O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Indeksna klavzula v praksi

mag. Marija Krisper-Kramberger, 25.11.1993

Obligacije

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 24/1993V 396. členu ZOR je določeno, da je nično pogodbeno določilo, s katerim je znesek denarne obveznosti v domačem denarju vezan na spremembe cen za dobrine, blago ali storitve, izraženih z indeksom cen, ki ga ugotovi pooblaščena organizacija (indeksna klavzula).
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Neglecto pereunt ordine magna brevi

dr. Janez Kranjc, 28.10.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 22/1993Kot je pri latinskih rekih skoraj običaj, tako tudi v primeru reka, ki ga imamo pred seboj, ne poznamo ne avtorja ne časa nastanka. Zato tudi ne moremo govoriti o okoliščinah, ki so ga narekovale oziroma o kontekstu, iz katerega je bil vzet. Prav časoma in siceršnja neopredeljivost pa omogočata njeg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄22

Imuniteta poslancev in državnih svetnikov

Mirko Kostanjevec, 28.10.1993

Državni zbor in državni svet

Mirko Kostanjevec, Pravna praksa, 22/1993Po primerjavi določb o imuniteti poslancev in državnih svetnikov v 83. in 100. členu Ustave RS iz leta 1991 in zadevnih določb v 167. členu Ustave SRS iz leta 1974, lahko ugotovimo, da Ustava iz leta 1991 ne vsebuje sledečih določb, ki so zapisane v Ustavi iz leta 1974, in sicer: 1. da je državni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄21

Sodnik v demokratični družbi

Barbara Konte, 14.10.1993

Sodišča

Barbara Konte, Pravna praksa, 21/1993Glede dveh točk obstaja popolno soglasje. Prvič, Slovenija ima kot novonastala, neodvisna parlamentarna demokracija nenavadno in vznemirljivo priložnost, da zgradi sodni sistem, ki bo v skladu s socialnimi, političnimi in kulturnimi normami nove republike. In drugič, upoštevanje načela vladavine pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄21

Pasti valutne klavzule

mag. Marija Krisper-Kramberger, 14.10.1993

Obligacije, Devizno poslovanje

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 21/1993Medtem ko vprašanje dovoljenosti valutne klavzule v sodni praksi ne povzroča več težav,(*1) pa se zdi, da vsebina tega instituta v pogodbeni praksi še ni povsem jasna. To se je pokazalo v primerih, ko je bila pogodba sklenjena še v času, ko je bilo plačilno sredstvo v Sloveniji kot delu SFRJ dinar (...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄21

Lastniški certifikati

dr. Etelka Korpič-Horvat, 14.10.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Etelka Korpič-Horvat, Pravna praksa, 21/1993Predvidoma do srede meseca oktobra bomo vsi tisti, ki smo bili na dan 5. decembra 1992 državljani RS, prejeli certifikate, s katerimi bomo lahko delno brezplačno sodelovali pri razdelitvi družbene lastnine. O izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov je bila izdana enakoimenska uredba...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Varstvo neosebnih podatkov

mag. Vlasta Črčinovič-Krofič, 30.9.1993

Ostalo

mag. Vlasta Črčinovič-Krofič, Pravna praksa, 20/1993V zadnjih letih posvečajo v svetu posebno pozornost problemom varnosti sporočil v okviru računalniškega izmenjavanja podatkov. Glavni zaščitni ukrepi, ki povečujejo varnost prenosa sporočil so naslednji: * potrditev identifikacije pošiljatelja in prejemnika sporočil; * zagotovitev tega da je sporo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, 30.9.1993

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 20/1993Veljavni zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v 169. členu izrecno dopušča možnost, po kateri lahko posamezne kategorije zavarovancev v primerih in na način, določen v zakonu, izjemoma pridobivajo in uveljavljajo pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji od tistih, ki so sicer predpisan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄19

Latinski pravni reki

Janez Kranjc, 16.9.1993

Pravoznansto

Janez Kranjc, Pravna praksa, 19/1993Priče Testes ponderantur, non numerantur Priče (tj. izpovedbe prič) se tehtajo, ne (pa) štejejo. Cilj zaslišanja priče je ugotovitev dejanskega stanja oziroma dejstev, ki so pomembna za odločitev v postopku. Priča ni samo dolžna pričati, ampak mora tudi prepričati, tj. na tak ali drugačen nači...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄19

Pravica do starostne pokojnine

Jože Kuhelj, 16.9.1993

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 19/1993Vprašanje: Občan je letos dopolnil 65 let starosti. Želel je uveljaviti pravico do starostne pokojnine, njegov zahtevek pa je bil zavrnjen, ker za priznanje starostne pokojnine niso bili izpolnjeni pogoji. Prosi za pojasnilo. Ima 12 let zavarovalne dobe iz naslova opravljanja dela na kmetiji. Po ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄19

Oderuška pogodba v praksi

mag. Marija Krisper-Kramberger, 16.9.1993

Obligacije

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 19/1993Eno temeljnih načel 70R je tudi načelo enake vrednosti dajatev. Urejeno je v 15. členu, ki določa da pogodbeniki pri sklepanju dvostranskih pogodb izhajajo iz tega načela. Toda bistveno za to načelo je, da nesorazmerje ni vedno tudi sankcionirano. V 2. odstavku 15. člena je namreč določeno, da zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Est factus caecus iudex non omnibus aequus

dr. Janez Kranjc, 2.9.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 18/1993Pred seboj imamo pravni rek, ki je po vsej verjetnosti srednjeveškega izvora. Na nespornost in popularnost njegovega sporočila kaže med drugim oblika verza (Est factus caecus/iudex non omnibus aequus, izg. est faktus cekus judeks non omnibus ekvus), iz katere bi se dalo sklepati na šolski izvor reka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Kakšen zahtevek ima prizadeta stranka po 133. členu ZOR ?

mag. Marija Krisper-Kramberger, 2.9.1993

Obligacije

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 18/1993V novejši sodni praksi so pogosti spori, v katerih pogodbena stranka, ki zatrjuje spremenjene okoliščine po 133. členu zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR), s tožbo zahteva spremembo pogodbe. V večini primerov gre za trajna razmerja in sicer za najemno pogodbo, s katero je najemodajalec najemni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Drago Felicijan : Rimski pravni izreki

Marko Kambič, 2.9.1993

Pravoznansto

Marko Kambič, Pravna praksa, 18/1993I Knjiga Draga Felicijana, ki je izšla v začetku letošnjega leta, je prvi poizkus, da bi modrost, izraženo v rimskih pravnih rokih, bralcu približali v slovenščini, saj smo se doslej glede omenjene snovi srečevali le s tujo literaturo. Delo je po avtorjevih besedah namenjeno predvsem pomoči pri š...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Lastninsko preoblikovanje podjetij

dr. Marijan Kocbek, 2.9.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 18/1993Ali je mogoče v skladu z obstoječo zakonodajo odprodati celotni delež (večinski) v družbi-hčeri, katere lastnik je krovno podjetje, ki ima v strukturi trajnega kapitala večinski delež družbenega kapitala brez lastnika? Kakšni so pogoji in postopek te prodaje ter pravni akti in sodelovanje državni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Pravica do predčasne pokojnine

Jože Kuhelj, 29.7.1993

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 16-17/1993Vprašanje: Delavcu, delovnemu invalidu III. kategorije invalidnosti je 30. junija prenehalo delovno razmerje kot presežnemu delavcu. Dopolnil je 50 let starosti in 27 let 4 mesece pokojninske dobe, od katere je 3 leta in 9 mesecev zavarovalne dobe, ki se je štela s povečanjem (beneficirana doba)....
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Še o odgovornosti banke za izgubljeni ali ukradeni ček

mag. Marija Krisper-Kramberger, 29.7.1993

Menica in ček

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 16-17/1993V pp, št. 4/91, 16/91 in 20/91 so avtorji Anton Bizjak, Mirko Kostanjevec in dr. Konrad Plauštajner pisali o različnih vidikih problema odgovornosti za izplačilo izgubljenih ali ukradenih čekov. Kot dodaten prispevek k razjasnitvi te problematike navajam stališče ki ga je zavzelo Vrhovno sodišče Rep...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Osnutek nove kazenske zakonodaje

Barbara Konte, 29.7.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Barbara Konte, Pravna praksa, 16-17/1993V skladu s 4. čl. ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti R Slovenije se pri nas do izdaje ustreznega zakona smiselno uporabljata tudi zvezna zakona kazenski zakon SFRJ in zakon o kazenskem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Pripoznanje očetovstva pred rojstvom otroka

mag. Mateja Končina-Peternel, 29.7.1993

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 16-17/1993V praksi Ministrstva za delo družino in socialno varstvo in v praksi Ministrstva za notranje zadeve se je postavilo vprašanje, ali je mogoče otroka pripoznati že pred rojstvom in ali bi pripoznanje otroka, dane pred rojstvom, veljalo tudi v primeru, če bi se otrok rodil v zakonski zvezi, ki bi jo ot...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Zastopanje duševno prizadetega v upravnem postopku

mag. Mateja Končina-Peternel, 29.7.1993

Upravni postopek in upravne takse, Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 16-17/1993Pristojni organi se na področju upravnih notranjih zadev pogosto srečujejo tudi s Primeri, v katerih skrbniki za posebne primere, postavljeni po 211. členu ZZZDR, zastopajo osebe, ki zaradi duševne prizadetosti ne morejo skrbeti zase, za svoje pravice in koristi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Ibi pote valere populus ubi leges valent

dr. Janez Kranjc, 15.7.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 15/1993Rek je vzet iz zbirke Sententiae (I 61 oz. 291) rimskega komediografa Publilija Sirca (Publilius Syrus). Čeprav je nastal pred več kot dva tisoč leti, je še vedno aktualen, saj opredeljuje eno od temeljnih resnic o delovanju družbe in pravnega sistema. Publilij Sirec je deloval v zadnjem stoletju...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Denarna odškodnina za duševne bolečine zaradi nasilne smrti drage osebe - katerim osebam?

Mirko Kostanjevec, 15.7.1993

Obligacije

Mirko Kostanjevec, Pravna praksa, 15/1993Preden preidem k obravnavanju in odgovoru na vprašanje, postavljeno v naslovu tega članka, želim napisati nekaj pogledov na to vrsto škode poravnavo. Duševne bolečine, za katere se plačuje denarna odškodnina, spadajo med takoimenovano pravno priznano neimovinsko škodo, katero pravni teoretiki poi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄14

Predčasna upokojitev

Jože Kuhelj, 1.7.1993

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 14/1993Delavec bo 1. 8 1993 dopolnil 36 let pokojninske dobe, dne 24. 2. 1993 pa je dopolnil 55 let starosti. Ali ima v prehodnem razdobju, ki teče od 1. 4. 1992 do 1. 1. 1997, pravico do predčasne pokojnine in kdaj? Delavec se bo lahko predčasno upokojil 24. 8. 1995, ko bo izpolnil 56 let in pol sta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Latinski pravni reki

Janez Kranjc, 17.6.1993

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 13/1993PRAVNA DRŽAVA Deliberandum est diu, quod statuendum est semel - sec. Publil. Syrus, Sentent. D 10 (132). Dolgo je treba razmišljati o tistem, kar se enkrat normira. Zakonodajalec mora temeljito premisliti, predno sprejme zakon ali drug splošni pravni akt, ki naj uredi določeno vprašanje. Sploš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

dr. Miroslava Geč-Korošec, 17.6.1993

Višje in visoko šolstvo

dr. Miroslava Geč-Korošec, Pravna praksa, 13/1993VITA BREVIS, ARS LONGA - ŽIVLJENJE JE KRATKO, POT DO ZNANJA PA DOLGA. Ta Hipokratov aforizem v latinskem prevodu se je v svojem prenesenem smislu uresničil pri iskanju razvojne poti Višje pravne šole, ustanovljene leta 1960 z 28 redno vpisanimi in z 249 vpisanimi študenti ob delu. Razvojna pot pr...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
24(1) 22(2) 21(3) 20(2)
19(3) 18(4) 16-17(5) 15(2)
14(1) 13(2) 12(3) 11(2)
9-10(2) 8(5) 7(1) 5-6(1)
4(1) 3(2) 2(1) 1(1)

Leto objave

< Vsi
1993(44)
> Januar(2) > Februar(2) > Marec(2) > April(6) > Maj(4) > Junij(5) > Julij(8) > September(9) > Oktober(5) > November(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov