O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 190)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Raziskovalni eksperiment - poziv k sodelovanju!

mag. Ciril Keršmanc, 22.12.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Ciril Keršmanc, Pravna praksa, 49-50/2011 Odnos med pravno teorijo in prakso je večkrat predmet bolj ali manj pikrih izjav in komentarjev tako z ene kot tudi z druge strani. Nekateri teoretiki praktičen pristop k znanosti hitro označijo za njeno vulgarizacijo, na drugi strani pa tudi nekateri praktiki niso najbolj navdušeni nad pretira
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

V rokah finančnih trgov

mag. Robert Kleindienst, 22.12.2011

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 49-50/2011V članku so izražena osebna mnenja avtorja, ki niso nujno enaka mnenju družbe, v kateri je zaposlen. Šok visokih tržnih obrestnih mer na državne obveznice je po Grčiji in Portugalski zajel tudi večje evropske države, kot sta Italija in Španija, pa tudi Slovenijo. Del visokega dviga obrestnih
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 22.12.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 49-50/201123. december 1817 - Nov kataster Avstrijski cesar Franc I. je izdal patent o izdelavi novega stabilnega katastra za odmero zemljiškega davka. Osnovne enote za izdelavo franciscejskega katastra so bile katastrske občine, ki so bile izoblikovane ob izdelavi jožefinskega katastrskega opera
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Zaposlovanje tujcev v javni upravi

Mateja Kosirnik, 22.12.2011

Delovna razmerja

Mateja Kosirnik, Pravna praksa, 49-50/2011 Ali lahko Republika Slovenija kot delodajalec zaposli tujca? Ali lahko v primeru, ko je tujec najprimernejši kandidat, a ni izbran, toži Republiko Slovenijo zaradi diskriminacije? Ali je pogoj aktivno znanje slovenskega jezika diskriminatoren? Gre za vprašanja, s katerimi sem se soočila v svoji
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Predlog sprememb Pravilnika o izvajanju ZDavP-2 sledi spremembam že veljavnega ZUPJS in uvaja nove obrazce

mag. Mojca Kunšek, 15.12.2011

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 48/2011Ministrstvo za finance je konec oktobra na svojih spletnih straneh objavilo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju predlog pravilnika), na katere je bilo možno do sredine novembra podati predloge in pripombe. Ker pa predlog pravilnika p
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Izdaja odredbe po 219.a členu ZKP

Kavšek Nuša, Bele Vid, 15.12.2011

Kazenski postopek

Nuša Kavšek, Vid Bele, Pravna praksa, 48/2011 Z novelo Zakona o kazenskem postopku (ZKP-J) sta bili v Zakon o kazenskem postopku (ZKP) uvrščeni določbi 219.a in 223.a člena. Določbi sta bili sprejeti kot odziv na odločbo Ustavnega sodišča Up-106/05 z dne 2. oktobra 200
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Luksuz praznih stanovanj

mag. Sandi Kodrič, 15.12.2011

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 48/2011 Nedavno je javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zgradil novo sosesko Polje II s 183 stanovanji za neprofitni najem. Največ stanovanj v povprečju meri 50 kvadratnih metrov, najemnina zanje pa se giblje med 190 in 230 evri mesečno. Po podatkih iz osnutka novega nacionalnega stanovanjs
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 15.12.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 48/201115. december 37 - Neron Rodil se je četrti rimski cesar Neron. Rimu je zavladal star komaj 17 let, zato sta državo dejansko vodila pretorijanski prefekt Bur in Neronov učitelj filozof Seneka. To je bilo liberalno obdobje s spoštovanjem republikanskih demokratičnih svoboščin. Toda po nju
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Omnium societatum nulla est gravior, nulla carior quam ea, quae cum re publica est uni cuique nostrum

Janez Kranjc, 15.12.2011

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 48/2011Pred nami so Ciceronove besede, vzete iz njegovega spisa o dolžnostih (De officiis I, 57). Po naše bi se glasile "Med vsemi družbenimi vezmi ni nobena bolj dragocena, nobena ljubša kot tista, ki vsakega med nami povezuje z republiko". Spis o dolžnostih je eden od zadnjih Ciceronovih spisov. Nastal
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Nemoralnost zastaranja v primerih kršitev človekovih pravic

Blaž Kovač, 15.12.2011

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 48/2011Stališča, izražena v prispevku, so avtorjeva, in ne nujno tudi stališča organizacije, pri kateri je zaposlen. Sodba Vrhovnega sodišča Češke republike št. 30 Cdo 2819/2009 z dne 23. junija 2011 v primeru deliktne odgovornosti (prisilna sterilizacija Rominje) je zelo pomembno sporočilo slovenski
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄47

Razlikovanje med delavci in javnimi uslužbenci glede poskusnega dela

Mateja Kosirnik, 8.12.2011

Delovna razmerja

Mateja Kosirnik, Pravna praksa, 47/2011 Ali institut poskusnega dela neutemeljeno, morda celo protiustavno, razlikuje med delavci in javnimi uslužbenci? Ali je Republika Slovenija kot delodajalka dolžna javnemu uslužbencu kljub vročeni odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela zagotoviti pravico do r
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄47

Poročilu Varuha človekovih pravic o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma na pot

dr. Damjan Korošec, 8.12.2011

Človekove pravice

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 47/2011 Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1984 sprejela še danes osrednji univerzalni mednarodnopravni dokument globalnega dometa na področju boja proti mučenju in sorodnemu ravnanju - Konvencijo proti mučenju in drugim oblikam okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanj
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄47

Izbrani vidiki delovanja inšpektorata v izvršbi s študijo primera prosto po Kafki

dr. Polonca Kovač, 8.12.2011

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polonca Kovač, Pravna praksa, 47/2011 Delovanje inšpekcij je ena ključnih javnih nalog v funkciji pravne države in učinkovite javne uprave. Skupaj s preostalimi funkcijami uprave inšpekcije zagotavljajo izvajanje (upravnega) prava in sprejetih javnih politik, saj nadzor nad spoštovanjem veljavnih predpisov zagotavlja tako njihovo i
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄47

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 8.12.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 47/20119. december 1946 - Sojenje nacističnim zdravnikom Pred ameriškim vojaškim sodiščem se je začel proces proti 23 vodilnim nemškim zdravnikom, obtoženim vojnih hudodelstev in hudodelstev proti človeštvu med drugo svetovno vojno. Proces je trajal 140 dni, zaslišanih je bilo 85 prič in pregl
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Problem izbrisa ni rešen

dr. Neža Kogovšek Šalamon, 1.12.2011

Človekove pravice

dr. Neža Kogovšek-Šalamon, Pravna praksa, 46/2011 Ana je bila navdušena. Izvedela je, da je bil v Sloveniji leta 2010 sprejet nov zakon, ki izbrisanim omogoča povrnitev pravnega statusa. V otroštvu je bila skupaj s starši izbrisana, zato so zapustili Slovenijo. Za dovoljenje za stalno prebivanje je zaprosila že leta 1999, ko je bil zakon prvič
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

(Ne)spremenljivost vrstnega reda hipotek

Dominik Kuzma, 1.12.2011

Kmetijska zemljišča

Dominik Kuzma, Pravna praksa, 46/2011V zadnjem času se zdi, da ne bo konca polemikam zaradi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C), v katerih se krešejo mnenja zagovornikov modernizacije zemljiške knjige in tistih, ki opozarjajo, da je morda sprememba prinesla več slabega kot dobrega. Med vsemi razpravljanji v zvezi s spremembo Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) nisem zaznal podrobnejše obravnave črtanja 191. in 192. člena ZZK-1, ki sta določala možnost spremembe vrstnega reda hipotek in zemljiških dolgov. S črtanjem teh členov je bila na prvi pogled odvzeta v praksi pomembna možnost upnikov za dogovarjanje o vrstnem redu poplačila in s tem še zmanjšana že tako okrnjena "prometnost" hipoteke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 1.12.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 46/20111. december 1918 - Kraljevina SHS Srbski regent Aleksander Kara|or|evič je v Beogradu pred delegacijo narodnega sveta ter zastopniki srbske vlade in skupščine razglasil združitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov in Kraljevine Srbije v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Kako lahko dokupimo pokojninsko oziroma zavarovalno dobo?

Nina Kos, 1.12.2011

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Nina Kos, Pravna praksa, 46/2011V življenju vsakega pride čas, ko začne razmišljati o tem, da bi se upokojil. Razlogi za tako odločitev so lahko različni. Nekomu ustreza oziroma prija dejstvo, da je delovno aktiven kar najdlje, drugi si želi mirno preživeti preostanek svojega življenja, tretji pa morda želi vsega po malem. Tisti, ki si želi čimprejšnje upokojitve, pa žal ne izpolnjuje zahtevanih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, lahko razmisli tudi o dokupu pokojninske oziroma zavarovalne dobe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Ego esse miserum credo, cui placet nemo

Janez Kranjc, 1.12.2011

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 46/2011Misel je vzeta iz enega od Marcialovih epigramov (V, 28). Po naše bi se glasila: "Mislim, da je nesrečen tisti, ki mu ni nihče po godu." Marcus Valerius Martialis je bil rimski pesnik, doma iz Hispanije. Živel in deloval je v drugi polovici prvega stoletja. Najbolj znan je po dvanajstih knjigah epi
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Novosti pri zaposlovanju invalidov in delovanju invalidskih podjetij

mag. Mojca Kunšek, 1.12.2011

Delovna razmerja

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 46/2011 Dne 17. novembra so začele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-C), ki natančneje definirajo namen zakona, opredeljujejo prejemnike materialnih spodbud po določbah Uredbe Komisije (ES) št. 800/2
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Rubež materialnih stroškov - sprenevedanje ali neustrezna zakonska ureditev

mag. Sebastjan Kerčmar, 24.11.2011

Civilni sodni postopki

mag. Sebastjan Kerčmar, Pravna praksa, 45/2011 Zoper dolžnika, ki je v delovnem razmerju, imajo upniki pravico predlagati tudi rubež določenega dela njegove plače, njegov delodajalec pa je dolžan take sodne sklepe izvrševati. Kaj štejemo pod izraza "določen del plače" in "drugi stalni denarni prejemki", p
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Palico imajo posojilodajalci

mag. Sandi Kodrič, 24.11.2011

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 45/2011 V preteklem tednu je bilo v domačih javnih občilih polno novic o skoku zahtevane donosnosti na desetletne obveznice slovenske države, ki je prebila "psihološko mejo" sedmih odstotkov. Te t. i. psihološke meje so sicer pogosto le umeten konstrukt, ki ga uporabljajo javna občila, da okrepijo učin
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 24.11.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 45/201124. november 2002 - John Rawls Umrl je ameriški filozof John Rawls, profesor na Harvardu, ki velja v strokovni javnosti za enega najpomembnejših filozofov 20. stoletja. Znan je predvsem po svojem političnem liberalizmu, ki ga je navezoval na pravičnost in svobodo. Njegovi najbolj znani
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 17.11.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 44/201117. november 1858 - Robert Owen Umrl je valižanski industrialec, predstavnik utopičnega socializma in socialni reformator Robert Owen. Velja za začetnika nove delavske zakonodaje, saj si je prizadeval za izboljšanje kakovosti življenja delavskega razreda. Med njegovimi najpomembnejšimi
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Prikriti preiskovalni ukrepi v sodni praksi

Kavšek Nuša, Bele Vid, 17.11.2011

Kazenski postopek

Nuša Kavšek, Vid Bele, Pravna praksa, 44/2011Prispevek je nastal pri pripravi odgovorov na vprašanja sodnikov o sodni praksi Vrhovnega sodišča v zvezi s prikritimi preiskovalnimi ukrepi in so ga vrhovni sodnici Barbara Zobec in Vesna Žalik ter višji sodnik Aleš Arh predstavili na delavnicah Kazenskopravne sodniške šole v Portorožu, 26.-28. sep
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(4) 48(6) 47(4) 46(6)
45(3) 44(6) 43(3) 41-42(4)
39-40(2) 38(4) 37(2) 36(5)
35(2) 34(5) 33(2) 32(4)
30-31(4) 28-29(6) 27(5) 26(7)
24-25(4) 23(4) 22(3) 21(7)
20(4) 19(5) 18(4) 17(6)
15-16(4) 14(5) 13(3) 12(7)
11(4) 10(5) 9(4) 8(5)
6-7(4) 5(5) 4(3) 3(7)
2(6) 1(7)

Leto objave

< Vsi
2011(190)
> Januar(20) > Februar(12) > Marec(25) > April(12) > Maj(19) > Junij(18) > Julij(18) > Avgust(8) > September(16) > Oktober(10) > November(12) > December(20)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov