O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 81)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄13

Pravna analiza delovnopravnega položaja javnega uslužbenca in delavca

dr. Etelka Korpič Horvat, 2.4.2020

Delovna razmerja, Uprava

dr. Etelka Korpič-Horvat, Pravna praksa, 13/2020Prispevek vsebuje pravno analizo delovnopravnega položaja javnih uslužbencev, zaposlenih v državnih organih ter upravah lokalnih skupnosti (v nadaljevanju neposredni proračunski uporabniki - NPU), in javnih uslužbencev, zaposlenih v javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter v drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti (v nadaljevanju: PPU), ter delavcev, z upoštevanjem posameznih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), in posebne ureditve v Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU) ter v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Cilj analize je ugotoviti bistvene razlike v pravicah in obveznostih delovnih oziroma uslužbenskih razmerij med delavci in javnimi uslužbenci glede na pravnoorganizacijske oblike, v katerih so zaposleni, ter oceniti možnosti večjega poenotenja njihovega delovnopravnega položaja. Analiza ne vsebuje posebnosti ureditev posameznih pravic in obveznosti, določenih v navedenih zakonih ali določenih s področnimi zakoni, ki veljajo za javni sektor (Zakon o obrambi (ZObr), Zakon o policiji, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o zdravstveni dejavnosti in drugi), kot tudi ne pravic in obveznosti javnega uslužbenca, določenih v kolektivnih pogodbah, ki veljajo za javni sektor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄13

Ženska, ki je postala faraon

mag. Urška Klakočar Zupančič, 2.4.2020

Pravoznanstvo

mag. Urška Klakočar-Zupančič, Pravna praksa, 13/2020Skoraj 200 let pred časom velikega faraona Ramzesa II. je oblast v rodovitni deželi ob Nilu prevzela ena najbolj uspešnih vladaric starega veka. Hačepsut (rojena 1508 pr. n. št., umrla 1458 pr. n. št., vladala od 1479 pr. n. št. do smrti) je bila hči faraona Tutmozisa I. (vladal od 1506 pr. n. št. do 1493 pr. n. št.) iz osemnajste dinastije, prestol pa si je uradno delila s svojim nečakom Tutmozisom III. (vladal od 1479 pr. n. št. do 1425 pr. n. št.). Celo obdobje svoje vladavine se je trudila, da bi ji priznali moč in božanskost, ki je šla njenim moškim prednikom. Zato se je dala upodabljati kot moški faraon, celo z značilno faraonsko brado. Po njeni smrti naj bi Tutmozis III. ukazal razbiti njene kipe in iznakaziti njene podobe ter napise. Hačepsutina vladavina je povzročila zmedo v dedni liniji zgodnje osemnajste dinastije in je med egiptologi danes znana kot "problem Hačepsut".
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄13

Evropa, drugi svetovi in pravica do zamenljive baterije

mag. Sandi Kodrič, 2.4.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 13/2020Na straneh Pravne prakse srečujemo različna stališča do Evrope. Na eni strani so: stara mantra o "vse tesnejši zvezi med narodi Evrope", očaranost nad oceno, da ima že okoli 80 odstotkov naše zakonodaje svoj izvor v pravu EU, in tarnanje, da države članice pristojnosti za to ali ono "še niso prenesle na organe EU". Na drugi strani so opozorila, da uredbe EU postavljajo v zagato države članice (npr. o evropskem javnem tožilcu zaradi raznolikih kazenskopravnih ureditev), in razpravljanja o vzrokih in posledicah dejstva, da je Slovenija določeno potrošniško direktivo v svoj pravni red prenesla drugače kot neka druga članica.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄13

Ali je zaprtje trgovine višja sila?

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 2.4.2020

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 13/2020Delodajalec je moral trgovino na podlagi odloka Vlade RS zapreti. Nekaj delavcem je odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. • Ali lahko drugim delavcem odredi čakanje na delo zaradi višje sile?
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄13

Audendo virtus crescit, tardando timor

Janez Kranjc, 2.4.2020

Kultura in umetnost

Janez Kranjc, Pravna praksa, 13/2020Avtor reka je Publilij Sirec. V dobesednem slovenskem prevodu bi se glasil S tveganjem raste pogum, z odlašanjem strah. Ko se odločimo in tvegamo, nas ni strah, če pa pomišljamo in odlašamo z odločitvijo, se strah v nas krepi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄13

Naš delavec ima popoldanski espe

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 28.3.2019

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 13/2019Pri nas je zaposlen delavec, ki ima popoldanski espe. Njegova dejavnost sicer ni konkurenčna naši, vendar se mi kot njegov delodajalec ne strinjamo, da sploh ima espe, saj menimo, da je delavec zaradi popoldanske dejavnosti bolj utrujen in posledično ne dosega delovnih rezultatov, kot bi jih lahko dosegal, če bi bil bolj spočit. • Ali lahko delavcu preprečimo, da popoldne dela v svojem espeju?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄13

Nam nec historia debet egredi veritatem, et honeste factis veritas sufficit

Janez Kranjc, 28.3.2019

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 13/2019Avtor reka je Plinij Mlajši (okr. leta 61-okr. 113). Slovensko bi se glasil: "Zgodovina pa ne sme zapustiti resnice in poštenim dejanjem resnica zadošča."
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Ianua sed plena est percutienda manu

Janez Kranjc, 2.4.2015

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 13/2015Avtor reka, ki bi se slovensko glasil "Na vrata je treba potrkati z roko, polno denarja", je rimski pesnik Tibul (Elegia 1, 5, 68). Izvirni verz se v celoti glasi: Heu canimus frustra, nec verbis victa patescit, Ianua, sed plena est percutienda manu (Joj, zaman kličemo; vrat nam ne bodo odprle besede, potrkati je treba z roko, polno denarja). Drugi del verza se je ohranil kot samostojen rek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Integrativna medicina - izziv sodobne medicine

Špela Kogovšek, 2.4.2015

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Špela Kogovšek, Pravna praksa, 13/2015Štiriindvajseto strokovno posvetovanje Medicina in pravo na temo Integrativna medicina - izziv sodobne medicine, ki sta ga 20. in 21. marca v Mariboru organizirala Zdravniško društvo Maribor in Pravniško društvo Maribor v sodelovanju z Medicinsko fakulteto (MF) in Pravno fakulteto (PF) Univerze v Mariboru ter z UKC Maribor, je prineslo razpravo, kritično presojo in predloge za ureditev integrativne medicine v Sloveniji. Razprava se je omejila na položaj zdravnika, ki uporablja tudi zdravilne metode, in se ni spuščala v vprašanje zdravilcev, ki po izobrazbi niso zdravniki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Še o nadomestnem materinstvu

Marjan Kos, 2.4.2015

Varstvo človekovih pravic

Marjan Kos, Pravna praksa, 13/2015Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) se je z vprašanjem nadomestnega materinstva prvič resno spoprijelo v francoskih zadevah Mennesson in Labassee lani poleti. V zadevi Paradiso in Campanelli je šlo za na videz podobno vprašanje, vendar pa so šli pravni argumenti ESČP v nekoliko drugačno smer in rezultat bi lahko pomenil celo dodatno liberalizacijo tega področja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Omejitev prejemkov poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti države

Aleš Kaluža, 2.4.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aleš Kaluža, Pravna praksa, 13/2015K pisanju tega članka me je spodbudil sprejem Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), ki je spremenil ureditev omejevanja prejemkov z razveljavitvijo veljavnosti Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) za družbe v večinski lasti samoupravnih lokalnih skupnosti in s pogojno razveljavitvijo določb ZPPOGD za družbe v večinski lasti Republike Slovenije, če skupščina družbe po predpisanem postopku sprejme "politiko prejemkov organov vodenja". Predvsem želim opozoriti, na kaj morajo biti skupščina, organ nadzora in direktor še posebej pozorni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Izhodišča pri pripravi predloga novele KZ-1C

Keršmanc Ciril, Selinšek Liljana, 2.4.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Ciril Keršmanc, dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 13/2015Ministrstvo za pravosodje je 20. marca 2015 v medresorsko in strokovno usklajevanje poslalo osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C). V prispevku so orisana ozadja nastanjanja tega predloga na ministrstvu, podrobneje pa je pojasnjena tudi vsebina najpomembnejših predlaganih sprememb, vključno z razlogi in namenom posamezne spremembe. Poudariti je treba, da je zakonsko besedilo še v začetni fazi in ni mogoče napovedati, katere od predlaganih sprememb bodo sprejete in katere ne. Predlog novele bo namreč po prejemu pripomb, predlogov, komentarjev in mnenj drugih organov ter strokovne in znanstvene javnosti na ministrstvu vnovič preučen z vidika prejetega gradiva, pri čemer bodo lahko predlagane novosti in spremembe tudi bistveno predrugačene ali celo opuščene. S tem prispevkom želiva predvsem prispevati k razpravi v postopku noveliranja Kazenskega zakonika (KZ-1), ki je vedno pomembna in občutljiva tema.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Retroaktivna uporaba zakona pri nadaljevanem kaznivem dejanju

Matic Kumer, 2.4.2015

Varstvo človekovih pravic

Matic Kumer, Pravna praksa, 13/2015Češki državljan Petr Rohlena (pritožnik) je bil leta 2007 obsojen zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja grdega ravnanja z osebo iz skupnega gospodinjstva. Sodišče je namreč spoznalo, da je ženo večkrat verbalno napadel, jo tepel, davil in porinil po stopnicah, zaradi česar je utrpela modrice in zlom nosu ter trikrat poiskala zdravniško pomoč. Med očitki je sodišče navedlo tudi pretepanje otrok in nekatera druga ravnanja, vse to pa je pritožnik izvršil med letoma 2000 in 2006.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Nulli tacuisse nocet, nocet esse locutum

Janez Kranjc, 3.4.2014

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 13/2014Misel, ki bi se slovensko glasila "Nikomur ne škoduje, da je molčal; škoduje (lahko le), če je govoril", je vzeta iz t. i. Katonovih distihov. Gre za zbirko latinskih verzov (distihov), ki povzemajo nekatera moralna pravila in življenjske modrosti. Nastala je verjetno v 3. ali 4. stoletju. V srednjem veku so jo pripisovali Katonu starejšemu (234-149 pr. Kr.). Resnični avtor zbirke je neki sicer neznani Dionysius Cato. Zbirko so v srednjem veku imenovali kar Cato. Kljub temu se še vedno domneva, da so Katonovi distihi nastali tudi pod vplivom pisem in zbirke modrih izrekov z naslovom Apophthegmata Katona starejšega. Katonove distihe so vse do 18. stoletja uporabljali kot učbenik latinščine in kot priročnik moralnega življenja. Prevedli so jo v številne jezike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 3.4.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 13/20143. april 1942 - Razlastitev tujih veleposestnikov Izvršni odbor Osvobodilne fronte (OF) je izdal odlok o razlastitvi tujih veleposestnikov. 4. april 188 - Mark Avrelij Antonij Rodil se je rimski cesar Mark Avrelij Antonij, imenovan tudi Karakala, ki je vladal od leta 211 do
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Pol koraka naprej in korak vstran

Blaž Kovač, 3.4.2014

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 13/2014Državni zbor RS je 21. novembra 2013 sprejel Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP). Poizkus slovenskih oblasti je (vnovič) neustrezen - to izhaja tudi iz drugega dela sodbe v zadevi Kurić proti Sloveniji glede premoženjske škode, ki jo je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) razglasilo 12. marca 2014.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Transparentnost v zameno za konkurenčnost

Igor Knez, 3.4.2014

Uprava

Igor Knez, Pravna praksa, 13/2014Pred kratkim sprejeta novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) bo z uveljavitvijo prinesla širši krog zavezancev za dostop do informacij javnega značaja, med drugim tudi gospodarske družbe in druge pravne osebe pod prevladujočim vplivom države in občin. To pa pomeni tudi bistveno večji nabor informacij in podatkov, ki bodo na voljo najširši javnosti. Kaj pa konkurenčnost teh podjetij?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Iuvat ipse labor

Janez Kranjc, 4.4.2013

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 13/2013Misel, ki bi se po naše glasila "Razveseljuje (že) samo delo", je vzeta iz Marcialovega epigrama (I, 107, 8). V njem pesnik pravi, da ga prijatelj Lucij nagovarja, naj napiše nekaj velikega, in hkrati kara, da je len, ker tega ne stori. Marcial mu odgovarja, da naj mu najprej omogoči mirno življenje, kakršnega je Mecen omogočil Horacu in Vergilu, pa bo ustvaril nekaj, kar bo kljubovalo času in uničenju. Junci, kot pravi, nočejo nositi svojih jarmov na prazna polja. Obdelovanje rodovitne zemlje utruja, vendar daje veselje že samo delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 4.4.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 13/20134. april 1968 - Martin Luther King V Memphisu v ZDA je bil umorjen Martin Luther King, borec za pravice temnopoltih in dobitnik Nobelove nagrade za mir leta 1964. 5. april 1588 - Thomas Hobbes Rodil se je angleški filozof Thomas Hobbes. Najbolj znan je kot avtor teorije o družbeni
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Prezrti problemi prevzemne zakonodaje

Miha Kerin, 5.4.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miha Kerin, Pravna praksa, 13/2012S 25. februarjem 2012 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1C), ki prinaša pomembne novosti zlasti na področju izjem pri obveznosti dati prevzemno ponudbo. Predmet prispevka pa niso novosti, ki jih prinaša novela C, ampak nekateri problemi relevantnih pravnih naslovljencev s prevzemnim zakonom, na katere se je opozarjalo, pa jih novela C ne rešuje, zato bi kazalo o njihovi rešitvi vnovič premisliti ob naslednjem noveliranju zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 5.4.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 13/20126. april 1896 - Prve olimpijske igre moderne dobe V Atenah so se začele prve olimpijske igre moderne dobe in prve olimpijske igre po prepovedi antičnih olimpijskih iger leta 393 s strani rimskega cesarja Teodozija I. 7. april 1348 - Univerza v Pragi V Pragi je bila z listino rimsk
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄13

Spomladanski znanilci (proti)korupcije

Bećir Kečanović, 7.4.2011

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 13/2011Svetovni korupcijski škandali, denimo Enron, WorldCom, Parmalat in drugi, so v začetku tega stoletja pospešili prizadevanja za učinkovitejše preprečevanje, odkrivanje in pregon storilcev takih ravnanj. Z uvajanjem mednarodnih standardov v nacionalni pravni red smo se, tako kot velika večina držav, pridružili svetovni protikorupcijski koaliciji. Prenos univerzalnih standardov je medtem dosegel raven, ko lahko govorimo o skupnih razvojnih točkah mednarodne in nacionalne protikorupcijske kulture. Spomladanski znanilci korupcijske prakse iz hrama demokracije v Bruslju pa navdajajo z grenkim priokusom, da je prav korupcija tista, ki nas povezuje celo z nekaterimi starejšimi članicami EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄13

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 7.4.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 13/20117. april 1348 - Univerza v Pragi V Pragi je bila z listino rimskega cesarja in češkega kralja Karla IV. ustanovljena prva univerza v Srednji Evropi. 1965 - Pogodba o združitvi organov Podpisana je bila pogodba o združitvi izvršnih organov treh Skupnosti (ESPJ, EGS in Euratom) i
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄13

Kriminaliteta in tehnologija

Katarina Krapež, 7.4.2011

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 13/2011Zakaj so plastenke vode v letalu nevarne? V denarnici se množijo plastične kartice s čipi - čemu je to potrebno? Na vsakem koraku se soočamo s preverjanjem in pregledovanjem, pa vendar znova in znova v obrazce vstavljamo iste podatke. Urednik monografije Kriminaliteta in tehnologija s podnaslovom Kako računalniki spreminjajo nadzor in zasebnost, ter kriminaliteto in kazenski pregon? docent na PF Univerze v Ljubljani dr. Aleš Završnik v uvodnem besedilu učinkovito razblini bralčeve - najsibo ta pravnik ali laik - dvome o tem, da se v knjigi obravnavani pojavi ne dotikajo njegovega vsakdanjega življenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄13

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 1.4.2010

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 13/2010Članek iz revije Pravna praksa.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 13

Leto objave

2020(5) 2019(2) 2015(6) 2014(4)
2013(2) 2012(2) 2011(3) 2010(6)
2009(13) 2008(4) 2006(4) 2003(6)
2002(3) 2000(4) 1998(1) 1997(4)
1996(3) 1995(4) 1994(2) 1993(2)
1991(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov