O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Predstavljamo tujo revijo

mag. Nelka Fikeys-Krmić, 12.12.1991

Intelektualna lastnina

mag. Nelka Fikeys-Krmić, Pravna praksa, 23-24/1991Izdajatelj: Law and Technology Press, P. O. Box 3290, Manhattan Beach, California 90266, USA; tel.: (213)470-9976 Glavni urednik: Michael D. Scott, svetovno znani strokovnjak za računalniško pravo in urednik več revij s tega področja Revija izhaja od julija 1982 Izhaja: enkrat na mesec M...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Mehika: spremenjena patentna zakonodaja

Alenka Košak, 12.12.1991

Intelektualna lastnina

Alenka Košak, Pravna praksa, 23-24/1991Mehika je letos spremenila patentno zakonodajo. Zakon z angleškim nazivom "MEXICAN LAW FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY" je bil objavljen v "Official Federal Journal" 27. junija 1991 in velja od 28. junija 1991 dalje. Tekst zakona s komentarjem je bil objavljen v World Inte...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Zaščita računalniških programov - dogajanja in spremembev Evropi in svetu

Alenka Košak, 12.12.1991

Intelektualna lastnina

Alenka Košak, Pravna praksa, 23-24/1991V tem letu je bilo v Evropi, pa tudi drugje v svetu, narejenih kar nekaj pomembnih korakov v smeri harmonizacije pravnega varstva računalniških programov. Predlog usmeritev za uskladitev pravnega varstva računalniških programov (z angleško oznako: Proposal for a Council Directive on the Legal Pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄22

Pravne posledice obsodbe

Marko Kambič, 28.11.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Marko Kambič, Pravna praksa, 22/1991Pravne posledice obsodbe predstavljajo pri nas poseben, od kazni in varnostnih ukrepov ločen, institut kazenskega prava. Globoko posegajo v človekove pravice in včasih predstavljajo za obsojenca celo večje zlo kot izrečena kazen. Glede na spremenjene družbene razmere bi bilo potrebno ta institut pon...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄21

Sovjetska zveza: nov patentni zakon

Alenka Košak, 14.11.1991

Intelektualna lastnina

Alenka Košak, Pravna praksa, 21/1991V Sovjetski zvezi je l. julija 199l začel veljati novi zakon o varstvu pravic intelektualne lastnine z angleškim nazivom: "LAW OF THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS ON INVENTIONS IN THE USSR" (v nadaljevanju ga bomo skrajšano imenovali "Zakon o patentih") Tekst zakona v angleškem jeziku je b...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄21

Dopolnitev uredbe o vpisu podjetij v sodni register

dr. Marijan Kocbek, 14.11.1991

Sodni registri in sodne takse, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 21/1991Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi pooblastila iz 4. čl. ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/9l) izdal uredbo, s katero je dopolnil uredbo o vpisu podjetij in drugih pravnih oseb, ki opr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄18

dr. Janez Kranjc: Primeri iz rimskega prava

Marko Kambič, 3.10.1991

Pravoznansto

Marko Kambič, Pravna praksa, 18/1991Pred začetkom novega študijskega leta je vse ljubitelje rimske pravne misli razveselila knjiga novejši generaciji pravnikov dobro znanega profesorja rimskega prava na Ljubljanski Pravni fakulteti dr. Janeza Kranjca. V njej je zbral 819 odlomkov iz rimske pravne kazuistike. Več kot tri četrtine ji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Prometnost - možnost razpolaganja z internimi delnicami

dr. Marijan Kocbek, 19.9.1991

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 17/1991Ali in kdaj je mogoče razpolagati z internimi delnicami, izdanimi na podlagi zakona o družbenem kapitalu ter ali lahko imetniki internih delnic prodajo ali kako drugače razpolagajo v pravnem prometu z internimi delnicami izven kroga oseb določenih v 1/a členu zakona o družbenem kapitalu, predvsem pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Dominium non potest esse in pendenti

dr. Janez Kranjc, 19.9.1991

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 17/1991Pravna maksima, ki jo imamo pred seboj je ena od številnih pravnih maksim, ki se ukvarja z lastninsko pravico. Srečamo jo že v Akurzijevi glosi In pendenti k Ulp. D. 7, 1, 12, 5 in Ulp. D. 7. 1, 25, 1. Z njo so glosatorji precizirali Ulpijanovo besedilo in sicer s tem, da so zanikali možnost, da bi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄16

Pravice državljanov drugih republik po 25. juniju 1991

mag. Marija Krisper-Kramberger, 5.9.1991

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 16/1991Z ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki je bila razglašena 25. junija 1991 (Ur. l. RS, št. 1/91), je Republika Slovenija prenehala biti sestavni del SFRJ. Eno od vprašanj, do katerih se mora vsaka (nova) država opredeliti, je tudi vprašanje, komu bo podelila pravico...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄16

Izgubljeni ali ukradeni ček in odškodninska odgovornostprejemnika takih čekov in banke

Mirko Kostanjevec, 5.9.1991

Obligacije, Menica in ček

Mirko Kostanjevec, Pravna praksa, 16/1991Dogaja se - kar pogosto - da imetnik bančnega tekočega računa izgubi čekovni blanket ali že izpolnjene in podpisane čeke, oziroma mu jih neznana oseba ukrade. Tak nepošteni najditelj oziroma tat pač izkoristi "najdbo", plača blago in storitve raznih podjetij, ki čeke potem predajo banki, katere depo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄16

O pravni ureditvi detektivske dejavnosti v svetu in prinas

mag. Sonja Kotnik, 5.9.1991

Uprava

mag. Sonja Kotnik, Pravna praksa, 16/1991Marsikomu se ob besedicah detektivi in detektivska dejavnost zaiskrijo oči. Še ne dolgo tega smo o tem lahko le prebirali literaturo in gledali filme. Danes pa jih že imamo pred seboj. V našem slovenskem prostoru jih je zmeraj več. Zasebniki registrirajo pri pristojnih sodiščih svoja podjetja, kater...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Spoliatus ante omnia restituendus

dr. Janez Kranjc, 1.8.1991

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 15/1991Opraviti imamo s pravno maksimo, ki se je pojavila v posestnem varstvu občega prava. Gre pravzaprav za pravilo kanonskega prava (gl. Gracijanov Dekret 2, 3, 1, 1-4), ki pa se je kasneje splošno razširilo. Razvilo se je iz posebnega ugovora zaradi ropa (exceptio spolii), ki so ga sprva smeli uveljavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄14

(Ne)zakonitost zasebnega varovanja

mag. Sonja Kotnik, 18.7.1991

Uprava

mag. Sonja Kotnik, Pravna praksa, 14/1991VRSTE ZASEBNEGA VAROVANJA LJUDI IN PREMOŽENJA Zaradi za enkrat še neurejenega pravnega stanja na področju varovanja ljudi in premoženja imamo v Sloveniji zelo različne oblike organiziranega varovanja. Za naš namen je pomembno predvsem, kako je organizirano zasebno varovanje ljudi in premoženja. P...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄13

Nadaljnja širitev unifikacije in harmonizacijegospodarskega prava

dr. Marijan Kocbek, 4.7.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 13/1991V času 24. zasedanja Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo UNCITRAL) je potekal na Dunaju od 17. do 21. 6. 1991 četrti simpozij Uncitrala o mednarodnem trgovinskem pravu, ki sta se ga med predstavniki 47 držav udeležila tudi dva iz Slovenije. Na simpoziju so predstavniki sekretar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄12

Nova evropska podjetniška - korporacijska zakonodaja

dr. Marijan Kocbek, 20.6.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Malo gospodarstvo in obrt

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 12/1991Komisija Evropske gospodarske skupnosti je že leta 1970 na podlagi 235. člena pogodbe EGS pripravila osnutek Statuta evropske korporacije - Societas Evropaea, "SE", z namenom, da bi se lahko podjetja v članicah skupnosti prilagodile novim dimenzijam poslovanja v okviru skupnega trga s tem, da bi se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄10-11

Za preveč zadev odločanje v senatih

Mihael Kersnik, 6.6.1991

Civilni sodni postopki

Mihael Kersnik, Pravna praksa, 10-11/1991K mnenju kolega Antona Bizjaka (glej pp, št. 1/91) bi rad dodal svoje mnenje, ker se v celoti z vsemi njegovimi stališči ne strinjam. Strinjam se, da bi bilo potrebno obdržati zborno sojenje na prvi stopnji le za najpomembnejše zadeve. Najpomembnejše pravne zadeve pa bi bilo potrebno natančno dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄9

Incivile est nisi tota lege perspecta una aliquaparticula

dr. Janez Kranjc, 23.5.1991

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 9/1991... eius proposita iudicare vel respondere. Slehernemu pravnemu občutku nasprotuje, če kdo namesto na temelju celotnega zakona sodi ali daje pravne odgovore (samo) na temelju nekega posameznega delca. Pred seboj imamo eno od brez dvoma najznamenitejših pravnih pravil rimskega prava. Najbrž ni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄9

"Zasebnost" in "javnost" varovanja

mag. Sonja Kotnik, 23.5.1991

Uprava

mag. Sonja Kotnik, Pravna praksa, 9/1991Vsaka družba ima možnost, da izbere različne načine nadzorovanja in preventivnega delovanja nad kriminalnim delovanjem svojih ljudi. Država je v ta namen razvila številne mehanizme. Eden od teh glavnih mehanizmov je tudi policija, ki razpolaga s številnimi proračunskimi sredstvi in s številnim kadro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄9

Uskladitev organiziranosti sestavljenih oblik z zakonom opodjetjih

dr. Marijan Kocbek, 23.5.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 9/1991Tretja novela zakona o podjetjih (Ur. l. SFRJ, št. 61/90) je opredelila zahtevo, da se morajo obstoječe sestavljene oblike združevanja oz. organiziranja uskladiti v skladu z zakonom o podjetjih do 30. junija 1991 (7. člen/186.d člen).
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

O heteronomnem in avtonomnem najstvu

Mateja Končina, 4.4.1991

Pravoznanstvo

Mateja Končina, Pravna praksa, 6/1991Tudi v tem študijskem letu organiziramo v okviru Svobodne katedre Pravne fakultete v Ljubljani vsakomesečna predavanja. Teme predavanj so zelo raznovrstne in izbrane iz različnih pravnih področij. Na prvem letošnjem srečanju je mag. Zoran Kanduč predaval o heteronomnem in avtonomnem najstvu. Zora...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄6

Zastavna pravica na premični stvari po sporazumu strank

mag. Marija Krisper-Kramberger, 4.4.1991

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Marija Krisper-Kramberger, mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 6/1991Ali je dopustna zastavna pravica na podlagi sporazuma strank tudi na premične stvari pravne osebe, ki spadajo med osnovna sredstva, nujna za opravljanje njene dejavnosti? Zakon o izvršilnem postopku (Ur. l. SFRJ, št. 20/78-27/90, v nadaljnjem besedilu ZIP) je z zadnjo novelo uredil zastavno pravi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Dodatne restrikcije pri izdaji internih delnic

dr. Marijan Kocbek, 21.2.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 3/1991Že v pp št. 1/91 smo razpravljali o problematiki v zvezi z izdajo internih delnic ter opozorili na razliko pri izdaji delnic na podlagi zakona o družbenem kapitalu od internih delnic, izdanih na podlagi zakona o plačah. 5. člen ustavnega zakona za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Hans Slomp: Labor relations in Europe

dr. Andreja Kavar-Vidmar, 21.2.1991

Delovna razmerja

dr. Andreja Kavar-Vidmar, Pravna praksa, 3/1991Knjiga je izšla v ZDA, avtor je Nizozemec, profesor na univerzi v Njimegenu, pod naslovom "Delovna razmerja v Evropi" obravnava razvoj in problematiko sindikalnega organiziranja in delovanja. Temeljit zgodovinski pregled sega od nastanka industrijske proizvodnje do začetka leta 1990 in predvidevanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Razvoj javnega pravobranilstva

Marija Krisper-Kramberger, 21.2.1991

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 3/1991Javni pravobranilec kot samostojni organ družbenopolitične skupnosti (od 1955 do danes) Svojo samostojnost, to je samostojnost izven javne uprave, je javno pravobranilstvo pridobilo šele z zakonom o javnem pravobranilstvu iz leta 1955 (Ur. l.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
23-24(3) 22(1) 21(2) 18(1)
17(2) 16(3) 15(1) 14(1)
13(1) 12(1) 10-11(1) 9(3)
6(2) 3(3) 2(4) 1(2)

Leto objave

< Vsi
1991(31)
> Januar(6) > Februar(3) > April(2) > Maj(3) > Junij(2) > Julij(2) > Avgust(1) > September(5) > Oktober(1) > November(3) > December(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov