O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 70)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

II. strokovno srečanje pravnikov s področja javnega prava

Damjan Korošec, 19.12.1996

Kazenski postopek

Damjan Korošec, Pravna praksa, 25/1996Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravna fakulteta v Ljubljani sta v okviru že utečenih strokovnih srečanj pravnikov s področja javnega prava letos v Rogaški Slatini 26. in 27. novembra organizirala srečanje s preprostim naslovom "II. strokovno srečanje pravnikov s področj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Državljanstvo otrok, poročene žene, apartidnost in večkratno državljanstvo

mag. Borivoj Kos, 19.12.1996

Osebna stanja, državljanstvo, nastanitev in gibanje prebivalstva

mag. Borivoj Kos, Pravna praksa, 25/1996Državljanstvo pomeni stalno pravno razmerje določene osebe do države, razmerje, ki veže posameznika z določeno državo, ki mu priznava poseben pravni status. Državljanstvo kot pravna vez posameznika in države je urejeno z zakonom posamezne države. Državljan je tisti posameznik, ki je na podlagi zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Mednarodna konferenca o otroškem pravu

dr. Suzana Kraljić, 19.12.1996

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Suzana Kraljić, Pravna praksa, 25/1996V okviru projekta: "Uresničevanje institucionalne zaščite človekovih pravic s področja družinskih in socialnih razmerij s poudarkom na vidikih mednarodnega zasebnega prava in prava Evropske Unije ter njenih članic", odobrenega s strani Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, je In...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Vojaški invalid - zavarovalna doba s povečanjem

Jože Kuhelj, 28.11.1996

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 24/1996Po 212. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se zavarovalna doba s povečanjem šteje med drugim tudi vojaškim invalidom od I. do VI. skupine. Ali se takšnemu zavarovancu šteje s povečanjem tudi pokojninska doba, ki jo je pridobil kot prevzemnik kmečkega gospodarstva (čas študija, sl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Spomin na ugledna domačina - kolega

mag. Janez Kramarič, 28.11.1996

Odvetništvo in notariat (vključno tarifa)

mag. Janez Kramarič, Pravna praksa, 24/1996Pretežni del programa letošnjega Dneva belokranjskih pravnikov (v drugi polovici oktobra) smo izpolnili s spominsko svečanostjo, namenjeno dvema domačinoma, pokojnima strokovnima kolegoma: dr. Martinu Malnariču, pravniku, kulturnemu zgodovinarju in etnografu ob njegovi 111. obletnici rojstva in Mati...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

O upravljanju večstanovanjskih zgradb

Aleš Kobal, 28.11.1996

Stanovanjska razmerja in upravljanje ter gospodarjenje s hišami

Aleš Kobal, Pravna praksa, 24/1996Tema novembrskega srečanja društva pravnikov Maribor je bila osredotočena na nekatera vprašanja, ki so se v praksi pojavila v zvezi z izvajanjem stanovanjskega zakona. Problematiko je z nekaterih vidikov osvetlila kolegica Lilijana Plut - Vovšek, sicer zaposlena na Staninvestu v Mariboru kot vodja s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Simpozij o evropskem družinskem pravu

Suzana Kraljić, 28.11.1996

Zakonska zveza in družinska razmerja

Suzana Kraljić, Pravna praksa, 24/1996Med 24. in 26. oktobrom je v Regensburgu potekal že tretji simpozij evropskega družinskega prava s temo: "Družinska solidarnost - ustanovitev in meje dolžnosti preživljanja med sorodniki v evropski primerjavi". Namen simpozija je bil doseči primerjavo med različnimi nacionalnimi pravnimi sistemi in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Primerjava zakonov o državljanstvu držav, ki so nastale na ozemlju nekdanje SFRJ

mag. Borivoj Kos, 14.11.1996

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Borivoj Kos, Pravna praksa, 22-23/19961. Državljanstvo in novonastale države V primeru prepustitve ozemelj (odcepitev države) mednarodno običajno pravo ne daje nobenih jasnih navodil. Med strokovnjaki vse bolj prevladuje mnenje, da bi morali prebivalci ozemlja, ki je bilo prepuščeno drugi državi, avtomatično izgubiti svoje izvirno dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Pravni vidiki preprečevanja piratstva

Damjan Korošec, 14.11.1996

Intelektualna lastnina, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damjan Korošec, Pravna praksa, 22-23/1996V prostorih World Trade Centra v Ljubljani je bilo 5. novembra 1996 strokovno srečanje z naslovom "Pravni vidiki preprečevanja piratstva", ki sta ga organizirali slovenska podružnica mednarodne organizacije Business Software Alliance - BSA GIZ iz Ljubljane in Gospodarska zbornica Slovenije (Združenj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄21

61. zborovanje nemških pravnikov

dr. Janez Kranjc, 30.10.1996

Ostalo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 21/1996V dneh od 17. do 20. septembra je bilo v mestu Karlsruhe, ki ga poznamo zlasti kot sedež nemškega vrhovnega in nemškega zveznega sodišča, 61. zborovanje nemških pravnikov (61. Deutscher Juristentag). Udeležilo se ga je čez 2.300 pravnikov, potekalo je v velikem kulturnem in kongresnem centru, nedale...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄21

Nemški invalidski upokojenec in pravica do starostne pokojnine v Sloveniji

Jože Kuhelj, 30.10.1996

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 21/1996Oseba z dvojnim državljanstvom, slovenskim in nemškim, stara 72 let, ima 16 let, 8 mesecev in 23 dni pokojninske dobe, od katere odpade 12 let, 9 mesecev in 21 dni na zavarovalno dobo in 3 leta, 11 mesecev in 2 dni na posebno dobo. Po nemških predpisih je pridobila pravico do invalidske pokojnine. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄21

Otrok ima pravico do obeh staršev

Suzana Kraljić, 30.10.1996

Zakonska zveza in družinska razmerja

Suzana Kraljić, Pravna praksa, 21/1996Pod tem geslom je v času od 4. do 6. septembra 1996 v Freiburgu, v Zvezni republiki Nemčiji, potekala mednarodna konferenca o praksi pravice do skrbi za osebo otroka v evropski primerjavi. Konferenca, ki je potekala pod okriljem Zveznega ministrstva za družino, upokojence, ženske in mladino (Bundesm...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄21

Novi predlog direktive EU o prevzemih

dr. Marijan Kocbek, 30.10.1996

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 21/1996Komisija Evropske unije je pripravila novi predlog 13. Direktive o prevzemih podjetij, ki je bil še pred poletjem objavljen v Uradnem listu EU (OJ, C 162/5). Direktiva ureja postopek v zvezi s ponudbo za prevzem podjetij, pri čemer se že v naslovu izpostavlja takoimenovana obvezna ponudba za prevzem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄21

Poletna šola prava EU

Simona Kolar, 30.10.1996

Ostalo

Simona Kolar, Pravna praksa, 21/1996Pravna fakulteta v Mariboru je v septembru organizirala že drugo leto zapored mednarodno poletno šolo prava Evropske unije, in sicer v okviru programa TEMPUS JEP 7783/94, s katerim je bilo omogočeno delno sofinanciranje poletne šole. Vodja programa dr. Mirko Ilešič je določil posamezne tematske s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Začetek teka odpovednega roka po 36.e členu ZDR in odsotnost z dela zaradi bolezni

Marta Klampfer, 17.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Znanost in raziskovalna dejavnost

Marta Klampfer, Pravna praksa, 20/1996Glede na nejasne določbe 36. c in 36. e člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS št. 14/90, 5/91 in 71/93) se v praksi pojavlja dilema, ali se delavcu, ki je opredeljen kot trajni presežek, prekine tek 6-mesečnega odpovednega roka, če nastopi bolniški stalež med odpovednim rokom, kakor tudi al...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

O neposredni uporabi načel pogodbenega prava

dr. Vesna Kranjc, 17.10.1996

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 20/1996Pogodbeni stranki, gospodarska subjekta, sta sklenili posojilno pogodbo. Posojilojemalec se je zavezal, da bo v sedmih mesecih vrnil glavnico z 8- odstotno mesečno obrestno mero in poravnal tečajne razlike za glavnico in obresti. Posojilodajalec je dobil povrnjeno glavnico z dogovorjenimi obrestmi, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Odločba po členu 59/II zakona o prekrških

mag. Janez Kramarič, 17.10.1996

Prekrški

mag. Janez Kramarič, Pravna praksa, 20/1996Po členu 59/II zakona o prekrških lahko organ, ki je pristojen za postopek, izda odločbo o prekršku tudi brez obdolženčevega zaslišanja, kadar spozna, da zaslišanje ni potrebno za pravilno odločitev, ob pogojih, da pravilno povabljeni obdolženec ne pride k zaslišanju in izostanka ne opraviči.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Starostna upokojitev - žrtev vojnega nasilja

Jože Kuhelj, 17.10.1996

Socialno varstvo in zavarovanje, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 20/1996Delavec je zaposlen na delovnem mestu, na katerem se mu zaradi narave dela šteje zavarovalna doba s povečanjem. Star je 51 let in 5 mesecev. Dopolnil je 43 let pokojninske dobe, od katere odpade 4 leta na račun štetja zavarovalne dobe s povečanjem. Pridobil pa je tudi status žrtve vojnega nasilja in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄19

Imenovanje direktorja zavoda

Marta Klampfer, 3.10.1996

Zavodi

Marta Klampfer, Pravna praksa, 19/1996Po 32. členu Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91) direktorja zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi za to pooblaščen svet zavoda.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Dominium est ius utendi et abutendi re sua, quatenus iuris ratio patitur

dr. Janez Kranjc, 19.9.1996

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 17-18/1996Pred seboj imamo enega od najbolj znamenitih in hkrati spornih pravnih rekov. Znamenit je zaradi svoje precizne in izčrpne opredelitve lastninske pravice, sporen pa zaradi tega, ker so ga velikokrat navajali kot dokaz za individualistično, absolutno itd. naravo rimske lastninske pravice. Resnici ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Pravo družb na Madžarskem

dr. Rajko Knez, 19.9.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 17-18/1996V okviru zbirke Pravo družb v Evropi je v letu 1994 izšla tudi knjiga avtorice dr. Magdalene Pajor - Bytomski z naslovom Pravo družb na Madžarskem (Gesellschaftsrecht in Ungarn). Avtorica je znanstvena sodelavka za vzhodnoevropsko pravo Univerze v Hamburgu. Knjiga je napisana v nemškem jeziku, izšla...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Odgovornost posameznika in kolektivna odgovornost v kazenskem pravu

Damjan Korošec, 19.9.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damjan Korošec, Pravna praksa, 17-18/1996V organizaciji slovitega Instituta Max Planck za primerjalno in mednarodno kazensko pravo iz Freiburga v Breisgauu smo se v začetku julija v gradu Ringberg v kraju Tegernsee ob istoimenskem jezeru zbrali na mednarodnem kolokviju predstavniki Češke, Hrvaške, Nemčije, Avstrije, Grčije, Danske, Nizozem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄16

Sklenitev delovnega razmerja - strokovna izobrazba delavca višja od predpisane

Avtor ni naveden, 5.9.1996

Poklicno izobraževanje, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 16/1996Delavec z višjo ali visoko izobrazbo se prijavi na razpisano delovno mesto v državnem organu, za katero se zahteva srednja izobrazba. Ali prijavljeni kandidat izpolnjuje pogoje za sklenitev delovnega razmerja ? Delavec sklene delovno razmerje za delovno mesto, določeno v sistemizaciji delovnih me...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄16

Moralno življenje prava

Damjan Korošec, 5.9.1996

Pravoznanstvo

Damjan Korošec, Pravna praksa, 16/1996Katja Šugman, diplomirana pravnica in hkrati absolventka fakultetnega študija psihologije je 19. julija 1996 na Pravni fakulteti v Ljubljani uspešno obranila svojo magistrsko nalogo z naslovom "Moralno življenje prava (kognitivna razvojna teorija, feministična teorija in kazensko pravo)". V njej ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄16

Vojska, čast, svoboda izražanja in kazensko pravo

Damjan Korošec, 5.9.1996

Človekove pravice

Damjan Korošec, Pravna praksa, 16/1996V slovenski pravni literaturi povzemanje ali celo komentiranje razsodb tujih ustavnih sodišč ni običajno. Najbrž je tako tudi prav. Vendar pa tuji varuhi ustavnosti včasih objavijo kakšno odločitev, ki zaradi svoje take ali drugačne pronicljivosti in obče aktualnosti zasluži širšo pozornost. Z drugi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(3) 24(4) 22-23(2) 21(5)
20(4) 19(1) 17-18(3) 16(3)
15(4) 14(3) 13(3) 12(3)
10(1) 9(4) 8(1) 7(4)
6(5) 5(1) 3-4(6) 2(6)
1(4)

Leto objave

< Vsi
1996(70)
> Januar(10) > Februar(6) > Marec(6) > April(5) > Maj(5) > Junij(3) > Julij(6) > Avgust(4) > September(6) > Oktober(10) > November(6) > December(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov