O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 56)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄31-32

O odnosu človeka do živali - vzdrževanje statusa quo?

mag. Andreja Kokalj, 19.8.2016

Ustavno sodišče

mag. Andreja Kokalj, Pravna praksa, 31-32/2016Če pogledamo genezo odnosa človeka do živali oziroma do nečloveških živali (ang. nonhuman animals), ugotovimo, da je (bil) odnos, posebej na zahodu, pomembno zaznamovan s pojmovanjem človekove superiornosti nad vsemi živimi bitji. Diskriminacija drugih bioloških vrst je pogosto utemeljena na človekovi "pravici do gospodovanja" nad naravo. Ravno odnos človekove dominacije kot hierarhičnega razmerja moči in nadvlade "superiorne" človeške vrste nad drugimi živalskimi oziroma biološkimi vrstami (t. i. specizem) se tudi dandanes v veliki meri odraža v odnosu človeka do živali. Namen prispevka je spodbuditi k razmišljanju o sobivanju človeka in živali kot dveh vrst živih bitij ter prikazati dosedanji razvoj možnih načinov reševanja njunega "konflikta interesov".
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄31-32

Evropski notarji so aktivni pri izvajanju uredbe EU o dedovanju - zakaj ne tudi v Sloveniji?

Sonja Kralj, 20.8.2015

Dedovanje, Odvetništvo in notariat

Sonja Kralj, Pravna praksa, 31-32/2015Dne 17. avgusta 2015 se je začela uporabljati Uredba (EU) št. 650/2012 o mednarodnem dedovanju. Sprejeta je bila 4. julija 2012 z namenom, da bi se predpisi o dedovanju v državah članicah EU prilagodili vse večji mobilnosti ljudi in kapitala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄31-32

Odvzem vozniškega dovoljenja in pravica do zaslišanja

Marjan Kos, 20.8.2015

Varstvo človekovih pravic

Marjan Kos, Pravna praksa, 31-32/2015Po stališču Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) za potrebe uporabljivosti 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) odločanje o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja zaradi zavrnitve testa alkoholiziranosti pri vožnji motornega vozila pomeni odločanje o civilni pravici. Kadar je v taki situaciji na voljo le ena stopnja sodne presoje, mora biti posamezniku praviloma na tej stopnji zagotovljeno tudi javno ustno zaslišanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄31-32

Imajo uradne osebe v razmerju do strank pravice in dolžnosti ali pooblastila in ukrepe?

dr. Polonca Kovač, 20.8.2015

Uprava

dr. Polonca Kovač, Pravna praksa, 31-32/2015Pripravljavci predpisov neredko z "neznosno lahkostjo" ali po neki ustaljeni, bolj ali manj pravilni praksi uporabljajo pri oblikovanju osnutkov besedil zakonov in izvedbenih aktov določene izraze. Toda brez zavedanja o njihovem sistemskem pomenu, predvsem ko gre za temeljne pojme in zakone, ki urejajo širše področje in se nanašajo na veliko število naslovnikov, prihaja do hujših napak. Skoraj brez izjem se namreč predlagano besedilo predpisa tudi sprejme in začne veljati, problem vprašljive razlage posameznega osnovnega pojma pa se pokaže šele pri razlagi predpisa oziroma z uporabo v konkretnih primerih. Kot tak primer lahko označimo tudi besedno zvezo "pravice in dolžnosti inšpektorjev" po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) in drugih predpisih, ki določajo položaj in razmerja med udeleženci v (u)pravnih razmerjih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄31-32

Ni prostora za podjetne

mag. Sandi Kodrič, 20.8.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 31-32/2015Antropologinja Vesna V. Godina v svojih nedavno izdanih Zablodah postsocializma Sloveniji napoveduje črno usodo, ker da smo Slovenci iz zgodovinskih razlogov, izvirajočih iz fevdalizma, prežeti z vrednotami, ki niso združljive z ekonomskim sistemom, kakršnega smo prevzeli po osamosvojitvi in vstopu v EU. Nezdružljivih točk je veliko, najvidnejše pa so produkcijski način, pojmovanje lastnine in pravni red.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄31-32

At uero scelerum in homines atque in deos inpietatum nulla expiatio est

Janez Kranjc, 20.8.2015

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 31-32/2015Pred seboj imamo misel iz Ciceronove razprave o zakonih (De leg. 1, 40), ki se v prevodu glasi "Ni pa sprave za zločine proti ljudem in brezbožnost do bogov".
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Starši mrtvorojenih otrok imajo pravico vedeti, kje so posmrtni ostanki

Matic Kumer, 21.8.2014

Varstvo človekovih pravic

Matic Kumer, Pravna praksa, 31-32/2014Pritožnikova žena je v devetem mesecu nosečnosti v javni hrvaški porodnišnici rodila mrtvega otroka. Starša nista želela prevzeti njegovih ostankov in sta prepustila porodnišnici, da izvede obdukcijo in pokop. Porodnišnično osebje je otrokovo truplo predalo v sežig kot medicinski odpadek, zaradi česar se je izgubila vsaka sled o nahajališču upepeljenih ostankov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 21.8.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 31-32/2014 22. avgust 1864 - Zaščita ranjencev V Ženevi je šestnajst držav podpisalo konvencijo o zaščiti ranjencev na bojiščih. Konvencija je pomenila uvod v ustanovitev mednarodnega Rdečega križa. 24. avgust 1900 - Ljubljanska kreditna b
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄31-32

Uveljavljanje upravičenosti do višje omejitve iz naslova preživljanja drugih oseb po noveli ZIZ-J

Drev Anja, Klug Katja, 21.8.2014

Civilni sodni postopki

mag. Anja Drev, Katja Klug, Pravna praksa, 31-32/2014Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J) v 102. člen ZIZ vnaša povsem novo ureditev upoštevanja upravičenosti dolžnika do višje omejitve iz naslova preživljanja družinskih članov ali drugih oseb, ki jih mora preživljati po zakonu, s tem pa odpira več teoretičnih in praktičnih vprašanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 22.8.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 31-32/201325. avgust 1530 - Ivan Grozni Rodil se je prvi ruski car Ivan IV. Vasiljevič Grozni. Bil je sposoben državnik, ki je pospeševal trgovino in obrt, zlasti z Evropo, in ki je uredil centralistično upravo ruskega imperija ter ga razširil tudi na neslovanske dežele. 1900 - Friedrich Wilhelm
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Z novelo ZDavP-2G nad neprijavljeno premoženje

mag. Mojca Kunšek, 22.8.2013

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 31-32/2013V začetku avgusta se je iztekel rok za predložitev pripomb na predlog novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2G), po kateri naj bi davčni organ retrogradno posegel na neprijavljeno premoženje oziroma ga obdavčil vse do desetih let nazaj. Predlog novele je že v fazi javne razprave doživel vrsto kritik predvsem na račun lakomnosti države, dodatnega kratenja pravic davkoplačevalcev in prekomerne krepitve moči davčnega organa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄31-32

Višina denarne pomoči za azilante

Špela Kunej, 23.8.2012

Tujci

Špela Kunej, Pravna praksa, 31-32/2012Sodbo nemškega Zveznega ustavnega sodišča, izdano 18. julija 2012, so pravniški krogi upravičeno označili za klofuto zakonodajalcu. Sodišče je namreč ugotovilo, da trenutna ureditev višine denarnih zneskov, ki pripada upravičencem po Zakonu o dajatvah prosilcem za azil (v nadaljevanju: azilni zakon), krši ustavni načeli človekove časti in socialne države. Poleg tega je sodišče do sprejetja novega zakona uvedlo prehodno ureditev, kar stori le redko in izjemoma. Z njo posega sicer le v višino zneskov, in ne v sistematiko zakona, čeprav na več mestih opozarja, da tudi slednja zahteva novo preučitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄31-32

Spremembe ZDavP-2 predvidevajo tudi poseg v delovanje registrskih blagajn

mag. Mojca Kunšek, 23.8.2012

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 31-32/2012Podjetnik med paragrafi PP 31 23. avgust 2012 Številka 101 mag. ekonomskih znanosti, svetovalka uprave Toni Tovornik,urednik portala IUS-INFO sodelavca IUS SOFTWARE, d.o.o. Jasmina Cigrovski,univ. dipl. pravnica, mag. politoloških znanosti V dav
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄31-32

Non est beatus, esse se qui non putat

Janez Kranjc, 23.8.2012

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 31-32/2012Pred seboj imamo navedek neznanega satirika, ki ga navaja Seneka (Ep. mor. ad Luc. I, 9, 21). Po naše bi se glasil "Ni srečen, kdor se nima za srečnega". Seneka ga omenja, ko govori o tem, kaj naj bo modremu človeku pomembno. Omenja stoika Hrisipa, ki je dejal, da moder človek ne pogreša nobene stvari in lahko zato potrebuje mnoge, neumen človek pa ne potrebuje nobene, ker ne zna nobene prav uporabljati. Zato pogreša vse. Resnična modrost je v tem, da znamo vse stvari uporabljati, na nobeno pa se ne navežemo toliko, da bi jo šteli za nujno. V tem smislu naj bi filozof Stilpon, ki je ob zavzetju Megare izgubil vse, "uničevalcu mest" Demetriju odgovoril, da ni izgubil nič, saj nosi vse svoje s seboj: pravičnost, krepost in modrost. Njegov odgovor je postal znamenit v latinski obliki Omnia mea mecum porto (vse svoje nosim s seboj).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄31-32

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 23.8.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 31-32/201225. avgust 1900 - Friedrich Wilhelm Nietzsche Umrl je Friedrich Nietzsche, nemški filozof in klasični filolog. Nacisti so v svoji propagandi pogosto uporabljali njegove izraze, kot na primer nadčlovek in volja do moči, vendar pa Nietzsche nikoli ni bil nacionalist ali antisemit, zato je pov
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄31-32

Ali lahko obstaja d. o. o. brez lastnika?

mag. Darko Krašovec, 23.8.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Civilni sodni postopki

mag. Darko Krašovec, Pravna praksa, 31-32/2012Ne mine teden, da v sredstvih javnega obveščanja ne bi poročali o trgovini z belim blagom. Konkretneje gre za poslovanje podjetij, ki so svoj delček pogače našle na trgih Evropske unije, predvsem Nemčije. Podjetje napoti svoje zaposlene na začasno delo v drugo državo, pri tem pa jim obljublja boljše zaslužke, na koncu pa se izkaže, da je le podjetje, ne pa delavci, imelo boljši zaslužek, saj delavci ne prejmejo plačila ali pa je to nižje od dogovorjenega, prav tako pa tudi "cesar" ostane brez svojega deleža za plačilo davkov in prispevkov za socialna zavarovanja. Po končanem poslu v tujini podjetje tako ali drugače ponikne, preneha obstajati zaradi izbrisa brez likvidacije ali gre v stečaj, pri čemer lastniku ni možno ničesar očitati. Tako krajši konec potegnejo predvsem zaposleni, ki svojih terjatev nikoli ne bodo dobili poravnanih, pa tudi država, saj podjetje prispevkov za socialno varnost in davkov ni plačalo, izterjati pa jih tudi ni mogoče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄31-32

Kreditna "podpora"

mag. Robert Kleindienst, 19.8.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 31-32/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄31-32

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 19.8.2010

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 31-32/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Amnesty International na spletu

mag. Katarina Krapež, 20.8.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 31-32/2009www.amnesty.si Jezik: slovenščina (nekatere podstrani tudi v angleščini) Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Preglednost: dobra Multimedijska podpora: e-trgovina, e-koledar dogodkov, aplikacija za e-apele, video vsebine (v angleščini), e-obrazci za včlanitev in donacije, e-lista za me...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Nedovoljeno novinarsko snemanje

mag. Katarina Krapež, 20.8.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 31-32/2009Ali je ravnanje novinarke, ki je kljub izrecni prepovedi nadaljevala z video snemanjem vršilke dolžnosti direktorice, kršitev pravice do varstva osebnih podatkov in zasebnosti oziroma ali je novinarka s svojim ravnanjem občutno posegla v zasebnost snemane osebe?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Dogodki - izjave

mag. Katarina Krapež, 20.8.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 31-32/2009Od 21. junija do 17. avgusta Torek, 21. 7. Prepočasi! Probleme na področju človekovih pravic naša država rešuje prepočasi, je ob prejemu poročila Varuhinje človekovih pravic za lani dejal predsednik države dr. Danilo Türk. Po njegovih besedah bi nas moralo skrbeti zlasti vprašanje nagovarjanja k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Evropa

mag. Katarina Krapež, 20.8.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 31-32/2009 Sreda, 22. 7. Kartelni dogovor. Evropska komisija je devetim podjetjem, med katerimi je tudi Holding Slovenske elektrarne, naložila globo zaradi kršitve prepovedi kartelnih dogovorov in omejevalnih poslovnih praks. Holding Slovenske elektrarne bo moral plačati 9,1 milijona evrov kazni, ker je bilo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah

Blaž Kovač, 20.8.2009

Kultura in umetnost

Blaž Kovač, Pravna praksa, 31-32/2009Čeprav iz imena publikacije in pojasnil avtorice Donne Gomien izhaja, da gre za kratki vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah Sveta Evrope, naj kratkost zainteresiranih bralcev ne zavede. Publikacija se osredotoča na ključno sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

s tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 20.8.2009

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 31-32/2009 Jane Lynch Clinical Responsibility (Radcliffe Medical PR, 2009, 236 strani) Knjiga avtorice Jane Lynch, pravnice, ki že leta preučuje pravno odgovornost v medicini in sodeluje z britansko zdravniško organizacijo Royal Society of Medicine, se osredinja na različne vidike odgovornosti zdravstve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Krizni krediti že septembra

mag. Katarina Krapež, 20.8.2009

Banke in hranilnice

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 31-32/2009Vlada je na dopisni seji 13. avgusta sprejela Uredbo o izvajanju Zakona o jamstveni shemi RS za fizične osebe, s katero namerava med krizo pomagati do kredita mladim družinam s stanovanjskim problemom, zaposlenim za določen čas in brezposelnim.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 31-32

Leto objave

2016(1) 2015(5) 2014(3) 2013(2)
2012(5) 2010(2) 2009(12) 2008(13)
2007(4) 2006(6) 2005(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov