O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 117)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Evropska d. d. in slovenska podjetja ob vstopu v EU

Jurij Kutnjak, 27.11.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jurij Kutnjak, Pravna praksa, 42-43/2003Pravniško društvo Maribor Gost novembrskega srečanja članov društva pravnikov Maribor - dr. Borut Bratina, profesor na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru - nas je po kratkem uvodu s predstavitvijo evropskega korporacijskega prava popeljal skozi temeljne značilnosti evropske delniške...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

O reševanju gospodarskih sporov

mag. Valerija Jelen-Kosi, 13.11.2003

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Valerija Jelen-Kosi, Pravna praksa, 40/2003V Ljubljani je od 27. do 29. 10. 2003 pod okriljem USAID v organizaciji Chemonics International in Okrožnega sodišča v Ljubljani potekal regionalni simpozij za centralno in vzhodno Evropo o reševanju gospodarskih sporov izven rednega sodnega postopka. Okrogle mize so potekale z delegati iz Bosne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

Predlog novega zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)

Katarina Kralj, 13.11.2003

Sodišča

Katarina Kralj, Pravna praksa, 40/2003Leta 1994 je bil sprejet Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94, 63/03 - odločba US, v nadaljevanju: ZDSS). S tem zakonom so bila ustanovljena delovna in socialna sodišča kot specializirana sodišča za odločanje v individualnih in kolektivnih delovnih sporih ter v sporih s podr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

Osebna sposobnost fizične osebe v civilnem pravu

dr. Mateja Končina-Peternel, 13.11.2003

Obligacije

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 40/2003Stališča sekcije Pravna sposobnost fizične osebe: - Nasciturus lahko uveljavlja tudi odškodninske zahtevke pod pogojem, da se rodi živ. - Če izhajamo iz načeloma priznane pravice človeka, da neodplačno razpolaga s svojim truplom in njegovimi deli, se zdi dvomljiva ureditev, po kateri ima v prim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

Dnevi slovenskih pravnikov 2003 (IV.)

Katarina Krapež, 13.11.2003

Ostalo

Katarina Krapež, Pravna praksa, 40/2003S povzetkom ustavne sekcije in javne tribune o ugledu pravnika zaključujemo poročanje z devetindvajsetih Dnevov slovenskih pravnikov 2003, od 9. do 11. oktobra v Portorožu. Tisoč pravnikov vseh generacij in skorajda vseh poklicev je lahko izbiralo med desetimi sekcijami, dvema okroglima mizama in ja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

INDIVIDUALNI IN KOLEKTIVNI ODPUST

Marta Klampfer, 13.11.2003

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 40/2003Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - individualni odpust in odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga - kolektivni odpust Ker je delovno razmerje trajajoče pravno razmerje, morata imeti stranki tega razmerja - delodajalec in delavec - na voljo instrumente, s kat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

9. SEKCIJA

Boštjan Kavčič, 6.11.2003

Proračun, Gospodarske javne službe (komunala)

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 39/2003Koncesije in javna naročila Dr. Vesna Kranjc je pojasnila, da pravila o javnem naročanju, ki posegajo v pogodbena razmerja z javnim sektorjem, določajo poseben postopek, omejitve in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni v primerih, ko osebe javnega sektorja na trgu iščejo blago in storitve. Tako prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

Skrajni čas za pripravo na zgodovinsko pomlad

dr. Rajko Knez, 6.11.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 39/2003Tako strokovna kot celotna javnost pričakuje, da bo vstop Slovenije v članstvo Evropske unije minil brez zapletov. Pravnikom, ki nis(m)o diplomirali prav nedavno, bo to že (vsaj) druga velika sprememba pravil pravnega sistema, s katerim so nas seznanjali na fakultetah. Po spremembi pravno-političneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄38

6. SEKCIJA

Boštjan Kavčič, 30.10.2003

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 38/2003Odgovornost na trgu vrednostnih papirjev Dr. Nina Plavšak je glede odgovornosti za nepravilna razkritja podatkov o javnih družbah poudarila, da je namen pravil, s katerimi ZTVP-1 ureja dolžnost poročanja javnih družb, zagotoviti investitorjem v vrednostne papirje ustrezne podatke, ki so pomembni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄38

1. SEKCIJA

mag. Matej Kavčič, 30.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Matej Kavčič, Pravna praksa, 38/2003Evropsko pravo Dr. Rajko Knez se je osredotočil na pravno varstvo posameznika v EU. Podrobneje je predstavil pomen neposredne uporabnosti aktov Skupnosti ter njihove prednostne uporabe za uveljavitev pravic posameznika. Izpostavil je zavezanost držav članic k "lojalni razlagi" določb nacionalnega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

TEMELJNA NAČELA UPRAVNEGA POSTOPKA - 3

Boštjan Kavčič, 23.10.2003

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 36-37/2003Načelo proste presoje dokazov Uradna oseba v postopku odločanja, torej tekom zbiranja in vrednotenja dokazov, razvrščanju dokazov glede na dokazno moč ali vrednost in pri dokaznem sklepu, ni vezana na nobena formalna dokazna pravila. O tem, katera dejstva je šteti za dokazana, odloči uradna oseba...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Novela zakona o radu in »slovenska klavzula«

mag. Bojan Kukec, 23.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 36-37/2003Hrvaška Sredi letošnjega poletja je začela na Hrvaškem veljati novela zakona o radu (v nadaljevanju : ZR- Narodne novine, št. 114/03), s katero so nezadovoljni tako sindikati kot delodajalci, medtem ko strokovnjaki delovnega prava ocenjujejo (*1), da so uveljavljene spremembe in dopolnitve zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

O polisindetonu v prisegi

dr. Monika Kalin-Golob, 23.10.2003

Kultura in umetnost

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 36-37/2003Gospod Miklavž Pleničar v svojem predlogu za spremembo in dopolnitev besedila 15. člena Zakona o ustavnem sodišču navaja tudi nekaj jezikovnih utemeljitev, ki naj bi kazale na neustrezno ubeseditev prisege sodnika ustavnega sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

Sistemizacija delovni mest – združitev različnih del

Miran Kalčič, 16.10.2003

Delovna razmerja

Miran Kalčič, Pravna praksa, 35/2003Ker novi zakon o delovnih razmerjih ne omogoča več razporejanja delavcev z enega delovnega mesta na drugo delovno mesto, smo v družbi prisiljeni sprejeti novo sistemizacijo delovnih mest in sicer tako, da bomo združili v eno delovno mesto več različnih del iz dejavnosti družbe, ki jih lahko opravlja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

TEMELJNA NAČELA UPRAVNEGA POSTOPKA – 2.

Boštjan Kavčič, 16.10.2003

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 35/2003Načelo varstva pravic strank in varstva javnih koristi Namen upravnega postopka je odločanje (v upravni stvari) med uveljavljano pravico in morebitno obveznostjo stranke ter javno koristjo. Iz tega razloga zakon upravnim organom pri postopanju in odločanju nalaga obveznost, da le ti omogočijo str...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

Mediacijski center pri Slovenskem zavarovalnem združenju

Dagmar Komar-Jadek, 16.10.2003

Civilni sodni postopki, Zavarovalništvo

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 35/2003Zadnje leto se v Sloveniji odvija kar nekaj aktivnosti v zvezi s težnjami po uvajanju novih alternativnih oblik reševanja sporov (v nadaljevanju: ARS). Te aktivnosti je vzpodbudila tudi nova zakonodaja; tako je npr. novi zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje v 226. členu zavezal d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

„Sodnik naj sodi“

Maša Kociper, 16.10.2003

Sodišča

Maša Kociper, Pravna praksa, 35/2003V skladu s 42. členom Zakona o medijih, v interesu objektivnega informiranja odgovarjamo na prispevek okrožne sodnice dr. Vesne Bergant Rakočević v 32. številki Pravne prakse z naslovom »Sodnik naj sodi«.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄34

Uprava med nacionalno državo in EU

Katarina Krapež, 2.10.2003

Uprava

Katarina Krapež, Pravna praksa, 34/2003X. Dnevi slovenske uprave Prirediteljica (donedavna VUŠ) jubilejnega desetega posvetovanja Dnevi slovenske uprave - v Portorožu, od 25. do 27 septembra - se je prvič predstavila kot Fakulteta za upravo. Nosilna tema tokratnega srečanja je bila naslovljena z "Uprava med nacionalno državo in Evrops...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄34

Temeljna načela upravnega postopka - 1

Boštjan Kavčič, 2.10.2003

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 34/2003Vsak pravni postopek poteka na podlagi določenih temeljnih načel, ki predstavljajo skupek oziroma izpeljavo najvišjih pravil demokratičnega postopanja pravno urejene države(*1). Nekatera temeljna načela, kot na primer načelo zakonitosti in načelo pravice do pritožbe izhajajo kar neposredno iz Ustave...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄33

Javni uslužbenci: Uradniški svet – sestava in pristojnosti

Štefka Korade Purg, 25.9.2003

Uprava

Štefka Korade Purg, Pravna praksa, 33/2003V okviru sprememb v slovenski državni upravi je bil eden od ciljev tudi vzpostavitev sistema javnih uslužbencev kot sistema, ki bo ob zakonitosti zagotavljal predvsem strokovnost, politično nevtralnost ter nepristranost pri opravljanju javnih nalog. Za zagotovitev navedenih ciljev pa je bilo potrebn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄33

Obletnica: KOČEVSKI ZBOR

dr. Ivan Kristan, 25.9.2003

Ostalo

dr. Ivan Kristan, Pravna praksa, 33/2003Slovenski narod je stopil v krog suverenih narodov I. Pod geslom »Narod si bo pisal sodbo sam« je v Kočevju pred šestdesetimi leti v času nacifašistične okupacije od 1. do 3. oktobra 1943 zasedal Zbor odposlancev slovenskega naroda (Kočevski zbor). Na zboru je bilo prisotnih 572 odposlancev, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄33

Konvencija o pravici otrok do osebnih stikov

mag. Suzana Kraljić, 25.9.2003

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Suzana Kraljić, Pravna praksa, 33/2003Vsebinska opredelitev temeljnih pojmov nove konvencijske ureditve osebnih stikov Urejanje in izvajanje osebnih stikov terja veliko posluha, razumevanja, pripravljenosti do popuščanja in do potisnjenja lastnih interesov staršev v ozadje. Starši namreč marsikdaj pozabljajo, da so lahko pri osebnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄32

Ukrepi za pospešitev pravdnega postopka

Jurij Kutnjak, 18.9.2003

Civilni sodni postopki

Jurij Kutnjak, Pravna praksa, 32/2003Na septembrskem srečanju Pravniškega društva Maribor je mag. Urška Kežmah, asistentka na Pravni fakulteti v Mariboru, predstavila ukrepe in institute, ki omogočajo pospešitev pravdnega postopka in odpravo sodnih zaostankov. Slovenska ureditev civilnega procesnega prava z zakonom o pravdnem postop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄32

Štorija iz torkle

Jurij Kutnjak, 18.9.2003

Kultura in umetnost

Jurij Kutnjak, Pravna praksa, 32/2003Z gotovostjo lahko zapišem, da ga v slovenski pravniški srenji ni bralca (ali vsaj tistega, ki prebira Pravno prakso), ki ne bi poznal lahkotnega in specifičnega stila rubrike »Iz torkle« in njenega snovalca, prof. dr. Marka Pavliho. Posebna čast, ki nas je v Pravniškem društvu Maribor doletela na j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

"Nepismeno" proti odločbi ustavnega sodišča

mag. Matevž Krivic, 4.9.2003

Ustavno sodišče

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 30/2003Tokratni prispevek posvečam samo "nepismenemu" odporu znameniti 8. točki zadnje odločbe US v zadevi "izbrisani" (št. U-I-246/02 z dne 3. 4. 2003), torej odporu ministrstva za notranje zadeve (MNZ), da bi okrog 11.000 upravičencem iz te točke, ki so po nezakonitem izbrisu ponovno pridobili dovoljenje...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
42-43(1) 40(5) 39(2) 38(2)
36-37(3) 35(4) 34(2) 33(3)
32(2) 30(2) 29(3) 27-28(2)
26(1) 25(5) 24(7) 22-23(4)
21(4) 20(3) 19(1) 18(3)
17(3) 15-16(5) 14(2) 13(6)
12(3) 10-11(4) 9(6) 8(6)
6-7(3) 5(1) 4(5) 3(4)
2(5) 1(5)

Leto objave

< Vsi
2003(117)
> Januar(14) > Februar(9) > Marec(16) > April(16) > Maj(7) > Junij(11) > Julij(15) > Avgust(3) > September(7) > Oktober(11) > November(8)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov