O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 59)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Zastaranje terjatev iz delovnega razmerja

mag. Bojan Kukec, 24.12.1998

Obligacije, Delovna razmerja

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 25/1998Predlog zakona o delovnih razmerjih Spoznanje, da je zadnji predlog ZDR(*1) glede zastaranja terjatev iz delovnega razmerja izrazito pomanjkljiv, me je spodbudilo k oblikovanju svojega strokovnega mnenja o 179. členu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Mednarodno varstvo okolja tudi z ukrepi kazenskega prava

Blaž Kovačič, 24.12.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Varstvo okolja

Blaž Kovačič, Pravna praksa, 25/1998V okviru Sveta Evrope je bila 4. novembra letos sprejeta Konvencija o varstvu okolja s sredstvi kazenskega prava (v nadaljevanju Konvencija). Zanimivo je, da gre za prvi multilateralni dokument, ki nalaga državam izrecno obveznost, da naravno okolje (in zdravje ljudi) varujejo tudi s sredstvi kazens...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Zbornik znanstvenih razprav

mag. Barbara Kresal, 24.12.1998

Ostalo

mag. Barbara Kresal, Pravna praksa, 25/1998Pravna fakulteta v Ljubljani - LVII. letnik Pred kratkim je , izšel nov Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki prinaša vrsto zanimivih razprav z različnih pravnih področij. Mag. Miro Cerar pod naslovom Temeljne značilnosti modernega prava najprej opredeli bistven...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja in odločanje revizijske komisije

dr. Vesna Kranjc, 10.12.1998

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 24/1998Javna naročila Javno naročanje je v Sloveniji vsaj za širši krog ljudi novejše pravno področje. Že zaradi tega se v praksi porajajo številna vprašanja. Ob tem pa gre za pravno področje, katero posega v raznolike veje prava - obligacijsko, finančno, upravno, civilno procesno, konkurenčno pravo. Za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

Tomaž Keresteš, 10.12.1998

Obligacije, Zakonska zveza in družinska razmerja

Tomaž Keresteš, Pravna praksa, 24/1998Zakon od dedovanju(*1) (v nadaljevanju: ZD) v 117. členu opredeljuje pogodbo o dosmrtnem preživljanju kot pogodbo, s katero se en pogodbenik zaveže, da bo do smrti preživljal drugega pogodbenika ali koga drugega in v kateri drugi pogodbenik izjavi, da mu zapušča vse premoženje ali del premoženja kot...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Pravni promet z infrastrukturnimi objekti

Adrijana Viler-Kovačič, 26.11.1998

Gospodarske javne službe (komunala)

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 23/1998Ali so infrastrukturni objekti, ki služijo na lokalni ravni izvajanju obveznih gospodarskih javnih služb po 26. členu zakona o varstvu okolja (na primer čistilna naprava) predmet pravnega prometa ? Način in izvajanje gospodarskih javnih služb določa zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni lis...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Smrt delodajalca in prenehanje pogodbe o zaposlitvi

mag. Barbara Kresal, 26.11.1998

Delovna razmerja

mag. Barbara Kresal, Pravna praksa, 23/1998Ob predlogu zakona o delovnih razmerjih Vprašanje, kakšne pravne posledice ima smrt ene od pogodbenih strank na obstoječe pogodbeno razmerje, se lahko po naravi stvari postavi le v primeru, ko je pogodbena stranka fizična oseba.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Opravljanje obvezne gospodarske javne službe

Adrijana Viler-Kovačič, 26.11.1998

Gospodarske javne službe (komunala)

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 23/1998Ali lahko obvezno gospodarsko javno službo čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda izvaja pravni subjekt, ki za izvajanje ni pridobil koncesije lokalne skupnosti? Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda je v skladu s 26. členom ZVO obvezna lokalna gospodarska javna ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Možnost upokojitve po predlogu novega zakona

Jože Kuhelj, 26.11.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 23/1998Primer: Delavka, ki je zaposlena v državni upravi, bo 31. decembra 1998 dopolnila 30 let, 9 mesecev in 27 dni pokojninske dobe, od katere predstavlja 5 let, 6 mesecev in 27 dni zavarovalno dobo s povečanjem (delo na delovnem mestu, na katerem se šteje zavarovalna doba s povečanjem 12/16 od 10. april...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Umik zahteve za revizijo postopka oddaje javnega naročila

Vida Kostanjevec, 26.11.1998

Proračun

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 23/1998V praksi je dokaj pogosto zaslediti primere, ko naročnik vlagatelja zahteve za revizijo postopka oddaje javnega naročila z dopisom obvesti, da bo, kolikor se ta v določenem roku (na primer treh dni) ne bo izrekel o tem, da vztraja pri vloženi zahtevi za revizijo, le-to štel za umaknjeno. Takšno post...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Vpis delnic, vpisnice in vpisne pogodbe

dr. Marijan Kocbek, 12.11.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 22/1998Obligacijskopravni in korporacijskopravni učinki Pri opredeljevanju pravne narave ter obligacijskopravnih in korporacijskopravnih učinkov vpisa delnic, je treba najprej opozoriti na potrebo razlikovanja med tremi pravnimi instituti: vpisu delnic, vpisnico ter prav tako tudi vpisno pogodbo. Raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

(Ne)ustreznost ureditve prenehanja delovnega razmerja v stečajni zakonodaji

mag. Barbara Kresal, 12.11.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Barbara Kresal, Pravna praksa, 22/1998Društvo za delovno pravo in socialno varnost Društvo za delovno pravo in socialno varnost je 1. oktobra organiziralo strokovno srečanje članov društva, katerega tema je bila "(Ne)ustreznost ureditve prenehanja delovnega razmerja v stečajni zakonodaji". Uvodno predstavitev obravnavane problematike...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Negativna uskladitev novih pokojnin

Jože Kuhelj, 12.11.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 22/1998Pokojnine, uveljavljene v letošnjem letu, se ob odmeri preračunajo tako, da se na podlagi sklepa upravnega odbora zavoda zmanjšajo za 15,23 odstotka! Od česa je odvisna višina odstotka in kje je pravna podlaga zanj? Ali je mogoče predvideti tudi, za koliko bodo znižane v letu 1999 odmerjene pokojnin...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Pravice za primer brezposelnosti in pogoji za upokojitev

Jože Kuhelj, 12.11.1998

Zaposlovanje in brezposelnost, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 22/1998Brezposelna oseba je pridobila pravico do denarnega nadomestila po zakonu o zavarovanju za primer brezposelnosti za dobo dveh let. Ali taki osebi mirujejo pravice na zavodu za zaposlovanje v primeru, da jo med trajanjem pravice družba zaposli za določen čas - za manj kot 9 mesecev oziroma dvakrat po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Kongres CCBE: K uveljavitvi evropskega pravnega reda

mag. Bojan Kukec, 29.10.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 21/1998V začetku letošnjega oktobra sem se udeležil tridnevnega kongresa Sveta odvetniških zbornic Evropske Unije - CCBE(*1) kot eden izmed 48 udeležencev iz 18 držav Srednje in Vzhodne Evrope. Slovenske odvetnike sem predstavil referatom: "Towards a European Enforcement Order - The report on Slovenia"....
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

"Športni pravilnik" Avto moto zveze Slovenije

dr. Damjan Korošec, 29.10.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Šport in organizacije

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 21/1998Krivdna kaznovalna odgovornost za disciplinski prestopek "namernega oviranja drugih voznikov na progi" po 2. točki V. oddelka Kaznovalnopravna normiranost športa je iz različnih vzrokov med teoretično bolj zanimivimi področji prava. Pri športu gre za človekovo dejavnost, ki nekako po naravi stvar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Izvršitelj oporoke - skrbnik za poseben primer

dr. Mateja Končina-Peternel, 29.10.1998

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 21/1998Zapustnik je z oporoko vse svoje premoženje zapustil mladoletnemu sinu, vendar pod določenim pogoji. Kot izvršitelja oporoke je določil svojega brata, kateremu je naložil, da mora do polnoletnosti oporočnega dediča dati v najem stanovanje, katerega mu je zapustil, najemnino pa nalagati na devizno hr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Lokalna demokracija

dr. Igor Kaučič, 15.10.1998

Lokalna samouprava

dr. Igor Kaučič, Pravna praksa, 20/1998Organizacija in volitve Doktor Franc Grad, profesor ustavnega in primerjalnega ustavnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani, je slovenski pravni stroki prispeval delo, ki predstavlja nadaljevanje njegovega strokovnega proučevanja volilnega prava in lokalne samouprave. Dosedanjim knjigam, kot s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

III. Poletna šola o človekovih pravicah - Jelsa 1998

mag. Bojan Kukec, 1.10.1998

Človekove pravice

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 19/1998V času od 23. do 30. avgusta 1998 sem kot udeleženec in predavatelj sodeloval na III. poletni šoli o človekovih pravicah, ki ga je organiziral Hrvaški helsinški odbor za človekove pravice (HHO) na otoku Hvaru. Teme so bile zelo zanimive, sam pa sem prispeval predavanje z naslovom: "Mehanizmi zaščite...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Odločbe delovno - socialnega oddelka VSRS

mag. Barbara Kresal, 1.10.1998

Sodišča, Delovna razmerja

mag. Barbara Kresal, Pravna praksa, 19/1998Pred kratkim je pri založbi Gospodarski vestnik izšla knjiga z naslovom "Odločbe Delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije", javnosti v tej obliki prvič predstavljene sodbe in sklepe Vrhovnega sodišča s področja delovnih in socialnih sporov so iz relativno mlade, vendar, ali p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Varstvo starejših delavcev

Miran Kalčič, 1.10.1998

Delovna razmerja

Miran Kalčič, Pravna praksa, 19/1998Razlaga SKP in novela ZPIZ in zakona o zavarovanju za primer brezposelnosti - Ali lahko preneha delovno razmerje delavcu, ki še ni star 55 let oziroma delavki, ki še ni stara 50 let, če ima delavec 35 let ali več zavarovalne dobe, oziroma če ima delavka 30 let ali več zavarovalne dobe, torej če man...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Nova ureditev varstva samoniklih gliv

Adrijana Viler-Kovačič, 1.10.1998

Kmetijska in gozdna semena ter rastline

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 19/1998S pristopom h Konvenciji o biološki raznovrstnosti na zasedanju v Riu de Janeiru leta 1992, ki je bila kasneje ratificirana z zakonom o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS - MP, št. 7/98), je naša država obljubila, da bo pristopila k ohranjanju biološke raznovrstnosti, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Pravice do pietete proti pravici do svobodnega izražanja

dr. Mateja Končina-Peternel, 17.9.1998

Človekove pravice

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 18/1998Varstvo osebnostnih pravic na podlagi 157. Člena ZOR Krajevna skupnost je v spomin na sovaščane, ki so umrli na partizanski in domobranski strani ali v koncentracijskih taboriščih v letih od 1941 do 1945, v cerkveni zid vzidala spominsko ploščo. Na to spominsko ploščo je dala napisati imena in pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Vnaprejšnje izplačevanje nagrad postavljenim zagovornikom

Sebastjan Kerčmar, 17.9.1998

Kazenski postopek

Sebastjan Kerčmar, Pravna praksa, 18/1998K predlogu novele zakona o kazenskem postopku V parlamentarni proceduri so popravki zakona o kazenskem postopku, priložnost za odpravo in popravo določb, ki omejujejo in onemogočajo učinkovitost sodišč.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Denarna odškodnina za duševne bolečine, povzročene z razžalitvijo dobrega imena in časti oškodovanca

Mirko Kostanjevec, 3.9.1998

Obligacije, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Mirko Kostanjevec, Pravna praksa, 16-17/1998Mnogo pozornosti v slovenski javnosti so zadnje čase zbudile tožbe za plačilo visokih denarnih zneskov za pretrpljene oziroma še trajajoče duševne bolečine, povzročene z razžalitvijo dobrega imena in časti javnosti dobro poznanih oseb. Tu omenim le tri primere, in sicer: 1) mariborski župan dr. A...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(3) 24(2) 23(5) 22(4)
21(3) 20(1) 19(4) 18(2)
16-17(3) 14-15(5) 13(1) 12(2)
9(2) 8(1) 7(1) 6(1)
5(1) 4(4) 3(6) 2(4)
1(4)

Leto objave

< Vsi
1998(59)
> Januar(4) > Februar(10) > Marec(5) > April(3) > Maj(2) > Junij(2) > Julij(6) > September(5) > Oktober(8) > November(9) > December(5)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov