O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 73)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄43-44

Starostna pokojnina brez zmanjšanja zaradi nedoseganje polne starosti

Jože Kuhelj, 16.12.2004

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 43-44/2004Delavec, rojen 23. 5. 1949, bo 14. 7. 2005 dopolnil 38 let pokojninske dobe, od katere odpade 1 leto in 6 mesecev na zavarovalno dobo iz naslova dokupa časa služenja vojaškega roka. Nekako je izvedel, da mu namerava delodajalec, ki je že nekaj časa v velikih težavah, tedaj -- brez njegovega pisnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄43-44

Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

Miran Kalčič, 16.12.2004

Delovna razmerja

Miran Kalčič, Pravna praksa, 43-44/2004Kako naj ravna delodajalec, ki ima manj kot pet zaposlenih delavcev (4) in nima primernega delovnega mesta za invalida s preostalo delovno zmožnostjo? Po določilih 103. člena ZPIZ-1 je komisija za oceno podlage za odpoved potrebna le pri delodajalcih, ki zaposlujejo najmanj pet zaposlenih in tore...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄43-44

Ustavno sodišče -- kako naprej?

mag. Matevž Krivic, 16.12.2004

Ustavno sodišče

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 43-44/2004Dve nujni sistemski vprašanji Javni poziv novi vladni večini Kot od leta 1996 že ob vsakih volitvah tudi letos ponavljam svoj poziv, da bi se vsaj v tem mandatu vladna večina končno lotila dveh nujnih sistemskih vprašanj, kjer nas odlašanje vsako leto globlje potiska v položaj, ki je za perspe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄43-44

Človekove pravice na razpotju

Boštjan Koritnik, 16.12.2004

Človekove pravice

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 43-44/2004Ob tednu Univerze v Ljubljani in mednarodnem dnevu človekovih pravic (10. decembru) je 6. decembra Pravna fakulteta gostila predavanje varuha človekovih pravic Matjaža Hanžka z naslovom Uresničevanje človekovih pravic in svoboščin v Sloveniji, dosežki in kršitve. Človekove pravice se po Hanžkovem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄42

Ali je sedanja ureditev policije sploh smiselna?

mag. Bećir Kečanović, 9.12.2004

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 42/2004Policija Fakulteta za policijsko-varnostne vede je 17. novembra 2004 organizirala posvet z naslovom Policija v Sloveniji: problemi in perspektive izvajanja, organiziranja in razvoja policijske dejavnosti ter njenega nadzora. Na njem so med drugim ugotovili, da naj bi bil nadzor nad policijo prime...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄41

Konvencija ZN proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu

mag. Aleksander Karakaš, 2.12.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Aleksander Karakaš, Pravna praksa, 41/2004Dne 23. aprila 2004 je pričel veljati zakon o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu.(*1) Z ratifikacijo je Slovenija postala del velike skupine držav, ki so si v 1. členu konvencije(*2) postavile za cilj "krepitev sodelovanja za učinkovitejše preprečev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄40

Zloraba pooblastil ali (samo) pravno nekorektno ravnanje

Rastislav Kanižar, 25.11.2004

Obligacije

Rastislav Kanižar, Pravna praksa, 40/2004Zakon o javnih uslužbencih (ZJU -- Ur. l. RS, št. 56/02) je na področju delovnih razmerij predvsem v tistem delu, ki postavlja enotna pravila in postopke pri ravnanju države (in lokalnih skupnosti) na kadrovsko-organizacijskem področju(*1) kot delodajalcu javnih uslužbencev, uredil posebnosti glede ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄38-39

Protiprisluškovalni pregled prostorov RTV Slovenije

mag. Bećir Kečanović, 18.11.2004

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 38-39/2004Ravnanje policije ob protiprisluškovalnem pregledu prostorov RTV Slovenija je postalo svojevrsten predmet zanimanja množičnih občil. Ti nesporno igrajo pomembno vlogo pri izvajanju demokratične kontrole nad delom policije. Javna kritika je njen pomemben mehanizem, če je seveda upravičena, dobronamer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄38-39

Denacionalizacija nepremičnin, do katerih imajo pravico uporabe pravne osebe bivših republik v SFRJ

mag. Urška Kežmah, 18.11.2004

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Urška Kežmah, Pravna praksa, 38-39/2004V praksi se pogosto pojavlja vprašanje, v kakšni obliki naj se izvede denacionalizacija nepremičnin v bivši družbeni lastnini, imetnik pravice uporabe pa so pravne osebe, ki so imele ali imajo sedež v eni od držav naslednic bivše SFRJ, se pravi v bivših republikah ob sprejemu Zakona o denacionalizac...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄38-39

Predavanja in družabna srečanja

Mihael Kersnik, 18.11.2004

Ostalo

Mihael Kersnik, Pravna praksa, 38-39/2004Društvo pravnikov Gorenjske V novembru 2003 so člani društva ponovno izvolili skoraj vse člane izvršnega odbora, ki so društvo vodili že prejšnji mandat. To je bilo priznanje za uspešno vodenje društva, povečevanje članstva in širitev aktivnosti po vsej Gorenjski. Dobro je bila sprejeta odločitev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Vročitev sodne pošiljke

dr. Erik Kerševan, 11.11.2004

Delovna razmerja

dr. Erik Kerševan, Pravna praksa, 37/2004Naslovnik priporočene sodne oz. upravne pošiljke ne sprejme v roku 15 dni, kot to določa ZUP, zato se pošiljka z iztekom 15-dnevnega roka šteje za vročeno, in sicer v skladu z obvestilom Pošte o priporočenem pismu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete v Ljubljani

Jerca Kramberger, 11.11.2004

Višje in visoko šolstvo

Jerca Kramberger, Pravna praksa, 37/2004Znanstveniki in raziskovalci Pravne fakultete v Ljubljani so ponovno, že štiriinšestdesetič zapored, združili moči in izšel je letošnji Zbornik znanstvenih razprav. V njem je ob jubilejnem članku šestnajst prispevkov, ki pokrivajo široko paleto pravnih področij, veliko pa jih odlikuje tudi interdisc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov

Boštjan Koritnik, 11.11.2004

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 37/2004Z namenom promoviranja prava Evropske skupnosti (ES) poteka pod pokroviteljstvom Sodišča ES in v organizaciji Univerze iz Cambridgea vsako leto tekmovanje iz prava ES Central and Eastern European Moot Court Competition(*1). Letos je tekmovanje potekalo v Rigi (Latvija), tekmovalci Pravne fakultete i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Odškodnine proti državi

mag. Bećir Kečanović, 11.11.2004

Obligacije

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 37/2004Porast problematike odškodninske odgovornosti države iz leta v leto potrjujejo izredno visoki zneski odškodninskih zahtevkov, ki bremenijo javni proračun. Čeprav državno pravobranilstvo v svojih poročilih korektno opozarja, da ni mogoče z gotovostjo trditi, kakšen bo končni uspeh teh zahtevkov, ni z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Obračun nadomestila plače delavcu -- invalidu

dr. Etelka Korpič-Horvat, 11.11.2004

Delovna razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, Pravna praksa, 37/2004Delodajalec ima zaposlena delavca, ki sta invalida II. in III. kategorije že od leta 1997. Zaradi organizacijskih sprememb je delo teh dveh delavcev postalo nepotrebno, zato sta bili delovni mesti (po zahtevnosti razvrščeni v III. oziroma IV. razred) zajeti v program reševanja trajnih presežkov in u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Pot do preživnine – potovanje v interesu zavezanca

Boštjan Koritnik, 7.10.2004

Zakonska zveza in družinska razmerja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 33-34/2004Idealizem mladih pravnikov - kako dolgo in na čigav račun? Litija je mesto na periferiji. V vseh aspektih življenja. Po mojem mnenju. Veliko ljudi živi na socialnem robu. Srečanja s sodstvom so, po mojem mnenju in izkušnjah, pogostejša kot npr. v naselju Koseze v Ljubljani. Oziroma so vsaj drugač...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu

Miran Kalčič, 7.10.2004

Delovna razmerja

Miran Kalčič, Pravna praksa, 33-34/2004V gospodarski družbi imajo delovne invalide, ki so še vedno na čakanju na delo po prejšnjem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pa tudi delovne invalide, ki so pridobili pravico do premestitve na drugo delovno mesto po ZPIZ-1-UPB2.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Spremembe na trgu vrednostnih papirjev

Boštjan Kavčič, 30.9.2004

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 32/2004Države članice EU so leta 1999 v Lizboni sprejele odločitev o izoblikovanju skupnega in enotnega trga kapitala ter finančnih storitev na področju ES do leta 2005, z namenom, da bi gospodarstvo ES do leta 2010 postalo najkonkurenčnejše na svetu. Ne glede na nedavno sprejeto in že veljavno novelo ZTVP...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Znižanje starosti za pridobitev starostne pokojnine

Jože Kuhelj, 30.9.2004

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 32/2004Delavec, rojen 16. 12. 1950, je do 31. 12. 1999 dopolnil 36 let in 8 mesecev pokojninske dobe. V obdobju od 12. 8. 1970 do 30. 6. 1979 in v obdobju od 15. 6. 1982 do 15. 1. 2000 je delal na delovnem mestu, na katerem se je delovna doba štela s povečanjem. Na tej podlagi je pridobil 4 leta in 4 mesec...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Davčno-pravni vidiki dohodkov iz pravic intelektualne lastnine

mag. Matjaž Kovač, 23.9.2004

Intelektualna lastnina, Davki občanov in dohodnina

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 31/2004Intelektualna lastnina je področje prava, ki obravnava razpoložljivost, obseg pridobitev, uveljavljanje in preprečevanje zlorab zasebnih, pravno opredeljenih pravic, na določenih oblikah intelektualnih stvaritev ter podjetniških indentifikatorjev, z namenom določitve pravil za njihovo gospodarno izk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

ZJU -- zastaranje disciplinske kršitve

Rastko Kozlevčar, 16.9.2004

Obligacije

Rastko R-Kozlevčar, Pravna praksa, 30/2004Kako tolmačiti določilo sedmega odstavka 128. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU -- Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02-ZDT in 2/04-ZDDS), ki določa, da se v primeru disciplinske kršitve, ki ima znake kaznivega dejanja, za absolutne zastaralne roke smiselno uporabljajo določbe kazenskega zakonika? T...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Okoljevarstveno soglasje

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 16.9.2004

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 30/2004Varstvo okolja Okoljevarstveno soglasje je upravni akt, ki je bil uveden z Zakonom o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93 -- ZVO). Pridobiti ga je bilo treba v primeru posega v okolje, ki bi lahko predstavljal potencialno nevarnost za okolje, njegovo degradacijo ali pa poškodbo. V tem soglasju so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Pravni vidik gradnje na vodnih zemljiščih

Matjaž Klun, 16.9.2004

Lastnina in druge stvarne pravice, Gradbeništvo

Matjaž Klun, Pravna praksa, 30/2004Pri gradnji na vodnih zemljiščih gre za specifično situacijo, ki pa je v praksi precej pogosta. Eno izmed mogočih razlag, kako ravnati v takšnih primerih, ponuja tudi pričujoči tekst. Kot okvir za razumevanje problematike pa naj nam služi tudi misel, da ima javno dobro globoke korenine v zasebnem pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Nadomestila plač v breme delodajalca

dr. Etelka Korpič-Horvat, 16.9.2004

Delovna razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, Pravna praksa, 30/2004Zakon o delovnih razmerjih v sedmem odstavku 137. člena določa višino nadomestila plače za čas odsotnosti. Kako pa je z nadomestilom v naslednjem primeru: Delavec, ki je junija za mesec maj prejel zelo visok del plače za delovno uspešnost zaradi dokončanja konkretnega projekta, je bil junija 2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Plačilo stroškov v postopkih pred invalidsko komisijo

Miran Kalčič, 16.9.2004

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 30/2004V postopkih pred invalidsko komisijo ZPIZ se po 1. 1. 2003, ko je ZPIZ uvedel nove obrazce, pojavljajo stroški, za katere ni jasno, kdo jih je dolžan kriti.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
43-44(4) 42(1) 41(1) 40(1)
38-39(3) 37(5) 33-34(2) 32(2)
31(1) 30(5) 29(1) 28(2)
27(1) 25-26(3) 24(2) 23(2)
22(4) 21(2) 20(2) 18-19(2)
17(3) 15-16(3) 14(2) 12(2)
11(3) 8-9(4) 7(4) 5(1)
3-4(4) 1(1)

Leto objave

< Vsi
2004(73)
> Januar(5) > Februar(5) > Marec(7) > April(4) > Maj(6) > Junij(6) > Julij(11) > Avgust(1) > September(11) > Oktober(2) > November(9) > December(6)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov