O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Videant consules ne quid detrimenti res publica capiat

dr. Janez Kranjc, 24.12.1992

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 25/1992Pričujoči rek ki se navadno citira v skrajšani obliki Videant consules, je povzet po Ciceronovem govoru pro Milone (70) in po prvem govoru zoper Katilino (I Cat. 4). Vsebinsko gre za pooblastilo konzulov, da ukreneta vse potrebno za rešitev države. V času izredne nevarnosti je namreč lahko rimski se...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Odslej: Pravniško društvo Maribor

mag. Vesna Kranjc, 24.12.1992

Društva, javni shodi, prireditve

mag. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 25/1992Člani Društva pravnikov v gospodarstvu Maribor smo se 4. decembra zbrali na rednem občnem zboru društva. Veseli smo bili, da so se našega srečanja udeležili povabljeni gosti iz vodstva mariborske skupščine, Visoke pravne šole Maribor, pravosodnih institucij, območnega zbora odvetnikov, Zveze društev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Spor o obratovalnih stroških poslovne zgradbe

dr. Marijan Kocbek, 24.12.1992

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 25/1992Podjetje ima poslovni prostor - samopostrežno trgovino - v večji novejši poslovni zgradbi. Manjši del te zgradbe o tudi stanovanja. Večinski del prerazličnih lastnikov. Zgradba ima urejeno individualno ogrevanje preko kotlovnice v tej zgradbi. Stanovalci so oblikovali hišni svet, pri delu katerega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij

dr. Marijan Kocbek, 24.12.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 25/1992Dolgo pričakovani zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij je s svojimi določbami močno posegel tudi na statusnopravno področje, predvsem glede možnosti ustanavljanja kapitalskih družb v družbeni lastnini, statusnih sprememb podjetij z družbenim kapitalom, razpolaganja s sredstvi in družbenim kap...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Plačilni promet v svetu in pri nas

mag. Vlasta Črčinovič-Krofič, 10.12.1992

Plačilni promet

mag. Vlasta Črčinovič-Krofič, Pravna praksa, 23-24/1992V tem članku je povzeto avtoričino predavanje na rednem mesečnem srečanju članov Društva pravnikov v gospodarstvu Maribor, ki je bilo 5. novembra na tamkajšnji Visoki pravni šoli. Predavanje je bilo dobro obiskano, popestril pa ga je kratki film, ki je praktično prikazal potek plačilnega prometa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Denacionalizacija zemljišč v Republiki Sloveniji

Edvard Kopušar, 12.11.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

Edvard Kopušar, Pravna praksa, 21-22/1992Republika Srbija je lani sprejela "Zakon o načinu in pogojih priznavanja pravic in vračanju zemljišč, ki so prešla v družbeno lastnino na podlagi kmetijskega zemljiškega sklada in s konfiskacijo zaradi neizpolnjenih obveznosti do obveznega odkupa kmetijskih pridelkov (Službeni glasnik RS, št. 18/91)...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Podpora predlogu zakona o obrestni meri

mag. Vesna Kranjc, 12.11.1992

Banka Slovenije

mag. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 21-22/1992lnštitut za gospodarsko pravo pri Visoki pravni šoli Maribor je skupaj z Društvom pravnikov v gospodarstvu Maribor organiziral 30. septembra javno razpravo o predlogu zakona o obrestni meri. Člani Društva ekonomistov Maribor se napovedane skupne obravnave predloga zakona niso udeležili z obrazložitv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄20

Ultra posse nemo tenetur

dr. Janez Kranjc, 29.10.1992

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 20/1992Pravni rek, ki ga imamo pred seboj, je pravzaprav parafraza znamenitega Celzovega reka, po katerem je nična obveznost, katere predmet je nekaj nemogočega (Impossibilium nulla obligatio D. 50, 17, 185). Poleg zgoraj navedene, sta bolj znani še dve različici Celzovega pravila in sicer: Nemožnost oprav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄20

Preoblikovanje družbenega podjetja v kapitalsko družbo v družbeni lastnini

dr. Marijan Kocbek, 29.10.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 20/1992Na podlagi 1. novele zakona o podjetjih (2. in 36. člen ZP, Ur. list SFRJ, št. 40/89) se je razmahnila praksa ustanavljanja delniških družb in družb z omejeno odgovornostjo v družbeni lastnini. Poleg zakonsko jasnih in nespornih preoblikovanj družbenih podjetij v kapitalske družbe v mešani lastnini,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄19

Razstava in razprava o pravniškem tisku

mag. Vesna Kranjc, 15.10.1992

Ostalo

mag. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 19/1992S svojim rednim oktobrskim članskim sestankom se je Društvo pravnikov v gospodarstvu Maribor tudi letos ob pričetku novega študijskega leta vključilo v "Teden odprtih vrat Visoke pravne šole". V času od 29. septembra do 2. oktobra 1992 so se na šoli zvrstile številne aktivnosti in prireditve, dru...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄19

Zaprta delniška družba v ZGD?

dr. Marijan Kocbek, 15.10.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 19/1992V javni razpravi o tezah zakona o gospodarskih družbah je bila dana pobuda, da se v zakon dodatno vključi nova pravno organizacijska oblika - zaprta delniška družba. Pobuda se utemeljuje z mnenjem, da bi bila takšna pravnoorganizacijska oblika ustreznejša v tistih družbenih podjetjih, ki bi se pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in melius produci

dr. Janez Kranjc, 1.10.1992

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 18/1992Pred seboj imamo eno od najbolj pogosto navajanih maksim, ki se nanaša na vprašanje prava oziroma delovanje pravnega sistema. Njen avtor je rimski klasični pravnik Pomponij (D. 1, 2, 2, 13), ki je deloval v času od cesarja Hadrijana do Marka Avrelija in Lucija Vera. V svojem zgodovinskem pregledu ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Obvezno zavarovanje za kmeta

Jože Kuhelj, 1.10.1992

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 18/1992Ali kmet, ki je predložil potrdilo pristojne uprave za družbene dohodke o tem, da je imel predpisano osnovo za leto 1991 za davke in prispevke od kmetijstva v višini 13.866,80 SIT, izpolnjuje pogoje za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v smislu 13. člena zakona o pokojninske...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄17

Častni konzuli

Edvard Kopušar, 17.9.1992

Zunanje zadeve in diplomacija

Edvard Kopušar, Pravna praksa, 17/1992Kot suverena in mednarodno priznana država Republika Slovenija pospešeno gradi svoje diplomatsko konzularno omrežje v tujini. Glede na nekatere naše posebnosti, zlasti velikost države in število prebivalcev, se inštitucija častnih konzulov kaže kot zelo ugodna in praktična različica. Zato kaže opozo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Prostovoljna vključitev v zavarovanje

Jože Kuhelj, 3.9.1992

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 16/1992Z novim zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92), ki velja od 1. aprila 1992, je bila v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja vpeljana, za sedanje razmere pomembna novost - možnost prostovoljne vključitve v (pokojninsko in invalidsko) zavarovanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Podjetje dokupi delavcu zavarovalno dobo

Jože Kuhelj, 23.7.1992

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 15/1992Vprašanje: Ali lahko podjetje v smislu sklenjene pogodbe o zaposlitvi in sklepa upravnega odbora poravna prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delavca za čas rednega šolanja (kot štipendista podjetja) in čas vojaškega roka? Delavec ni bil opredeljen kot tehnološki presežek. Odg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄14

K predlogu zakona o odvetništvu: zoper izključno odvetniško zastopanje pred sodišči

dr. Marijan Kocbek, 9.7.1992

Sodišča, Odvetništvo in notariat

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 14/1992Skupščina Zveze društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije je na svoji seji dne 19. 6. 1992 v Laškem na podlagi elaborata o vlogi in položaju korporacijskih pravnikov v svetu (elaborat je objavljen v reviji Podjetje in delo, št. 4/92) obravnavala tudi predlog zakona o odvetništvu, ki ga pripravlja M...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Skupnost neodvisnih držav in varstvo industrijske lastnine

Alenka Košak, 25.6.1992

Intelektualna lastnina, Civilni sodni postopki

Alenka Košak, Pravna praksa, 12-13/1992Ni dolgo tega, kar je v letu 1991, Sovjetska zveza sprejela nov zakon o varstvu industrijske lastnine ter napovedala svoje približevanje evropski patentni zakonodaji in tudi praksi. Kot je mogoče razbrati iz razmeroma skopih informacij, je patentni urad bivše Sovjetske zveze - GASPATENT prenehal ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Lex superior derogat legi inferior

dr. Janez Kranjc, 25.6.1992

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 12-13/1992Pravno pravilo, ki ga imamo pred seboj, zelo verjetno ni rimskega izvora. Zakoni v rimskem pravu niso igrali posebno važne vloge. Klasiki se zato niso kaj prida ukvarjali z načelnim problemom postavljenega prava. Pri zakonu ali drugem splošnem aktu jih je zanimala v glavnem le njegova vsebina. Zato ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Dokupljena leta študija in vojaškega roka

Jože Kuhelj, 25.6.1992

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 12-13/1992Kako se štejejo dokupljena leta študija ali vojaškega roka? Ali se vštevajo v delovno dobo ali pa se štejejo samo v pokojninsko dobo? Ali se tako priznana doba šteje tudi v osnovo za izračun pokojnine? Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se čas zaključenega rednega šolanja na višj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Pravica do predčasne pokojnine

Jože Kuhelj, 25.6.1992

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 12-13/1992Vprašanje: Delavec je rojen 1. 1. 1940. Na dan 31. 12. 1997 bo dopolnil 38 let pokojninske dobe. Ali bo delavec na ta dan dopolnil 58 let starosti (če je smatrati da traja leto od 1.1. do 31.12.) in lahko uveljavil pravico do predčasne pokojnine? Odgovor: Delavec bo dopolnil 58 let starosti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄11

Hipotekarne obveznice

dr. Marijan Kocbek, 11.6.1992

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 11/1992Opredelitev Hipotekarne obveznice sodijo med t.i. zavarovane podjetniške obveznice in od vseh teh predstavljajo najčvrstejšo jamstvo za povrnitev dolga, saj je obligacija pokrita s hipoteko na nepremičnini. Hipotekarne podjetniške obveznice se definirajo kot obveznice, pri katerih se ob izdaji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄11

Slovenija in EFTA - varstvo intelektualne lastnine

Alenka Košak, 11.6.1992

Intelektualna lastnina, Civilni sodni postopki

Alenka Košak, Pravna praksa, 11/1992Ob nedavnem podpisu deklaracije o sodelovanju z državami članicami EFTE je bil objavljen podatek (Delo, 20. maja 1992), da bo Slovenija med drugim okrepila sodelovanje tudi na področju zaščite intelektualne lastnine. Ta prispevek ima namen pokazati nekatere bistvene značilnosti pravnega varstva inte...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Rimsko pravo in evropska pravna znanost

dr. Janez Kranjc, 28.5.1992

Višje in visoko šolstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 10/1992Čeprav odpiranje v mednarodni prostor na področju prava morda ni tako živahno in intenzivno kot na drugih področjih, nam je v zadnjem času uspelo povabiti iz tujine nekaj prvovrstnih pravnih strokovnjakov. V to vrsto mednarodnih izmenjav nedvomno sodi tudi obisk profesorja Herberta Hausmaningerja na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Nemo duobus utatur officiis

dr. Janez Kranjc, 28.5.1992

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 10/1992Pred seboj imamo eno od tistih pravnih pravil, pri katerih ne poznamo ne avtorja ne časa nastanka. Verjetno je, da je pričujoča formulacija srednjeveška, čeprav je misel nedvomno rimska. Rimska republikanska ustava je skušala s porazdelitvijo javnih funkcij med različne magistrate preprečiti pono...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(4) 23-24(1) 21-22(2) 20(2)
19(2) 18(2) 17(1) 16(1)
15(1) 14(1) 12-13(4) 11(2)
10(2) 9(3) 8(1) 7(2)
5-6(2) 4(1) 2(3)

Leto objave

< Vsi
1992(37)
> Februar(3) > Marec(3) > April(3) > Maj(5) > Junij(6) > Julij(2) > September(2) > Oktober(6) > November(2) > December(5)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov