O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Sodniki: Sodniki v in o medijih

Katarina Krapež, 19.6.2003

Sodišča

Katarina Krapež, Pravna praksa, 22-23/2003Slovensko sodniško društvo je 6. junija v Rogaški Slatini pripravilo okroglo mizo o sodstvu in medijih. Na njej so sodelovali mag. Mitja Deisinger, dr. Sandra Baši} Hrvatin, profesorica na FDV, dr. Albin Igličar in Grega Repovž, predsednik Društva novinarjev Slovenije. V dobrih dveh urah burne razpr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Dnevi delovnega prava in socialne varnosti

Miran Kalčič, 19.6.2003

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 22-23/2003Ugotovitve in stališča 2. strokovnega srečanja Na 2. strokovnem srečanju Dnevi delovnega prava in socialne varnosti, ki je potekalo 3. in 4. junija 2003 v Portorožu in je predstavljalo uresničitev pred letom sprejetega stališča, po katerem naj Dnevi delovnega prava in socialne varnosti postanejo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

Uprava: Normativni vidiki reforme slovenske javne uprave

mag. Polona Kovač, 19.6.2003

Uprava

mag. Polona Kovač, Pravna praksa, 22-23/2003Pojem "reforma javne uprave" (tudi modernizacija, razvoj, posodabljanje, prenova, preobrazba ipd.) se v slovenskem prostoru sistematično uporablja od sredine devetdesetih let, ko je bil v sklopu priprav na vključevanje v Evropsko unijo na vladni ravni sprejet t. i. strateški načrt za implementacijo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄22-23

KAZENSKI POSTOPEK: (Ne)resnice v interesu postopka

mag. Bećir Kečanović, 19.6.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 22-23/2003Pred kratkim smo imeli priložnost spremljati javna sporočila o kazenskemu postopku, v katerem je sodišče zaradi neresnic v navedbah policije oprostilo obdolžence. Kriminalisti, ki so sodelovali pri odkrivanju kaznivega dejanja, so si po napačni oceni vzeli pristojnost, da brez vednosti državnega tož...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄22-23

Obveznostna razmerja: Kdaj je mogoče prejeto obdržati?

Nina Zidar-Klemenčič, 26.7.2001

Obligacije

Nina Zidar-Klemenčič, Pravna praksa, 22-23/2001Nova sodna praska glede 216. člena ZOR ZOR v 216. členu določa, da ni dovoljeno zahtevati nazaj neutemeljeno plačanih zneskov odškodnine zaradi telesne poškodbe, prizadetega zdravja ali smrti, če so bili plačani poštenemu prejemniku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄22-23

Novela ZGD: O poslovnih knjigah in letnem poročilu za podjetnika

mag. Michael Knaus, 26.7.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Michael Knaus, Pravna praksa, 22-23/2001Pri harmonizaciji zakona o gospodarskih družbah (ZGD) s pravom EU je bilo tudi glede računovodstva potrebnih več sprememb. Vsebina 7. poglavja - poglavja o poslovnih knjigah in o letnem poročilu - je bila praktično v celoti spremenjena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄22-23

Slovenščina v pravni praksi (56.del): Kultura govora

dr. Monika Kalin-Golob, 26.7.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 22-23/2001Doba predvsem zapisane besede je za nami. Smo v dobi govorjene besede. Žal nanjo nismo dobro pripravljeni. Govorjenje ni glasno branje, je oblikovanje sporočil, ki se jim običajno ne sme videti, da so naučena na pamet, četudi to so. Večinoma pa je govorjenje popolnoma nepripravljeno, v trenutku se m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄22-23

Pravorijek

mag. Bojan Kukec, 26.7.2001

Pravoznanstvo

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 22-23/2001Življenje je nepredvidljivo, smrt nikoli, je zapisal filozof. Kako je usoda kruta, dokazuje dejstvo, da je samo nekaj mesecev po smrti Vladimirja Primorca izšla knjiga, v kateri je pod naslovom "Pravorijek" objavljenih 88 izbranih kolumen, ki jih je pokojni kolega odvetnik objavljal na straneh split...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Primerjava zakonov o državljanstvu držav, ki so nastale na ozemlju nekdanje SFRJ

mag. Borivoj Kos, 14.11.1996

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Borivoj Kos, Pravna praksa, 22-23/19961. Državljanstvo in novonastale države V primeru prepustitve ozemelj (odcepitev države) mednarodno običajno pravo ne daje nobenih jasnih navodil. Med strokovnjaki vse bolj prevladuje mnenje, da bi morali prebivalci ozemlja, ki je bilo prepuščeno drugi državi, avtomatično izgubiti svoje izvirno dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Pravni vidiki preprečevanja piratstva

Damjan Korošec, 14.11.1996

Intelektualna lastnina, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damjan Korošec, Pravna praksa, 22-23/1996V prostorih World Trade Centra v Ljubljani je bilo 5. novembra 1996 strokovno srečanje z naslovom "Pravni vidiki preprečevanja piratstva", ki sta ga organizirali slovenska podružnica mednarodne organizacije Business Software Alliance - BSA GIZ iz Ljubljane in Gospodarska zbornica Slovenije (Združenj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Kompenzacija - čas izpolnitve obveznosti

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, 30.11.1995

Obligacije

dr. Vlasta Črčinovič-Krofič, Pravna praksa, 22-23/1995Kompenzacija ali pobot je pravni posel, pri katerem se pobotata dve ali več terjatev. Pobotanje je prenehanje nasprotnih terjatev med istima strankama, ki sta druga nasproti drugi obenem upnika in dolžnika. Gospodarska korist pobotanja je v tem, da odpade dvojno plačilo. Samo nastanek nove terjatve ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Direktor po končanem mandatu - pravice...

Marta Klampfer, 30.11.1995

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995V juniju 1996 poteče mandat direktorju manjšega zavoda, v katerem je zaposlenih 7 ljudi. Direktor poleg funkcije vodenja opravlja tudi strokovno delo. Ker ne želi več opravljati funkcije direktorja, se verjetno ne bo javil na razpis, želi pa opravljati strokovno delo. Kakšne pravice mu gredo v pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Individualne pogodbe za vodilne delavce - razdrtje, spremembe, dopolnitve

Marta Klampfer, 30.11.1995

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995Po sklepu skupščine družbe se delavcem s posebnimi pooblastili, ki v družbi predstavljajo tretjo vodstveno raven, ki so do sedaj imeli sklenjene individualne pogodbe o zaposlitvi po kriterijih iz Dogovora o kriterijih za individualne pogodbe o zaposlitvi poslovodnih delavcev, plače in drugo v zvezi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Krvodajalec - prosta dneva, prehrana, prevoz

Marta Klampfer, 30.11.1995

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995Ali pripada krvodajalcu za dva prosta dneva tudi regres za prehrano in povrnitev prevoznih stroškov na delo in z dela? Po 3. odst. 33. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. l. SFRJ, št. 60/82, 42/90), ki se uporablja kot republiški predpis , ima krvodajalec pravico do dveh ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Disciplinska komisija za vsako sejo posebej

Marta Klampfer, 30.11.1995

Kolektivne pogodbe

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995S spremembo statuta družbe so pooblastila za imenovanje članov disciplinske komisije prenesena na poslovodni organ. Ali je imenovanje članov disciplinske komisije po poslovodnem organu za vsako posamezno sejo, zaradi reševanja različne problematike, v skladu z 21. členom Splošne kolektivne pogodb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Začasna zadržanost z dela zaradi bolezni - nadomestilo plače

Marta Klampfer, 30.11.1995

Delovna razmerja, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995Do kdaj gre nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela v breme delodajalca (zavezanca za prijavo in plačilo prispevkov) in od kdaj naprej v breme zavoda za zdravstveno varstvo? Po 6. alinei 9. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Zavarovanje in utrditev obveznosti

mag. Vesna Kranjc, 30.11.1995

Obligacije

mag. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 22-23/1995Letošnji Dnevi slovenskih pravnikov v Portorožu so bili primerna priložnost za prvo predstavitev knjige "Zavarovanje in utrditev obveznosti" avtorjev dr. Mihe Juharta, dr. Petra Grilca, dr. Mirka Ilešiča in Igorja Strnada. Knjižnih novosti s področja gospodarskega prava je zadnjih nekaj let precej. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Mednarodna znanstvena konferenca

Rajko Knez, 30.11.1995

Ostalo

Rajko Knez, Pravna praksa, 22-23/1995Mednarodno znanstveno konferenco z gornjim naslovom je pripravil Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Konferenca se je odvijala v prostorih Pravne fakultete 10. in 11. novembra 1995, udeležilo pa se jo je 16 predavateljev iz šestih tu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Pravica do starostne pokojnine - dokup zavarovalne dobe

Jože Kuhelj, 30.11.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 22-23/1995Zavarovanka je bila rojena 9. marca 1944. Od 15. julija 1963 dalje je neprekinjeno zaposlena. Kdaj točno (datum) se bo lahko redno upokojila? Upoštevaje določbe veljavnega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se bo zavarovanka pod pogojem, da bo še naprej ostala v delovnem razmerju, l...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Trajno presežni delavec - pravica do odpravnine ob upokojitvi

Marta Klampfer, 30.11.1995

Zaposlovanje in brezposelnost

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995Delavec je bil 34 let zaposlen v istem podjetju, potem je bil opredeljen kot trajni tehnološki presežek. Na zavodu za zaposlovanje je 2 leti prejemal nadomestilo za čas brezposelnosti, potem pa se je predčasno upokojil. Ali mu ob upokojitvi pripada odpravnina in kdo mu jo je dolžan plačati? De...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

(Počitniško) delo učencev in študentov

Jože Kuhelj, 30.11.1995

Delovna razmerja

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 22-23/1995Kakšen status imajo v času počitniškega dela učenci in študenti? Delodajalec je zavaroval te osebe za primer nesreče pri delu in poklicne bolezni, ni pa sklenil z njimi pogodbe o delu po 107. členu ZDR.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Zastaranje disciplinskega postopka za kršitev z znaki kaznivega dejanja

Marta Klampfer, 30.11.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995Delavec je v podjetju storil hujšo kršitev delovne dolžnosti, ki je tudi kaznivo dejanje. Kršitev je bila storjena aprila 1994, zoper delavca pa je bil šele meseca maja 1995 podan obtožni predlog na sodišče s strani okrožnega državnega tožilca, sodba pa je bila izrečena junija 1995. Ker v podjetju n...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22-23

Leto objave

2003(4) 2001(4) 1996(2) 1995(12)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov