1995

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995Ali pripada krvodajalcu za dva prosta dneva tudi regres za prehrano in povrnitev prevoznih stroškov na delo in z dela? Po 3. odst. 33. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. l. SFRJ, št. 60/82, 42/90), ki se uporablja kot republiški predpis , ima krvodajalec pravico do dveh ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Disciplinska komisija za vsako sejo posebej

Marta Klampfer, 30.11.1995

Kolektivne pogodbe

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995S spremembo statuta družbe so pooblastila za imenovanje članov disciplinske komisije prenesena na poslovodni organ. Ali je imenovanje članov disciplinske komisije po poslovodnem organu za vsako posamezno sejo, zaradi reševanja različne problematike, v skladu z 21. členom Splošne kolektivne pogodb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Začasna zadržanost z dela zaradi bolezni - nadomestilo plače

Marta Klampfer, 30.11.1995

Delovna razmerja, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995Do kdaj gre nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela v breme delodajalca (zavezanca za prijavo in plačilo prispevkov) in od kdaj naprej v breme zavoda za zdravstveno varstvo? Po 6. alinei 9. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Zavarovanje in utrditev obveznosti

mag. Vesna Kranjc, 30.11.1995

Obligacije

mag. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 22-23/1995Letošnji Dnevi slovenskih pravnikov v Portorožu so bili primerna priložnost za prvo predstavitev knjige "Zavarovanje in utrditev obveznosti" avtorjev dr. Mihe Juharta, dr. Petra Grilca, dr. Mirka Ilešiča in Igorja Strnada. Knjižnih novosti s področja gospodarskega prava je zadnjih nekaj let precej. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Mednarodna znanstvena konferenca

Rajko Knez, 30.11.1995

Ostalo

Rajko Knez, Pravna praksa, 22-23/1995Mednarodno znanstveno konferenco z gornjim naslovom je pripravil Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Konferenca se je odvijala v prostorih Pravne fakultete 10. in 11. novembra 1995, udeležilo pa se jo je 16 predavateljev iz šestih tu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Pravica do starostne pokojnine - dokup zavarovalne dobe

Jože Kuhelj, 30.11.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 22-23/1995Zavarovanka je bila rojena 9. marca 1944. Od 15. julija 1963 dalje je neprekinjeno zaposlena. Kdaj točno (datum) se bo lahko redno upokojila? Upoštevaje določbe veljavnega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se bo zavarovanka pod pogojem, da bo še naprej ostala v delovnem razmerju, l...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Trajno presežni delavec - pravica do odpravnine ob upokojitvi

Marta Klampfer, 30.11.1995

Zaposlovanje in brezposelnost

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995Delavec je bil 34 let zaposlen v istem podjetju, potem je bil opredeljen kot trajni tehnološki presežek. Na zavodu za zaposlovanje je 2 leti prejemal nadomestilo za čas brezposelnosti, potem pa se je predčasno upokojil. Ali mu ob upokojitvi pripada odpravnina in kdo mu jo je dolžan plačati? De...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

(Počitniško) delo učencev in študentov

Jože Kuhelj, 30.11.1995

Delovna razmerja

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 22-23/1995Kakšen status imajo v času počitniškega dela učenci in študenti? Delodajalec je zavaroval te osebe za primer nesreče pri delu in poklicne bolezni, ni pa sklenil z njimi pogodbe o delu po 107. členu ZDR.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Zastaranje disciplinskega postopka za kršitev z znaki kaznivega dejanja

Marta Klampfer, 30.11.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995Delavec je v podjetju storil hujšo kršitev delovne dolžnosti, ki je tudi kaznivo dejanje. Kršitev je bila storjena aprila 1994, zoper delavca pa je bil šele meseca maja 1995 podan obtožni predlog na sodišče s strani okrožnega državnega tožilca, sodba pa je bila izrečena junija 1995. Ker v podjetju n...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(10) 24(3) 22-23(12) 21(6)
19-20(5) 18(7) 17(8) 16(4)
15(5) 14(2) 13(4) 12(3)
11(2) 10(3) 9(5) 8(6)
7(5) 6(7) 5(3) 4(1)
3(2) 2(3) 1(1)

Leto objave

< Vsi
1995(107)
> Januar(4) > Februar(3) > Marec(10) > April(11) > Maj(5) > Junij(8) > Julij(6) > September(9) > Oktober(15) > November(23) > December(13)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov