O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 66)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

III. Strokovno srečanje pravnikov s področja javnega prava

Damjan Korošec, 24.12.1997

Ostalo

Damjan Korošec, Pravna praksa, 25/1997III. Strokovno srečanje pravnikov s področja javnega prava Tudi letos sta Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravna fakulteta v Ljubljani organizirala srečanje pravnikov s področja javnega prava, tokrat na temo "Javno pravo v procesu približevanja Evropski uniji". Udelež...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Taksa za obremenjevanje vode

Adrijana Viler-Kovačič, 11.12.1997

Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 24/1997Takso za obremenjevanje vode je uvedel zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), ko je v 80. členu določil, da onesnaževalec plača takso za obremenjevanje vode. Obveznost plačila te takse izhaja iz enega izmed temeljnih načel tega zakona, to je načela plačila za obremenjevanje(*1),...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Iz šeste novele zakona o delavcih v državnih organih

Avtor ni naveden, 11.12.1997

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 24/1997Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO - Ur. l. RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I 4/93 in 70/97) je dobil 29. 10. 1997 že šesto novelo. Pri tem je treba upoštevati, da je od zadnje, pete spremembe ZDDO minilo skoraj pet let in da se je na tem področju v tem času veliko zgodilo: sprejeti s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Ali državno pravobranilstvo odpravlja sodno varstvo delavcev pred delovnimi sodišči?

Vinko Kastelic, 11.12.1997

Sodišča, Državno tožilstvo in javno pravobranilsto

Vinko Kastelic, Pravna praksa, 24/1997Državno pravobranilstvo v vseh primerih, ko delavci državne uprave vlagajo tožbe na delovna sodišča v skladu s pravnim poukom v drugostopnih odločbah delodajalca, kjer je določen 15-dnevni prekluzivni rok za vložitev tožbe, predlaga sodiščem zavrženje tožbe. Pri tem se sklicuje na 14. člen zakona...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Pismo o nameri in javno naročanje

dr. Vesna Kranjc, 11.12.1997

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 24/1997Pismo o nameri se uvršča med institute, katere je oblikovala poslovna praksa v zvezi s fazo sklepanja pogodb, predvsem za tiste primere, ko so pogajanja dolgotrajna in ko gre za zahtevnejše posle (gradbene pogodbe, nakup investicijske opreme,..). Tovrstne posle sklepajo tudi osebe, katere so po uvel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Pravniško društvo Maribor: Jamstveni sklad RS

Aleš Kobal, 27.11.1997

Skladi, Društva, javni shodi, prireditve

Aleš Kobal, Pravna praksa, 23/1997V prostorih Pravne fakultete v Mariboru so se v mesecu novembru na svojem rednem srečanju zbrali člani društva, da bi prisluhnili Alenki Kočevar, ki je zbranim predstavila meseca maja sprejeti Zakon o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (Ur. l.. RS, št. 25/97). Zakon je v širši javnosti - predvsem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

O obličnosti darilne pogodbe

Tomaž Keresteš, 13.11.1997

Obligacije

Tomaž Keresteš, Pravna praksa, 22/1997Darilna pogodba kot posebna pogodba ni bila vnešena v drugi del Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur. l. SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89, v nadaljevanju ZOR), kjer so bile urejene nekatere posebne pogodbe. Razloge je najti v Ustavi SFRJ iz leta 1974, ki je v 281. čl. določala, da zvezni predpis urej...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Sodna medicina za pravnike

mag. Bojan Kukec, 13.11.1997

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 22/1997Založba B.A.R.B.A.T. iz Zagreba je izdala knjigo "Osnove sodne medicine za pravnike", ki je prvi celoviti učbenik s to tematiko, kdajkoli objavljen na Hrvaškem. Čeprav je prvo predavanje iz sodne medicine na Pravni fakulteti v Zagrebu imel Mavro Sachs že 1874. leta, doslej ni obstajala knjiga, ki bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

XV. Svetovni kongres za delovno pravo in socialno varnost

dr. Polonca Končar, 13.11.1997

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Polonca Končar, Pravna praksa, 22/1997Svetovno združenje za delovno pravo in socialno varnost je v sodelovanju z argentinskim društvom za delovno pravo in socialno varnost v dneh od 22. do 26. septembra 1997 v Buenos Airesu organiziralo že XV. svetovni kongres za delovno pravo in socialno varnost. Na kongresu se je srečalo več kot 40...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄21

Pravo javnih naročil - zakon o javnih naročilih s komentarjem

dr. Vesna Kranjc, 30.10.1997

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 21/1997Med pripravami in ob sprejetju konec meseca marca 1997 zakon o javnih naročilih ni vzbudil večjega zanimanja širše strokovne javnosti. Po uveljavitvi zakona, predvsem pa po prvih razpisih, izvedenih po njegovih pravilih, se je pokazala pestrost in številnost vprašanj, katera zadevajo javna naročila.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄20

Ob zakonu o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti

Mirko Kostanjevec, 16.10.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

Mirko Kostanjevec, Pravna praksa, 20/1997Na družbeno lastnino na stavbnih zemljiščih bo kmalu ostal le spomin Istočasno kot novi Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ), to je 25. julija 1997, je začel veljati tudi Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL).
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄20

Kazenskopravni sistemi in izzivi organizirane kriminalitete

Damjan Korošec, 16.10.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damjan Korošec, Pravna praksa, 20/1997Ugledno "Mednarodno združenje za kazensko pravo" ("Association internationale de droit penal - AIDP") je v okviru priprav na XVI. mednarodni kongres kazenskega prava, ki bo leta 1999 na Madžarskem, organiziralo več t. i. pripravljalnih srečanj teoretikov in praktikov s področja boja zoper organizira...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄20

Pravica do predčasne pokojnine

Jože Kuhelj, 16.10.1997

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 20/1997Delavec je dopolnil 58 let starosti in 38 let pokojninske dobe. Delovna enota, v kateri je zaposlen, bo zaradi reorganizacije družbe letos ukinjena. Ali ima delavec pravico do predčasne pokojnine kot tehnološki višek ob ukinitvi delovne enote ali šele tedaj, ko bo pretekel 6 mesečni rok, v katerem n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Avstrija

Aleksander Karakaš, 2.10.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Aleksander Karakaš, Pravna praksa, 19/1997ureditev sodstva, sistema kazenskih sankcij in pripravljalnega kazenskega postopka Zapiski s treh predavanj prof. dr. Karla Heinza Probsta v Mariboru V drugi polovici meseca marca 1997 smo v okviru programa CEEPUS(*1) na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru gostili dr. Karla Heinza Probsta, so...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Pravica do starostne pokojnine

Jože Kuhelj, 18.9.1997

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 17-18/1997V podjetju sta zaposlena dva delovna invalida. Eden je star 56 in drugi 57 let. Vsak od njiju ima skupaj z zavarovalno dobo, ki se računa s povečanim trajanjem, več kot 35 let pokojninske dobe. Ali se lahko predčasno upokojita ob upoštevanju določb 42. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zava...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Družinsko življenje in pravica tujca: Sodobe Evropskega sodišča za človekove pravice

mag. Borivoj Kos, 18.9.1997

Človekove pravice, Tujci

mag. Borivoj Kos, Pravna praksa, 17-18/1997Po ratifikaciji se Konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah(*1) v skladu z 8. členom Ustave Republike Slovenije uporablja neposredno. V razlagi tega člena, ki ureja pravico do zasebnega in družinskega življenja, Evropska komisija za zaščito človekovih pravic meni, da mora država, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Predodelitev otroka - pristojnosti centrov za socialno delo

dr. Mateja Končina-Peternel, 18.9.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 17-18/1997V Pravni praksi, št.12/97 je dr. Andrej Berden odgovoril na vprašanje, kateri organ je pristojen za odločanje, če smiselno četrtemu odstavku 78. člena ZZZDR po letu dni, odkar je center za socialno delo zaupal skupne otroke iz dalj časa trajajoče življenjske skupnosti enemu izmed staršev, nastopijo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Izbor zakonov in predpisov

mag. Marko Kambič, 18.9.1997

Arhivi

mag. Marko Kambič, Pravna praksa, 17-18/1997Priročnik za strokovno obdelavo arhivskega gradiva pravosodnih organov od srede 18. stoletja do leta 1991, 1. del, Izbor zakonov in predpisov; Več avtorjev; Redakcija in uredništvo: B. Kozina, Ž. Bizjak, B. Holcman, E. Umek, Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 1997, 279 strani V moderni drža...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Revizijski postopek oddaje javnih naročil

dr. Etelka Korpič-Horvat, 18.9.1997

Proračun

dr. Etelka Korpič-Horvat, Pravna praksa, 17-18/1997Po zakonu o javnih naročilih in zakonu o računskem sodišču Javna naročila zajemajo pomemben delež sredstev javnih financ. V proračunu Republike Slovenije za leto 1996 so predstavljala petino sredstev. Zato je zelo pomembna njihova pravilna poraba, ki mora biti ne samo zakonita, ampak tudi gospoda...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Pravniško društvo v Mariboru: Dedovanje premoženja gospodarskih družb

Aleš Kobal, 18.9.1997

Dedovanje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aleš Kobal, Pravna praksa, 17-18/1997September je mesec, ko se dopusti bližajo koncu in se ponovno pričenja resno delo. Tako so se člani Pravniškega društva v Mariboru srečali na prvem podopustniškem srečanju 4. septembra v prostorih Pravne fakultete. Kot je že v navadi, je bilo tudi tokrat najprej na vrsti predavanje in sicer so člani...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

O odločitvah US RS, sprejetih s 5 proti 4 glasovom

Mirko Kostanjevec, 4.9.1997

Ustavno sodišče

Mirko Kostanjevec, Pravna praksa, 16/1997Pri mnogih državljanih zbujajo posebno pozornost in različna vprašanja zlasti tiste odločbe ustavnega sodišča, ki so bile sprejete s 5 proti 4 glasovom vseh ustavnih sodnikov. To so na primer odločba o oceni ustavnosti Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (objavljena v Uradnem listu RS, št. 34...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Pristojnosti centrov za socialno delo - odvzem ogroženega otroka

dr. Mateja Končina-Peternel, 4.9.1997

Upravni postopek in upravne takse, Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 16/1997Vzemimo naslednji primer: Strokovni delavci centra za socialno delo (CSD) izvedo za otroka, ki je zelo ogrožen s strani svojih staršev. Starši delavcem CSD preprečujejo dostop do otroka. Otrok se nahaja v stanovanju, starši pa so odšli v službo. Po strokovni presoji CSD je zdravje ali življenje otro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Prehod iz likvidacijskega v stečajni postopek

Barbara Kurner-Čad, 4.9.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Barbara Kurner-Čad, Pravna praksa, 16/1997Ali gre za nov postopek ali le za nadaljevanje že začetega Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) iz leta 1993 v členih od 176 do 183 ureja postopek likvidacije. Pri tem je potrebno ugotoviti, da je zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) določil pravila in postopek ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Kazenska odgovornost pravnih oseb in EU

Damjan Korošec, 4.9.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damjan Korošec, Pravna praksa, 16/1997Prispevek je bil pripravljen na "Europa institut" ("Evropskem inštitutu") Pravne fakultete Univerze v Amsterdamu v okviru enomesečne raziskovalne štipendije Evropske unije iz programa "TEMPUS". KAZENSKO PRAVO IN EVROPSKA UNIJA? Poznavalci ustroja in prava Evropske unije ob različnih priložnost...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Javna naročila

dr. Vesna Kranjc, 4.9.1997

Proračun, Gradbeništvo

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 16/1997Ali sme izdelovalec projektne dokumentacije nastopati kot ponudnik gradbenih del Investitorji oziroma naročniki javno naročilo, katerega predmet je graditev objekta, pogosto oblikujejo v dve smiselni zaključeni celoti (izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo) in vsako oddajo na podlagi posebn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(1) 24(4) 23(1) 22(3)
21(1) 20(3) 19(1) 17-18(6)
16(5) 14-15(4) 13(4) 12(4)
11(2) 10(2) 9(3) 8(3)
7(5) 6(2) 5(1) 4(5)
3(3) 2(2) 1(1)

Leto objave

< Vsi
1997(66)
> Januar(3) > Februar(8) > Marec(3) > April(8) > Maj(5) > Junij(6) > Julij(8) > September(11) > Oktober(5) > November(4) > December(5)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov